De cuong on thi chuyen de lan 4 mon sinh 11

Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC –LẦN 4 MÔN HÓA HỌC - THPT QUỲNH LƯU 1 doc

Tài liệu ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC –LẦN 4 MÔN HÓA HỌC - THPT QUỲNH LƯU 1 doc
... gồm đơn chất Khối lượng hỗn hợp Z là: A 18 ,7 gam B 22 ,4 gam C 17 ,8 gam D 24, 2 gam - HẾT -1 C 2C 3C 4C 5C 6A 7A 8B 9A 10 D 11 B 12 B 13 A 14 C 15 D 16 B 17 C 18 B 19 D 20B 21B 22B 23B 24A 25C 26B ... CH3COO- bazơ Câu 11 : Công thức tổng quát este tạo axit no, chức, mạch hở ancol no, chức, mạch hở là: A CnH2n -1 0 O12 (n ≥ 12 ) B CnH2n -1 4 O12 (n ≥ 12 ) C CnH2n -1 4 O12 (n ≥ 8) D CnH2n -1 0 O12 (n ≥ 8) Câu 12 : ... 20B 21B 22B 23B 24A 25C 26B 27D 28D 29A 30A 31C 32A 33D 34D 35D 36A 37C 38B 39A 40 B 41 B 42 C 43 D 44 D 45 A 46 A 47 C 48 D 49 C 50D Trang 4/ 4 - đề thi 13 5 ...
 • 4
 • 505
 • 23

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC –LẦN 4 MÔN HÓA HỌC - THPT QUỲNH LƯU 1 pptx

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC –LẦN 4 MÔN HÓA HỌC - THPT QUỲNH LƯU 1 pptx
... CH3COO- bazơ Câu 11 : Công thức tổng quát este tạo axit no, chức, mạch hở ancol no, chức, mạch hở là: A CnH2n -1 0 O12 (n ≥ 12 ) B CnH2n -1 4 O12 (n ≥ 12 ) C CnH2n -1 4 O12 (n ≥ 8) D CnH2n -1 0 O12 (n ≥ 8) Câu 12 : ... không khí đến khối lượng không đổi thu 62,6 gam chất rắn V có giá trị A 44 ,8 B 47 ,1 C 40 ,32 D 22 ,4 Câu 43 : Hỗn hợp A gồm ancol đơn chức đồng đẳng Lấy m gam A đun nóng với H 2SO4 14 0 0C (H =10 0%) ... 2, 3- ibrompentan B 1 , 4- đibrompentan C 2 , 4- đibrompentan D 1 , 4- đibrom-2-metylbutan Câu 32: Nhúng sắt nhỏ vào dung dịch chứa lượng chất sau: FeCl 3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3 loãng, H2SO4 đặc...
 • 4
 • 655
 • 3

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC –LẦN 4 MÔN HÓA HỌC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1 ppsx

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC –LẦN 4 MÔN HÓA HỌC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1 ppsx
... p-H2N-C6H4-OH chất rắn không tan nước giả sử tồn cân bằng: p-H2N-C6H4-OH(rắn) p-H2N-C6H4-O-(tan) + H+ Ka = 10 -11 p-H2N-C6H4-OH(rắn) + H2O p-H3N -C6H4-OH(tan) + OH Kb = 10 -9 Trang 2 /17 - Mã đề thi 13 5 ... rắn Z gồm đơn chất Khối lượng hỗn hợp Z là: A 18 ,7 gam B 22 ,4 gam C 17 ,8 gam D 24, 2 gam Trang 16 /17 - Mã đề thi 13 5 - HẾT Trang 17 /17 - Mã đề thi 13 5 ... X1  CuO ,t   X2 (X1 không hòa tan Cu(OH)2; X2 tác dụng với AgNO3/NH3 theo tỉ lệ 1: 2 số mol) Trang 10 /17 - Mã đề thi 13 5 Xác định Y A 2,3-đibrompentan B 1 ,4- đibrompentan C 2 ,4- đibrompentan...
 • 17
 • 232
 • 1

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 2 MÔN SINH TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC LẦN 2 MÔN SINH TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1
... NĂM 20 12 Câu Mã đề 1 32 đề 20 9 Mã đề 357 Mã đề 485 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... C 82 D 18 - - HẾT Trang 7/7 - Mã đề thi 485 www.MATHVN.com www.MATHVN.com - Toán Học Việt Nam Trường THPT Thuận Thành số ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN HOÁ LẦN - NĂM 20 12 ... b-d- xuất với tần số bao nhiêu? A 2x10-6 B 16 x10 -11 C 16 x10 -1 D 4x10-5 Câu 57: Gen B có chiều dài 15 3 nm có 11 69 liên kết hiđrô bị đột biến thành alen a ; Cặp gen Aa tự nhân đôi lần thứ tạo gen...
 • 8
 • 616
 • 8

Đề cương ôn thi THPT quốc gia 2016 môn SINH học (được tổng hợp chọn lọc và chi tiết)

Đề cương ôn thi THPT quốc gia 2016 môn SINH học (được tổng hợp chọn lọc và chi tiết)
... NHỜ CÔNG NGHỆ GEN A- Mức độ nhận biết thông hiểu 41 Web: http://dethisinhhoc.com – Tổng hợp đề thi thử đại học môn sinh học – ĐỀ THI SINH Khái niệm công nghệ gen, sinh vật biến đổi gen Công nghệ ... TRUYỀN HỌC A- Mức độ nhận biết thông hiểu: BÀI 18- CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI CÂY TRỒNG DỰA TRÊN 39 Web: http://dethisinhhoc.com – Tổng hợp đề thi thử đại học môn sinh học – ĐỀ THI SINH NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP ... đen Lông trắng Web: http://dethisinhhoc.com – Tổng hợp đề thi thử đại học môn sinh học – ĐỀ THI SINH b quy định màu trắng Kiểu hình: 13 trắng: đen - Xét tính trạng hình dạng lông: lông quăn: lông...
 • 118
 • 255
 • 0

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC - LẦN 4 - 2011 MÔN HOÁ HỌC Mã đề thi 135 SỞ GD – ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI doc

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI HỌC - LẦN 4 - 2011 MÔN HOÁ HỌC Mã đề thi 135 SỞ GD – ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 1 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ÔN THI ĐẠI doc
... p-H2N-C6H4-OH(rắn) p-H2N-C6H4-O-(tan) + H+ Ka = 1 0 -1 1 p-H2N-C6H4-OH(rắn) + H2O p-H3N -C6H4-OH(tan) + OH Kb = 1 0-9 pH để t 0C tổng nồng độ [p-H2N-C6H4-O-] + [ p-H3N  C6H4-OH] bé nhất? A 10 B C D Câu ... 2, 3- ibrompentan B 1, 4- ibrompentan C 2, 4- ibrompentan D 1, 4- ibrom-2-metylbutan Câu 32: Nhúng sắt nhỏ vào dung dịch chứa lượng chất sau: FeCl3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3 loãng, H2SO4 đặc ... CnH2n -1 0 O12 (n  12 ) CnH2n -1 4 O12 (n  8) B CnH2n -1 4 O12 (n  12 ) C D CnH2n -1 0 O12 (n  8) Câu 12 : Lấy 15 ,660 (g) amin đơn chức, mạch hở X (X có không liên kết  phân tử) trộn với 16 8 lít không khí (đktc)...
 • 18
 • 228
 • 0

đề cương ôn thi cuối học kỳ 2 môn khoa học khối 4

đề cương ôn thi cuối học kỳ 2 môn khoa học khối 4
... cấy, đẻ nhánh, làm đòng - Cây lúa cần nước giai đoạn lúa chín Câu 12: Em nêu yếu tố cần để trì sống động vật Động vật cần có đủ không khí, thức ăn, nước uống ánh sáng tồn phát triển bình thường ... khác có nhu cầu thức ăn khác Có loài ăn thực vật, có loài ăn thịt, ăn sâu bọ, có loài ăn tạp Câu 14: Chuỗi thức ăn gì? Những mối quan hệ thức ăn tự nhiên gọi chuỗi thức ăn Câu 15: Nêu số ví dụ chuỗi...
 • 2
 • 41
 • 0

đề cương ôn thi cuối học kỳ 2 môn lịch sử và địa lí khối 4

đề cương ôn thi cuối học kỳ 2 môn lịch sử và địa lí khối 4
... ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP PHẦN ĐỊA LÍ - Năm học: 20 15 - 20 16 === *** === CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI Câu Đồng Bắc Bộ phù sa sông bồi đắp? Chủ yếu sông Hồng sông Thái ... bắt nuôi trồng hải sản - Phát triển du lịch Câu 10 Vịnh Hạ Long tổ chức New7Wonders tuyên bố bảy kỳ quan thi n nhiên giới vào ngày nào? Ngày 11 tháng 11 năm 20 11 === Hết === ... nóng bị hạn hán Cuối năm thường có mưa lớn bão dễ gây ngập lụt - Có khác biệt khu vực phía Bắc phía Nam: khu vực phía Bắc dãy Bạch Mã có mùa đông lạnh Câu Vì dân cư tập trung đông đúc đồng duyên...
 • 2
 • 346
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 4 MÔN LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGÀNH: ĐIỆN TÀU THỦY

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 4 MÔN LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGÀNH: ĐIỆN TÀU THỦY
... tõm lp dt trung vi s liu sau: Z = 24; 2p = 4; m = 3; a = TR LI Tớnh toỏn ỳng cỏc thụng s k thut - Tớnh s bi mt t bi: q Z 24 (rónh) pm 12 - Tớnh bc cc : Z 24 (K/rónh) 2p - Tớnh lch pha gia ... T CB F1 F2 OL K1 K2 STOP K1.1 REV FWD K1.3 K2.1 K2.3 OL K1.2 K2.2 TM TM K4.1 K4 K1 K3.1 K2 K3 K3 * Nguyờn hot ng TM K4 - Khi ng : úng cu dao mch ng lc cp ngun cho mch ch hot ng Khi ng theo ... ú tin hnh K li mt s ln 34 ln Nu ln cui K khụng thnh cụng cú bỏo ng bng ốn hoc cũn cú khong cỏch thi gian khng ch cỏc ln K np giú 8) V s nguyờn lý, phõn tớch nguyờn hot ng mch in ng giỏn...
 • 35
 • 203
 • 0

Xem thêm