40 đề thi có đáp án đầy đủ chi tiết của môn Đường lối Cm của Đảng cộng sản Việt Nam

49 Câu hỏi tự luận kèm đáp án môn đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam

49 Câu hỏi tự luận kèm đáp án môn đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam
... kt Bc - Nam M - ngu tỡm trm phng ngn k chia r Bc - Nam hũng cụ lp cỏch mng Nam, nhng Bc - Nam luụn l mt nh, l anh em rut tht C Bc ngy ờm hng v Nam, dc ht sc ngi, sc ca cho cỏch mng Nam C Nam hng ... Vit Minh, Hi Liờn hip quc dõn Vit Nam, Tng Cụng on Vit Nam, Hi Liờn hip ph n Vit Nam c xõy dng v m rng.Cỏc ng phỏi chớnh tr nh ng Dõn ch Vit Nam, ng Xó hi Vit Nam cthnh lp - V kinh t, húa: ó phỏt ... cỏch mng Vit Nam - ng Cng sn Vit Nam thnh lp khng nh dt khoỏt ng i lờn ca dõn tc Vit Nam t 1930 l ng cỏch mng vụ sn ú l s la chn ca chớnh nhõn dõn Vit Nam, chớnh lch s dõn tc Vit Nam quỏ trỡnh...
 • 59
 • 814
 • 3

đề cương môn đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam - Đại học Thương Mại

đề cương môn đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam - Đại học Thương Mại
... lĩnh *) Ý nghĩa thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam - Sự đời Đảng Cộng Sản Việt Nam quy tụ hợp ba tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng Sản Đảng Cộng Sản Việt Nam - theo đường lối trị đắn , tạo nên thống ... đạo cách mạng - Đảng Cộng Sản Việt Nam đời việc Đảng chủ trương cách mạng Việt Nam phận cách mạng giới tranh thủ ủng hộ to lớn cách mạng giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạng thời đại ... 4: Ý nghĩa Cương lĩnh trị Đảng ý nghĩa thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam ? Trả lời: *)Ý nghĩa Cương lĩnh trị Đảng - Cương lĩnh khẳng định cách mạng Việt Nam phải tiến hành bạo lực cách mạng quần...
 • 63
 • 2,230
 • 7

Đề cương ôn tập môn đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam

Đề cương ôn tập môn đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam
... lĩnh *) Ý nghĩa thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam - Sự đời Đảng Cộng Sản Việt Nam quy tụ hợp ba tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng Sản Đảng Cộng Sản Việt Nam - theo đường lối trị đắn , tạo nên thống ... tỏ giai cấp công nhân ta trưởng thành đủ sức lãnh đạo cách mạng - Đảng Cộng Sản Việt Nam đời việc Đảng chủ trương cách mạng Việt Nam phận cách mạng giới tranh thủ ủng hộ to lớn cách mạng giới, ... trào công nhân , khẳng định vai trò giai cấp công nhân Việt Nam hệ tư tưởng Mac-Lenin cách mạng Việt Nam Sự kiện Đảng Cộng Sản Việt Nam đời bước ngoặt vô quan trọng lịch sử cách mạnh Việt Nam ta...
 • 56
 • 1,556
 • 2

câu hỏi ôn tập thi môn đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam

câu hỏi ôn tập thi môn đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam
... mạnh công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp nông thôn giải đồng vấn đề nông nghiệp, nông thôn nông dân * Công nghiệp hóa đại hóa nông nghiệp,nông thôn -Chuyển dịch mạnh cấu nông nghiệp kinh tế nông ... nghiệm Nguyên nhân thắng lợi: Đảng cộng sản Việt Nam đường lối trị đường lối quân độc lập, tự chủ, sáng tạo Cuộc chiến đấu đầy gian khổ hy sinh nhân dân quân đội nước Công xây dựng bảo vệ hậu phương ... hiệu hoạt động khoa học công nghệ - Xây dựng hoàn thi n giá trị nhân cách người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá hội nhập kinh tế quốc tế Câu 10 Nội dung đường lối đối ngoại, hội nhập...
 • 12
 • 1,881
 • 1

Tổng hợp các câu hỏi ôn thi công chức môn kiến thức chung đáp án đầy đủ, chi tiết

Tổng hợp các câu hỏi ôn thi công chức môn kiến thức chung có đáp án đầy đủ, chi tiết
... đổi hoạt động công sở NN đánh giá hiệu hoạt động công sở 1.KN Công sở nơi giao tiếp với công dân, nơi tổ chức công việc chung phục vụ nhân dân, phục vụ quan nhà nước thực thi công vụ, hình ảnh ... hoạt động công sở đưa nhăm fbảo đảm cho công sở dựa vào để tổ chức h động cách hợp lý khoa học 2.2 Nội dung ng tắc : a) Tính công khai : Công khai nghĩa thành viên công sở phải biết rõ công việc ... minh công sở + tăng cường kỹ thuật ng vụ hành Hãy trình bày nguyên tắc, yeu cầu đổi hoạt động công sở NN đánh giá hiệu hoạt động công spở 1.KN Công sở nơi giao tiếp với công dân, nơi tổ chức công...
 • 59
 • 8,272
 • 22

Ngân Hàng câu hỏi trắc nghiệm Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam(Có đáp án) Phần 1

Ngân Hàng câu hỏi trắc nghiệm Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam(Có đáp án) Phần 1
... triển 19 30 -19 51, Đảng Cộng sản VN đề cương lĩnh trị vào thời điểm nào: →3 cương lĩnh vào 19 30 ,19 51( năm 19 30 đời cương lĩnh) Câu 17 2: Trong cương lĩnh thứ 2 /19 51, Đảng ta khẳng định nhận thức đường ... là: →Nhân dân Câu 17 5: Đại hội Của Đảng định tách Đảng Đảng cộng sản nước VN, Lào Campochia: →Đại hội II Câu 17 6: Thực nghị trị quân ta mở chiến dịch Tây Bắc 10 /19 52 Câu 17 7: 20 /11 /19 53, Nava vội ... II Đảng (1/ 1959) Câu 212 : Đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa Miền Bắc thông qua đại hội nào: →Đại hội III Câu 213 : Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam đời nào: →20 /12 /19 60 Câu 214 :...
 • 13
 • 3,459
 • 4

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam(Có đáp án) phần 2

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam(Có đáp án) phần 2
... 9-3-1931 Câu 21 : Tổ chức cộng sản đời Việt Nam? a Hội Việt Nam cách mạng niên b Đông Dương cộng sản Đảng đáp án c An Nam cộng sản Đảng d Đông Dương cộng sản liên đoàn Câu 22 : Chi cộng sản Việt Nam ... niênđáp án c Việt Nam cách mạng đồng chí Hội d Cả a, b c Câu 25 : Đông Dương cộng sản liên đoàn hợp vào Đảng Cộng sản Việt Nam nào? a 22 /2/ 1930 b 24 /2/ 193 0đáp án c 24 /2/ 1931 d 20 /2/ 1931 Câu 26 : Tổ ... cộng sản Đảng An Nam cộng sản Đảng áp án c) An Nam cộng sản Đảng Đông Dương cộng sản liên đoàn d) Đông Dương cộng sản Đảng Đông Dương cộng sản liên đoàn Câu 33: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản...
 • 28
 • 3,964
 • 4

tạp câu hỏi trắc nghiệm và đáp án đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam

tạp câu hỏi trắc nghiệm và đáp án đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam
... Hội Việt Nam cách mạng đồng minh c Hội Việt Nam độc lập đồng minh d Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Câu 10: Tổ chức cộng sản đời Việt Nam? a Hội Việt Nam cách mạng niên b Đông Dương cộng sản Đảng ... nhận thức đường cách mạng Việt Nam Đó là: a Con đường cách mạng sản b Con đường cách mạng sản dân quyền thổ địa cách mạng c Con đường cách mạng sản dân quyền d Con đường cách mạng dân ... cộng sản Đảng Đông Dương cộng sản liên đoàn b Đông Dương cộng sản Đảng An Nam cộng sản Đảng c An Nam cộng sản Đảng Đông Dương cộng sản liên đoàn d Đông Dương cộng sản Đảng Đông Dương cộng sản liên...
 • 18
 • 683
 • 1

8 đề thi đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam

8 đề thi đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam
... hợp tổ chức cộng sản định tên Đảng là: A, Đảng cộng sản Việt Nam B, Đảng cộng sản Đông Dương C, Đảng Lao động Việt Nam D, Đảng dân chủ Việt Nam Câu Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng tháng ... định đổi tên Đảng cộng sản VN thành: a) b) c) d) Đảng cộng sản Đông Dương Đảng Lao động VN Đong Dương cộng sản Liên đoàn An Nam cộng sản Đảng Câu 8: Văn kiện xác định: “Sau Cách mạng sản dân quyền ... quan điểm Đảng hoàn thi n thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩ Đề 1: đường lối đối ngoại thời kỳ trước đổi trình bày giáo trình đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam tính...
 • 55
 • 1,882
 • 2

Bài giảng đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam chuyên đề 1 đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Bài giảng đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam  chuyên đề 1 đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN
... ĐL XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi ThS Hoàng Xuân Sơn b) Nhu cầu đổi chế quản lý kinh tế Nhu cầu đổi 19 79 -19 86 HNTW6 (8 /19 79) HNTW8 (6 /19 85) ... chế kinh tế Thể chế kinh tế Thể chế KTTT định hướng XHCN Thể chế kinh tế thị trường ThS Hoàng Xuân Sơn b) Mục tiêu hoàn thiện  Theo Đại hội XI Đảng (1/ 2 011 ): Tiếp tục hoàn thiện thể chế KTTT định ... hình kinh tế tạo sản phẩm nhằm để trao đổi kinh doanh thị trường KTTT kinh tế hàng hóa sản xuất hoàn toàn theo yêu cầu thị trường ThS Hoàng Xuân Sơn KTTT đ .hướng XHCN Là “một kiểu tổ chức kinh tế...
 • 20
 • 452
 • 0

đề cương đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam

đề cương đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam
... đời? - Ảnh hưởng cách mạng Việt Nam Câu 23: Sự đời tổ chức Cộng sản (Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn) đặt yêu cầu cho cách mạng Việt Nam? *Yêu cầu SV: ... nhiệm vụ nghiên cứu môn Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam ? *Yêu cầu SV: • SV đọc giáo trình mục I – phần nhiệm vụ nghiên cứu Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam nghiên cứu tài liệu ... lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam nắm vững học kinh nghiệm “giương cao cờ độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội” Câu 54: Cách mạng Việt Nam từ đặt lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đạt...
 • 18
 • 1,124
 • 1

đề cương, câu hỏi ôn tập đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam -đại học thương mại

đề cương, câu hỏi ôn tập đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam -đại học thương mại
... tien Đảng cộng sản Việt Nam Những vấn đề cương lĩnh: - Phương hướng chiến lược cách mạng Việt Nam là: tư sản dân quyền cách mạng thổ địa cách mạng để tới xã hội cộng sản - Nhiệm vụ cách mạng sản ... hệ cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng giới: cách mạng Việt Nam phận cấu thành cách mạng giới, phải tranh thủ cách mạng giới ý nghĩa lịch sử đời Đảng cộng s ản Việt Nam cương lĩnh trị Đảng ... là: tư sản vừa nhỏ, trung tiểu địa chủ - Về lãnh đạo cách mạng: Giai cấp vô sản lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam CQ46/11.08 VŨ NGỌC TÙNG Đề cương Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam...
 • 92
 • 2,040
 • 0

Đề cương ôn tập Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam Đại học GTVT

Đề cương ôn tập Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam Đại học GTVT
... thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân nước -Vai trò vị trí chiến lược cách mạng: -Cuộc cách mạng XHCN miền bắc giữ vai trò định phát triển toàn cách mạng việt nam nghiệp thống nước nhà -Cuộc cách ... chúng -Đảng phải thu phục đc đại phận nông dân dựa vào dân cày nghèo làm thổ địa cách mạng, đánh đổ bọn đại địa chủ pk -Đảng phải liên lạc với tiểu tư sản ,trí thức,thanh niên, trung nông,tân việt, làm ... Dân chúng đc tự tổ chức;Phổ thông giáo dục theo hướng công-nông hóa; Nam ,Nữ bình quyền -Lực lượng cách mạng -Đảng đội tiên phong giai cấp vô sản phai tập hợp cho đc đại phận giai cấp làm cho giai...
 • 18
 • 846
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: de cuong duong loi cach mang dang cong san viet namthi đường lối cách mạng đảng cộng sản việt namđề cương ôn tập đường lối cách mạng đảng cộng sản việt namđề cương đường lối cách mạng đảng cộng sản việt namxđề cương đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam vũ ngọc tùngđề cương đường lối cánh mạng đảng cộng sản việt namtrắc nghiệm đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam có đáp áncâu hỏi vad dap an ôn tập thi môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt namtrong van kien dai hoi dai bieu toan quoc lan thu ix cua dang cong san viet nam co vietnam bat co hoi vuot qua thach thuc phat trien manh me trong thoi ky moi do la van de co y nghia song con doi voi dang va nhan dan tahay trinh bayđề cương ôn thi môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt namđề thi trắc nghiệm môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt namcâu hổi và đáp án về 85 năm lịch sử vẻ vang của đảng cộng sản việt namdap an dai hoi lan thu tu cua dang cong san viet nam nam 1976 da nhan dinh ve nen kinh te nuoc ta nhu the naođề thi trắc nghiệm môn đường lối cách mạng đảng cộng sảncâu hỏi và đáp án môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt namchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệphop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn