Bài tập Toán 6 dành cho HSG

BÀI TẬP ÔN TẬP TOÁN 6 - GIÀNH CHO HSG

BÀI TẬP ÔN TẬP TOÁN 6 - GIÀNH CHO HSG
... Bài1 3: CMR 1 1 1 + 16 + 36 + 64 + 100 + 144 + 1 96 Bài1 4 :Cho phân số P = 3n+5 (n N , n ) 6n a Hãy viết phân số P dới dạng tổng hai phân số mẫu ... trị lớn Tìm giá trị lớn Bài1 5: Cho phân số m n = 1+ + + + + CMR: Tử số m chia hết cho Bài1 6: Tìm số tự nhiên x biết rẳng: + + 10 + + x ( x +1) ) = 1999 2001 n+ Bài1 7: Cho phân số A= n1 a.Tìm ... A có GTLN Bài1 8: Cho phân số B = 510n3 n a Tìm n Z để B có giá trị nguyên b.Tìm GTLN B 3 3 Bài1 9: Cho S = 10 + 11 + 12 + 13 + 14 CMR: S từ suy S không phảI số tự nhiên 1 1 Bài2 0: Cho S = 31...
 • 2
 • 265
 • 0

Ôn tập toán 5 - Dành cho HSG

Ôn tập toán 5 - Dành cho HSG
... - - - 79 - - - ~ 108 - - = - 22 - - = - 51 - - = - 80 - / - - 109 - / - - 23 - - = - 52 - - - ~ 81 - - = - 110 - / - - 24 ; - - - 53 - - - ~ 82 - / - - 111 - - = - 25 - - = - 54 - / - - 83 - - ... = - 33 - / - - 62 - - - ~ 91 - / - - 05 - - - ~ 34 - - = - 63 - / - - 92 - / - - 06 - / - - 35 - - = - 64 - / - - 93 - / - - 07 ; - - - 36 - - = - 65 - - = - 94 - - = - 08 - - - ~ 37 - / - - ... / - - 46 - - = - 75 - / - - 104 ; - - - 18 - - - ~ 47 - / - - 76 - - = - 1 05 ; - - - 19 - - = - 48 ; - - - 77 - - - ~ 106 - - = - 20 - / - - 49 - / - - 78 - / - - 107 - - - ~ 21 - / - - 50 ; -...
 • 9
 • 642
 • 1

Bài tập vô cơ dành cho HSG

Bài tập vô cơ dành cho HSG
... FeSO4 -Thớ nghim 1: Cho c mol Mg vo A ,sau phn ng kt thỳc, dung dch thu c cú mui -Thớ nghim 2: Cho 2c mol Mg vo A, sau phn ng kt thỳc, dung dch thu c cú mui -Thớ nghim 3: Cho 3c mol Mg vo A, ... b, Cho 800 ml dung dịch KOH 1M vào ddA Tính khối lợng kết tủa tạo thành sau phản ứng Câu : Nung 178 g hỗn hợp gồm muối Na2SO4, Na2CO3, NaHCO3 thu đợc hỗn hợp chất rắn A 5.600 cm3 khí CO2 Cho ... hóa sau: C + NaOH A khí t0 B +NaOH +HCl +E H Biết H thành phần đá phấn; B + NaOH D +F dùng nạp cho bình chữa cháy(dập tắt lửa) a Bằng phơng pháp hóa học tách SO2 khỏi hỗn hợp gồm khí SO2 , SO3...
 • 3
 • 420
 • 2

Một số bài tập chia thì dành cho HSG 8.

Một số bài tập chia thì dành cho HSG 8.
... to see him everyday 13) Tom sang in the choir 14) He used to cry when he was hurt 15) Who knew the answer? 16) I think I knew it 17) The curtain rose at 8.0 0 18) He used to take the dog out twice ... 11) (-) His nose didn’t bleed (?) Did his nose bleed? 12) (-) My mother didn’t choose this hotel (?) Did your mother choose this hotel? 13) (-) She didn’t lend you enough money (?) Did she lend ... He didn’t break his arm (?) Did he break his arm? 17) (-) His wife didn’t come at 8.0 0 (?) Did his wife come at 8.0 0 18) (-) He didn’t lose his wallet (?) Did he lose his wallet? 19) (-) His son...
 • 10
 • 500
 • 8

Bai tap he toan 8 dành cho HSG

Bai tap he toan 8 dành cho HSG
... Cõu 1 :Cho biu thc A = x+2 + x+3 x + x6 x a.Tỡm iu kin ca x A cú ngha c.Tỡm x A = b.Rỳt gn A d.Tỡm x biu thc A nguyờn e.Tớnh giỏ tr ca biu thc A x2 = Cõu 2 :Cho biu thc B = (a + 3) 6a 18 ì(1 ... Rỳt gn Q x3 x Bi 8: Cho biu thc C = x x2 x+2 a) Tỡm giỏ tr ca x giỏ tr ca biu thc C c xỏc nh B)Tỡm x C = b) Tỡm giỏ tr nguyờn ca x C nhn giỏ tr dng x 2x x x + Bi 9: Cho S = ữ: x 36 ... 14: Cho biu thc A = x4 5x2 + x 10 x + a) Rỳt gn A b) tỡm x A = Bi 15: Cho biu thc B = a) Rỳt gn B Bi 16: c) Tỡm giỏ tr ca A x = x x 12 x + 45 x 19 x + 33 x b) Tỡm x B > x 2x + : Cho...
 • 7
 • 466
 • 0

Tài liệu MỘT SỐ BÀI TOÁN TBC DÀNH CHO HSG LỚP 4

Tài liệu MỘT SỐ BÀI TOÁN TBC DÀNH CHO HSG LỚP 4
... Bi 6:Trung bỡnh cng ca loi bi xanh , ,vng l 33 viờn Trung bỡnh cng ca loi bi xanh v l 44 viờn S bi vng bng 1/2 s bi Tớnh s bi mi loi ? Cõu 7: Bốn bạn: Hằng, Huệ, Nga, Lan ... tiền mua chung chi Hằng góp 8000 đồng, Huệ góp 9000 đồng, Nga góp mức trung bình hai bạn trớc 40 0 đồng, Lan góp mức trung bình ngời 1100 đồng Hỏi: a) Mức góp trung bình bạn ? b) Nga Lan bạn ... bình cộng tuổi bà , tuổi mẹ tuổi cháu 36 tuổi Trung bình cộng tuổi mẹ tuổi cháu 23 tuổi Bà cháu 54 tuổi Hỏi tuổi ngời ? ...
 • 3
 • 1,423
 • 5

164 Bai tap Tieng Anh danh cho on tap HSG

164 Bai tap Tieng Anh danh cho on tap HSG
... Sheet1 54 There are some buses to ( south ) destinations 55 Halong bay was ( recognition) .by UNESCO as a world heritage site 56 Mr Thanh is having (treat ) for his bad back 57 Years later ... students 59 There are more and more people concerning about( environment) .pollution 60 This knife is (use ) - it can`t cut anything 61 It is the contest in which (participate) .have to read ... poems in english 62 Santa claus is based on the (describe) .of the saint 63 Unfortunately 64 Phuong Linh arranged flowers the most (attract) in the contest 65 How people organise these (act)...
 • 6
 • 800
 • 17

Bài tập giải tích dành cho Olypic toán ppt

Bài tập giải tích dành cho Olypic toán ppt
... đơn giản dành cho bạn đọc tự giải Dễ thấy :  n  1 n  n     n  1 n  n  1  3n  n  16 Vậy tất số hạng dãy số nguyên www.MATHVN.com 34 ∑ BÀI TẬP GIẢI TÍCH DÀNH CHO OLYMPIC TOÁNMATHVN.COM ... 2010.2011!  2011.2012! 1.3 Cho dãy số  un  xác định : un  , n 1 n  n 1 Hãy tính tổng S  u1  u2   u2011 Giải www.MATHVN.com 10 ∑ BÀI TẬP GIẢI TÍCH DÀNH CHO OLYMPIC TOÁNMATHVN.COM Ta có : ...  Tính u2011 ? www.MATHVN.com   12 ∑ BÀI TẬP GIẢI TÍCH DÀNH CHO OLYMPIC TOÁNMATHVN.COM VĂN PHÚ QUỐC- GV TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM Giải Chia hai vế (*) cho  n  1 n   n   ta được: un...
 • 178
 • 333
 • 4

BÀI TẬP CƠ HỌC DÀNH CHO ĐỘI TUYỂN HSG QUỐC GIA

BÀI TẬP CƠ HỌC DÀNH CHO ĐỘI TUYỂN HSG QUỐC GIA
... đứt Hỏi vật M bay lên độ cao tối đa so với mức ngang hai đầu sợi dây? Gia tốc rơi tự g = 10m/s2 Bỏ qua lực cản không khí Bài tập Một lắc hình chữ T gồm ba giống nhau, độ dài L không trọng lượng ... sát với tường coi 0) d Bài tập 10 Một đĩa hình vuông cứng, nhẹ treo nằm ngang sợi dây nhau, thẳng đứng gắn góc đĩa Hãy tìm vẽ miền đĩa mà có l a thể đặt vào chất điểm cho sợi dây vị trí cân căng ... định nhiệt toả Lò xo không tiếp xúc với phần nhám bàn, hệ số ma sát bảng phần nhám bàn không đổi Bài tập Trên bề mặt nhám đặt hai ống thành mỏng có trục song song Một ống nằm yên (1), ống (2) lăn...
 • 2
 • 117
 • 4

BÀI tập cơ học DÀNH CHO đội TUYỂN HSG QUỐC GIA (2009 – 2010)

BÀI tập cơ học DÀNH CHO đội TUYỂN HSG QUỐC GIA (2009 – 2010)
... Hỏi vật M bay lên độ cao tối đa so với mức ngang hai đầu sợi dây? Gia tốc rơi tự g = m (2) L 10m/s Bỏ qua lực cản không khí Bài tập Một lắc hình chữ T gồm ba giống nhau, độ dài L không trọng lượng ... sát với tường coi 0) d Bài tập 10 Một đĩa hình vuông cứng, nhẹ treo nằm ngang sợi dây nhau, thẳng đứng gắn góc đĩa Hãy tìm vẽ miền đĩa mà có l a thể đặt vào chất điểm cho sợi dây vị trí cân căng ... định nhiệt toả Lò xo không tiếp xúc với phần nhám bàn, hệ số ma sát bảng phần nhám bàn không đổi Bài tập Trên bề mặt nhám đặt hai ống thành mỏng có trục song song Một ống nằm yên (1), ống (2) lăn...
 • 3
 • 85
 • 0

Bài tập lớp 4 dành cho học sinh giỏi( Toàn )

Bài tập lớp 4 dành cho học sinh giỏi( Toàn )
... Bài tập lớp 4- 20-12 Bài 1: tính giá trị biểu thức a ( m x - m : 1) x ( 12x 13 x 14x 15 x16 x1 x1 ) b ( m x2 + n x + p x ) biết m + n + p = 2006 c a + a + a+ a + …….+ a ( có 2005 chữ số a ) ... vơi a= 44 d b+ b + b + b + b + b + c + c + c + c + c + c biết b+ c = 50 Bài 2: Tìm x: ( X + 243 6 ) : = 40 7 ; 1337 + x X = 546 7 ; X- 108 x 8= 2378 ; 85 14 x X = 23 04 285 x X - 280 x X = 40 5 , X ... 285 x X - 280 x X = 40 5 , X x 10 - X = 3 042 , 1 24 : x = 30 dư , X : 72 = 48 dư 15 Bài 3: Tìm hai số chẵn có tổng 1220 Biết chúng có 29 số chẵn Bài 4: Một hình chữ nhật có chu vi 160 cm Nếu...
 • 2
 • 84
 • 0

Bai tap nang cao danh cho THCS

Bai tap nang cao danh cho THCS
... silicat có thành phần CaO 73,7%, Sio 26,3% CaO 65,1% SiO2 34,9% Trong chất silicat 1mol SiO2 kết hợp với mol CaO a mol CaO b avf mol CaO c 1,5mol CaO d 2,8 mol CaO Câu 10 Cho axit sau H2CO3(1), ... khí CO2 có lẫn hỗn hợp CO ta dùng phương pháp sau đây: a Cho qua dung dịch HCl b Cho qua dung dịch H 2O c Cho qua dung dịch Ca(OH) d Cho hỗn hợp qua Na2CO3 Câu Cacbon phản ứng với dãy sau đây: ... Na2O.SiO2) CaSiO3 (CaO. SiO2) Câu Tính hàm lượng % CaF florit, biết cho 80g khoáng vật florit tác dụng với H2SO4 thu lượng khí tác dụng với SiO2 tạo thành 5,6 lít(đktc) khí SiF4 Câu Khi cho 14,9 gam...
 • 11
 • 546
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: bài tập tiếng anh dành cho học sinh lớp 6bài tập toán 6các dạng bài tập toán 6bài tập toán 6 haybài tập hóa 8 dành cho học sinh giỏigiải bài tập toán 6 sgk tập 2giải bài tập toán 6giải bài tập toán 6 tập 2bài tập thể dục dành cho nam giớibài tập thể dục dành cho người giàcác bài tập thể hình dành cho người gầynhững bài tập thể hình dành cho người gầybài tập thể hình dành cho người gầybài tập tiếng anh dành cho người mới họcbài tập cơ bụng dành cho nữĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ