nghị định 179 2013 về tài nguyên nước

DỰ ÁN QUY HOẠCH QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐIẠ BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP ĐẾN NĂM 2015, ĐịNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

DỰ ÁN QUY HOẠCH QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐIẠ BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP ĐẾN NĂM 2015, ĐịNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
... chứa nước phục vụ cho công tác lập quy hoạch quản lý, khai thác bảo vệ tài nguyên nước đất địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020: • Báo cáo nghiên cứu nước đất vùng đồng ... thác bảo vệ tài nguyên nước đất địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 cần thiết Dự án mang lại kết sau: − Là sở để thực công tác cấp phép khai thác, sử dụng nước đất địa bàn ... nguyên nước đất − Căn Quy t định số 115/QĐ-UBND.HC ngày 20 tháng 01 năm 2012 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp việc phê duyệt Đề cương dự án Quy hoạch quản lý, khai thác bảo vệ tài nguyên nước đất...
 • 186
 • 285
 • 5

Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất tỉnh sóc trăng đến năm 2020

Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án quy hoạch khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất tỉnh sóc trăng đến năm 2020
... SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN QUY HOẠCH KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH SÓC TRĂNG ĐẾN NĂM 2020 ĐƠN VỊ QUẢN LÝ Sở TN&MT tỉnh Sóc ... nghiệp Báo cáo Kết thực dự án quy hoạch khai thác, sử dụng bảo vệ tài nguyên nước đất tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 Sở TN&MT tỉnh Sóc Trăng chủ trì thực đơn vị thực Liên đoàn Quy hoạch Điều tra tài ... quy hoạch Sản phẩm: - Báo cáo quy hoạch khai thác tài nguyên NDĐ đến năm 2020 - Bản đồ quy hoạch khai thác NDĐ tỉnh Sóc Trăng tỉ lệ 1:50.000 (gồm đồ: Quy hoạch khai thác sử dụng phân bố tài nguyên...
 • 162
 • 1,350
 • 8

Tiểu luận về tài nguyên nước

Tiểu luận về tài nguyên nước
... quan trắc tài nguyên nước, bao gồm nước mặt nước đất, lượng chất, hình thành mạng lưới quan trắc điều tra tài nguyên nước thống phạm vi nước, tiến hành kiểm kê đánh giá tài nguyên nước lưu vực ... dồi dào, nguồn nước ngầm phong phú, Tuy nhiên, tài nguyên nước nước ta phân bố không đồng khắp lãnh thổ có biến động theo thời gian II.1 Tài nguyên nước mặt II.1.1 Tài nguyên nước mưa Với lợi ... đánh giá tài nguyên nước cân kinh tế nước mà xây dựng chiến lược, sách phát triển bền vững tài nguyên nước quốc gia nói chung cho lưu vực nói riêng Cần thực nghiêm chỉnh Luật Tài nguyên Nước đẩy...
 • 31
 • 10,011
 • 38

Nghiên cứu về tài nguyên nước

Nghiên cứu về tài nguyên nước
... Quốc gia tài nguyên n- 14.04.2006 19 05/2006/TT-BTC ớc đến năm 2010 Hớng dẫn thuế tài nguyên nớc thiên 19.01.2006 20 21 8/1998/QH 427/1997/QĐ-BCN nhiên dùng để sản xuất thuỷ điện Luật tài nguyên ... 12.10.2006 15 BTNMT 969/QĐ-BTNMT ớc dới đát Về việc uỷ quyền cho cục trởng cục quản lý tài 24.07.2006 nguyên nớc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nớc hành nghề khoan nớc 16 05/2003/QĐ- ... Rịa Vũng Tàu nguyên nớc dịa bàn thành 27/2007/QĐ- phố Hồ Chí Minh Ban hành quy định tạm thời 20.04.2007 UBND Hồ Chí Minh 77/2007/QĐUBND đến tài nguyên nớc Về quy định giá đánh thuế tài 22.05.2007...
 • 23
 • 737
 • 7

Nghiên cứu về tài nguyên nước

Nghiên cứu về tài nguyên nước
... dụng nước III Những tồn hệ thống pháp luật bảo vệ tài nguyên nước Việt Nam - Một là, thiếu văn hướng dẫn thi hành quy định luật Tài nguyên nước làm giảm hiệu lực quản lý nhà nước tài nguyên nước ... động hệ thống tra chuyên ngành tài nguyên nước Điều 66 luật tài nguyên nước quy định “ Chính phủ quy định cụ thể tổ chức hoạt động tra chuyên ngành tài nguyên nước Trên thực tế, chưa có văn ... vững tài nguyên nước Tuy nhiên, Điều 66 luật tài nguyên nước dừng lại thể chế hóa quản lý lưu vực song quy định nội dung quản lý quy hoạch lưu vực song… - Ba là, số quy định luật tài nguyên nước...
 • 8
 • 527
 • 8

luận về tài nguyên nước vùng Nam Bộ

luận về tài nguyên nước vùng Nam Bộ
... II Tài nguyên nước Nam Bộ vấn đề gặp phải Tài nguyên nước trời Tài nguyên nước ngầm Tài nguyên nước mặt III Những giải pháp cụ thể để bảo vệ nguồn tài nguyên Kết 2->3 3->10 11->14 15 Bài tiểu luận ... đất nước theo giá trị, 70% doanh thu xuất nước 40% tổng sản phẩm nội địa đất nước (GDP) Thu nhập đầu người bên khu vực 31,4 triệu VNĐ/năm II Tài nguyên nước Nam Bộ vấn đề gặp phải 1 -Tài nguyên nước ... phận miền Đông Nam Bộ, sông Đồng Nai có vị trí quan trọng mặt tài nguyên nước, nguồn điện mặt giao thông thủy Sông Đồng Nai bắt nguồn từ vùng núi phía Bắc thuộc cao nguyên Lang Biang (Nam Trường...
 • 16
 • 453
 • 2

Tiểu luận về tài nguyên nước vùng Nam Bộ

Tiểu luận về tài nguyên nước vùng Nam Bộ
... II Tài nguyên nước Nam Bộ vấn đề gặp phải Tài nguyên nước trời Tài nguyên nước ngầm Tài nguyên nước mặt III Những giải pháp cụ thể để bảo vệ nguồn tài nguyên Kết 2->3 3->10 11->14 15 Bài tiểu luận ... đất nước theo giá trị, 70% doanh thu xuất nước 40% tổng sản phẩm nội địa đất nước (GDP) Thu nhập đầu người bên khu vực 31,4 triệu VNĐ/năm II Tài nguyên nước Nam Bộ vấn đề gặp phải 1 -Tài nguyên nước ... nhanh, thiếu quy hoạch Việt Nam Lớp LT3QL - 13 - Nhóm Bài tiểu luận Quản lý nguồn nước Khu vực Nam Bộ, với vùng ÐBSCL, thay đổi thời tiết năm trực tiếp tác động đến nguồn nước Dòng chảy sông Mê Công...
 • 16
 • 470
 • 2

KHÁI QUÁT VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC

KHÁI QUÁT VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC
... phân bố nước đất liền Nước lòng đất: Nước đất có loại nước mặn, nước lợ nước ngọt, nước có lưu lượng định Nước đất tàng trữ lỗ hổng khe hở đất đá Hình 2: Các tầng chứa nước đất a) Tầng chứa nước: ... tiết kiệm nước, không tận dụng nguồn nước mưa, nước ao hồ để sử dụng tưới cây, làm mát… khai thác sử dụng tài nguyên nước chưa quy định nhà nước, chưa nhận thức đầy đủ bảo vệ tài nguyên nước môi ... Tài nguyên nước Nêu cao tinh thần tự giác: Tự giác chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật nhà nước bảo vệ Tài nguyên môi trường Quyết tâm phối hợp với Nhà nước công tác bảo vệ Tài nguyên nước...
 • 22
 • 610
 • 1

Tài liệu Chương I: Mở đầu về tài nguyên nước doc

Tài liệu Chương I: Mở đầu về tài nguyên nước doc
... dng chy Hoảt âäüng ca ngỉå i: - Näng nghiãûp: k thût canh tạc näng nghiãûp nh hỉåíng täút, xáúu âãún dng chy - Lám nghiãûp: bo vãû rỉìng v khai thạc rỉìng - Thu lå i: cäng trçnh thu låüi s âiãưu ... säú thäúng kã X1 a Cv v Cs khäng âäøi, X thay âä i: X3 X > X > X 3, thç cạc âỉåìng táưn sút song song våïi P% X b Cs v X khäng âäøi, Cv thay âä i: CV1 Cv1 > Cv2 trỉåìng håüp ny, CV2 âỉåìng Cv1 ... Ngun l cå bn vãư cán bàòng nỉåïc v toạn âiãưu tiãút dng chy phủc vủ cho cạc ngnh dng nỉåïc Chỉång II: SÄNG NGI V SỈÛ HÇNH THNH DNG CHY SÄNG NGI I HÃÛ THÄÚNG SÄNG NGI Nỉåïc mỉa råi xúng âáút mäüt...
 • 65
 • 151
 • 0

pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước qua thực tiễn tại Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008 – 2012

pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước qua thực tiễn tại Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008 – 2012
... sở pháp lý hoạt động bảo vệ tài nguyên nước Chương 2 :Thực tiễn áp dụng pháp luật bảo vệ tài nguyên nước Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008- 2012 CHƯƠNG CƠ SỞ PHÁP LÝ VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC ... chọn đề tài pháp luật bảo vệ tài nguyên nước qua thực tiễn Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008 2012 với mong muốn góp phần hiểu biết nhỏ bé hoạt động bảo vệ tài nguyên nước tỉnh Thừa Thiên Huế Tình ... 1.3.3.1 Ưu điểm pháp luật bảo vệ tài nguyên nước .27 1.3.3.2 Hạn chế pháp luật bảo vệ tài nguyên nước 31 CHƯƠNG THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC GIAI ĐOẠN 2008 - 2012 ...
 • 69
 • 531
 • 3

Quản lý lưu vực - Giới thiệu, khái niệm (bài 1) Giới thiệu các khái niệm, giới thiệu về tài nguyên nước

Quản lý lưu vực - Giới thiệu, khái niệm (bài 1) Giới thiệu các khái niệm, giới thiệu về tài nguyên nước
... học: - Giới thiệu nguyên tắc chung liên quan đến chức lưu vực hỗ trợ trình định quản lưu vực - Các vấn đề quản lưu vực nhằm quản đầu nguồn áp dụng nguyên kỹ thuật bảo vệ đất, nước - ... hoạch, quản lưu vực - Cung cấp hội cho hoạt động làm việc nhóm thực tế để lập kế hoạch chiến lược quản lưu vực Nội dung chương trình: Bài 1: Giới thiệu khái niệm, giới thiệu tài nguyên nước ... TN đất nước - Quản lưu vực phải quan tâm đến yếu tố xã hội, kinh tế thể chế liên quan phạm vi lưu vực 15 1.3 QUẢN LÝ LƯU VỰC - Một lưu vực bao gồm nhiều tài nguyên thiên nhiên: đất, nước, rừng,...
 • 21
 • 4,476
 • 40

Đề Tài : Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng các giải pháp lưu trữ nước mưa vào lòng đất phục vụ chống hạn và bảo vệ tài nguyên nước dưới vùng đất tây nguyên

Đề Tài : Nghiên cứu cơ sở khoa học và xây dựng các giải pháp lưu trữ nước mưa vào lòng đất phục vụ chống hạn và bảo vệ tài nguyên nước dưới vùng đất tây nguyên
... h c xây d ng gi i pháp lưu gi nư c mưa vào lòng đ t ph c v ch ng h n b o v tài nguyên nư c dư i đ t vùng Tây Nguyên Mã s : ĐTĐL.2007G/44 Đ tài đ c l p thu c lĩnh v c T nhiên Ch nhi m đ tài: H ... v tài nguyên nư c xây d ng gi i pháp lưu gi nư c mưa vào lòng đ t ph c v ch ng h n b o v tài nguyên 16 nư c dư i đ t vùng Tây Nguyên 1.1 Hi n tr ng nư c toàn c u nh ng thách th c 18 1.2 Tài nguyên ... dân t c Tây Nguyên 50 1.4.6 Ưu m thu gom tích ch a nư c mưa lòng đ t 1.5 L a ch n gi i pháp thu gom lưu gi nư c mưa vào lòng đ t ph c v ch ng h n b o v tài nguyên nư c dư i đ t vùng Tây Nguyên...
 • 228
 • 621
 • 8

nghiên cứu áp dụng phương pháp bản đồ tư duy để xây dựng kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu bảo vệ tài nguyên nước bền vững, điển hình tại huyện cần đước, tỉnh long an

nghiên cứu áp dụng phương pháp bản đồ tư duy để xây dựng kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu bảo vệ tài nguyên nước bền vững, điển hình tại huyện cần đước, tỉnh long an
... tài Nghiên cứu áp dụng phương pháp đồ để xây dựng kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu bảo vệ tài nguyên nước bền vững, điển hình huyện Cần Đước, tỉnh Long An Mục đích nghiên cứu Mục tiêu nghiên ... Đảng, pháp luật Nhà nước - 36 - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG III: ÁP DỤNG SƠ ĐỒ TƯ DUY XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU III.1 Bản đồ gì? III.2 Áp dụng phần mềm vẽ đồ duy- Buzan's iMindMap ... đồ để đưa đánh giá rủi ro, tác động biến đổi khí hậu - Thu thập ý kiến đánh giá cộng đồng, chuyên gia biện pháp đưa - Xây dựng kế hoạch ứng phó biến đổi khí hậu cho huyện Cần Đước Phương pháp...
 • 81
 • 562
 • 0

Một số thông tin về tài nguyên nước ngầm ở VN

Một số thông tin về tài nguyên nước ngầm ở VN
... nét tài nguyên nước ngầm Việt g y g ệ Nam Tình hình khai thác, sử dụng nước ngầm g g Và, Bên liên quan quản lý, khai thác sử dụng nước ngầm I Khái quát tài nguyên nước ngầm VN Nước ta có nguồn tài ... Karst, nước mặt hiếm, vậy, nước ngầm có vai trò quan trọng cho cấp nước (Hà Giang, Cao bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Thái ằ Nguyên Nguyên ) I Tài nguyên nước ngầm VN (tiếp) Thành hệ chứa nước khe ... cấp nước: tư, • Cơ quan quản lý nhà nước cấp nước đô thị: - Bộ Xây dựng (ở cấp Trung ương) - Sở Xâ d Xây dựng h ặ Sở Gi thông công (ở cấp Giao hô ô hí h ấ địa phương) • Cơ quan QLNN cấp nước...
 • 17
 • 260
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quy định về bảo vệ tài nguyên nước dưới đấtthực tiễn áp dụng quy định của pháp luật về bảo vệ tài nguyên nướcbảo vệ tài nguyên nướcquy định sử dụng nguồn tài nguyên nướcchiến lược bảo vệ tài nguyên nướcluật bảo vệ tài nguyên nướccách bảo vệ tài nguyên nướcluật bảo vệ tài nguyên nước 1998bảo vệ tài nguyên nước mặtbảo vệ tài nguyên nước ở việt nambảo vệ tài nguyên nước ngầmbảo vệ tài nguyên nước dưới đấtquy hoạch bảo vệ tài nguyên nướcquản lý nhà nước về tài nguyên nướcvăn bản pháp luật về tài nguyên nướcdown loaddown load CV đi số 515down loadLich hoc lop rieng dot 1 2016CV đi số 971 (1)thông báodown load CV đi số 1562Down load CV đi số 1712Thông báo CV đi số 1798Nganh BH tinh den 18 8 2015Bài thuyết trình: Lịch sử Vật lý thời kỳ thịnh vượng của chủ nghĩa tư bản (CNTB)Thực trạng nguồn nhân lực, kết quả khám chữa bệnh và kiến thức, thái độ của cán bộ y tế về quản lý, kiểm định chất lượng bệnh viện, tại bệnh viện đa khoa thành phố vinh, năm 2014Thực trạng nhiễm HIV và hiệu quả của can thiệp bằng ARV tại huyện quế phong, tỉnh nghệ an từ 012013 đến 062014Tuần 9. Cái gì quý nhất?Tuần 8. Kì diệu rừng xanhTuần 9. Đất Cà MauViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo độ dài dưới dạng số thập phânBài thuyết trình: Tìm hiểu dây chuyền sản xuất methanolThành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 12000 từ số liệu đo đạc tại xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên