Bài giảng hàn cơ bản

Bài giảng Marketing bản potx

Bài giảng Marketing cơ bản potx
... Marketing xut khu, Marketing quc t, Marketing dch v Theo thi gian v theo mc hon thin ca marketing cũn cú marketing truyn thng (Traditional Marketing) v marketing hin i (Modern Marketing) Marketing truyn ... 5.1 Marketing thuc lnh vc kinh doanh (Business Marketing) L lnh vc marketing liờn quan n sn xut hng húa v dch v nhm thu li nhun, bao gm rt nhiu lnh vc: Marketing cụng nghip, Marketing ni a, Marketing ... phỏt trin th trng Marketing cũn ỏp dng nhiu lnh vc xó hi Nhõn s Sn xut Marketing Sn xut Nhõn s Ti chớnh Nhõn s Marketing Sn xut Marketing Ti chớnh (a) Marketing l mt chc (b) Marketing l mt chc...
 • 57
 • 188
 • 0

Giáo án - Bài giảng: SLIDE BẢN VỀ C#

Giáo án - Bài giảng: SLIDE CƠ BẢN VỀ C#
... Unbox Các nhóm toán tử C# Nhóm toán tử Toán tử Toán học +-* /% Logic & | ^ ! ~ && || true false Ghép chuỗi + Tăng, giảm ++, Dịch bit > Quan hệ == != < > = Gán = += -= *= /= %= &= |= ... kiểu () Indirection Address * -> [ ] & Thứ tự ưu tiên toán tử Nhóm toán tử Toán tử Primary {x} x.y f(x) a[x] x++ x Unary + - ! ~ ++x -x (T)x Nhân * / % Cộng + - Dịch bit > Quan hệ < > ...
 • 233
 • 942
 • 4

Giáo án - Bài giảng: HÀM BẢN TRONG C THƯỜNG DÙNG

Giáo án - Bài giảng: HÀM CƠ BẢN TRONG C THƯỜNG DÙNG
... toàn c c: - Đư c khai báo hàm (kể hàm main) - Đư c sử dụng nơi chương trình Biến địa phương: - ĐƯ C khai báo hàm khối lệnh - Chỉ sử dụng thời gian gọi hàm thời gian th c khối lệnh ■ w ■ ■ ■ c p ... toàn c c cấp phát tĩnh Biến địa phương: - c p phát động: biến giải phóng kết th c hàm, không lưu kết cho lẩn sau - C p phát tĩnh: biến không giải phóng kết th c hàm, lưu kết cho lần sau - M c định ... mảng nhiều chiều cho hàm Giả sử ta c n truyền mảng float a[4] [5] cho hàm C ch 1: khai báo float (*pa)[5]; float pa[][5]; Trong thân hàm, để truy c p phần tửa[i][j] ta dùng pa[i][j] C ch 2: khai...
 • 35
 • 201
 • 0

Bài giảng marketing bản

Bài giảng marketing cơ bản
... địa, Marketing xuất khẩu, Marketing quốc tế, Marketing dịch vụ Theo thời gian theo mức độ hoàn thiện marketing marketing truyền thống (Traditional Marketing) marketing đại (Modern Marketing) Marketing ... triển thị tr ờng Marketing áp dụng nhiều lĩnh vực xã hội Nhân Sản xuất Marketing Tài chnh Sản xuất Nhân Marketing Nhân Xuất Mar Tài Chnh (c) Marketing chức chủ yu Sản xuất Nhân Marketing Sự Tài ... Mix trình Marketing Marketing - mix P4- Promotion Xúc tin bán hàng P1- Product Sản phẩm Th trường mục tiêu P2- Price Ga P3- Place Phân phối Hình 3-3 : P Marketing - Mix Marketing - Mix (Marketing...
 • 62
 • 314
 • 4

Bài giảng Maketing bản - Chương 2 Môi trường và thông tin maketing

Bài giảng Maketing cơ bản - Chương 2 Môi trường và thông tin maketing
... thoâng tin Tình báo tiếp thị Nghiên cứu tiếp thị Môi trường marketing 18 HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING • Đánh giá nhu cầu thông tin marketing: - Điều cần định? - Thông tin hỗ trợ định? - Tính ... Nguồn liệu nội bộ: - Các thông tin sẵn có doanh nghiệp; - Các thông tin nội • Tình báo tiếp thị: - Nguồn thông tin cập nhật hàng ngày môi trường tiếp thị bên ngoài; - Các thông tin, kiện cạnh tranh, ... tế, người tiêu dùng, môi trường; * Thông tin đại chúng dư luận MÔI TRƯỜNG VI MÔ • Môi trường marketing nội bộ: * Phụ thuộc vào quan điểm lãnh đạo doanh nghiệp vấn đề marketing; * Sự phối hợp phận...
 • 22
 • 453
 • 0

Bài giảng Maketing bản - Chương 4 Thị trường và cạnh tranh

Bài giảng Maketing cơ bản - Chương 4 Thị trường và cạnh tranh
... 1 THỊ TRƯỜNG VÀ NHU CẦU THỊ TRƯỜNG a Thị trường gì? Thị trường bao gồm tất khách hàng hữu tiềm loại sản phẩm b Nhu cầu thị trường gì? Là tổng giá trị hay khối ... TÍCH CẠNH TRANH Mục tiêu đối thủ cạnh tranh gì? Họ tìm kiếm thị trường? • Mục tiêu lợi nhuận? • Mục tiêu thị phần? • Khẳng định vị trí thương hiệu? • … Hành vi cạnh tranh họ gì? • Cạnh tranh ... 15 CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH Dẫn đầu thị trường: thường dành cho doanh nghiệp lớn • Có thị phần lớn, có nhiều lợi cạnh tranh; • Tăng tổng nhu cầu thị trường, tăng doanh số; • Bảo vệ thị phần; • Bằng...
 • 19
 • 437
 • 0

Bài giảng Maketing bản - Chương 5 Chiến lược sản phẩm

Bài giảng Maketing cơ bản - Chương 5 Chiến lược sản phẩm
... TRIỂN MẪU SẢN PHẨM TiẾP THỊ THỬ NGHIỆM THƯƠNG MẠI HĨA 19 CÁC CHIẾN LƯỢC THEO VỊNG ĐỜI SẢN PHẨM * Căn vào vòng đời sản phẩm nhằm để xây dựng chiến lược cạnh tranh cho sản phẩm; * Sản phẩm có đời ... THÀNH CƠNG CỦA SẢN PHẨM MỚI Sản phẩm ưu việt, tạo lợi cạnh tranh cho nó; Thuận lợi kinh tế: Giá trị sản phẩm phù hợp với sức trả khách hàng mục tiêu; Phù hợp với chiến lược chung cơng ty: chiến lược ... Họ sản phẩm mới; * Bổ sung cho họ sản phẩm tại; * Cải tiến sản phẩm tại; * Tái định vị (Repositioning): giới thiệu sản phẩm có cho phân khúc thị trường mới; * Giảm giá: Giới thiệu sản phẩm có cơng...
 • 27
 • 642
 • 0

Bài giảng Maketing bản - Chương 6 Chính sách giá

Bài giảng Maketing cơ bản - Chương 6 Chính sách giá
... tiếp thị: - Lợi nhuận; - Thị phần; - Chất lượng sản phẩm; - Ngăn chặn cạnh tranh, ổn định giá; - Sự phối hợp hài hòa giá hỗn hợp tiếp thị; - Định vị sản phẩm; - Khả thu hồi vốn * Chi phí: - Chi phí ... ĐỊNH GIÁ Mơ hình 3C’s (Costs-Compertitors-customers) GIÁ TỐI THIỂU CHI GIÁ CỦA ĐỐI THỦ SỰ CẢM NHẬN PHÍ CẠNH TRANH CỦA KHÁCH HÀNG Giá sàn GIÁ TỐI ĐA Giá trần • Định giá theo chi phí; • Định giá ... giá theo cảm nhận khách hàng ĐỊNH GIÁ THEO CHI PHÍ  Dựa vào chi phí lợi nhuận kỳ vọng Giá = CP đơn vị/( 1-% LN kỳ vọng /giá)  VD: Định giá sản phẩm A, biết: - Chi phí đơn vị: 40USD/sản phẩm -...
 • 16
 • 413
 • 0

Bài giảng Maketing bản - Chương 7 Chiến lược phân phối

Bài giảng Maketing cơ bản - Chương 7 Chiến lược phân phối
... có yếu tố: - Cơng ty; - Chi phí; - Sản phẩm; - Nhà phân phối; - Đối thủ cạnh tranh; - Tác động mơi trường THIẾT KẾ KÊNH PHÂN PHỐI Xây dựng phương án phân phối: * Loại hình kênh chọn: - Marketing ... Marketing trực tiếp; - Dùng nhà phân phối trung gian: Sỉ, lẻ, mơi giới, cửa hàng, siêu thị,… * Số lượng, mật độ phân phối: - Phân phối đại trà; - Phân phối chọn lọc; - Phân phối độc quyền * Trách ... 2.VAI TRỊ CỦA NHÀ PHÂN PHỐI TRUNG GIAN • Tại cần nhà phân phối trung gian? * Nhà sản xuất khơng đủ khả tài để tổ chức phân phối trực tiếp đến khách hàng cuối cùng; * Các nhà phân phối chun nghiệp...
 • 19
 • 727
 • 1

Bài giảng Maketing bản - Chương 8 Chiến lược truyền thông

Bài giảng Maketing cơ bản - Chương 8 Chiến lược truyền thông
... động truyền thơng: Quảng cáo; Khuyến mãi; Giao tiếp bán hàng; Quan hệ cơng chúng HỆ THỐNG TRUYỀN THƠNG MARKETING DOANH NGHIỆP Các hoạt động truyền thông Trung gian phân phối Các hoạt động truyền ... phân phối Các hoạt động truyền thông Khách hàng Truyền miệng Xã hội, dân chúng CHIẾN LƯỢC ĐẨY Kích tác marketing Sản xuất Nhu cầu Phân phối Nhu cầu Tiêu dùng CHIẾN LƯỢC KÉO Sản xuất Kích tác marketing ... * Ưu điểm: - Tính đại chúng; - Có thể linh động chọn nhiều phương tiện thơng tin khác nhau; - Có thể lặp lại nhiều lần; - Có thể tận dụng nhiều giác quan khác giao tiếp thơng tin; - Tương đối...
 • 24
 • 462
 • 1

Bài giảng Maketing bản - Chương 3 Hành vi mua

Bài giảng Maketing cơ bản - Chương 3 Hành vi mua
... LOẠI HÀNH VI MUA HÀNG Loại hành vi Đặc điểm Ví dụ Ý nghĩa marketing Hành vi đáp ứng thơng thường - Hàng giá trị thấp; - Mua thường xun; - Ít cân nhắc mua; - Biết rõ sản phẩm; - Thường trung thành ... cứu hành vi mua để làm sở cho doanh nghiệp định tiếp thị MƠ HÌNH HÀNH VI MUA * Nhà tiếp thị cần phải hiểu: - Ai cấu thành thị trường? - Thị trường cần gì? - mua? - Ai tham gia vào q trình mua? ... mua? - Thị trường mua nào? - Khi mua? - Mua đâu? MƠ HÌNH HÀNH VI MUA Các tác động marketing: Sản phẩm, giá, phân phối, chiêu thị Q trình định mua Các tác động mơi trường marketing NGƯỜI MUA Đặc...
 • 26
 • 391
 • 0

Bài giảng Arcgis bản

Bài giảng Arcgis cơ bản
... đánh số bảng ghi muốn di chuyển tới - ấn Enter Xem tất bảng ghi xem bảng ghi đợc lựa chọn - mở bảng thuộc tính - Chọn All xem tất bảng ghi - chọn Selected xem bảng ghi đợc lựa chọn Tìm bảng ghi ... việc với liệu bảng ArcGis Mở bảng thuộc tính lớp - kích chuột phải vào lớp cần bảng thuộc tính - chọn Open Atribute Tables hiển thị bảng thuộc tính nh bên - chọn All muốn hiển thị tất bảng ghi Chọn ... Trong menu chọn Open Attribute Table Bảng thuộc tính đợc mở Thực hnh số lệnh tìm kiếm, chọn lựa đối tợng ArcGis lệnh truy vấn hỏi - đáp (Queries) Bản đồ ArcGis chứa đựng khối lợng lớn thông...
 • 41
 • 208
 • 0

TĂNG CƯỜNG RÈN LUYỆN NGHỀ CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TOÁN TRONG CÁC BÀI GIẢNG TOÁN BẢN

TĂNG CƯỜNG RÈN LUYỆN NGHỀ CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TOÁN TRONG CÁC BÀI GIẢNG TOÁN CƠ BẢN
... nhân phạm toán nhân tố tích cực giúp sinh viên (sau trình làm việc với giảng viên) dần hình thành hoàn thiện nhân cách đặc trưng người thày.Tuy nhiên, tăng cường tính rèn nghề cho sinh viên giảng ... 2004 TÓM TẮT Bài báo trao đổi vấn đề tăng cường tính rèn nghề giảng toán cho sinh viên Đại học phạm ngành Toán theo quan điểm: Sử dụng kiến thức toán cao cấp nhằm soi sáng kiến thức toán phổ thông, ... Trường,…và cách xây dựng tập số theo quan điểm Toán học đại II KẾT HỢP VIỆC GIẢNG DẠY KIẾN THỨC CƠ BẢN VÀ RÈN LUYỆN NGHỀ CHO SINH VIÊN Theo quan điểm truyền thụ kiến thức giảng toán tích luỹ thêm cho...
 • 7
 • 147
 • 1

bài giảng autocad bản

bài giảng autocad cơ bản
... AUTOCAD CHƢƠNG 4: HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOCAD Chƣơng 4: Hƣớng dẫn sử dụng AutoCad Hiện nay, phần mềm AutoCad phần thiết kế thông dụng ngành kỹ thuật (cơ khí, kiến trúc, xây dựng, giao thông…) AutoCad ... dụng phần mềm AutoCad, bảo gồm lệnh vẽ, lệnh hiệu chỉnh lệnh tiện ích… ĐỒ HỌA KỸ THUẬT – VẼ KỸ THUẬT XÂY DỰNG VỚI AUTOCAD CHƢƠNG 4: HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOCAD 4.1 Các lệnh thiết lập bản: TT Tên ... LTS=10) tỷ lệ nét vẽ ĐỒ HỌA KỸ THUẬT – VẼ KỸ THUẬT XÂY DỰNG VỚI AUTOCAD CHƢƠNG 4: HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOCAD 4.1 Các lệnh thiết lập bản: TT Tên lệnh Phím tắt Style Layer Mục đích ST Định dạng kiểu...
 • 20
 • 140
 • 2

bài giảng marketing bản

bài giảng marketing cơ bản
... Nguyễn Huyền Minh (FTU) MARKETING- MIX ĐỐI VỚI DỊCH VỤ  Marketing- Mix truyền thống với 4P: - Sản phẩm (Product) - Giá (Price) - Xúc tiến (Promotion) - Place (Phân phối) MARKETING- MIX ĐỐI VỚI DỊCH ... tập trung: tập trung chiến lược cho phân đoạn Nguyễn Huyền Minh (FTU) Phân biệt:  Local Marketing = Marketing địa phương??? CHƯƠNG CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM Khái niệm Vòng đời sản phẩm Các định phát ... CHƯƠNG Phân đoạn thị trường xác định thị trường mục tiêu Xác định thị trường mục tiêu - chiến lược Marketing: Chiến lược không phân biệt: chiến lược chung áp dụng cho tất phân đoạn Chiến lược phân...
 • 40
 • 110
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng hàn cơ khíbài giảng java cơ bảnbài giảng photoshop cơ bảnbài giảng toán cơ bảnbài giảng autocad cơ bảnbài giảng excel cơ bảnđề cương bài giảng hàn hồ quang tay cơ bảntiếng hàn cơ bản bài 1bài tập tiếng hàn cơ bảnhọc tiếng hàn cơ bản bài 2học tiếng hàn cơ bản bài 1học tiếng hàn cơ bản bài 4học tiếng hàn cơ bản bài 3cách học tiếng hàn cơ bản bai 1bài tập ngữ pháp tiếng hàn cơ bảnBusiness a changing world 10th edition ferrell test bankBusiness analytics data analysis and decision making 6th edition albright test bankBusiness and administrative communication 11th edition locker test bankBusiness and its environment 7th edition baron test bankBusiness communication building critical skills 6th edition locker test bankBusiness communication essentials third canadian edition 3rd edition bovee test bankBusiness communication in person in print online 9th edition amy newman test bankBusiness communication polishing your professional presence 3rd edition shwom test bankBusiness connecting principles to practice 1st edition nickels test bankBusiness data networks and security 9th edition panko test bankBusiness data networks and security 10th edition panko test bankBusiness driven technology 6th edition baltzan test bankBusiness essentials 9th edition ebert test bankBusiness essentials 10th edition ebert test bankBusiness in action 6th edition bovee test bankBusiness intelligence and analytics systems for decision support 10th edition sharda test bankBusiness law and the legal environment standard edition 7th edition beatty test bankBusiness law and the regulation of business 11th edition mann test bankBusiness ethics now 4th edition andrew ghillyer test bankBusiness law text and cases legal ethical global and corporate environment 12th edition clarkson test bank