Biến Thiên Nhịp Tim Trước Và Sau Cơn Nhanh Thất Không Bền Bỉ

Nghiên cứu sự biến đổi dòng chảy qua van nhĩ thất bằng siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân tràn dịch màng ngoài tim trước sau chọc hút dịch

Nghiên cứu sự biến đổi dòng chảy qua van nhĩ thất bằng siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân tràn dịch màng ngoài tim trước và sau chọc hút dịch
... chốn ộp tim 14 1.2 Siờu õm Doppler tim 22 1.2.1 Phng phỏp siờu õm Doppler tim 22 1.2.2 Siờu õm Doppler tim thm dũ dũng chy qua van nh tht 26 1.2.3 Mt s yu t nh hng ti thụng s dũng chy qua van nh ... Doppler tim ca dũng chy qua van nh tht bnh nhõn trn dch mng ngoi tim trc dn lu dch 50 3.2.2 Kt qu so sỏnh mt s thụng s siờu õm Doppler tim ca dũng chy qua van nh tht sau dn lu dch mng ngoi tim ... ộp tim v khụng ộp tim 53 3.2.3 Kt qu so sỏnh mt s thụng s siờu õm Doppler tim ca dũng chy qua van nh tht gia trc v sau dn lu dch mng ngoi tim 56 3.3 Mi liờn quan bin i v thụng s dũng chy qua van...
 • 111
 • 148
 • 0

Biến đổi khoảng QT trước, sau cơn nhanh thất mối liên quan với một số đặc điểm cận lâm sàng ở bệnh nhân có cơn nhanh thất thoáng qua

Biến đổi khoảng QT trước, sau cơn nhanh thất và mối liên quan với một số đặc điểm cận lâm sàng ở bệnh nhân có cơn nhanh thất thoáng qua
... • Biến đổi động khoảng QT trước, sau nhanh thất? Mục tiêu: – Nghiên cứu biến đổi khoảng QT trước, sau nhanh thất Holter điện tim 24 – Khảo sát mối liên quan khoảng QT thời điểm với đặc điểm cận ... 394,8 ± 63,9 468,0 ± 48,9 250 200 Thời điểm Trước Biểu đồ Khoảng QT thời điểm khác Sau QTc Bảng Tương quan khoảng QT với số cận lâm sàng QTc QTc trước QTc sau (ms) (ms) (ms) r = 0,11; p > 0,05 ... 0,05 QTc sau 456,5 ± 44,5 466,1 ± 47,2 534,6 ± 54,6 p > 0,05 KẾT LUẬN • Ngay trước nhanh thất, khoảng QT kéo dài so với điện tim • Khoảng QT bệnh nhân nhanh thất thoáng qua tương quan thuận với...
 • 17
 • 71
 • 0

Đánh giá kích thước, huyết động thất phải bằng SA doppler tim trước sau khi đóng lỗ thông liên nhĩ

Đánh giá kích thước, huyết động thất phải bằng SA doppler tim trước và sau khi đóng lỗ thông liên nhĩ
... sánh số thông số siêu âm -Doppler tim trớc v sau điều trị đóng lỗ thông liên nhĩ: Bảng 4: Sự thay đổi số thông số siêu âm - Doppler tim trớc v sau đóng lỗ TLN: Thông số theo dõi Trớc Sau đóng Sau ... đánh giá kích thớc, huyết động thất phảI Bằng siêu âm doppler tim trớc sau đóng lỗ thông liên nhĩ TS BS Trơng Thanh Hơng Bộ môn Tim mạch Trờng ĐHYHN Viện Tim mạch Việt Nam ... đờng kính thất phải trớc v sau đóng lỗ TLN siêu âm Doppler tim Theo dõi lâu d i bệnh nhân sau đóng lỗ TLN số số siêu âm -Doppler tim nhằm đánh giá hiệu thực phơng pháp điều trị đóng lỗ TLN II...
 • 17
 • 189
 • 0

Đánh giá chức năng thất trái ở những bệnh nhân suy tim do nhồi máu cơ tim trước sau điều trị phối hợp bằng tế bào gốc

Đánh giá chức năng thất trái ở những bệnh nhân suy tim do nhồi máu cơ tim trước và sau điều trị phối hợp bằng tế bào gốc
... bệnh nhân suy tim nhồi máu tim trước sau điều trị phối hợp tế bào gốc 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Nhồi máu tim vấn đề suy tim sau nhồi máu tim 1.1.1 Dịch tễ học bệnh 1.1.1.1 Trên giới NMCT bệnh phổ ... để đánh giá chức tâm trương thất trái + Chỉ số chức tim (Tei-index) đánh giá chức thất trái tâm thu tâm trương 34 Hình 2.4 Siêu õm Doppler tim đánh giá sau tiêm tế bào gốc d Đánh giá chức thất ... tiêm tế bào gốc lại động mạch vành bệnh nhân 37 ± 20 phút (25 - 61 phút) - Tất bệnh nhân chụp buồng thất trái để đánh giá chức thất trái trước ghép tế bào gốc - Cả bệnh nhân tiêm 10 ml thể tích tế...
 • 82
 • 285
 • 0

Nghiên cứu biến thiên nhịp tim bằng Holter điện tim 24 giờ ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim cấp sau theo dõi một năm

Nghiên cứu biến thiên nhịp tim bằng Holter điện tim 24 giờ ở bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim cấp và sau theo dõi một năm
... nghiên cứu BTNT BN ĐTĐ, THA, suy tim, chưa có nghiên cứu tìm hiểu toàn diện chi tiết BTNT sau NMCT, vậy, tiến hành đề tài với mục tiêu: Nghiên cứu biến đổi số BTNT Holter điện tim 24 bệnh nhân sau ... cương nhồi máu tim cấp 1.1.1 Nguyên nhân chế bệnh sinh NMCT cấp: Nguyên nhân thường gặp (90%) cục máu đông xảy vùng ĐMV bị xơ vữa, làm tắc giảm tưới máu mạch vành đột ngột 1.1.2 Diễn biến sau nhồi ... tiên lượng RLNT đột tử BN sau NMCT 1.3 Biến thiên nhịp tim sau nhồi máu tim 1.3.1 Biến đổi số BTNT sau NMCT: Thiếu máu cục tim làm hoạt hoá tận sợi hướng tâm TKGC TKPGC tim Nhiều yếu tố khác rối...
 • 28
 • 719
 • 8

LUẬN VĂN: Nghiên cứu sự biến đổi chức năng tâm thu thất trái bằng siêu âm tim ở bệnh nhân Hẹp Hai Lá khít trước sau NVHL bằng bóng pptx

LUẬN VĂN: Nghiên cứu sự biến đổi chức năng tâm thu thất trái bằng siêu âm tim ở bệnh nhân Hẹp Hai Lá khít trước và sau NVHL bằng bóng pptx
... trái đo siêu âm Doppler đánh giá: - Sự thay đổi chức tâm thu thất trái bệnh nhân HHL khít trước sau nong van hai - Tìm hiểu số yếu tố ảnh hưởng đến chức tâm thu thất trái bệnh nhân hẹp hai khít ... thất trái sau NVHL: Jin C nghiên cứu đánh giá chức tâm thu thất trái 57 bệnh nhân HHL khít trước sau NVHL bóng - Fawzy ME cộng nghiên cứu cải thiện thể tích chức thất trái bệnh nhân HHL sau NVHL ... khít trước sau NVHL bóng 2.Một số yếu tố ảnh hưởng đến chức tâm thu thất trái bệnh nhân HHL khít Một số yếu tố liên quan đến biến đổi chức tâm thu thất trái bệnh nhân HHL khít sau NVHL bóng Tổng...
 • 65
 • 226
 • 0

Nghiên cứu một số chỉ số biến thiên nhịp tim rối loạn nhịp tim ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 có tổn thương thận

Nghiên cứu một số chỉ số biến thiên nhịp tim và rối loạn nhịp tim ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 có tổn thương thận
... 3 .2 ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ CHỈ SỐ BIẾN THIÊN NHỊP VÀ RỐI LOẠN NHỊP TIM BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP CÓ TỔN THƯƠNG THẬN 62 3 .2. 1 Đặc điểm số số biến thiên nhịp tim bệnh nhân ĐTĐ týp tổn ... tổn thương thận 62 3 .2. 2 Đặc điểm rối loạn nhịp bệnh nhân ĐTĐ týp tổn thương thận 65 3 .2. 3 Liên quan rối loạn số biến thiên nhịp tim rối loạn nhịp bệnh nhân ĐTĐ týp tổn thương thận ... GIỮA MỘT SỐ CHỈ SỐ BIẾN THIÊN NHỊP VÀ RỐI LOẠN NHỊP TIM VỚI MỨC ĐỘ TỔN THƯƠNG THẬN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ TIM MẠCH, MỨC ĐỘ KIỂM SOÁT BỆNH CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP CÓ TỔN THƯƠNG THẬN 72...
 • 164
 • 381
 • 2

Phân lập xác định đặc tính sinh học của escherrichia coli, salmonella gây tiêu chảy cho lợn con trước sau cai sữa nuôi tại công ty sơn trà biện pháp phòng trị

Phân lập xác định đặc tính sinh học của escherrichia coli, salmonella gây tiêu chảy cho lợn con trước và sau cai sữa nuôi tại công ty sơn trà và biện pháp phòng trị
... ñ cho vi c phòng tr tiêu ch y l n trư c sau cai s a ti n hành ñ tài: : Phân l p, xác ñ nh ñ c tính sinh h c c a Escherichia coli, Salmonella gây tiêu ch y cho l n trư c sau cai s a nuôi t i công ... công ty Sơn Trà bi n pháp phòng tr ” 1.2 M c tiêu Nghiên c u nh m m c ñích xác ñ nh ñ c tính sinh h c c a ch ng ch ng E.coli Salmonella phân l p t l n trư c sau cai s a m c h i ch ng tiêu ch y phân ... theo m l n sau cai s a m c tiêu ch y - Xác ñ nh m t s ñ c tính sinh h c c a ch ng E.coli phân l p ñư c - Xác ñ nh m t s ñ c tính sinh h c c a ch ng Salmonella phân l p ñư c - Xác ñ nh serotype c...
 • 82
 • 151
 • 0

Nghiên cứu biến thiên nhịp tim theo thời gian theo phổ tần số ở người bình thường bằng holter điện tim 24 giờ

Nghiên cứu biến thiên nhịp tim theo thời gian và theo phổ tần số ở người bình thường bằng holter điện tim 24 giờ
... NĂNG KIỂM SOÁT TỰ CHỦ CỦA TIM PHÂN TÍCH THEO THỜI GIAN (TIME DOMAIN) PHÂN TÍCH THEO PHỔ TẦN SỐ (TIME DOMAIN) CHỨC NĂNG KIỂM SOÁT TỰ CHỦ CỦA TIM PHÂN TÍCH THEO THỜI GIAN (TIME DOMAIN) SDNN ng SDANN ... chẩn đoán, theo dõi tiên lƣợng bệnh lý tim mạch nhƣ đánh giá hiệu sử dụng thuốc tim mạch, máy tạo nhịp tim •Cần ứng dụng Holter điện tim 24 lâm sàng rộng rãi TRỊ SỐ BÌNH THƢỜNG PHỔ TẦN SỐ HF(ms2) ... Electrocardiographic Recording Circulation; 108:e31-e33 BIẾN THIÊN NHỊP TIM BIẾN THIÊN NHỊP TIM Nhịp tim tế bào chủ nhịp nút xoang Hệ TKTC điều hoà nhịp xoang Phân tích nhịp xoang cung cấp thông tin trạng thái...
 • 25
 • 93
 • 0

RỐI LOẠN NHỊP TIM BIẾN THIÊN NHỊP TIM HOLTER điện TIM 24 giờ ở BỆNH NHÂN đái THÁO ĐƯỜNG týp 2 có BIẾN CHỨNG THẬN

RỐI LOẠN NHỊP TIM và BIẾN THIÊN NHỊP TIM HOLTER điện TIM 24 giờ ở BỆNH NHÂN đái THÁO ĐƯỜNG týp 2 có BIẾN CHỨNG THẬN
... Diabetes Epidemic: 20 03 -20 25 NA EUR 23 .0 M 36 .2 M 57.0% 48.4 M 58.6 M 21 % EMME WP 19 .2 M 39.4 M 105% 43.0 M 75.8 M 79% AFR SACA World 20 03 = 194 M 20 25 = 333 M 72% 14 .2 M 26 .2 M 85% SEA 39.3 M ... NCEP 5 /20 01 ) Bộo phỡ: ( TCYTTG nm 20 02 ) Hi chng chuyn húa ( theo tiờu chun IDF 20 05 ) Ngun: IDF ( Alberti v Cs Lancet366; 1059 - 10 62, 20 05) WHO/IISH 1999 v 20 03 ) HOLTER in tim: Mỏy Holter ... Nhúm chng (n= 62) t p X SD X SD Tui 61,04 6 ,27 60,60 8,17 1,45 > 0.05 BMI (Kg/m) 22 ,77 3,1 21 ,57 2, 6 1 ,21 > 0.05 VB ( cm ) 87, 42 9,6 81 ,27 8,3 1,47 > 0.05 VB/VM 0,87 0,087 0,87 0,56 0 ,21 > 0.05 HATT...
 • 23
 • 190
 • 0

NGHIÊN cứu BIẾN THIÊN NHỊP TIM HIỆN TƯỢNG KHÔNG GIẢM HAY GIẢM HUYẾT áp về đêm TRÊN BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT áp BẰNG HOLTER HUYẾT áp điện TIM 24 GIỜ

NGHIÊN cứu BIẾN THIÊN NHỊP TIM và HIỆN TƯỢNG KHÔNG GIẢM HAY GIẢM HUYẾT áp về đêm TRÊN BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT áp BẰNG HOLTER HUYẾT áp và điện TIM 24 GIỜ
... áp 5] Để ì ểu ố ươ g qu g ữ b ế ê ịp b ế ê uyế áp rê b â HA rê đố ượ g gườ V N , ú g ô ế g ê ứu đề Nghiên cứu biến thiên nhịp tim tượng không giảm giảm huyết áp đêm bệnh nhân tăng huyết áp Holter ... olter điện tâm đồ 24 bệnh tim mạch Nhà xuất đại học Huế Cao Thúc Sinh (2009) Nghiên cứu mối tương quan nhịp sinh học huyết áp với phì đại thất tráỉ bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát huyết áp ... ổ ầ số rê b â D pper (bả g â Kế ày ă g uyế áp ó H HẢ Huỳnh Ngọc Cẩn, Nguyễn Đức Công (2009) Nghiên cứu biến đổi huyết áp 24 bệnh nhân tăng huyết áp có hội chứng chuyển hoá Tạp chí nội khoa 1/2009;...
 • 4
 • 123
 • 1

nghiên cứu biến thiên nhịp tim theo thời gian theo phổ tần số ở người bình thường

nghiên cứu biến thiên nhịp tim theo thời gian và theo phổ tần số ở người bình thường
... thông số biến thiên nhịp tim theo thời gian ASDNN,ms 55.69 ± 1.64 SDNN, ms 122.89 ± 3.92 RMSSD,ms 37.15 ± 2.30 SDANN,ms 110.26 ± 3.59 Không có khác biệt giới tính biến thiên nhịp tim Biến thiên nhịp ... Biến thiên nhịp tim người bình thường lứa tuổi từ 21 – 40 ếu đề t i nghiên cứu hoa học Đại hội Tim mạch miền trung mở rộng lần II: 200-203 Huỳnh Văn Minh (2009) olter điện tâm đồ 24 bệnh lý tim ... 31 94 N ậ xé K ô g ó k b g í ô g số B N eo g Cá ô g số B N eo g g ả dầ k uổ o 3.4 BTNT theo phổ tần số (đơn vị ms2) với giới tính tuổi Bảng BTNTtheo phổ tần số giới tính – nhóm tuổi Nhóm Nhóm...
 • 6
 • 103
 • 1

rối loạn nhịp tim biến thiên nhịp tim trên holter điện tim ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 có tăng huyết áp

rối loạn nhịp tim và biến thiên nhịp tim trên holter điện tim ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 có tăng huyết áp
... 3.4 ết Holter điện tim 24 đối tượng nghiên cứu 3.4.1 Rối loạn nhịp tim Bả g 3.6 ỷ l rố lo ịp RLNT Không RLNT n % n % N ó b ( =68 28 41 ,2 40 58,8 N ó ứ g(n=45) 06 13,3 39 86,7 4, 32  OR = 2, 54 ... bì 62, 04  6,37 58,60  8 ,27 Lớ ấ 82 80 N ỏ ấ 47 40 Nam 37 23 Gớ Nữ 31 22 Bảng 3 .2 Bảng so sánh số nhân trắc hai nhóm N ó b ( = N ó ứ g ( =6 C ỉ số â rắ SD SD X X BMI (Kg/m²) 22 ,77 3,1 21 ,57 2, 6 ... Đá g rối lo n nhịp tim biến thiên nhịp tim b nh â đá áo đườ g ýp ó HA qu Hol er đ n tim 24 h .Đ ƯỢNG V HƯƠNG H NGH ÊN ỨU 2. 1 Đối tượng nghiên cứu 113 b â Đ Đ ýp đượ đư vào g ê ứu ro g Nhóm bệnh: ...
 • 8
 • 98
 • 2

Nghiên cứu rối loạn nhịp tim biến thiên nhịp tim ở bệnh nhân đột quỵ não bằng holter điện tâm đồ

Nghiên cứu rối loạn nhịp tim và biến thiên nhịp tim ở bệnh nhân đột quỵ não bằng holter điện tâm đồ
... thiờn nhp tim Holter in tim 24 gi l mt k thut khụng xõm ln theo dừi in tim liờn tc cho bnh nhõn nhm phỏt hin cỏc bt thng v ri lon nhp, v bnh mch vnh, bin thin thiờn nhp timHin nay, Holter in tim ó ... thn kinh t ch 1.3.3.3 Holter in tim 24 gi ỏnh giỏ chc nng thn kinh t ch tim mch bng phng phỏp theo dừi cỏc ch s bin thiờn nhp tim * Khỏi nim bin thiờn nhp tim Bin thiờn nhp tim l s thay i cỏc thi ... lõm sng: ri lon nhp tim v bin thiờn nhp tim bnh nhõn t qu nóo bng phng tin nghiờn cu chớnh l Holter in tim 24 gi - Kt qu nghiờn cu cú giỏ tr thc tin cao: t l ri lon nhp tim bnh nhõn t qu cao:...
 • 28
 • 427
 • 3

TÓM tắt LUẬN án nghiên cứu rối loạn nhịp tim biến thiên nhịp tim ở bệnh nhân đột quỵ não bằng holter điện tâm đồ

TÓM tắt LUẬN án nghiên cứu rối loạn nhịp tim và biến thiên nhịp tim ở bệnh nhân đột quỵ não bằng holter điện tâm đồ
... Phản biện 3: PGS.TS Nguyễn Văn Liệu Luận án đợc bảo vệ trớc Hội đồng chấm luận án cấp Trờng họp Học viện Quân Y Vào hồi ngày tháng năm 2015 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Th viện Quốc gia - Th viện ... thiờn nhp tim Holter in tim 24 gi l mt k thut khụng xõm ln theo dừi in tim liờn tc cho bnh nhõn nhm phỏt hin cỏc bt thng v ri lon nhp, v bnh mch vnh, bin thin thiờn nhp timHin nay, Holter in tim ó ... thn kinh t ch 1.3.3.3 Holter in tim 24 gi ỏnh giỏ chc nng thn kinh t ch tim mch bng phng phỏp theo dừi cỏc ch s bin thiờn nhp tim * Khỏi nim bin thiờn nhp tim Bin thiờn nhp tim l s thay i cỏc thi...
 • 28
 • 134
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kết quả cải thiện sức nghe trước và sau phẫu thuậtmức cải thiện sức nghe trước và sau phẫu thuậtđề tài tôi và ram thép trước và sau cùng tích những điểm khác biệtnghĩa vụ chứng minh tổn thất và hạn chế tổn thất của bên bị vi phạmbiến thiên nhịp tim và stressnghiên cứu một số chỉ số biến thiên nhịp tim và rối loạn nhịp tim ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 có tổn thương thậnsự thay đổi nhịp tim trước trong và sau gây têbiện pháp phòng ngừa và cải thiện nhịp timbiến thiên hàm lưng đường trước và sau khi sấy3 22 so sánh giá trị trung bình nhịp tim thai của nhóm nghiên cứu trước và sau điều trị3 12 phân bố nhịp tim của nhóm nghiên cứu trước và sau điều trịmối quan hệ cân bằng thần kinh tự chủ và biến thiên nhịp timbiến thiên nhịp tim và mối liên hệ với hệ thần kinh tự trịso sánh hình ảnh con cá kiếm trước và saunghiên cứu biến đổi lâm sàng huyết động trước và sau phẫu thuật thay van hai lá bằng van cơ học loại saint jude masterbài tập pascal 11 mớiThao giảng 1: 2017-2018de thi dia li 9 vong 1Đề KT tiết 16 Công Nghệ 8dia li 6 thi vong 1Thầy cô giúp em với ạ! Gải thích tại sao một phân tử glucozo tạo ra 36ATP?ktra giua hk 1 sinh 7Cong nghe 6- Thi HK1đề kiểm tra 1 tiết môn địa lý hk1hsg 9KH MÔN HÓA 9: 2017-2018Bài tập hữu cơ - Sáng tạo và phát triển tư duy BIỆN LUẬN giải bài tập ESTETuần 7. Tập chép: Người thầy cũCON LẮC LÒ XOSóng cơ đại cươngkiem tra 1 tietvật lý 11 chuơng 1Bài 6. Nghiêm trang khi chào cờĐề kiểm tra 1 tiếtTuần 7. Cử tạ, thợ xẻ, chữ số … Nho khô, nghe ọ, chú ý …