Quá trình tạo hương cho sản phẩm xúc xích lên men

tìm hiểu về haccp và xây dựng hệ thống haccp cho sản phẩm xúc xích francfort (heo) tại công ty vissan

tìm hiểu về haccp và xây dựng hệ thống haccp cho sản phẩm xúc xích francfort (heo) tại công ty vissan
... để xây dựng hệ thống HACCP cho sản phẩm xúc xích francfort (heo) trùng công ty Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản Tôi nghiên cứu khảo sát thực tế công ty ghi nhận kết sau: - Khảo sát điều kiện công ty Xây ... công ty VISSAN bước hoàn chỉnh kế hoạch HACCP cho dòng sản phẩm xuất nội địa Từ lý tôi: Tìm hiểu quy trình sản xuất xây dựng kế hoạch HACCP cho sản phẩm xúc xích heo tiệt trùng 10 11 Chương 1: Tổng ... www .vissan. com.vn Hình 1.4 Công ty VISSAN Mã số thuế: 0300105356 – 1.4.2 Lịch sử hình thành phát triển công ty Công ty VISSAN doanh nghiệp thành viên Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn, xây dựng vào...
 • 105
 • 1,118
 • 2

Tìm hiểu về HACCP và xây dựng hệ thống HACCP cho sản phẩm xúc xích francfort (heo) tại công ty vissan

Tìm hiểu về HACCP và xây dựng hệ thống HACCP cho sản phẩm xúc xích francfort (heo) tại công ty vissan
... để xây dựng hệ thống HACCP cho sản phẩm xúc xích francfort (heo) trùng công ty Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản Tôi nghiên cứu khảo sát thực tế công ty ghi nhận kết nhƣ sau: - Khảo sát điều kiện công ty ... thực phẩm cho ngƣời tiêu dùng, công ty VISSAN bƣớc hoàn chỉnh kế hoạch HACCP cho dòng sản phẩm xuất nội địa Từ lý tôi: Tìm hiểu quy trình sản xuất xây dựng kế hoạch HACCP cho sản phẩm xúc xích ... phí đầu tƣ cho sản xuất Xây dựng hệ thống HACCP giúp cho có đƣợc nhìn thực tế việc áp dụng hệ thồng nhƣ giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lƣợng sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Trong...
 • 119
 • 557
 • 1

Thiết kế nhà máy thực phẩm gồm 2 dây chuyên sản xuất xúc xích lên men hun khói năng xuất 800kg SPCa cá trích hun khói ngâm dầu năng xuất 200kg SPCa luận văn tốt nghiệp đại học

Thiết kế nhà máy thực phẩm gồm 2 dây chuyên sản xuất xúc xích lên men hun khói năng xuất 800kg SPCa cá trích hun khói ngâm dầu năng xuất 200kg SPCa luận văn tốt nghiệp đại học
... men 24 13 27 25 24 26 26 27 25 26 26 27 29 6 trích ngâm dầu 24 13 27 25 24 26 26 27 25 26 26 27 29 6 Dây truyền sản xuất Số ngày làm việc năm 28 Vậy: tổng số ngày làm việc nhà máy (của dây truyền) ... cho dây truyền sản xuất xúc xích hun khói 4 .2. 2 Tính tiêu hao cho dây truyền sản trích hun khói hấp dầu Phần V Tính chọn thiết bị 5.1 Tính chọn thiết bị cho dây truyền sản xuất xúc xích lên men ... khói ngâm dầu (năng xuất 25 0kg sp/h) Công đoạn Bảo quản Tan giá Sử lý học Ướp muối Sấy – hun khói Gia nhiệt rót dầu Thanh trùng Sản phẩm 26 2 .26 22 2. 92 221 .8 20 4.06 20 2. 02 199.99 PHẦN V: Dầu 51.53...
 • 113
 • 2,338
 • 10

Nghiên cứu công nghệ sấy khí động kết hợp với quá trình phân cấp hạt sản phẩm ứng dụng cho vật liệu sấy dạng bột nhão

Nghiên cứu công nghệ sấy khí động kết hợp với quá trình phân cấp hạt sản phẩm ứng dụng cho vật liệu sấy dạng bột nhão
... 3.3.2 Nghiên cứu trình phân loại : Quá trình phân loại nghiên cứu thiết bị phân loại tự động đĩa quay tự chế tạo Với thời gian sấy khác trình bày bảng (mẫu 1, mẫu 2, mẫu 3, mẫu tương ứng với sản phẩm ... kết ta lựa chọn vận tốc roto phân loại phù hợp với kích thước hạt vật liệu cần thiết Máy sấy khí động tỏ thích hợp với dạng vật liệu bột nhão Tuy nhiên loại vật liệu khác, yếu tố tỷ trọng, kích ... -2006 3.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1.Nguyên liệu phương pháp phân tích Nguyên liệu sử dụng để nghiên cứu trình sấy tinh bột khoai mỳ (tinh bột sắn) bột nhẹ (cacbonat canxi) Độ ẩm vật liệu sấy đo máy...
 • 7
 • 561
 • 3

khảo sát và tìm hiểu nguyên nhân làm hao hụt sản phẩm xúc xích heo xông khói trong quá trình sản xuất tại xí nghiệp chế biến thực phẩm Nam Phong

khảo sát và tìm hiểu nguyên nhân làm hao hụt sản phẩm xúc xích heo xông khói trong quá trình sản xuất tại xí nghiệp chế biến thực phẩm Nam Phong
... đỡ Nghiệp, hướng dẫn TS Trần Văn Chính, thực đề tài “KHẢO SÁT VÀ TÌM HIỂU NGUYÊN NHÂN LÀM HAO HỤT SẢN PHẨM XÚC XÍCH HEO XÔNG KHÓI TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT TẠI XÍ NGHIỆP CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NAM ... CHÍNH KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 KHẢO SÁT QUI TRÌNH CHẾ BIẾN SẢN PHẨM XÚC XÍCH HEO XÔNG KHÓI Qui trình sản xuất chế biến sản phẩm xúc xích heo xông khói Nghiệp Chế Biến Nam Phong trình bày qua ... MỨC HAO HỤT BÁN THÀNH PHẨM, THÀNH PHẨM XÚC XÍCH HEO XÔNG KHÓI TẠI MỘT SỐ CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT 4.3.1 Trọng lượng dây xúc xích tỷ lệ hao hụt Trong thực tế sản xuất sản phẩm xúc xích heo xông khói Xí...
 • 54
 • 715
 • 1

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẤY KHÍ ĐỘNG KẾT HỢP VỚI QUÁ TRÌNH PHÂN CẤP HẠT SẢN PHẨM ỨNG DỤNG CHO VẬT LIỆU SẤY DẠNG BỘT NHÃO

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẤY KHÍ ĐỘNG KẾT HỢP VỚI QUÁ TRÌNH PHÂN CẤP HẠT SẢN PHẨM ỨNG DỤNG CHO VẬT LIỆU SẤY DẠNG BỘT NHÃO
... pheston Bộ nhiệt cấp I, qnI Bộ nhiệt cấp II, qnII Bộ hâm nớc cấp I, hnI Bộ hâm nớc cấp II, hnII Bộ sấy không khí cấp I, skkI Bộ sấy không khí cấp II, skkII Lợng không khí khỏi sấy không khí '' SKK ... pheston 3- Bộ nhiệt cấp II 4- Bộ giảm ôn 5- Bộ nhiệt cấp I 6- Bộ hâm nớc cấp II 7- Bộ sấy không khí cấp II SVTH:TRN NGC TRNG-LP 04N1 KHOA NHIT 8- Bộ hâm nớc cấp I 9- Bộ sấy không khí cấp I 10- Dàn ... STT Tên bề mặt đốt Buồng lửa Pheston Bộ nhiệt cấp II Bộ nhiệt cấp I Bộ hâm nớc cấp II Bộ sấy không khí cấp II Bộ hâm nớc cấp I Bộ sấy không khí cấp I SVTH:TRN NGC TRNG-LP 04N1 KHOA NHIT 'đầu...
 • 54
 • 241
 • 0

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆSẤY KHÍ ĐỘNG KẾT HỢP VỚI QUÁ TRÌNH PHÂN CẤP HẠT SẢN PHẨM ỨNG DỤNG CHO VẬT LIỆU SẤY DẠNG BỘT NHÃO

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆSẤY KHÍ ĐỘNG KẾT HỢP VỚI QUÁ TRÌNH PHÂN CẤP HẠT SẢN PHẨM ỨNG DỤNG CHO VẬT LIỆU SẤY DẠNG BỘT NHÃO
... 3.3.2 Nghiên cứu trình phân loại : Quá trình phân loại nghiên cứu thiết bị phân loại tự động đĩa quay tự chế tạo Với thời gian sấy khác trình bày bảng (mẫu 1, mẫu 2, mẫu 3, mẫu tương ứng với sản phẩm ... kết ta lựa chọn vận tốc roto phân loại phù hợp với kích thước hạt vật liệu cần thiết Máy sấy khí động tỏ thích hợp với dạng vật liệu bột nhão Tuy nhiên loại vật liệu khác, yếu tố tỷ trọng, kích ... -2006 3.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1.Nguyên liệu phương pháp phân tích Nguyên liệu sử dụng để nghiên cứu trình sấy tinh bột khoai mỳ (tinh bột sắn) bột nhẹ (cacbonat canxi) Độ ẩm vật liệu sấy đo máy...
 • 7
 • 258
 • 0

Quá trình hình thành giáo trình điều chỉnh độ ẩm của nông sản ảnh hưởng đến quá trình chế biến hạt sản phẩm p1 ppt

Quá trình hình thành giáo trình điều chỉnh độ ẩm của nông sản ảnh hưởng đến quá trình chế biến hạt sản phẩm p1 ppt
... quan trọng Độ ẩm nông sản hạt ảnh hưởng đến chất lượng chế biến, sản lượng bột giảm, chi phí lượng tăng lên bột dính vào máy chế biến máy nhanh hỏng Đồng thời sản phẩm chế biến từ hạt bảo quản ... chọn thiết bị điều khiển thích hợp để xây dựng mạch điều khiển -3- CHƯƠNG I KỸ THUẬT SẤY VÀ LÀM KHÔ NÔNG SẢN 1.1 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA QUÁ TRÌNH SẤY KHÔ NÔNG SẢN Hầu hết sản phẩm nông nghiệp để ... đảm bảo phẩm chất tốt, nâng cao giá trị thương phẩm chè, cà phê, thuốc v.v… Để bảo quản hạt điều kiện thích hợp độ ẩm giới hạn từ 12 – 14% Phần lớn hạt sau thu hoạch có độ ẩm cao hơn, điều kiện...
 • 10
 • 196
 • 0

thảo luận kinh tế doanh nghiệp thương mại đề tài Phân tích những nhân tố ảnh hưởng tới quá trình tiêu thụ dòng sản phẩm Iphone tại FPT Shop

thảo luận kinh tế doanh nghiệp thương mại đề tài Phân tích những nhân tố ảnh hưởng tới quá trình tiêu thụ dòng sản phẩm Iphone tại FPT Shop
... Nam KINH TẾ DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI – NHÓM III Các nhân tố ảnh hưởng đến trình tiêu thụ dòng sản phẩm iPhone FPT Shop Giá iPhone K Hiện FPT bán dòng iPhone: iPhone 4s, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone ... hàng kinh doanh, mạng lưới phân phối có ảnh hưởng đến trình tiêu thụ dòng sản phẩm iPhone FPT Shop Chính vậy, FPT Shop cần phải nắm bắt nhân tố để tìm phương thức tiêu thụ dòng sản phẩm iPhone ... động nhân tố không giống Chính nhóm lựa chọn đề tài: "Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới trình tiêu thụ dòng sản phẩm Iphone FPT Shop" Nhóm chúng em xin sâu vào nghiên cứu nhân tố tác động đến trình...
 • 23
 • 450
 • 0

khảo sát tính chất hóa lý cơ bản của nguyên liệu cá và ảnh hưởng quá trình ngâm muối đến sản phẩm cá điêu hồng (oreochromis sp.) fillet xông khói nóng

khảo sát tính chất hóa lý cơ bản của nguyên liệu cá và ảnh hưởng quá trình ngâm muối đến sản phẩm cá điêu hồng (oreochromis sp.) fillet xông khói nóng
... KHOA THỦY SẢN NGUYỄN LỄ TRƯỜNG THỊNH KHẢO SÁT TÍNH CHẤT HÓA LÝ CƠ BẢN CỦA NGUYÊN LIỆU CÁ VÀ ẢNH HƯỞNG QUÁ TRÌNH NGÂM MUỐI ĐẾN SẢN PHẨM CÁ ĐIÊU HỒNG (Oreochromis sp.) FILLET XÔNG KHÓI NÓNG LUẬN ... tài Khảo sát tính chất hóa nguyên liệu ảnh hưởng trình ngâm muối đến sản phẩm điêu hồng fillet xông khói nóng nhằm chọn nguyên liệu đầu vào có khối lượng phù hợp với trình sản xuất sản ... dinh dưỡng cảm quan cho sản phẩm Do đề tài Khảo sát tính chất hóa nguyên liệu ảnh hưởng trình ngâm muối đến sản phẩm điêu hồng (Oreochromis sp.) fillet xông khói nóng nghiên cứu, góp...
 • 86
 • 318
 • 0

Tạo hương cho xúc xích lên men

Tạo hương cho xúc xích lên men
... CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Xúc xích lên men 1.1.1 Lịch sử lên men thịt xúc xích lên men a Lịch sử Quá trình lên men- Fermentation xuất phát từ tiếng Latin Các quy trình lên men ảnh hưởng ... hình thành hợp chất tạo hương 2.1.2 Khảo sát phân bố hợp chất bay mô nạc mỡ chế biến xúc xích lên men khô có bổ sung nitrate nitrite  Lên men xúc xích Hai mẻ xúc xích lên men chậm, mẻ có chứa ... tắc, phương pháp so sánh hàm lượng chất bay với giá trị cảm quan, nhiên hệ chất tạo hương phức tạp xúc xích lên men không thu kết 1.3.2 Xúc xích lên men Trong bảng 1.5 liệt kê chất dễ bay hơi, tạo...
 • 38
 • 432
 • 3

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kênh phân phối cho sản phẩm bia Hà Nội trên thị trường Việt Nam

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kênh phân phối cho sản phẩm bia Hà Nội trên thị trường Việt Nam
... thuận lợi cho Công ty V Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kênh phân phối cho sản phẩm bia Nội thị trờng Việt Nam Nâng cao chất lợng sản phẩm thông qua cảI tiến công nghệ, dây chuyền sản xuất ... với sản phẩm đợc sản xuất nớc dĩ nhiên vợt xa chất lợng hãng bia nội địa Hiện nay, công ty cung cấp cho thị trờng loại sản phẩm: bia lon, bia chai bia mang nhãn hiệu Bia nội Bia lon Nội: ... Nội dung III Phân tích thực trạng thị trờng tình hình kinh doanh công ty IV Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kênh phân phối cho sản phẩm Bia HN thị trờng Việt Nam V Kết luận Do thời gian có hạn...
 • 25
 • 263
 • 0

QUY TRÌNH ĐỊNH GIÁ CHO SẢN PHẨM BỘT NGỌT AJINOMOYO NHẬT BẢN

QUY TRÌNH ĐỊNH GIÁ CHO SẢN PHẨM BỘT NGỌT AJINOMOYO NHẬT BẢN
... xuyên nâng cấp sản phẩm giá trị dinh dưỡng cao sản phẩm Khi sản phẩm giá trị định vị tâm trí người tiêu dùng cao việc định vị sản phẩm hoàn toàn thuận lợi - sản phẩm tượng trưng cho phong cách ... lượng sản phẩm Nhân tố ảnh hưởng không nhỏ tới giá bán sản phẩm Trên thực tế, sản phẩm có chất lượng cao, đảm bảo, có uy tín , tạo lòng tin cho người tiêu dùng cho phép doanh nghiệp định giá bán ... toàn tốt cho sức khỏe 2.2.3 Chính sách giữ nguyên giá chất lượng cao hơn: Nếu sản phẩm giá trị định vị thấp thường công ty sử dụng hình thức định vị giá trị cao giữ nguyên giá 2.3 Đánh giá chiến...
 • 5
 • 1,854
 • 15

phối trộn: tạo nhân cho sản phẩm há cảo

phối trộn: tạo nhân cho sản phẩm há cảo
... chuyển phân phối: Khi vận chuyển không mạnh tay để vật nặng đè lên sản phẩm làm sản phẩm dễ vỡ, hư hỏng sản phẩm Sản phẩm vận chuyển xe lạnh, phân phối đến đại lý, cửa hàng giới thiệu sản phẩm, siêu ... nước  Sử dụng: cảo sử dụng cho lứa tuổi cảo loại sản phẩm ăn liền, ta hấp chiên lại để ăn 2.5 CHẢ GIÒ TÔM CU 2.5.1  Nguyên liệu [15] Nguyên liệu chính: tôm, thòt ghẹ, nông sản (cà rốt, củ ... lượng cảo đònh lượng  Rà kim loại Mục đích: Kiểm tra phát kim loại cảo cấp đông  Đóng gói chân không Mục đích: Bảo quản hoàn thiện Tiến hành: Sau đóng gói chân không, bao bánh cho vào...
 • 5
 • 324
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: trình cơng nghệ sản xuất xúc xích lên menphân tích xu hướng các quá trình công nghệ và sản phẩmquá trình phân cấp hạt sản phẩm ứng dụngxây dựng chương trình khuyến mãi cho sản phẩmquá trình thiết kế một sản phẩm designkhảo sát ảnh hưởng bổ sung chả cá thát lát notopterus notoperus đến chất lượng sản phẩm xúc xích cá tra pangasianodon hypophtthalmushoạch định chương trình marketing mix cho sản phẩmquá trình quyết định mua sản phẩmquá trình truyền nhiệt trong sản phẩm đồ hộp cátrưởng tổ hàn và cán bộ kỹ thuật phải trực tiếp kiểm tra chất lượng hàn một cách có hệ thống trong quá trình ghép và hàn sản phẩmnhững biến đổi sinh lý sinh hoá xảy ra trong quá trình bảo quản nông sản phẩmquá trình phát triển các sản phẩm của nhà máykiểm tra sơ bộ quá trình tạo nano vàng mỹ phẩmbiện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm xúc xíchsản phẩm xúc xích tiệt trùngSử dụng phần mềm matlab để thiết kế thí nghiệm mô phỏng cho quá trình γ + γ→ e +e+ môn vật lý 12 nâng caoTieu luan he thong thong tin quan lySử dụng thí nghiệm ảo trong dạy học chương sóng cơ và sự truyền sóng cơ vật lí 12 cơ bản nhằm góp phần nâng cao hiệu quả học tập môn vật lí cho học sinhXây dựng hệ thống bài tập phát triển năng lực chuyên biệt trong bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lý ở trường THPTXây dựng hệ thống bài tập và hướng dẫn hoạt động giải bài tập giao thoa sóng chương “sóng cơ học” nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lí THPTXây dựng một số nội dụng dạy học tích hợp vật lí – hóa học phần nhiệt học môn vật lí lớp 10Các dạng bài tập thấu kínhCách giải các dạng bài toán liên quan đến độ lệch pha trong điện xoay chiều thuộc chương trình vật lý 12 thptBài 16. Định luật Jun - Len-xơDạy học bài tập chương lượng tử ánh sáng vật lí lớp 12 ( ban cơ bản) theo lý thuyết phát triển bài tập vật líGiáo dục ý thức PCCC và kĩ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy nổ do sử dụng điện cho học sinh THPT trong giờ vật líBài 9. Áp suất khí quyểnKinh nghiee giảng dạy chương VI nhiệt động lực học vật lý 10 chương trình chuẩnKinh nghiệm tổ chức hoạt động ngoại khóa ở trường THPT phần 2Làm rõ hơn bài toán tính năng lượng phản ứng hạt nhân trong chương trình vật lý 12Một số biện pháp giúp học sinh yếu học tốt môn vật lí lớp 10 THPTSử dụng các hiện tượng vật lý trong thực tiễn cuộc sống vào dạy một số bài vật lý ở trường THPT nhằm khơi dậy tính tò mò, gây hứng thú và lòng đam mê của HS đối với môn họcSử dụng phương pháp số phức để giải một số dạng toán vật lý lớp 12 có hàm dao động điều hòa và ứng dụng giải nhanh trên máy tính cầm tayMột số kinh nghiệm giảng dạy chủ đề sai số và cách tính sai số vât lý 12 THPTMột số kinh nghiệm trong dạy phụ đạo nhằm nâng cao chất lượng môn vật lý khối 10 ở trường THPT hà văn mao