ĐỀ CƯƠNG MARKETING căn bản 3 tín chỉ

Đề cương marketing căn bản

Đề cương marketing căn bản
... Marketing Căn Bản Bản chất Marketing Bản chất hoạt động marketing hệ thống hoạt động kinh tế - tổng thể giải pháp công ty hoạt ... hại, TSinh-QTKDK09-DHTN Trang Marketing Căn Bản Marketing nhà kinh doanh thời đại ngày sử dụng khai thác triệt để nhằm phục vụ đắc lực cho chiến lược kinh doanh Vai trò Marketing : Trong trình chuyển ... doanh văn hoá, nghệ thuật, thể thao, trị, xã hội Marketing áp dụng lĩnh vực gọi Marketing phi mậu dịch TSinh-QTKDK09-DHTN Trang Marketing Căn Bản (Quản trị M phân tích, lập kế hoạch, thực kiểm...
 • 28
 • 2,814
 • 24

ĐỀ CƯƠNG MARKETING CĂN BẢN

ĐỀ CƯƠNG MARKETING CĂN BẢN
... giải vấn đề theo tình Nội dung chi tiết môn học: (ghi tên chư ơng, mục, tiểu mục) Chương 1: Đại Cương Về Marketing Các khái niệm cốt lõi marketing Quản trị marketing Các triết lý quản trị marketing ... Tóm tắt nội dung môn học Marketing môn học cung cấp kiến thức marketing, ảnh hưởng marketing doanh nghiệp, xu hướng tiếp thị xu toàn cầu hóa, môi trường thông tin marketing Nắm kiến thức môn ... Professionals: http://www.actionplan.com/index.html  Marketing virtual library: http:/ /marketing. about.com/, www.knowthis.com  Marketing plans: http://marketingplans.com http://marektingchienluoc.com...
 • 9
 • 1,069
 • 8

ĐỀ CƯƠNG MARKETING CĂN BẢN - ĐH HOA SEN

ĐỀ CƯƠNG MARKETING CĂN BẢN - ĐH HOA SEN
... triển thông tin marketing Nghiên cứu marketing Đề cương môn học Marketing Căn Bản Trang Phân tích thông tin Marketing Phân phối sử dụng thôngtin marketing Quan tâm đến nguồn thông tin marketing khác ... Người duyệt đề cương Họ Tên Chức vụ TS Nguyễn Thiên Phú Trưởng BM QTKD Ngày hoàn thành: …………… Lượng giá đề cương loại: ‫ ٱ‬Đạt ‫ ٱ‬Tốt Họ Tên Chức vụ Đề cương môn học Marketing Căn Bản Chữ ký ... arketers.htm Đề cương môn học Marketing Căn Bản Trang d e f g h i j Marketing for Independent Professionals: http://www.actionplan.com/index.html Marketing virtual library: http:/ /marketing. about.com/,...
 • 10
 • 1,563
 • 3

ĐỀ CƯƠNG MARKETING CĂN BẢN - 2TC

ĐỀ CƯƠNG MARKETING CĂN BẢN - 2TC
... sống Tài liệu học tập - Tài liệu liệu bắt buộc : Giáo trình Marketing Căn , ĐH Kinh Tế TPHCM, 2006 - Tài liệu tham khảo: Giáo trình Marketing Căn bản, TS Nguyễn Thượng Thái - (Giảng viên ghi rõ): ... qua): - Điểm kiểm tra thường xuyên trình học tập ; - Điểm đánh giá nhận thức thái độ tham gia thảo luận; - Điểm đánh giá phần thực hành ; - Điểm chuyên cần ; - Điểm tiểu luận; - Điểm thi kỳ; - Điểm ... Tài liệu trực tuyến: www.marketingchienluoc.com; www.marketingvietnam.net; www.marketingvietnam.org Các phương pháp giảng dạy học tập môn học : - Diễn giảng - Đối thoại - Thảo luận tình huống,...
 • 5
 • 2,387
 • 2

Đề cương Marketing căn bản

Đề cương Marketing căn bản
... café Bản thân doanh nghiệp - Định hướng KD DN - Năng lực marketing - Năng lực sáng tạo - Năng lực tổ chức dv - Định hướng học hỏi IV: phân đoạn thị trường: Đánh giá đoạn thị trường Căn vào: - Căn ... đoạn thị trường định CHƯƠNG III: MARKETING MIX (QUAN TRỌNG-SỰ KẾT HỢP CỦA CÁC CHƯƠNG IV,V ,VI,VII) Các bước xây dựng chiến lược marketing Mix ( sgk-95) Mục tiêu Marketing Mix: ( có câu hỏi trắc ... quản trị marketing Tập trung vào sản xuất nâng cao suất Hoàn thiện hàng hóa Nâng cao chất lượng hàng hóa Nỗ lực thương mại Sử dụng chương trình khuyến mại kích thích tiêu dùng Quan niệm marketing...
 • 11
 • 200
 • 0

Đề cương marketing căn bản Bản đầy đủ ý

Đề cương marketing căn bản Bản đầy đủ ý
... lực Marketing * Có bước bản: - Nghiên cứu thị trường - Phân đoạn thị trường - Lựa chọn thị trường mục tiêu - Định vị sản phẩm - Thiết kế marketing mix - Thực kế hoạch Marketing - Kiểm tra Marketing ... tích phác thảo sản phẩm => Ý nghĩa: hàm chứa ý tưởng chiến lược hoạt động marketing Dn, giúp DN hướng, giúp DN có ý tưởng sản phẩm thỏa mãn nhu cầu KH, bước đầu hình thành ý tưởng kinh doanh DN nhằm ... chiến lược marketing hợp lý * Chi phí sản xuất kinh doanh: nhân tố ảnh hưởng có ý nghĩa định tới giá bán sp nhìn từ góc độ chất vấn đề Giá bán sp phải hình thành sở chi phí sản xuất chi phí marketing...
 • 26
 • 2,217
 • 6

ĐỀ CƯƠNG MARKETING căn bản

ĐỀ CƯƠNG MARKETING căn bản
... nghip H thng thụng tin Marketing H thng bỏo cỏo ni b H thng nghiờn cu Marketing H thng phõn tớch thụng tin Marketing H thng thu thp thụng tin Marketing bờn ngoi Mụi trng Marketing - Nhng tt v ... chỳ ý Bỏn hng (Marketing truyn thng) Doanh nghip Sn phm Marketing (Marketing hin i) Th trng mc tiờu Hiu bit nhu cu khỏch hng Cỏc bin phỏp Mc tiờu Tng li nhun nh tng lng bỏn Tng li Marketing nhun ... hi Marketing, ng thi ci tin v ỏnh giỏ cỏc hotng Marketing, theo vic thc hin chỳng v hon thin s hiu bit v Marketing Vai trũ: Gúp phn lm gim i nhng ri ro, ng thi lm tng hiu qu ca hot ng qun lý Marketing...
 • 41
 • 88
 • 0

ĐỀ CƯƠNG MARKETING căn bản

ĐỀ CƯƠNG MARKETING căn bản
... hợp khác Thực Marketing trình chuyển đổi kế hoạch Marketing thành hành động nhằm đạt mục tiêu Marketing Nếu việc hoạch định marketing chủ yếu trả lời câu hỏi nào, thực Marketing đề cập đến đối ... trình, kế hoạch Marketing chi tiết Chiến lược Marketing (Marketing strategy) luận điểm hay logic Marketing mà theo công ty đạt mục tiêu Marketing Chiến lược Marketing phác thảo cách thức mà công ty ...   • • • CHƯƠNG : BẢN CHẤT CỦA MARKETING Câu Trình bày khái niệm mar vị trí mar DN Trình bày ngắn gọn tiến trình quản trị mar DN Trả lời: Khái niệm: Theo marketing bản, Marketing Là trình...
 • 78
 • 38
 • 0

Đề thi Marketing căn bản Đại học Thăng Long (3)

Đề thi Marketing căn bản Đại học Thăng Long (3)
... người tiêu dùng 15 Trong thông báo tuyển sinh năm học 2004 trường Đại Học Thăng Long có câu: “Trải qua 15 năm từ thành lập đến nay, Đại học Thăng Long lấy việc đảm bảo chất lượng đào tạo làm trọng” ... trường mục tiêu, đồng thời thi t kế hệ thống Marketing Mix cho thị trường mục tiêu gọi là: a Marketing đại trà b Marketing mục tiêu - Đáp án c Marketing đa dạng hoá sản phẩm d Marketing phân biệt theo ... 5 Marketing có phân biệt: a Diễn doanh nghiệp định hoạt động số đoạn thị trường thi t kế chương trình Marketing Mix cho riêng đoạn thị trường b Có thể làm tăng doanh số bán so với áp dụng Marketing...
 • 5
 • 2,998
 • 7

Đề thi marketing căn bản

Đề thi marketing căn bản
... tiêu nghiên cứu, vấn đề nghiên cứu b Vấn đề nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, vấn đề quản trị c Mục tiêu nghiên cứu, vấn đề nghiên cứư, vấn đề quản trị d Vấn đề quản trị, vấn đề nghiên cứu, mục ... tiêu, đồng thời thi t kế hệ thông Marketing Mix cho thị trường mục tiêu gọi là: a Marketing đại trà c Marketing đa dạng hoá sản phẩm b Marketing mục tiêu d Marketing phân biệt theo người tiêu ... Quản trị Marketing bao gồm công việc: (1) Phân tích hội thị trường, (2) Thi t lập chiến lược Marketing, (3) Phân đoạn thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu, (4) Hoạch định chương trình Marketing, ...
 • 13
 • 2,644
 • 20

Đề thi Marketing căn bản

Đề thi Marketing căn bản
... kiểu chiến lược định giá Câu 2: Trình bày hệ thống phân phối Marketing theo chiều dọc Cho ví dụ minh hoạ loại hệ thống phân phối Marketing theo chiều dọc Câu 3: Trình bày phân tích thành tố hệ ... có ảnh hưởng đến hành vi mua sắm tổ chức Câu 6: Phân tích đặc trưng giai đoạn chu kỳ sống sách Marketing tương ứng? Cho ví dụ Câu 7: Trình bày tóm tắt bước quy trình định giá ban đầu cho sản ... II LOẠI CÂU HỎI ĐIỂM Câu 1: Trình bày nguồn thông tin nghiên cứu Marketing Liên hệ với doanh nghiệp nơi bạn làm việc hiểu biết Câu 2: Khi doanh nghiệp xâm nhập thị...
 • 4
 • 1,099
 • 27

Đề thi Marketing căn bản

Đề thi Marketing căn bản
... 3.4 Tổ chức hoạt động Marketing 3.4.1 Cơ cấu phòng Marketing 3.4.2 Nhiệm vụ phòng Marketing 3.4.3 Kiểm tra đánh giá hiệu hoạt động Marketing Chương IV: Ứng dụng Marketing 4.1 Marketing dịch vụ 4.1.1 ... phần: Môn học Marketing quốc tế giới thi u nghệ thuật kinh doanh thị trường quốc tế Nội dung bao gồm: Bản chất, tầm quan trọng cần thi t hoạt động Marketing quốc tế Môi trường Marketing quốc ... Bài thi hết môn : 70% 12 Nội dung chi tiết học phần: Chương I: Những vấn đề quản trị Marketing 1.1 Những triết lý Quản trị Marketing 1.2 Vai trò Quản trị Marketing 1.3 Tiến trình Quản trị Marketing...
 • 77
 • 1,108
 • 22

Bài giảng Marketing căn bản (3)

Bài giảng Marketing căn bản (3)
... MÔ HÌNH HÀNH VI TIÊU DÙNG CÁ NHÂN TÁC NHÂN KÍCH THÍCH Marketing Sản phẩm Giá Phân phối Chiêu thò 9/3/2003 Môi trường Kinh tế Luật pháp Chính trò Công ... -Mua sắm truyền thông -Thể thao -Thành tích – Đòa vò 9/3/2003 Khoa Thương Mại – Du Lòch QUAN ĐIỂM -Bản thân/Gia đình -Xã hội -Chính trò -Công việc -Kinh tế -Giáo dục -Tương lai -Văn hoá 10 TIẾN TRÌNH ... đình 9/3/2003 Khoa Thương Mại – Du Lòch 15 Mô hình hành vi tiêu dùng tổ chức TÁC NHÂN KÍCH THÍCH Marketing Sản phẩm Giá Phân phối Chiêu thò Môi trường TỔ CHỨC TIÊU DÙNG Trung Tâm Mua Kinh tế Công...
 • 18
 • 480
 • 1

Đề thi marketing căn bản

Đề thi marketing căn bản
... Các tổ chức phi lợi nhuận không cần áp dụng công việc truyền thông Marketing d Metro gửi Catolog cho khách hàng thân thi t Marketing trực tiếp e Không có câu sai Câu 19 Đối tượng không thuộc ... A Trang e Giới thi u, tăng trưởng, bão hòa, suy thoái Câu 29 Quy trình triển khai sản phẩm gồm bước chính: a bước b bước c bước d bước e bước Câu 30 Sự khác Marketing cổ điển Marketing đại mục ... giới thi u, tăng trưởng, bão hòa b Tăng trưởng, bão hòa, tăng trưởng, suy thoái c Tăng trưởng, suy thoái, bão hòa, triển khai d Phát triển sản phẩm mới, tăng trưởng, suy thoái, bão hòa Đề A Trang...
 • 5
 • 740
 • 18

CHUYÊN ĐỀ MÔN MARKETING CĂN BẢN

CHUYÊN ĐỀ MÔN MARKETING CĂN BẢN
... – MSSV: 10027353 Lớp: NCQT4TH Chuyên đề môn học GVHD: TH.S.Phạm Văn Thắng PHẦN – SƠ LƯỢC VỀ MÔN HỌC MARKETING CĂN BẢN CHƯƠNG 1: NHẬP MÔN VỀ MARKETING Khái niệm: Marketing học thuyết cho hoạt ... Văn Tú – MSSV: 10027353 Lớp: NCQT4TH Chuyên đề môn học GVHD: TH.S.Phạm Văn Thắng MỤC LỤC SV thực hiện: Vũ Văn Tú – MSSV: 10027353 Lớp: NCQT4TH Chuyên đề môn học GVHD: TH.S.Phạm Văn Thắng LỜI ... MSSV: 10027353 Lớp: NCQT4TH Chuyên đề môn học 25 GVHD: TH.S.Phạm Văn Thắng Lavie, biển gây ý cho người SV thực hiện: Vũ Văn Tú – MSSV: 10027353 Lớp: NCQT4TH Chuyên đề môn học 26 GVHD: TH.S.Phạm...
 • 26
 • 7,413
 • 74

Xem thêm