Mối Liên Quan Giữa Acid Uric Máu Với Độ Dày Lớp Nội Trung Mạc Động Mạch Cảnh Ở Bệnh Nhân Tăng Huyết Áp

Nghiên cứu sự liên quan giữa nồng độ enzyme myeloperoxidase huyết tương với bề dày lớp nội trung mạc động mạch cảnh và một số yếu tố nguy cơ tim mạch bệnh nhân đái tháo đường týp 2

Nghiên cứu sự liên quan giữa nồng độ enzyme myeloperoxidase huyết tương với bề dày lớp nội trung mạc động mạch cảnh và một số yếu tố nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2
... lòng mạch hẹp so với ĐTĐ [ 122 ] 10 1 .2 YẾU TỐ NGUY TIM MẠCH BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP Bệnh tim mạch nguy n nhân gây tử vong bệnh nhân ĐTĐ týp Ngoài yếu tố nguy (YTNC) truyền thống bệnh ... tốc sóng mạch động mạch chủ Đo độ cứng động mạch số nghiên cứu dự báo biến cố tim mạch ĐTĐ týp cho thấy cứng thành động mạch liên quan với kháng insulin, tương quan với IMT động mạch cảnh RLCNNM ... trung mạc động mạch cảnh nồ ng đô ̣ myeloperoxidase huyết tương bệnh nhân đái tháo đường týp 2. 2 Đánh giá mối liên quan tương quan giữa nồ ng đô ̣ myeloperoxidase huyết tương với bề dày lớp nội...
 • 170
 • 154
 • 0

Nghiên cứu sự liên quan giữa nồng độ enzym myeloperoxidase huyết tương với bề dày lớp nội trung mạc động mạch cảnh và một số yếu tố nguy cơ tim mạch bệnh nhân đái tháo đường týp 2 (TT)

Nghiên cứu sự liên quan giữa nồng độ enzym myeloperoxidase huyết tương với bề dày lớp nội trung mạc động mạch cảnh và một số yếu tố nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 (TT)
... định số yếu tố nguy tim mạch, bề dày lớp nội trung mạc động mạch cảnh nồng độ myeloperoxidase huyết tương bệnh nhân đái tháo đường týp - Một số yếu tố nguy tim mạch: Tuổi trung bình 64 ,22 ±10, 52 ... mối liên quan tương quan nồng độ myeloperoxidase huyết tương với bề dày lớp nội trung mạc động mạch cảnh số yếu tố nguy tim mạch bệnh nhân đái tháo đường týp -Mối liên quan: liên quan về nồng ... cứu đề tài Xác định số yếu tố nguy tim mạch, bề dày lớp nội trung mạc động mạch cảnh nồng độ myeloperoxidase huyết tương bệnh nhân đái tháo đường týp 2 Đánh giá mối liên quan tương quan nồng...
 • 59
 • 126
 • 0

Nghiên cứu sự liên quan giữa nồng độ enzym myeloperoxidase huyết tương với bề dày lớp nội trung mạc động mạch cảnh và một số yếu tố nguy cơ tim mạch bệnh nhân đái tháo đường týp 2

Nghiên cứu sự liên quan giữa nồng độ enzym myeloperoxidase huyết tương với bề dày lớp nội trung mạc động mạch cảnh và một số yếu tố nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2
... khụng cú T [ 122 ] 9 1 .2 YU T NGUY C TIM MCH BNH NHN I THO NG TíP Bnh lý tim mch l nguy n nhõn chớnh gõy t vong bnh nhõn T týp Ngoi cỏc yu t nguy c (YTNC) truyn thng thỡ bnh nhõn T týp cũn cú ... Bng 3 .20 c im v EF nhúm bnh 70 Bng 3 .21 Nng MPO ca nhúm chng 70 Bng 3 .22 Nng MPO ca nhúm bnh 71 Bng 3 .23 T l tng MPO X 2SD ca nhúm bnh v nhúm chng 72 Bng 3 .24 Liờn quan ... huyt tng trờn bnh nhõn ỏi thỏo ng týp 2. 2 ỏnh giỏ mi liờn quan v tng quan gia nng myeloperoxidase huyt tng vi b dy lp ni trung mc ng mch cnh v mt s yu t nguy c tim mch truyn thng (tui, tng huyt...
 • 173
 • 118
 • 0

nghiên cứu sự liên quan giữa nồng độ enzyme myeloperoxidase huyết tương với bề dày lớp nội trung mạc động mạch cảnh và một số yếu tố nguy cơ tim mạch bệnh nhân đái tháo đường týp 2

nghiên cứu sự liên quan giữa nồng độ enzyme myeloperoxidase huyết tương với bề dày lớp nội trung mạc động mạch cảnh và một số yếu tố nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2
... định số yếu tố nguy tim mạch, bề dày lớp nội trung mạc động mạch cảnh nồng độ myeloperoxidase huyết tương bệnh nhân đái tháo đường týp - Một số yếu tố nguy tim mạch: Tuổi trung bình 64 ,22 ±10, 52 ... mối liên quan tương quan nồng độ myeloperoxidase huyết tương với bề dày lớp nội trung mạc động mạch cảnh số yếu tố nguy tim mạch bệnh nhân đái tháo đường týp -Mối liên quan: liên quan về nồng ... Xác định số yếu tố nguy tim mạch, bề dày lớp nội trung mạc động mạch cảnh nồng độ myeloperoxidase huyết tương bệnh nhân đái tháo đường týp 2 Đánh giá mối liên quan tương quan nồng độ myeloperoxidase...
 • 29
 • 118
 • 0

Nghiên cứu mối liên quan giữa biểu hiện tim với mục tiêu điều trị theo khuyến cáo ESC-EASD bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có tăng huyết áp

Nghiên cứu mối liên quan giữa biểu hiện tim với mục tiêu điều trị theo khuyến cáo ESC-EASD ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có tăng huyết áp
... THỊ TRÚC LINH NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA BIỂU HIỆN TIM VỚI MỤC TIÊU THEO KHUYẾN CÁO ESC-EASD BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP CÓ TĂNG HUYẾT ÁP Chuyên ngành: NỘI TIẾT Mã số: 62 72 01 45 LUẬN ÁN ... siêu âm tim) bệnh nhân đái tháo đường týp tăng huyết áp bệnh tim thiếu máu cục 2- Xác định mối liên quan thay đổi mục tiêu khuyến cáo yếu tố nguy tim mạch với biểu tim trước sau 12 tháng theo ... nguy tim mạch toàn diện tầm soát bệnh tim đái tháo đường giai đoạn sớm, thông qua việc tiến hành đề tài Nghiên cứu mối liên quan biểu tim với mục tiêu theo khuyến cáo ESC-EASD bệnh nhân đái tháo...
 • 172
 • 142
 • 0

Nghiên cứu mối liên quan giữa biểu hiện tim với mục tiêu điều trị theo khuyến cáo ESC EASD bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có tăng huyết áp (TT)

Nghiên cứu mối liên quan giữa biểu hiện tim với mục tiêu điều trị theo khuyến cáo ESC EASD ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 có tăng huyết áp (TT)
... quan biểu tim với mục tiêu điều trị theo khuyến cáo ESC- EASD bệnh nhân đái tháo đường týp tăng huyết áp Với mục tiêu nghiên cứu 1- Đánh giá theo mục tiêu khuyến cáo điều trị ESC- EASD, số ... LIÊN QUAN GIỮA BIỂU HIỆN TIM (SINH HỌC VÀ SIÊU ÂM TIM ) VỚI MỤC TIÊU THEO KHUYẾN CÁO ESC- EASD VÀ YẾU TỐ NGUY CƠ 3.4.1 Liên quan biểu tim với mục tiêu Bảng 3.10 Nguy bất thường biểu tim liên quan ... QUAN GIỮA BIỂU HIỆN TIM VỚI MỤC TIÊU KHUYẾN CÁO ESC- EASD VÀ YẾU TỐ NGUY CƠ TIM MẠCH KHÁC CỦA ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU TẠI THỜI ĐIỂM BAN ĐẦU 4.4.1 Liên quan biểu tim với mục tiêu khuyến cáo BMI, Vòng...
 • 60
 • 166
 • 0

Nghiêm cứu mối liên quan giữa biểu hiện tim với mục tiêu điều trị theo khuyến cáo ESC-EASD bệnh nhân đái tháo đường túp 2 có tăng huyết áp

Nghiêm cứu mối liên quan giữa biểu hiện tim với mục tiêu điều trị theo khuyến cáo ESC-EASD ở bệnh nhân đái tháo đường túp 2 có tăng huyết áp
... liên quan biểu tim với mục tiêu điều trị theo khuyến cáo ESC-EASD bệnh nhân đái tháo đƣờng týp tăng huyết áp Với m c tiêu nghiên cứu 1- Đánh giá theo mục tiêu khuyến cáo điều trị ESC-EASD, số ... LIÊN QUAN GIỮA BIỂU HIỆN TIM (SINH HỌC VÀ SIÊU ÂM TIM ) VỚI MỤC TIÊU THEO KHUYẾN CÁO ESC-EASD VÀ YẾU TỐ NGUY CƠ 3.4.1 Liên quan biểu tim với mục tiêu Bảng 3.10 Nguy bất thƣờng biểu tim liên quan ... nguy tim mạch biểu tim (nồng độ NTproBNP huyết thanh, hình thái, cấu trúc chức thất trái qua siêu âm tim) bệnh nhân đái tháo đường týp tăng huyết áp bệnh tim thiếu máu cục 2- Xác định mối liên...
 • 30
 • 69
 • 0

NGHIÊN cứu BIẾN đổi lưu LƯỢNG DÒNG máu ĐỘNG MẠCH THẬN BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT áp NGUYÊN PHÁT

NGHIÊN cứu BIẾN đổi lưu LƯỢNG DÒNG máu ĐỘNG MẠCH THẬN ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT áp NGUYÊN PHÁT
... Đồ thị: Tương quan lưu lượng (ml/phút) huyết áp trung bình (mmHg) Lưu lượng dòng máu thận tương quan nghịch với huyết áp trung bình Khi huyết áp tăng lưu lượng dòng máu đến thận giảm Mối tương ... tuổi, lưu lượng dòng máu thận thấp nhóm tăng huyết áp so với nhóm chứng Lưu lượng dòng máu thận giảm dần theo tuổi Lưu lượng thận trái phải không khác có ý nghĩa thống kê, dù trị số tuyệt đối thận ... p=0,003 Huyết áp tâm trương nhóm bệnh cao nhóm chứng 25mmHg p nhỏ (p=0,012) Đặc điểm lưu lượng dòng máu thận chung Bảng 4: Lưu lượng dòng máu thận (ml/phút)trong nhóm nghiên cứu Giới Bệnh Chứng...
 • 3
 • 112
 • 0

TƯƠNG QUAN GIỮA TỔN THƯƠNG XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH CẢNHĐỘNG MẠCH VÀNH TRÊN BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP ppt

TƯƠNG QUAN GIỮA TỔN THƯƠNG XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH CẢNH VÀ ĐỘNG MẠCH VÀNH TRÊN BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP ppt
... vữa động mạch vành với diện tích đường cong ROC =0,699 Kết luận Tổn thương vữa động mạch cảnh có khả tiên đoán tổn thương vữa động mạch vành Tương quan vữa động mạch cảnh động mạch vành ... lòng mạch chiếm 82% trường hợp có tổn thương Như bệnh nhân tăng huyết áp có biểu đau thắt ngực có tổn thương vữa nặng động mạch vành Mối tương quan tổn thương vữa động mạch cảnh động mạch vành ... có tổn thương vữa động mạch cảnh phát siêu âm nhóm bệnh nhân tăng huyết áp có đau ngực khả xuất tổn thương vữa động mạch vành tăng gấp 8,75 lần so với bệnh nhân tổn thương vữa động mạch...
 • 17
 • 207
 • 3

Mối liên quan giứa acid uric với đột quỵ và nhồi máu cơ tim docx

Mối liên quan giứa acid uric với đột quỵ và nhồi máu cơ tim docx
... Kết cho thấy nguy nhồi máu tim cấp tính, tai biến mạch máu não suy tim tăng cao lượng acid uric máu tăng Đối với đàn bà liên hệ acid uric với nhồi máu tim cấp tính tai biến mạch máu não co động ... thấy mức acid uric cao máu gia tăng nguy tai biến mạch máu não tử vong Phân tích riêng rẽ yếu tố khác tuổi tác, cao huyết áp, tiểu đường cho thấy acid uric acid lên cao máu liên hệ với tai ... trẻ tuổi yếu tố rủi ro khác vể bệnh tim. Theo liệu công bố Hội nghị Âu châu European Congress of Rheumatology độ gia tăng mg/dl mức acid uric máu nguy bị bệnh tim bệnh vữa xơ động mach tăng 15 phần...
 • 3
 • 564
 • 9

Nghiên cứu mối liên quan giữa rối loạn lipid máu với một số biến chứng tim mạch bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang

Nghiên cứu mối liên quan giữa rối loạn lipid máu với một số biến chứng tim mạch ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang
... tăng huyết áp cho nhân dân khu vực, tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu mối liên quan rối loạn lipid máu với số biến chứng tim mạch bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát Bệnh viện đa khoa khu vực ... THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y- DƢỢC MÔNG THỊ NĂM NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA RỐI LOẠN LIPID MÁU VỚI MỘT SỐ BIẾN CHỨNG TIM MẠCH BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP NGUYÊN PHÁT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC ... bệnh nhân mắc bệnh tăng huyết áp biến chứng tăng huyết áp đến khám bệnh điều trị Bệnh viện Đa khoa khu vực Lục Ngạn ngày tăng biến chứng tim mạch Việc chẩn đoán bệnh nhân bị bệnh tăng huyết áp...
 • 87
 • 384
 • 0

Nghiên cứu mối liên quan giữa các yếu tố nguy cơ với mức độ tổn thương động mạch vành bằng chụp cắt lớp vi tính 256 dãy bệnh nhân tăng huyết áp tại bệnh viện tỉnh bắc ninh

Nghiên cứu mối liên quan giữa các yếu tố nguy cơ với mức độ tổn thương động mạch vành bằng chụp cắt lớp vi tính 256 dãy ở bệnh nhân tăng huyết áp tại bệnh viện tỉnh bắc ninh
... - BN có yếu tố nguy bệnh lý tim mạch nh tăng mỡ máu, đái tháo đờng, hút thuốc lá, tăng huyết áp - BN sau phẫu thuật cầu nối (xác định cầu nối) - Xác định bất thờng giải phẫu hệ mạch vành - Xác ... chp ct lp vi tớnh 256 dóy bnh nhõn tng huyt ỏp ti bnh vin tnh Bc Ninh nhm mc tiờu: Nghiờn cu mi liờn quan gia cỏc yu t nguy c vi mc tn thng ng mch vnh bng chp ct lp vi tớnh 256 dóy bnh nhõn ... mn 3.7 a im v phng tin chp MSCT 256 dóy 3.7.1 Ch nh v chng ch nh chp MSCT 256 dóy Ch nh - Bệnh nhân có đau ngực không điển hình - BN nghi ngờ có bệnh mạch vành có kết qủa xét nghiệm khác nh:...
 • 70
 • 698
 • 0

đánh giá mối liên quan giữa nồng độ homocysteine với microalbumin niệu và độ dày lớp nội trung mạc mạch cảnh bệnh nhân đái tháo đường týp 2

đánh giá mối liên quan giữa nồng độ homocysteine với microalbumin niệu và độ dày lớp nội trung mạc mạch cảnh ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2
... "Đánh giá mối liên quan nồng độ Homocysteine với Microalbumin niệu độ dày lớp nội trung mạc mạch cảnh bệnh nhân đái tháo đờng týp " với mục tiêu: - Đánh giá mối liên quan nồng độ Homocystein với ... Homocystein với Microalbumin niệu - Đánh giá mối liên quan nồng độ Homocystein với độ dày lớp nội trung mạc mạch cảnh Chơng Tổng quan 1.1 Đái tháo đờng 1.1.1 Dịch tễ bệnh đái tháo đờng ĐTĐ bệnh phổ ... trạng xơ vữa mạch máu gây hẹp tắc mạch: thờng gặp tổn thơng mạch cảnh, mạch vành, mạch não, động mạch hai chi dới 11 Mạch vành Hẹp mạch vành Nhồi máu tim 11 Mạch não Đột qụy ...
 • 56
 • 298
 • 2

đánh giá mối liên quan giữa nồng độ homocysteine với microalbumin niệu và độ dày lớp nội trung mạc mạch cảnh bệnh nhân đái tháo đường týp 2

đánh giá mối liên quan giữa nồng độ homocysteine với microalbumin niệu và độ dày lớp nội trung mạc mạch cảnh ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2
... với mục tiêu: - Đánh giá mối liên quan nồng độ Homocystein với Microalbumin niệu - Đánh giá mối liên quan nồng độ Homocystein với độ dày lớp nội trung mạc mạch cảnh Chơng Tổng quan 1.1 Đái tháo ... liên quan Homocysteine Microalbumin niệu ĐTĐ týp Chính làm đề tài "Đánh giá mối liên quan nồng độ Homocysteine với Microalbumin niệu độ dày lớp nội trung mạc mạch cảnh bệnh nhân đái tháo đờng týp ... trạng xơ vữa mạch máu gây hẹp tắc mạch: thờng gặp tổn thơng mạch cảnh, mạch vành, mạch não, động mạch hai chi dới 10 Mạch vành Hẹp mạch vành Nhồi máu tim 11 Mạch não Đột qụy ...
 • 50
 • 285
 • 0

Nghiên cứu mối tương quan giữa chỉ số khối cơ tim thất trái (LVMI) với thời gian QTc bệnh nhân tăng huyết áp tại khoa nội tim mạch bệnh viện việt nam thụy điển uông bí năm 2011

Nghiên cứu mối tương quan giữa chỉ số khối cơ tim thất trái (LVMI) với thời gian QTc ở bệnh nhân tăng huyết áp tại khoa nội tim mạch bệnh viện việt nam thụy điển uông bí năm 2011
... Mối tơng quan số khối tim thất trái (LVMI) với thời gian QTC bệnh nhân tăng huyết áp Bng 4.8 Mi tng quan gia số khối tim thất trái( LVMI) với thời gian QTC 121 bệnh nhân tng huyết áp X SD CI ... mi quan h gia khong QTc vi LVMI tng HA, vi mc tiờu: Nghiên cứu mối tơng quan số khối tim thất trái( LVMI) với thời gian QTC bệnh nhân tăng huyết áp Đánh giá biến đổi QTc giai đoạn tăng huyết áp ... chỳng tụi, QTc tng quan thun cao cú ý ngha vi LVMI vi r = 0.777(P < 0,01) LVMI trung bỡnh l 129,96 30,98g/m2 KT QU, BN LUN Bng 3.9 Mi tng quan số khối tim thất trái( LVMI) với thời gian QTC QTc >...
 • 30
 • 134
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghien cuu su bien doi nong do acid uric o benh nhan tang huyet apmoi lien quan guia tang huyet ap va nong do acid uric mauacid uric va benh tang huyet apnồng độ acid uric huyết thanh ở bệnh nhân tăng huyết ápnghiên cứu tình trạng lạp glucose và yếu tố liên quan ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên4 2 lưu lượng dòng máu thận ml phút ở bệnh nhân tăng huyết ápmối liên quan giữa giá trị aw với hàm lượng muối và mỡđánh giá mối liên quan giữa nhiễm h pylori với một số đặc điểm về kinh tế xã hội của quần thể nghiên cứuđánh giá mối liên quan giữa nhiễm h pylori với một số đặc điểm về tập quán lối sống vệ sinh môi trường và cá nhân của quần thể nghiên cứuđánh giá mối liên quan giữa nhiễm h pylori với một số đặc điểm về sức khỏe bệnh tật tình trạng nhiễm h pylori ở các thành viên hộ gia đình của quần thể nghiên cứuđánh giá mối liên quan giữa nhiễm h pylori với một số đặc điểm khác của quần thể nghiên cứumối liên quan giữa đột biến tp53 với một số chỉ số sinh hóamối liên quan giữa đột biến tp53 với afp và hbv dnamối liên quan giữa đột biến tp53 với mức độ biệt hóa tế bào ganmối liên quan giữa đột biến tp53 với đột biến gen hbx tại 2 vị trí a1762t và g1764amối liên quan giữa kiểu gen hcv với một số đặc điểm về dịch tễ học và cận lâm sàngvề mối liên quan giữa kiểu gen hcv với một số đặc điểm dịch tễ học và cận lâm sàngufma so kc 10 11 1522266ufma so kx 01 11 1522267ufma so kx 06 11 1522270ufthu tuc quy trinh thanh toan de tai23503(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA III NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L6 KHOA 3 20171f9c0 THONG BAO TUYEN DUNG CONG TY O TO HAI AUuftai ve tai day22455uftai ve tai day22456Bài phát biểu của bí thư Thị ủy tại đại hội đoàn huyệnNHỮNG TRÀO lưu TRIẾT học GIÁO dục CHỦ yếu của PHƯƠNG tây THẾ kỷ XX và ẢNH HƯỞNG của nó đối với GIÁO dục VIỆT NAM HIỆN NAYBiomass gasification and pyrolysis practical design and theoryPhieu dong gop y kien DHDCD 2014Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 CVBC tai chinh hop nhat-Qui 3-08TÀI LIỆU ĐHCĐ NĂM 2017 - Dien Quang thu moi hop dhcdBao Cao thuong Nien 20150326 FA webBáo cáo tài chính tóm tắt 2008Quy dinh ve the thuc va ky thuat trinh bay van ban ĐHGTVTKết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011Bia - Phu luc Chien luoc 2011-2020