code thực hành vi xử lý viết bằng ngôn ngữ ASM

THỰC HÀNH VI XỬ

THỰC HÀNH VI XỬ LÝ
... Thuật Máy Tính Thực hành Vi xử Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM Khoa KH & KTMT Bạn nên add hết file cần thiết cho vi c lập trình trước bắt đầu vi t chương trình gồm file lib file lkr Nếu vi t chương ... Kỹ Thuật Máy Tính Thực hành Vi xử Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM Khoa KH & KTMT Cửa sổ lên sau: Chúng ta hoàn tất vi c add file vào thư mục Source files header files Công vi c vi t code ( cửa sổ ... Thuật Máy Tính Thực hành Vi xử Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM Khoa KH & KTMT 1.2 Nạp file hex vào vi điều khiển PIC Sau tạo project, ta tiến hành build để tạo *.hex Có thể mô tả công vi c sau: Ví...
 • 79
 • 549
 • 3

BÀI GIẢNG THỰC HÀNHVI XỬ LÝ- VI ĐIỀU KHIỂN

BÀI GIẢNG THỰC HÀNHVI XỬ LÝ- VI ĐIỀU KHIỂN
... kiến thức vi xử lý- vi điều khiển Để làm chủ điều khiển tốt hệ thống vi xử lý, vi c nắm bắt lý thuyết, người học phải có kỹ thực hành thành thạo.Sau hoc, nghiên cứu vi xử lý- vi điều khiển phần ... thực hành Vi xử -Vi điều khiển Đây học phần chuyên ngành Sinh vi n chuyên ngành kỹ thuật điện tử-truyền thông Học phần cung cấp kỹ chuyên sâu lĩnh vực vi xử -vi điều khiển Bài giảng biên ... chương trình nạp vào vi điều khiển - Điều khiển thiết bị ngoại vi port vi điều khiển - Điều khiển vi c hiển thị cách sử dụng led đoạn theo phương pháp kết nối thẳng - Điều khiển vi c hiển thị thông...
 • 72
 • 646
 • 7

Tài liệu Tài liệu thực hành vi xử docx

Tài liệu Tài liệu thực hành vi xử lý docx
... Trương Ngọc Anh Trang 13 Tài liệu thực hành môn Vi Xử GIAO TIẾP VỚI ADC VÀ DAC Hình 9-1 Sơ đồ giao tiếp ADC 7109 GV: Trương Ngọc Anh Trang 14 Tài liệu thực hành môn Vi Xử * Hệ thống ADC: thí ... trình cung cấp thí nghiệm thực hành phục vụ cho bạn tự thực hành GV: Trương Ngọc Anh Trang Tài liệu thực hành môn Vi Xử HỆ THỐNG VI ĐIỀU KHIỂN DÙNG BỘ NHỚ TRONG Vi điều khiển 89XX có port ... Tài liệu thực hành môn Vi Xử LỜI GIỚI THIỆU Sau tìm hiểu kiến thức vi điều khiển bạn bắt đầu thực thực hành vi điều khiển để giúp bạn hiểu rõ bạn đọc...
 • 25
 • 365
 • 2

thực hành vi xử trong phòng thí nghiệp

thực hành vi xử lý trong phòng thí nghiệp
... RESET-DRV A11 Phòng thí nghiệm Vi xử Tài liệu thí nghiệm Vi xử P1 PC INTERFACE +5V+12V-12V -5V U1 74LS245 U4C 7407 U4D 7407 Phòng thí nghiệm Vi xử IV Tài liệu thí nghiệm Vi xử BỘ ĐỆM ... PB7 OUT + Phòng thí nghiệm Vi xử R13 VR+ VR- C3 0.01uF -12V 820 P1 + C4 100uF D1 C2 0.01uF Z5V1 C5 0.01uF Bài thí nghiệm Vi xử Phòng thí nghiệm Vi xử Bài thí nghiệm Vi xử Lưu đồ chương ... 10K +5V +5V +5V Bài thí nghiệm Vi xử R-PACK PORT A ADC0804 +5V 16 15 14 13 12 11 10 Phòng thí nghiệm Vi xử Bài thí nghiệm Vi xử ADC đo hiệu điện áp : VIN = VIN + - VIN Vì chỉnh biến trở...
 • 55
 • 297
 • 0

Hướng dẫn thực hành vi xử

Hướng dẫn thực hành vi xử lý
... thành hàng cột Muốn cho led sáng ta phải đưa hàng lên cột tương ứng xuống Sơ đồ nguyên 29 Hướng dẫn thực hành KIT PSOC Trường đại học GTVT Bộ môn Kỹ thuật điện Mạch kit 30 Hướng dẫn thực hành ... với thực tiễn sản xuất vi c trang bị thiết bị phục vụ cho vi c thực hành, thí nghiệm vô cần thiết Tuy nhiên hệ thống thiết bị thực hành nước cung cấp có giá thành lớn khó phù hợp với điều kiện thực ... chuyên nghiệp đưa vào giảng dạy Vi c xây dựng thiết bị thực hành, kit phát triển để học tập đạt hiệu cao nhu cầu thiết Hình ảnh Kit: Kit thực hành gồm có: Hướng dẫn thực hành KIT PSOC Trường đại học...
 • 80
 • 309
 • 0

Tài liệu thực hành Vi xử BÀI 1: PHẦN MỀM MÔ PHỎNG 8086 MICROPROCESSOR EMULATOR (EMU8086) potx

Tài liệu thực hành Vi xử lý BÀI 1: PHẦN MỀM MÔ PHỎNG 8086 MICROPROCESSOR EMULATOR (EMU8086) potx
... Emulate để thực - Tại cửa sổ phỏng, chọn menu View > Flags để hiển thị nội dung cờ Vũ Đức Hòa Trang Tài liệu thực hành Vi xử Cửa sổ flags cho phép xem nội dung cờ: - Nhấn nút Run thực thi ... thực Các thao tác công cụ chuẩn thực thông qua menu File menu Emulator Tạo thực thi chương trình: - Nhấn New công cụ xuất cửa sổ chọn loại file: Vũ Đức Hòa Trang Tài liệu thực hành Vi xử ... main endp Vũ Đức Hòa Trang Tài liệu thực hành Vi xử ; End Bài 1.13: Bỏ dấu $ cuối chuỗi Hello, thực lại chương trình nhận xét kết Bài 1.14: Thực giống 1.12 thực liên tục nhấn phím bàn...
 • 19
 • 1,092
 • 20

Báo cáo thực hành vi xử

Báo cáo thực hành vi xử lý
... Long Bảo, Lớp: 12TLT.CNTT Báo Cáo Thực Hành Vi Xử Sơ đồ thuật toán Hình 2: Sơ đồ thuật toán chương trình SVTH: Lê Long Bảo, Lớp: 12TLT.CNTT Báo Cáo Thực Hành Vi Xử Hình 3: Sơ đồ thuật toán ... Báo Cáo Thực Hành Vi Xử BÀI TẬP THỰC HÀNH Đề bài: Vi t chương trình a) Hiển thị số từ đến led đoạn port b) Sau bấm nút ... Vi Xử Hình 3: Sơ đồ thuật toán DELAYS DELAYmS SVTH: Lê Long Bảo, Lớp: 12TLT.CNTT Báo Cáo Thực Hành Vi Xử Code ORG 0H MAIN: MOV R0,#0H LOOP1: MOV A,R0 CALL TRABANG MOV P0,A CALL DELAYS JNB...
 • 7
 • 228
 • 1

bài giảng thực hành vi xử vi điều khiển - nhiều tác giả

bài giảng thực hành vi xử lý và vi điều khiển - nhiều tác giả
... Module điều khiển LMD09 hệ vi điều khiển chứa các thành phần để phục vụ cho thực hành phương pháp điều khiển LMD chương trinh điều khiển Các thành phần có module: - MCU PIC AT89S52 - 16K RAM - Giao ... để đủ công suất điều 48 khiển 49 Các đầu vào: - 16 tín hiệu đầu vào điều khiển hàng tương ứng với 16 hàng ma trận led - đầu vào liêu - INCLK, tín hiệu xung nhịp cho liệu vào - OUTCLK, tín hiệu ... đầu vào, tương ứng 16 hàng Mỗi đầu vào nhận tín hiệu điều khiển hàng, để điều khiển hai đầu cho hai nửa hàng Khối 47 đơn giản khuyếch đại đảo 16 tín hiệu điều khiển nối đất cho hàng tách hàng thành...
 • 133
 • 275
 • 0

BÀI TIỂU LUẬN- MÔN- THỰC HÀNH VI XỬ

BÀI TIỂU LUẬN- MÔN-  THỰC HÀNH VI XỬ LÝ
... Bài 1: Vẽ mạch mô Proteus vi t chương trình Keil C thị phút giây LED đoạn với thời gian thực Mạch Mô vi xử hiển thị phút giây LED đoạn Proteus B1 ... TruocPhut++; SauPhut=0; } delay(8000); } } Bài : Thiết kế mạch mô Proteus vi t chương trình cho LCD hiển thị phút giây với thời gian thực Keil C Mạch: Vi xử nối với LCD hiển thị phút giây Proteus ... chuoi(a); } } void main() { khoidonglcd(); ghilenh(0x80); chuoi("ThucHanh ViDieuKhien"); hienthi(); } Câu 3: Thiết kế mạch mô Proteus vi t chương trình Keil C làm máy tính bỏ túi hiển thị LCD Mạch: Mô...
 • 10
 • 233
 • 0

báo cáo thực hành vi xử trong điều khiển

báo cáo thực hành vi xử lý trong điều khiển
... vi xử điều khiển chốt liệu cho xác Dữ liệu cho led đưa lên Bus, ứng với liệu led IC chốt led chốt liệu lại, động tác vi xử thực Sau lượt liệu xuất đầy đủ tất led bảy đoạn, kể từ vi xử ... chế độ làm vi c Timer ta sử dụng ghi TMOD 8bit Cả Timer Timer dùng chung ghi TMOD để điều khiển, đó: 4bit thấp thiết lập chế độ điều khiển cho Timer 4bit cao thiết lập chế độ điều khiển cho Timer ... tương ứng có 256 câu lệnh, chia thành nhóm sau: • Nhóm lệnh di chuyển liệu • Nhóm lệnh số học • Nhóm lệnh logic • Nhóm lệnh nhảy • Nhóm lệnh xử bit II Nội dung thực hành: Bài2.1: Cấu hình port...
 • 19
 • 234
 • 0

Thực hành vi xử vi điều khiển

Thực hành vi xử lý vi điều khiển
... timer0 ; cho phep timer0 dem lai Thực hành Vi xử Vi điều khiển 21 Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM Khoa KH & KTMT Bộ môn Kỹ Thuật Máy Tính Thực hành Vi xử Vi điều khiển 22 [Trường ĐH Bách Khoa ... “®”) Bộ môn Kỹ Thuật Máy Tính Thực hành Vi xử lý- Vi điều khiển 25 [Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM Khoa KH & KTMT Bộ môn Kỹ Thuật Máy Tính Thực hành Vi xử lý- Vi điều khiển 26 Trường ĐH Bách Khoa ... Thực hành Vi xử Vi điều khiển Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM Khoa KH & KTMT Nếu vi c build thất bại, vi c không mong muốn, ta có thấy kết hình sau: Bộ môn Kỹ Thuật Máy Tính Thực hành Vi xử lý...
 • 93
 • 348
 • 0

Báo cáo thực hành Vi xử

Báo cáo thực hành Vi xử lý
... LCD BÀI TẬP YÊU CẦU Vi t chương trình hiên thị tên trường,họ tên sinh vi n,mã số sinh vi n,lớp,môn học giáo vi n hướng dẫn nhóm thực hành dòng LCD PHẦN CỨNG CHƯƠNG TRÌNH VI T BẰNG ASM ORG 0000H ... P1=(P1...
 • 31
 • 299
 • 0

Thực tập vi xủ

Thực tập vi xủ lý
... Tài liệu thực hành môn Vi Xử LỜI GIỚI THIỆU Sau tìm hiểu kiến thức vi điều khiển bạn bắt đầu thực thực hành vi điều khiển để giúp bạn hiểu rõ bạn đọc Các ... trình cung cấp thí nghiệm thực hành phục vụ cho bạn tự thực hành GV: Trương Ngọc Anh Trang Tài liệu thực hành môn Vi Xử HỆ THỐNG VI ĐIỀU KHIỂN DÙNG BỘ NHỚ TRONG Vi điều khiển 89XX có port ... port vi điều khiển thực chương trình điều khiển led làm quen với lập trình vi điều khiển GV: Trương Ngọc Anh Trang Tài liệu thực hành môn Vi Xử GIAO TIẾP TRỰC TIẾP VỚI LED ĐOẠN Trong thực...
 • 25
 • 739
 • 5

Thiết kế thiết bị thực tập vi xử 8085

Thiết kế thiết bị thực tập vi xử lý 8085
... NGHIÊN CỨU: Qua vi c thực đề tài Thiết kế thiết thực tập vi xử 8085 cách để người thực đề tài nghiên cứu kó tập lệnh, cấu trúc vi xử Thiết kế Thiết thực tập vi xử 8085 Trang 14 ... ứng dụng giảng dạy, thực tập thí nghiệm phần mềm phần cứng vi xử Thiết kế Thiết thực tập vi xử 8085 Trang 15 Chương : CƠ SỞ LÝ LUẬN Thiết kế Thiết thực tập vi xử 8085 Trang 16 Chương ... hiểu vi xử lí lớn Nhưng nhà trường chưa có thiết thực tập vi xử lí đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tập nghiên cứu sinh vi n Đề tài Thiết kế thiết thực tập vi xử 8085 với mong muốn thiết kế...
 • 106
 • 440
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo thực hành vi xử lýbài thực hành vi xử lýcác bài thực hành vi xử lýhướng dẫn thực hành vi xử lýbài giảng thực hành vi xử lýgiáo trình thực hành vi xử lýbài tập thực hành vi xử lýkit thực hành vi xử lýđồ án vi xử lý viết trương trình đèn giao thôngbài tập thực hành đánh giá lý luận bằng tiếng anhcode thí nghiệm vi xử lýbáo cáo thực tập vi xử lýkit thực tập vi xử lý 8085bài giảng vi xử lý lập trình hợp ngữ 2012hiện thực id3 trên ví dụ lays eggs bằng ngôn ngữ javachiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. Quả