Huong dan cau hinh va bat 24 giao thuc mang co ban

[Hướng dẫn] Cấu hình cài đặt PHP pdf

[Hướng dẫn] Cấu hình và cài đặt PHP pdf
... Nhấn next để hoàn tất việc cài đặt Sau cài đặt xong bạn gõ vào trình duyệt : http://localhost mà giao diện bên dưới, tức bạn cài đặt thành công appserv Như bạn cài đặt PHP thành công ... Để cài đặt PHP, bạn cài đặt gói riêng lẻ (PHP, Apache, Mysql) cho đỡ thời gian Tuy nhiên, khuyến khích bạn cài đặt dạng gói tích hợp Sẽ tiện lợi cho việc ... 2.5.10) Bước 1: Bạn cài đặt bình thường cách nhấp vào file exe Bước 2: Màn hình License ra, nhắp nút I Agree: Bước : Cứ để mặc định folder C:\AppServ Next: Bước 4: Chọn tất hình Next : Bước 5:...
 • 9
 • 325
 • 1

Hướng dẫn cài theme download 24 giao diện windows 7 đẹp ppsx

Hướng dẫn cài theme và download 24 giao diện windows 7 đẹp ppsx
... thư mục vào thư mục chứa theme Windows C: \Windows\ Resources\Themes (với C: ổ đĩa cài Windows 7) Bấm phải chuột vào desktop chọn lệnh Personalize để mở cửa sổ Personaliztion, bạn thấy theme xuất ... trường Installed Themes Trong số này, vài theme có nhiều “biến thể” khác Bạn việc nhấp đôi chuột vào theme để xem qua kiểu dáng chọn cho “bộ cánh” ưng ý cho Windows Muốn giao diện Windows trông ... mục chứa theme Windows C: \Windows\ Resources\Themes (với C: ổ đĩa cài Windows 7) Mở cửa sổ Personalization cách bấm phải chuột vào desktop chọn lệnh Personalize, bạn thấy “quá trời” theme trường...
 • 28
 • 278
 • 0

hướng dẫn cấu hình IPSec bảo mật lưu thông mạng với IPsec

hướng dẫn cấu hình IPSec bảo mật lưu thông mạng với IPsec
... nhận) từ kẻ nghe CẤU HÌNH IPSEC  Ví dụ mô hình mạng với sơ đồ IPSEC sau 100.168.100.40 100.168.100.30 Cho phép truy cập Server 2003 100.168.100.10 Không cho phép truy cập CẤU HÌNH IPSEC (TT) Bước ... tạo luật CẤU HÌNH IPSEC (TT)  Đối với luật cho phép, ta chọn Permit CẤU HÌNH IPSEC (TT)  Chuyển sang tab General nhập tên hành động cho phép vào ô Name Sau nhấn Apply OK CẤU HÌNH IPSEC (TT) ... TIÊU CỦA IPSEC Bảo vệ nội dung gói tin IP Cung cấp phòng vệ chống lại công IPSEC LÀ GÌ? IPSec khung kiến trúc cung cấp dịch vụ bảo mật dạng mã hóa cho gói tin IP IP CÁC TÍNH NĂNG BẢO MẬT IPSEC...
 • 33
 • 263
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cấu hình mặc định cho Router

Giáo trình hướng dẫn cấu hình mặc định cho Router
... Mạng cho router B D Router B,D ngưng định tuyến gói liệu Mạng nên định tuyến gói liệu đến Mạng qua router B Đến thời điểm cập nhật định kỳ router C, thông tin cập nhật router C gửi cho router ... tới Mạng qua router C Sau router D lấy bảng định tuyến vừa cập nhật xong gửi cho router A Tương tự, router A cập nhật lại đường đến Mạng lúc qua 146 router D gửi cho router Bvà E Quá trình tương ... nhận cho router gửi thông tin Phần sau phân tích cho bạn thấy cố xảy nào: Router A gửi thông tin cập nhật cho router B D thông báo Mạng bị ngắt Tuy nhiên router C gửi cập nhật cho router B router...
 • 6
 • 1,235
 • 13

Giáo trình hướng dẫn cấu hình Main Server

Giáo trình hướng dẫn cấu hình Main Server
... Tài liệu hướng dẫn giảng dạy Hình 1.36: Kiểm tra phân giải ngược Một số thông số cấu hình cần thiết cho DNS Client: Hình 1.37: Một số thông tin cấu hình khác VII.2.5 Tạo miền con(Subdomain) Trong ... liệu hướng dẫn giảng dạy - Full qualified domain name(FQDN) of mail server: Chỉ định tên máy chủ Mail Server quản lý mail cho miền nội miền - Mail server priority: Chỉ định độ ưu tiên Mail Server ... liệu hướng dẫn giảng dạy Hình 1.40: Add Name Server - Sau add xong Name Server bước ta chọn Next | Finish để hoàn tất VII.2.7 Tạo Secondary Zone Thông thường domain ta tổ chức Primary Name Server( PNS)...
 • 11
 • 915
 • 7

Hướng dẫn cấu hình cập nhật bẩn lỗi hệ điều hành Windows cho máy tính kết nối mạng SBVNET

Hướng dẫn cấu hình cập nhật bẩn vá lỗi hệ điều hành Windows cho máy tính kết nối mạng SBVNET
... Hướng dẫn cấu hình cập nhật lỗi hệ điều hành Windows 2/7 ITDB HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH CẬP NHẬT BẢN VÁ LỖI HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS CHO MÁY TÍNH KẾT NỐI MẠNG SBVNET MỤC ĐÍCH u ớng dẫn cán NHNN cấu hình ... - SBVNET: H thống mạng nội NHNN - WSUS: H thống cập nhật lỗi Microsoft Windows Server Update Services Cục CNTH - WSUS-CLIENT: Máy tính chạy h đ ều hành Windows mạng SBVNET Hướng dẫn cấu hình ... installed updates Windows 7, WinServer 2008) Hướng dẫn cấu hình cập nhật lỗi hệ điều hành Windows 6/7 ITDB Chú ý: Các lỗi t ờng đ ợc định danh t eo định dạng: TÊN + (Số hiệu lỗi) THÔNG TIN...
 • 7
 • 435
 • 4

Tài liệu Hướng dẫn cấu hình máy chủ cho phép truy cập từ xa làm máy chủ ftp Server doc

Tài liệu Hướng dẫn cấu hình máy chủ cho phép truy cập từ xa và làm máy chủ ftp Server doc
... chạy, cấu hình thêm số thông số sau -> Nhập điạ máy chủ DHCP Server -> Cấu hình cho phép quay từ xa, hình vẽ 2.4 Cầu hình FTP Server -> Chọn menu -> FTP chạy, kiểm tra, cấu hình thông số hình vẽ ... cho máy trạm đăng nhập 11 khai báo người dùng phân quyền 3.1 Khai báo nhóm User cho phép truy cập vào máy chủ FTP 12 -> Tạo nhóm, ví dụ đặt tên FTP- Group, gán cho nhóm quyền truy cập máy chủ, ... vào biểu tượng, thẻ cấu hình, cấu hình thẻ ->Không cho người dùng nặc danh truy cập 10 -> Màn hình chào mừng người sử dụng, họ đăng nhập -> Chọn thư mục mẹ FTP Server -> Mặc định điạ IP gán cho...
 • 16
 • 653
 • 10

Hướng dẫn cấu hình giao thức định tuyến RIPng cho IPv6 docx

Hướng dẫn cấu hình giao thức định tuyến RIPng cho IPv6 docx
... Bảng – Các lệnh cấu hình RIPng Việc cấu hình RIPng thực chế độ cấu hình giao diện (interface configuration mode) RIP cho IPv4 sử dụng câu lệnh network chế độ cấu hình router để tìm giao diện RIP ... R1(config) #ipv6 unicast-routing Vào chế độ cấu hình giao diện R1(config)#interface f0/0 Cấu hình giao diện IPv6 Kích hoạt RIPng giao diện R1(config-if) #ipv6 address 2050::1/64 R1(config-if) #ipv6 rip ... Đến R2 Vào chế độ cấu hình toàn cục Kích hoạt chuyển tiếp đơn điểm Ipv6 cho thiết bị Vào chế độ cấu hình giao diện Cấu hình giao diện IPv6 R1#configure terminal R1(config) #ipv6 unicast-routing...
 • 4
 • 422
 • 2

Hướng dẫn cấu hình giao thức định tuyến RIPng cho IPv6 pdf

Hướng dẫn cấu hình giao thức định tuyến RIPng cho IPv6 pdf
... giao diện IPv6 10 Kích hoạt RIPng giao diện R1(config-if) #ipv6 address 2050::2/64 R1(config-if) #ipv6 rip Petri enable Bảng – Cấu hình RIPng Tổng kết Như bạn thấy, việc cấu hình cho RIPng IPv6 đơn ... R1(config) #ipv6 unicast-routing Vào chế độ cấu hình giao diện Cấu hình giao diện IPv6 Kích hoạt RIPng giao diện R1(config)#interface f0/0 R1(config-if) #ipv6 address 2050::1/64 R1(config-if) #ipv6 rip ... terminal Vào chế độ cấu hình router RIP router(config) #ipv6 router rip processIPv6 name Bảng – Truy cập chế độ cấu hình router RIPng Sau ví dụ cấu hình RIPng Hình hình mạng gồm router R1 R2...
 • 4
 • 278
 • 2

Tài liệu hướng dẫn cấu hình xác thực SSH qua key cho Putty Secure CRT

Tài liệu hướng dẫn cấu hình xác thực SSH qua key cho Putty và Secure CRT
... nối đến SSH Server I-5 Tài liệu hướng cấu hình xác thực SSH qua key cho PuTTY SecureCRT II CẤU HÌNH XÁC THỰC SSH QUA KEY CHO SECURECRT Các bước cấu hình cho SecureCRT thực tương tự cho PuTTY: ... I CẤU HÌNH XÁC THỰC SSH QUA KEY CHO PUTTY I-3 II CẤU HÌNH XÁC THỰC SSH QUA KEY CHO SECURECRT II-6 III MỘT SỐ CHÚ Ý KHI CẤU HÌNH XÁC THỰC SSH QUA KEY III-7 Tài liệu hướng cấu hình xác ... hình xác thực SSH qua key cho PuTTY SecureCRT I CẤU HÌNH XÁC THỰC SSH QUA KEY CHO PUTTY Download chương trình PuTTY, PSCP PuTTYgen địa chỉ: http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham /putty/ download.html...
 • 7
 • 745
 • 5

vi xử lý hướng dẫn cấu hình của mcu flash magic

vi xử lý hướng dẫn cấu hình của mcu và flash magic
... cho vi ñi u n) Giáo trình th c hành vi x Biên so n: Ph m Quang Trí Chương 2: Hư ng d n s d ng ph n m m Flash Magic 2.3 Gi i thi u ph n m m Flash Magic V4.28: NXP Semiconductors ñưa m t lo t vi ... kh i Flash ch n kh i Flash mà b n c n xóa b ng cách nh p chu t vào tên c a N u b n mu n xóa toàn b Flash ñó ñánh d u ch n vào tùy ch n “Erase all Flash N u b n ñánh d u vào xóa m t kh i Flash ... ng d n s d ng ph n m m Flash Magic Khi xóa b nh Flash c a IC ta có th thi t l p ñ Flash Magic ch c n xóa trang Flash c n thi t b ng cách nh p chu t vào tùy ch n “Erase all flash using pages” Tuy...
 • 30
 • 667
 • 0

Hướng dẫn cấu hình Eclipse JavaEE tạo 1 servlet đầu tiên

Hướng dẫn cấu hình Eclipse JavaEE và tạo 1 servlet đầu tiên
... javax .servlet. ServletException; javax .servlet. http.HttpServlet; javax .servlet. http.HttpServletRequest; import javax .servlet. http.HttpServletResponse; /** * Servlet implementation class LogonServlet ... LogonServlet LogonServlet< /servlet- name> vovanhai.wordpress.com.LogonServlet< /servlet- class> < /servlet> ... LogonServlet extends HttpServlet { private static final long serialVersionUID = 1L; /** * @see HttpServlet#HttpServlet() */ public LogonServlet() { super(); } /** * @see HttpServlet#doGet(HttpServletRequest...
 • 17
 • 583
 • 4

Hướng dẫn cấu hình Authorization Accounting trên Cisco router dùng ACS server potx

Hướng dẫn cấu hình Authorization và Accounting trên Cisco router dùng ACS server potx
... 192.168.1.199 255.255.255.0 half-duplex ! ! tacacs -server host 192.168.1.200 single-connection tacacs -server directed-request tacacs -server key cisco radius -server authorization permit missing Service-Type ... end Trên server Cisco Secure ACS, thực bước sau - Tạo username menu user setup: - Gán password cho user - Gán người dùng vào nhóm phù hợp Xem hình vẽ bên - Gán privilege level cho nhóm - Vào ... group tacacs+ local aaa authentication login nopass none aaa authorization exec default group tacacs+ local aaa authorization exec nopass none aaa accounting exec default start-stop group tacacs+...
 • 11
 • 894
 • 2

Giáo trình hướng dẫn cấu hình frame delay cho Vật Lý phần 1 ppsx

Giáo trình hướng dẫn cấu hình frame delay cho Vật Lý phần 1 ppsx
... động mục đích Frame Relay Công nghệ Frame Relay Cấu trúc điểm-nối-điểm điểm-nối-đa điểm Cấu trúc mạng Frame Relay Cách cấu hình Frame Relay PVC Các cấu hình sơ đồ ánh xạ địa cho Frame Relay Những ... subinteface đợc cấu hình poin-to-point,sau phải cấu hình DLCI cho cổng để phân biệt với cổng vật Đối với subinteface đợc cấu hình multipiont có hỗ trợ Inverse ARP không cần khai báo DLCI cấu hình sơ ... lệnh show frame- relay map để xem sơ đồ ánh xạ thông itn kết nối Ví dụ nh hình 5.2.6.d kết hiển thị lệnh show frame- relay map: 10 .14 0 .1. 1 địa IP router đầu xa Địa đợ học tự động thông qua trình Inverse...
 • 6
 • 205
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cấu hình đường mặc định cho router trong giao thức chuyển gói tập tin p1 pps

Giáo trình hướng dẫn cấu hình đường mặc định cho router trong giao thức chuyển gói tập tin p1 pps
... định cho router chuyển gói Đường mặc định đường router sử dụng trường hợp router không tìm thấy đường phù hợp bảng định tuyến để tới đích gói liệu 122 Chúng ta thường cấu hình đường mặc định cho ... địa router 172.16.2.1 ,đường tới mạng 172.16.5.0 có địa router 172.16.4.2 Trong câu không định giá trị cho số tin cậy nên đường cố định tương ứng có số tin cậy mặc định 6.1.4 Cấu hình đường mặc định ... 121 Hình 6.1.3 Ở khung phía hình 6.1.3,cả câu lệnh đường cố định cho router thông qua cổng router Trong câu lệnh lại không định giá trị cho số tin cậy nên bảng định tuyến đường cố định có số tin...
 • 6
 • 78
 • 0

Xem thêm