SÁCH SINH HỌC ÔN THII

Giáo án sinh học Ôn tập thực vật và động vật

Giáo án sinh học Ôn tập thực vật và động vật
... - GV nhận xét HĐ3: Củng cố, dặn dò - GV nhận xét tiết học - Dặn HS chuẩn bị môi trường (128) - HS trình bày - HS khác nhận xét ...
 • 2
 • 1,009
 • 4

Tìm hiểu thêm một số kiến thức về di truyền và chọn giống hướng vận dụng trong sách sinh học 9

Tìm hiểu thêm một số kiến thức về di truyền và chọn giống hướng vận dụng trong sách sinh học 9
... Tìm hiểu thêm số kiến thức di truyền chon giống Hớng vận dụng sách sinh học Với phạm vi nghiên cứu sáng kiến kinh nghiệm, tìm hiểu thêm sâu số kiến thức di truyền học chọn gống hớng vận dụng chơng ... Học phần di truyền học chọn giống a) Trang bị kiến thức dạy học môn sinh: Cần truyền thị cho học sinh trớc hết tri thức sau: - Những hiểu biết đại cơng di truyền học chọn giống - Những tri thức ... học tập môn Sinh học giúp giải thích nhiều vật tởng di n xung quanh ta có di truyền chọn giống Nhiều tợng sống nh di truyền tính trội, di truyền trung gian đột biết, tật di truyền bẩm sinh, sinh...
 • 23
 • 432
 • 2

Sinh học ôn thi

Sinh học ôn thi
... tỵng sinh vËt nµo? A §éng vËt vµ thùc vËt B §éng vËt vµ vi sinh vËt C Thùc vËt vµ vi sinh vËt D §V, TV, vi sinh vËt 29 Gen kh¸ng thc diƯt cá chun vµo c©y b«ng, c©y ®Ëu t¬ng ®ỵc lÊy tõ loµi sinh ... ột nh÷ng khã kh¨n lµ do: A Chu k× sinh s¶n c¸c loµi kh¸c kh¸c C Tinh trïng kh¸c loµi cã thĨ sèng ®êng sinh dơc c¸i B HƯ thèng ph¶n x¹ sinh dơc t¬ng tù D Bé m¸y sinh dơc dï cÊu t¹o kh¸c song vÉn ... do: A Chu k× sinh s¶n c¸c loµi kh¸c Ýt cã sù kh¸c râ rƯt B Tinh trïng kh¸c loµi cã thĨ sèng ®êng sinh dơc c¸i C Bé m¸y sinh dơc dï cÊu t¹o kh¸c song vÉn phï hỵp víi D HƯ thèng ph¶n x¹ sinh dơc c¸c...
 • 8
 • 160
 • 0

Hướng dẫn chọn sách Hóa học Ôn thi ĐH

Hướng dẫn chọn sách Hóa học Ôn thi ĐH
... nhanh tập công thức Hóa Học – tập Cao Thị Thi n An    Luyện giải trước kì thi Đại học miền Bắc – Trung – Nam môn Hóa Học Phan Sỹ Lựu, Lý Thanh Phong   Sách tra cứu công thức Hóa học Sơ đồ ... BÌA SÁCH TRONG BỘ - Nền tảng kiến thức Hóa học thi Đại học - Sách giải nhanh NHÀ SÁCH LOVEBOOK.VN GSTT.VN - Sách tra cứu - Đề thi thử Đại học  Tài liệu tham khảo thêm Tuyển tập đề thi Đại học ... http://gstt.vn/diendan/forum.php?mod=viewthread&tid=409 Có sách “Siêu phẩm Hóa học ôn thi Đại học em không cần học thêm đâu Tự học trao đổi với bạn bè thầy cô diễn đàn học tập http://gstt.vn/diendan, boxmath.vn cách học “khôn ngoan” ***...
 • 5
 • 2,431
 • 33

250 câu hỏi sinh học ôn thi đại học chọn lọc trong các đề thi các năm và đề thi thử các trường chuyên

250 câu hỏi sinh học ôn thi đại học chọn lọc trong các đề thi các năm và đề thi thử các trường chuyên
... i c Quá trình ch n l c t nhiên d Các ch cách li 32 Nhóm qu n th kí sinh loài v t ch , ho c nh ng ph n khác th v t ch g i là: a Nòi a lí b Nòi sinh thái c Nòi sinh h c d Qu n th giao ph i 33 giao ... Phát sinh t bi n, phát sinh t bi n qua giao ph i, ch n l c t bi n có l i, cách li sinh s n gi a qu n th bi n i qu n th g c c S ti n hóa di n b ng s c ng c ng u nhiên t bi n trung tính không liên ... thu n nh p n i 36 Trong kĩ thu t c y gen dùng plasmit, t bào nh n thư ng dùng ph bi n (1) nh vào c i m (2) c a chúng a (1): E coli, (2): Sinh s n r t nhanh b (1): Virut, (2): Sinh s n r t nhanh...
 • 10
 • 494
 • 0

Ngân hàng bài tập sinh học ôn thi đại học

Ngân hàng bài tập sinh học ôn thi đại học
... LÒNG TÔN TRỌNG KHÔNG SAO CHÉP BUÔN BÁN KHI CHƯA ĐƯỢC Ý KIẾN CỦA TÁC GIẢ 14 BÀI TẬP SINH HỌC – TRƯƠNG TẤN TÀI không phân li; giảm phân II diễn bình thường Số loại giao tử tạo từ tế bào sinh tinh ... TÍNH BẢN QUYỀN QUÍ BẠN ĐỌC VUI LÒNG TÔN TRỌNG KHÔNG SAO CHÉP BUÔN BÁN KHI CHƯA ĐƯỢC Ý KIẾN CỦA TÁC GIẢ 24 BÀI TẬP SINH HỌC – TRƯƠNG TẤN TÀI Câu 118 Xét gen không phân mảnh có L=0,2856 micromet ... TÍNH BẢN QUYỀN QUÍ BẠN ĐỌC VUI LÒNG TÔN TRỌNG KHÔNG SAO CHÉP BUÔN BÁN KHI CHƯA ĐƯỢC Ý KIẾN CỦA TÁC GIẢ 29 BÀI TẬP SINH HỌC – TRƯƠNG TẤN TÀI Câu 145 10 tế bào sinh dục thể nguyên phân liên tiếp...
 • 139
 • 2,258
 • 19

CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM SINH học ôn THI đại học

CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM SINH học ôn THI đại học
... cho hệ sau D Không nguyên liệu cho tiến hóa chọn giống Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC (P2) Câu 51 Ưu điểm ... Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC (P3) Câu 101 Điều không tác nhân tia phóng xạ? A Năng lượng lớn, có khả xuyên sâu vào ... Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC ÔN THI ĐẠI HỌC (P4) Câu 151 Đột biến không làm thêm vật chất di truyền là: A Mất đoạn lặp đoạn B Lặp...
 • 109
 • 724
 • 5

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm sinh học, ôn thi đại học

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm sinh học, ôn thi đại học
... phát sinh giao tử B khác biệt chu kỳ sinh sản quan sinh sản hai loài khác C chiều dài ống phấn loài không phù hợp với chiều dài vòi nhụy loài D hạt phấn loài không nảy mầm vòi nhuỵ loài khác hợp ... kiểu gen đồng hợp lặn D thể mang kiểu gen đồng hợp dị hợp Tính trạng trung gian tính trạng xuất cá thể mang kiểu gen dị hợp A gen trội gây chết trạng thái đồng hợp B gen trội không át chế hoàn ... có hàm lượng ADN tăng gấp bội nên trình sinh tổng hợp chất hữu diễn mạnh C thể đa bội khả sinh giao tử bình thường D thể đa bội nhân lên nhờ sinh sản sinh dưỡng 38 Trong mối quan hệ giống- kỹ...
 • 225
 • 622
 • 1

HỆ THỒNG TOÀN BỘ KIẾN THỨC SINH HỌC ÔN THI ĐAI HỌC

HỆ THỒNG TOÀN BỘ KIẾN THỨC SINH HỌC ÔN THI ĐAI HỌC
... thể đa bội chẵn đa bội lẻ Vấn đề phân biệt Khái niệm Cơ chế phát sinh Đặc điểm Thể đa bội chẵn Thể đa bội lẻ Bộ NST tế bào sinh dưỡng bội số chẵn đơn bội lớn 2n (4n, 6n, …) Bộ NST tế bào sinh dưỡng ... nhiều mối quan hệ, quan trọng mặt dinh dưỡng thông qua chuỗi lưới thức ăn Dòng lượng hệ sinh thái vận chuyển qua bậc dinh dưỡng chuỗi thức ăn: Sinh vật sản xuất sinh vật tiêu thụ sinh vật phân ... thoi phân bào không hình thành tất cặp NST không phân li Trong phân bào, thoi phân bào hình thành hay số cặp NST không phân li - Mất cân toàn hệ gen kiểu hình thi u cân đối không sống được, giảm...
 • 10
 • 2,571
 • 0

bộ đề trắc nghiệm sinh học ôn thi đại học

bộ đề trắc nghiệm sinh học ôn thi đại học
... loài tự nhiên; ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN SINH HỌC ( DỰA THEO DĨA CD - BỘ GỐC) Đề Đề Đề Đề Đề Đề Đề Đề Đề Đề 10 Đề 11 Đề 12 Đề 13 Đề 14 Đề 15 Đề 16 Đề 17 Đề C A A E C C D B D ... A D B A C E C D A A Â E E B E A C A E C C B A B A B C C A A 18 Đề 19 Đề 20 Đề 21 Đề 22 Đề 23 Đề 24 Đề 25 Đề 26 Đề 27 Đề 28 Đề 29 Đề 30 B D A A A E C B D A D C C A E C A E D E C A C E A E B E B ... B Thể đơn bội; C Thể dị bội; D Thể đa bội đồng nguyên; E Thể lưỡng bội; Bài 7: Trường hợp thể lai mang NST loài dạng lưỡng bội Di truyền học gọi là: A Thể đa bội cân; B Thể song nhị bội; C Thể...
 • 42
 • 251
 • 1

hệ thống câu hỏi sinh học ôn thi tốt nghiệp

hệ thống câu hỏi sinh học ôn thi tốt nghiệp
... nhiễm sắc thể Câu 3: Công nghệ ADN tái tổ hợp không trực tiếp sản xuất hợp chất sinh học sau : A Văcxin chống bệnh virut gây B Hoocmôn sinh trưởng tự nhiên động vật C Hoocmôn sinh trưởng tự ... sinh dưỡng C khác dòng D khác loài Câu 25 : Câu 26 : Ưu trội lai tế bào sinh dưỡng so với lai hữu tính tạo lai có A Cơ quan sinh dưỡng lớn hơn, khả chống chịu cao B Nguồn gen từ bố mẹ xa hệ thống ... quan sinh dưỡng to, phát triển khỏe, chống chịu tốt D B C Câu 29 : Đột biến đoạn nhiễm sắc thể thường gây hậu A tăng cường độ biểu tính trạng B giảm sức sống làm chết sinh vật C khả sinh sản sinh...
 • 15
 • 349
 • 1

1001 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC - ON THI ĐẠI HỌC HAY

1001 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC - ON THI ĐẠI HỌC HAY
... đại Trung sinh, đại Tân sinh C Đại Thái cổ, đại Cổ sinh, đại Nguyên sinh, đại Trung sinh, đại Tân sinh D Đại Thái cổ, đại Cổ sinh, đại Trung sinh, đại Nguyên sinh, đại Tân sinh 12 Đại Thái cổ bắt ... 1) thụ tinh sinh hợp tử có NST là: A (2n - 3) (2n- 1- 1- 1) B (2n- 3) (2n- 2- 1) C (2n- 2- 1) (2n- 1- 1- 1) D (2n- 2- 1) (2n- 1- 1- 1) 49 Những đặc điểm sau nói đột biến gen lặn phát sinh giảm ... thay cá sụn E Sự xuất thú có thai 11 Trình tự xếp đại sau là: A Đại Cổ sinh, đại Thái cổ, đại Nguyên sinh, đại Trung sinh, đại Tân sinh B Đại Thái cổ, đại Nguyên sinh, đại Cổ sinh, đại Trung sinh, ...
 • 158
 • 574
 • 4

trắc nghiệm tổng hợp lý thuyết nâng cao môn sinh học ôn thi đại học

trắc nghiệm tổng hợp lý thuyết nâng cao môn sinh học ôn thi đại học
... nghi xy nhanh i vi nhng loi cú kh nng A sinh sn thp, thi gian th h ngn B sinh sn thp, thi gian th h di C sinh sn cao, thi gian th h di D sinh sn cao, thi gian th h ngn Cõu 116: Trong quỏ trỡnh ... thp lờn cao, theo th t nh sau : H sinh thỏi 1: A B C E H sinh thỏi 2: A B D E H sinh thỏi 3: C B A E H sinh thỏi 4: E D B C H sinh thỏi 5: C A D E Trong cỏc h sinh thỏi trờn, h sinh thỏi ... mt qun xó sinh vt D cỏc loi cựng nhúm sinh vt sn xut, sinh vt tiờu th, sinh vt phõn gii Cõu 125: Quan h sinh thỏi gia nm Penicinium vi vi khun l A cnh tranh B hi sinh C sinh vt ny n sinh vt khỏc...
 • 16
 • 452
 • 4

Tài liệu sinh học ôn thi đại học môn sinh, các thành phần tham gia sao chép ADN

Tài liệu sinh học ôn thi đại học môn sinh, các thành phần tham gia sao chép ADN
...  Cắt intron nối exon để hình thành Arn trưởn thành diễn theo nhiều cách khác tạo nhiều loại mARN trưởng thành khác nhau, dịch mã tạo chuỗi polopeptit khác , từ gen...
 • 2
 • 219
 • 0

hướng dẫn giải các dạng bài tập sinh học ôn thi đại học

hướng dẫn giải các dạng bài tập sinh học ôn thi đại học
... với gà lông nâu thu 50% lông trắng: 50% lông nâu Cho gà lông trắng lai với gà lông trắng thu 18,75% lông nâu, lại lông trắng Cho gà lông nâu lai với gà lông nâu thu 75% lông nâu: 25% lông trắng ... lai Hướng dẫn Quy ước: A: lông đen, a lông trắng B lông xù, b lông mượt - Xét riêng di truyền cặp tính trạng + TT màu sắc lông: Lông đen : lông trắng = 3:1 (Aa x Aa) + TT độ mượt lông : Lông ... hợp lặn % Hướng dẫn giải tập - Áp dụng công thức (Bảng trên) => Lập bảng sau: V dụ 5: Ở gà, AA: lông đen, Aa: lông đốm, aa: lông trắng Một quần thể gà có 410 lông đen, 580 lông đốm, 10 lông trắng...
 • 73
 • 2,696
 • 19

Xem thêm