báo cáo dịch tể học (1) (1)

Báo cáo Y tế học đường

Báo cáo Y tế học đường
... viên y tế chuyên trách, mua sắm đủ dụng cụ y tế, chuyên dụng CSVC theo y u cầu Bên cạnh có kế hoạch trang bị, bổ sung điều kiện tuyên truyền, vận động, giáo dục học sinh y tế học đường Cán y tế ... đồng thời tuyên truyền phụ huynh, học sinh phòng bệnh, thực rửa tay xà phòng -Tham mưu với sở y tế khám định kỳ cho học sinh - Phân công giáo viên phụ trách công tác y tế học đường - Đ y mạnh công ... chóng đến sở y tế khám cách ly, trẻ ốm không đưa đến trường phải báo cáo với giáo viên chủ nhiệm nhà trường đưa HS đến sở y tế khám -Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng phụ huynh học sinh,...
 • 5
 • 13,506
 • 172

Báo cáo Y tế học đường 2009_2010

Báo cáo Y tế học đường 2009_2010
... viên y tế chuyên trách, mua sắm đủ dụng cụ y tế, chuyên dụng CSVC theo y u cầu Bên cạnh có kế hoạch trang bị, bổ sung điều kiện tuyên truyền, vận động, giáo dục học sinh y tế học đường Cán y tế ... đồng thời tuyên truyền phụ huynh, học sinh phòng bệnh, thực rửa tay xà phòng -Tham mưu với sở y tế khám định kỳ cho học sinh - Phân công giáo viên phụ trách công tác y tế học đường - Đ y mạnh công ... chóng đến sở y tế khám cách ly, trẻ ốm không đưa đến trường phải báo cáo với giáo viên chủ nhiệm nhà trường đưa HS đến sở y tế khám -Tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng phụ huynh học sinh,...
 • 5
 • 5,368
 • 16

Bai giang dịch tễ học 1 van

Bai giang dịch tễ học 1 van
... sau Bng 1: Quy nh s lng mu cn ly Khi lng lụ hng - Di tn -T 10 tn - T 11 50 tn - T 51 10 0 tn - T 10 1 500 tn - T 5 01 10 00 tn S mu ban u phi ly - Ly mu - mu v c thờm tn ly thờm mt mu - 14 mu ... - Di 10 bao - T 10 10 0 bao S bao c ch nh ly mu - Ly lm mu - Ly bao v c thờm 20 bao - T 10 1 500 bao thỡ ly bao - Ly bao v c thờm 50 - T 5 01 1000 bao baothỡ ly bao - Ly 16 bao v c thờm 10 0 bao ... theo cụng thc sau: PP = n.i.o n.i.o a a = n.i.o1 10 0 10 0 Do cỏc nguyờn nhõn gõy cht khỏc nờn a a a PP = n.i.o .1 .1 n 10 0 10 0 10 0 Vớ d: Hóy tớnh mt c s hin ti ca sõu c thõn...
 • 67
 • 1,217
 • 13

Báo cáo "Kinh tế học phát triển bền vững sẽ từ bỏ tư duy kinh tế - một nội dung mới trong khoa học kinh tế " pot

Báo cáo
... ciia QUAN Lt KINH T( MB THONG TIN KINH it HOC PHAT TRI^N B^N VONG SE T U B TU DUY KINH T^ - MOT NOI DUNG Mdt trUdng phii Kinh te ben vflng/sinh thai yeu cau giam 50% Ifldng tieu dung tai nguyen ... QUAN Lt KINH iC Stf 29 (11+12/2009) KINH T^ HOC PHAT TRI^N BSN VCTNG $£ TU Bd TU DUY KINH - MOT NOI DUNG MOL Xay dvfng m o t n e n k i n h te t h i trfldng b e n vufng Dai dien cua Kinh te ... phap chuan mflc - gii d trung d c tieu chuan OUAN Lt KINH Tt MB THONG TIN KINH T^ HOC PHAT TRI^N B^N VONG SE T U B TU DUY KINH T^ - MOT NOI DUNG MOI va vdi d c cdng cu ve m a t chinh sach va phap...
 • 7
 • 436
 • 3

Báo cáo dịch tễ dược thuốc giảm cân và nguy cơ tăng áp lực động mạch phổi nguyên phát

Báo cáo dịch tễ dược thuốc giảm cân và nguy cơ tăng áp lực động mạch phổi nguyên phát
... hợp pháp (ma tuý, cocaine, hashish, cần sa) Vi.Định nghĩa bệnh   Tăng áp lực động mạch phổi loại huyết áp cao mà ảnh hưởng đến động mạch phổi phía bên phải tim Tăng áp lực động mạch phổi bắt ... hợp chẩn đoán tăng áp lực động mạch phổi nguy n phát V.Định nghĩa phơi nhiễm thuốc  Trong dịch tễ dược:  Sử dụng thuốc (nhiều thuốc)  Điều kiện cụ thể: liều, thời gian điều trị, thuốc dùng đồng ... nhân tăng áp lực động mạch áp phổi nguy n phát từ 35 trung tâm Pháp, Bỉ, Vương quốc Anh, Hà Lan đưa 355 tiêu chuẩn lựa chọn thông thường phù hợp với giới tính tuổi bệnh nhân  Tăng áp lực động mạch...
 • 24
 • 194
 • 0

Báo cáo y tế học đường

Báo cáo y tế học đường
... sinh chuyển trường, chuyển cấp Thực thống kê, báo cáo công tác y tế trường học theo quy định Bộ Y tế, Bộ Giáo dục Đào tạo III.VỆ SINH- MÔI TRƯỜNG: - Nhà trường qui hoạch, thông qua Hội phụ huynh ... (trong thời gian học sinh học tham gia hoạt động khác trường) Sau xử lý ban đầu trường hợp, nhà trường thông báo cho cha mẹ học sinh biết để gia đình tiếp tục giải chuyển lên sở y tế tuyến - Tổ chức ... y tế HĐ, trường phối hợp với Y bác sỹ trạm y tế xã phục vụ công tác khám chữa bệnh cho HS - Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động từ PH HS nên HS đăng ký tham gia loại hình bảo hiểm tự nguyện...
 • 3
 • 314
 • 1

Báo cáo y tế học đường

Báo cáo y tế học đường
... 380 học sinh tham dự ( 19/11/2010) - Ng y 28/9/2010; 7/3/2011 cán Y tế dự phòng huyện, xã tuyên truyền kiến thức bệnh phong - Ng y 25/10/2010 Tổng phụ trách kết hợp cán Y tế học đường tuyên truyền ... nhiệt, m y đo huyết áp, nẹp, gạc - Y tế học đường trường học kí cam kết với trạm y tế xã khám bệnh định kỳ cho học sinh đợt/ năm Đợt năm học 2010- 2011, ( 9/9/2010) khám tổng số 381 học sinh( ... môn học Phát động học sinh vẽ tranh tuyên truyền tác hại thuốc Các hoạt động giáo dục sức khoẻ – y tế- vệ sinh : a Y tế- vệ sinh : - Các hoạt động sức khoẻ -y tế triển khai thực nghiêm túc đ y đủ...
 • 4
 • 220
 • 0

BÁO CÁO VẬT LIỆU HỌC 1

BÁO CÁO VẬT LIỆU HỌC 1
... nóng vật liệu là: vật liệu nano (để chế tạo vật cực nhỏ), vật liệu siêu dẫn (cho phép dòng điện cường độ cực lớn chạy qua gần điện trở), vật liệu sinh học, vật liệu điện tử, vật liệu quang điện Vật ... Báo cáo vật liệu học GVHD: Nguyễn Văn Thức Hình 5 .10 -Lớp thấm 1. 1.2 Các phương pháp thấm Cacbon 1. 1.2 .1 Thấm C thể rắn Chuẩn bị chất thấm C thể rắn: gồm có than gỗ (hạt 2-3 mm) + (10 -15 %) ... làm lớp SiC bám bề mặt 1. 1.2.3 Thấm C thể khí Báo cáo vật liệu học GVHD: Nguyễn Văn Thức Hình 5 .13 -Thấm C thể khí - Dùng lò chuyên dùng hoạt động theo nguyên lý chất thấm khí Cacbuahyđrô t Cn H...
 • 13
 • 164
 • 0

BÁO CÁO VẬT LIỆU HỌC 1 Huỳnh Phát Tài (Powerpoind)

BÁO CÁO VẬT LIỆU HỌC 1 Huỳnh Phát Tài (Powerpoind)
... G12 1. 2 Khái niệm • Vật Liệu Composite Được tổng hợp từ hay nhiều vật liệu khác Tạo nên vật liệu mới, có tính hẳn vật liệu ban đầu Hình 2: hầu G12 - 2 011 Tr Khái niệm vật liệu composite Đại học ... tinh ầu G12 - 2 011 Tr 31 Ứng dụng vật liệu composite Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh – Ban Điều hành G12 3.2 Một số sản phẩm chế tạo từ vật liệu composite ầu G12 - 2 011 Hình 10 : Vật liệu ... G12 - 2 011 Tạo vật liệu có độ bên mong muốn Tạo vật liệu ưu việt, bền so với vật liệu ban đầu Tr 13 Phân loại vật liệu composite Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh – Ban Điều hành G12 2.1...
 • 42
 • 162
 • 0

Tài liệu Tiểu luận: Báo cáo về bệnh dịch tễ học và các đặc điểm lâm sàng doc

Tài liệu Tiểu luận: Báo cáo về bệnh dịch tễ học và các đặc điểm lâm sàng doc
... thấy : DỊCH TỄ HỌC :Nữ mắc bệnh nhiều nam.Tuổi hay gập 20-50t ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG :Đa số bệnh nhân khơng có triệu chứng lâm sàng ,đa số đến khám bướu giáp.đa số đơn hạt ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH HỌC ... đồ Tuổi mắc bệnh trung bình theo loại mơ học 1.2 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG : 1.2.1 Thời gian khởi bệnh : - Thời gian khởi bệnh ngắn tuần - Thời gian khởi bệnh dài 520 tháng - Thời gian khởi bệnh trung ... xét : - Đa số (89,6%) hạch sờ thấy lâm sàng hạch di - 50% di hạch âm thầm 54 * Đối chiếu hạch lâm sàng - giải phẫu bệnh hạch theo loại mơ học : Hạch GPB lâm sàng hạch Nhú Nang Tủy K BH Hurthle...
 • 38
 • 795
 • 1

BÁO CÁO " MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC BỆNH SUYỄN LỢN VÀ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SEMI-NESTED PCR XÁC ĐỊNH MYCOPLASMA HYOPNEUMONIAE " potx

BÁO CÁO
... Đại học Nông nghiệp Hà Nội III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Một số đặc điểm dịch tễ bệnh suyễn lợn Để nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh suyễn đàn lợn , tiến hành điều tra phiếu điều tra chẩn đoán bệnh ... định Mycoplasma thực có ý nghĩa giám sát dịch bệnh Bài báo nhằm cung cấp thông tin số đặc điểm dịch tễ bệnh suyễn lợn số tỉnh miền Bắc Việt Nam; với kỹ thuật semi-nested PCR giúp chẩn đoán bệnh ... đoán bệnh suyễn lợn dựa vào triệu chứng lâm sàng, bệnh tích đặc trưng Kết thể hình Hình Triệu chứng bệnh tích đặc trưng lợn nghi mắc suyễn lợn 11 Triệu chứng lâm sàng lợn nghi mắc suyễn lợn bao...
 • 7
 • 556
 • 4

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "nghiên cứu dịch tễ học của serotyping và kiểu gen của vi khuẩn Streptococcus suis ở Thái Lan" pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... genotyping by PCR assay for detection of Streptococcus suis and S suis serotype In this study confirmatory biochemical tests are performed to identify Streptococcus suis by Gottschalk, M et al (1991), ... Thailand Table Clinical and Laboratory diagnosis of Streptococcus suis from Pig and Human infection Samples No of Streptococcus suis* No of S suis serotype Disease Pigs 11 Humans 74 73 Three isolates ... and Zanen HC Meningitis caused by Streptococcus suis in Humans Review Infectious Disease.1988;10: 131-137 Chotmonkol V, Janma J and Kawamatawong T Streptococcus suis meningitis: Report of a case...
 • 4
 • 166
 • 1

Báo cáo nông nghiệp:" Dịch tễ học của Neospora caninum" pps

Báo cáo nông nghiệp:
... cloned line of Neospora caninum J Parasitol 87, 909-11 Epidemiology of Neospora caninum infection in animals Lindsay, D S., S J Upton, and J P Dubey (1999) A structural study of the Neospora caninum ... transmission of Neospora caninum in dogs Int J Parasitol 28, 57-64 Barr, B C., P A Conrad, R Breitmeyer, K Sverlow, M L Anderson, J.Reynolds, A E Chauvet, Dubey, and A A.Ardans (1993) Congenital Neospora ... infected with Neospora caninum Vet Parasitol 154, 151-5 Chanlun, A., U Emanuelson, J Frossling, S Aiumlamai, and C Bjorkman (2007) A longitudinal study of seroprevalence and seroconversion of Neospora...
 • 13
 • 100
 • 0

Báo cáo y học: "ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC BỆNH CÚM A/H5N1 TRÊN NGƯỜI Ở VIỆT NAM (2003 - 2010)" pdf

Báo cáo y học:
... nghiên cứu giai đoạn dịch bệnh cúm A/H5N1 góc độ dịch tễ, lâm sàng, virut miễn dịch học [3, 4] Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu cập nhật bệnh cúm gia cầm người, điều kiện nguy bệnh dịch tồn dai dẳng ... mắc tử vong cúm A/H5N1 Việt Nam từ 2003 đến - 2010, với phân bố tỷ lệ cộng đồng, qua cung cấp đặc điểm dịch tễ chủ y u loại bệnh dịch nguy hiểm Việt Nam, phục vụ công tác phòng chống dịch nâng ... thời dịch bệnh truyền nhiễm Việt Nam Hà Nội - 2009, tr. 2-8 4 Phạm Sỹ Lăng (chủ biên) Bệnh chung nguy hiểm truyền l y người vật nuôi, tập Bệnh cúm gia cầm NXB Nông nghiệp Hà Nội 2009, tr.3 5-6 7...
 • 7
 • 238
 • 1

báo cáo chuyên đề thực hành dịch tễ học bệnh quai bị

báo cáo chuyên đề thực hành dịch tễ học bệnh quai bị
... y tế trường học kiến thức đầy đủ bệnh quai bị, cách phòng ngừa xử trí kịp thời phát học sinh mắc bệnh quai bị + Phổ cập kiến thức cho em bệnh thường mắc phải nói chung bệnh quai bị nói riêng, ... sàng ca bệnh xác định, theo chế độ báo cáo tuần Khi dịch bùng phát (xuất chùm ca bệnh tập thể thường xuyên tiếp xúc gần với nhau) cần thực chế độ báo cáo khẩn cấp 2 Biện pháp chống dịch - Chuyên ... b Miễn dịch thụ động - Globulin miễn dịch chống quai bị cho người tiếp xúc: – 4.5 ml tiêm bắp V CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG Biện pháp chống dịch - Tổ chức: Báo cáo kịp thời ca bệnh quai bị lâm...
 • 47
 • 632
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo vật liệu học 1dịch tể học 1báo cáo kinh tế họcbáo cáo y tế học đườngmẫu báo cáo y tế học đườngbáo cáo y tế học đường cuối nămbáo cáo y tế học đường năm 2012báo cáo y tế học đường trường mầm nonbáo cáo đàu năm học lóp 10hướng dãn báo cáo đàu năm học lóp 10báo cáo y tế học đường trường tiểu họcbáo cáo y tế học đường trường thcsbáo cáo y tế học đường năm 2014mau bao cao y te hoc duong mam nonmau bao cao y te hoc duong truong mam non bang loiTiểu luận Tìm hiểu về kỹ thuật map trong bảo quản rau quả tươi. Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, thành phần không khí trong bảo quản rau quả tươi bằng phương pháp MAPchương 6 phương pháp phân tích khối lượngĐáp án Phương pháp giải và những lưu ý cần biết về giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm sốMột số câu hỏi trắc nghiệm và bán trắc nghiệm môn Luật tố tụng hình sựNghiên cứu phát triển hệ thống quản lý tài nguyên nước ngầm bằng công nghệ GIS và ứng dụng tại tỉnh bắc ninhĐời sống kinh tế văn hóa của tộc người mông ở huyện võ nhai tỉnh thái nguyên từ năm 1975 đến năm 2015Rèn luyện kĩ năng khai thác atlat địa lí việt nam cho học sinh lớp 12 trung học phổ thôngKỹ năng thuyết trình và trình bàyslide thuyet trinh quan tri tai chinhBài 8. Nhiễm sắc thểBài 63. Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thaiBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiQuy trình cán nguội băng tônHoàn thiện quy trình sản xuất một số giống Hoa Cẩm Chướng (Dianthus caryophyllus L.) bằng công nghệ tiên tiếnNghiên cứu đặc điểm giải phẫu, sinh lý của một số giống hoa cúc nuôi cấy mô giai đoạn vườn ươm và hoàn thiện qui trình nhân giống bằng giâm chồiNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNHHOÀN THIỆN hệ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI sản PHẨM dầu NHỜN LON hộp PETROLIMEX tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾslide thuyet trinh quan tri logisticsNghiên cứu đề xuất nội dung cơ bản trong quy hoạch rừng thuộc ban quản lý rừng phòng hộ thanh chương tỉnh nghệ an theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vữngNghiên cứu động học, động lực học và độ bền hệ thống lái máy kéo bông sen 20