Danh nhân nguyễn khuyến

DANH NHÂN NGUYỄN TRÃI - SỰ HỘI TỤ NHỮNG TINH HOA CỦA VĂN HÓA THĂNG LONG THỜI LÝ TRẦN_4 potx

DANH NHÂN NGUYỄN TRÃI - SỰ HỘI TỤ NHỮNG TINH HOA CỦA VĂN HÓA THĂNG LONG THỜI LÝ TRẦN_4 potx
... muốn hiểu tư tưởng – văn chương Nguyễn Trãi, muốn giải đến nguồn thiên tài Nguyễn Trãi, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi phải đặt Nguyễn Trãi tiến trình phát triển lịch sử, văn học, để xem xét ... sản sinh người khổng lồ mà Nguyễn Trãi sản phẩm kết tinh tinh hoa văn hóa tư tưởng thời đại, tính từ thời – Trần (thế kỷ X – XIV) sang thời Lê sơ (đầu kỷ XV), thể tinh thần ý thức dân tộc, ... sáng tạo ông, phải nhìn từ phía thời đại – Trần thấy hết vĩ đại văn chương, học thuật tư tưởng ông, có nêu Ông kết tinh tinh hoa văn hóa tư tưởng thời đại – Trần vận động nâng cao lên rực...
 • 8
 • 125
 • 0

DANH NHÂN NGUYỄN TRÃI - SỰ HỘI TỤ NHỮNG TINH HOA CỦA VĂN HÓA THĂNG LONG THỜI LÝ TRẦN_3 potx

DANH NHÂN NGUYỄN TRÃI - SỰ HỘI TỤ NHỮNG TINH HOA CỦA VĂN HÓA THĂNG LONG THỜI LÝ TRẦN_3 potx
... này, thời - Trần đặt tảng Trong đại trí thức thời đại Nguyễn Trãi mẫu hình trí thức tiêu biểu nhất, sáng chói nhất, vĩ đại nhất, tinh hoa thời đại 4.2 Về văn chương, trước hết, Nguyễn Trãi ... mà Nguyễn Trãi tiếp thu kế thừa Tinh thần rộng mở, dân chủ thời đại - Trần, thời đại phục hưng giá trị văn hoá tinh thần truyền thống sau ngàn năm lệ thuộc phương Bắc, nhiều nguyên nhân, Nguyễn ... diện văn hoá tư tưởng văn học, ông chịu ảnh hưởng nói sâu đậm nơi ông ngoại, nơi cha, lại kế thừa thành tựu rực rỡ trăm năm văn học - Trần Ở văn luận, thời - Trần, loại văn luận, thể văn...
 • 7
 • 131
 • 0

DANH NHÂN NGUYỄN TRÃI - SỰ HỘI TỤ NHỮNG TINH HOA CỦA VĂN HÓA THĂNG LONG THỜI LÝ TRẦN_2 ppt

DANH NHÂN NGUYỄN TRÃI - SỰ HỘI TỤ NHỮNG TINH HOA CỦA VĂN HÓA THĂNG LONG THỜI LÝ TRẦN_2 ppt
... thành đỉnh điểm văn hóa Đại Việt hồi đầu kỷ XV Tư tưởng văn chương Nguyễn Trãi hội tụ tinh hoa văn hóa Thăng Long thời – Trần 4.1 Nguyễn Trãi không chịu ảnh hưởng từ truyền thống dòng họ, gia ... Một nhân tố quan trọng khác để làm nên chất Đại Việt văn hóa Thăng Long nhờ ảnh hưởng tư tưởng từ bi, thấm đẫm tính nhân văn nhà Phật Chính giáo nhân từ Phật giáo cảm hóa ảnh hưởng đến xã hội, ... Tinh thần thời đại tạo nên văn hóa Thăng Long có không hai lịch sử dân tộc, mà chủ thể trung tâm thời đại người tự tin, hào hùng, dũng lỉệt, phóng khoáng, sáng, nhân ái, độ lượng khoan dung Thời...
 • 7
 • 125
 • 0

DANH NHÂN NGUYỄN TRÃI - SỰ HỘI TỤ NHỮNG TINH HOA CỦA VĂN HÓA THĂNG LONG THỜI LÝ TRẦN_1 pot

DANH NHÂN NGUYỄN TRÃI - SỰ HỘI TỤ NHỮNG TINH HOA CỦA VĂN HÓA THĂNG LONG THỜI LÝ TRẦN_1 pot
... Đây lựa chọn đắn, mang tinh thần rộng mở, mà có dịp trở lại phần sau Đồng thời, đời Nguyễn Trãi có hai điểm lớn đáng ý: Một là, Nguyễn Trãi thiên tài, anh hùng dân tộc, nhân vật toàn tài lỗi lạc ... nội ông nội thứ Nguyễn Tác hai người bác ruột Nguyễn Sùng Nguyễn Thư (từng võ quan cao cấp triều Trần Phế Đế - 1377 – 1388, sau chuyển làm Khu mật viện triều Trần Thuận Tông - 1388 – 1397) phải ... nội) Nguyễn Công Luật (giữ chức Giám quân Thiên Trường - quê hương nhà Trần) ông nội Nguyễn Minh Du (giữ chức Quản quân Thiết hổ - năm vị tướng đứng đầu năm đội quân cấm binh bảo vệ Hoàng thành Thăng...
 • 7
 • 154
 • 0

DANH NHÂN NGUYỄN TRÃI - SỰ HỘI TỤ NHỮNG TINH HOA CỦA VĂN HÓA THĂNG LONG THỜI LÝ TRẦN ppt

DANH NHÂN NGUYỄN TRÃI - SỰ HỘI TỤ NHỮNG TINH HOA CỦA VĂN HÓA THĂNG LONG THỜI LÝ TRẦN ppt
... nội ông nội thứ Nguyễn Tác hai người bác ruột Nguyễn Sùng Nguyễn Thư (từng võ quan cao cấp triều Trần Phế Đế - 1377 – 1388, sau chuyển làm Khu mật viện triều Trần Thuận Tông - 1388 – 1397) phải ... Nguyễn Trãi bình ổn, có lẽ nhờ uy tín lực Trần Nguyên Đán Ông ngoại Chương Túc Quốc Thượng hầu Tư đồ Trần Nguyên Đán (1325 – 1390), hoàng tộc nhà Trần, ông cháu bốn đời Chiêu Minh đại vương Trần ... nhà Trần, Nguyễn Ứng Long Hồ Quý Ly ban dụ mời làm quan với chức Hàn lâm Học sĩ, kiêm Tư nghiệp Quốc tử giám (3) Mẹ Trần Thị Thái (1349 – 1386), thứ ba Trần Nguyên Đán Năm 1400, Nguyễn Trãi thi...
 • 6
 • 126
 • 0

DANH NHÂN NGUYỄN TRÃI - SỰ HỘI TỤ NHỮNG TINH HOA CỦA VĂN HÓA THĂNG LONG THỜI LÝ TRẦN_4 doc

DANH NHÂN NGUYỄN TRÃI - SỰ HỘI TỤ NHỮNG TINH HOA CỦA VĂN HÓA THĂNG LONG THỜI LÝ TRẦN_4 doc
... muốn hiểu tư tưởng – văn chương Nguyễn Trãi, muốn giải đến nguồn thiên tài Nguyễn Trãi, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi phải đặt Nguyễn Trãi tiến trình phát triển lịch sử, văn học, để xem xét ... sản sinh người khổng lồ mà Nguyễn Trãi sản phẩm kết tinh tinh hoa văn hóa tư tưởng thời đại, tính từ thời – Trần (thế kỷ X – XIV) sang thời Lê sơ (đầu kỷ XV), thể tinh thần ý thức dân tộc, ... sáng tạo ông, phải nhìn từ phía thời đại – Trần thấy hết vĩ đại văn chương, học thuật tư tưởng ông, có nêu Ông kết tinh tinh hoa văn hóa tư tưởng thời đại – Trần vận động nâng cao lên rực...
 • 5
 • 135
 • 0

DANH NHÂN NGUYỄN TRÃI - SỰ HỘI TỤ NHỮNG TINH HOA CỦA VĂN HÓA THĂNG LONG THỜI LÝ TRẦN ppsx

DANH NHÂN NGUYỄN TRÃI - SỰ HỘI TỤ NHỮNG TINH HOA CỦA VĂN HÓA THĂNG LONG THỜI LÝ TRẦN ppsx
... mà Nguyễn Trãi tiếp thu kế thừa Tinh thần rộng mở, dân chủ thời đại - Trần, thời đại phục hưng giá trị văn hoá tinh thần truyền thống sau ngàn năm lệ thuộc phương Bắc, nhiều nguyên nhân, Nguyễn ... Đó biểu tinh thần rộng mở Trong bước ngoặt lịch sử, Nguyễn Trãi tỉnh táo tìm lẽ phải, tìm hướng đúng, lẽ sống Nguyễn Trãi trở thành vĩ nhân, người kết tinh kiệt xuất giá trị tinh hoa văn hoá, ... lược, mà nghiệp phục hưng này, thời - Trần đặt tảng Trong đại trí thức thời đại Nguyễn Trãi mẫu hình trí thức tiêu biểu nhất, sáng chói nhất, vĩ đại nhất, tinh hoa thời đại ...
 • 7
 • 142
 • 0

DANH NHÂN NGUYỄN TRÃI - SỰ HỘI TỤ NHỮNG TINH HOA CỦA VĂN HÓA THĂNG LONG THỜI LÝ TRẦN doc

DANH NHÂN NGUYỄN TRÃI - SỰ HỘI TỤ NHỮNG TINH HOA CỦA VĂN HÓA THĂNG LONG THỜI LÝ TRẦN doc
... thành đỉnh điểm văn hóa Đại Việt hồi đầu kỷ XV Tư tưởng văn chương Nguyễn Trãi hội tụ tinh hoa văn hóa Thăng Long thời Trần 4.1 Nguyễn Trãi không chịu ảnh hưởng từ truyền thống dòng họ, gia ... hưởng từ tinh hoa văn hóa – tư tưởng thời đại Trần ? Thời đại Trần kéo dài suốt gần kỷ, trải qua triều đại: Ngô (939 - 965), Đinh (968 - 980), Tiền Lê (981 - 1009), (1009 1225), Trần ... (1225 - 1400), Hồ (1400 - 1407), Hậu Trần (1407 1413), hai triều đại Trần lâu dài nhất, tiêu biểu nhất, hình thành văn hóa Thăng Long ngời sáng Đặc trưng thời đại mang ba nét sau: Một là, thời...
 • 6
 • 211
 • 0

Giá trị nhân bản trong thơ chữ Hán của Nguyễn Khuyến.

Giá trị nhân bản trong thơ chữ Hán của Nguyễn Khuyến.
... TƯỞNG NHÂN BẢN QUA THƠ CHỮ HÁN CỦA NGUYỄN KHUYẾN TRONG DÒNG CHẢY VĂN HỌC TRUNG ĐẠI 3.1 Sự vận động thống tư tưởng nhân từ thơ chữ Nôm đến thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến Nguyễn Khuyễn để lại nhiều thơ ... lại nhiều thơ văn chữ Nôm chữ Hán Về chữ Hán ta khảo sát tập Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến thơ văn chữ Nôm lại vào khoảng non 100 Nội dung thơ văn chữ Nôm thơ văn chữ Hán thống nhau, bổ ... dài thơ chữ Hán từ thơ du vịnh, vịnh vật, vịnh cảnh đến tứ thời - mảng thơ đậm hồn sắc Việt Nam Tất điểm nhấn vào thơ văn ông, kết tinh thành giá trị nhân cao đẹp 18 2.3 Giá trị nhân thơ chữ Hán...
 • 24
 • 1,080
 • 2

Giá trị nhân bản trong thơ chữ Hán của Nguyễn Khuyến

Giá trị nhân bản trong thơ chữ Hán của Nguyễn Khuyến
... TƯỞNG NHÂN BẢN QUA THƠ CHỮ HÁN CỦA NGUYỄN KHUYẾN TRONG DÒNG CHẢY VĂN HỌC TRUNG ĐẠI 3.1 Sự vận động thống tư tưởng nhân từ thơ chữ Nôm đến thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến Nguyễn Khuyễn để lại nhiều thơ ... lại nhiều thơ văn chữ Nôm chữ Hán Về chữ Hán ta khảo sát tập Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến thơ văn chữ Nôm lại vào khoảng non 100 Nội dung thơ văn chữ Nôm thơ văn chữ Hán thống nhau, bổ ... này, khảo sát toàn tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, đặc biệt sâu vào khảo sát dịch thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến Trần Văn Nhĩ tuyển chọn dịch thơ, NXB Văn Nghệ Thành...
 • 24
 • 501
 • 0

Góp phần tìm hiểu về danh nhân lịch sử văn hoá la sơn phu tử nguyễn thiếp

Góp phần tìm hiểu về danh nhân lịch sử  văn hoá la sơn phu tử nguyễn thiếp
... Những đóng góp La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp lịch sử ..44 2.2.2 Những đóng góp La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp văn hóa dân tộc . 52 Chơng Những hoạt động tởng nhớ danh nhân La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp .77 ... đình, thời đại Nguyễn Thiếp Chơng Đóng góp La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp với lịch sử văn hóa dân tộc Chơng Những hoạt động lĩnh vực tởng nhớ danh nhân La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp Phần Nội dung Chơng ... việc tìm hiểu danh nhân La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp đợc đề cập số công trình nghiên cứu khác, hay số sách báo, tạp chí Tuy vậy, cha có công trình nghiên cứu đề cập đến danh nhân La Sơn phu tử Nguyễn...
 • 106
 • 345
 • 1

Kết quả áp dụng địa vật lý phục vụ nghiên cứu đánh giá nguyên nhân, cơ chế nứt sụt đất ở khu vực huyện thanh ba, tỉnh phú thọ; đề xuất giải pháp phòng tránh

Kết quả áp dụng địa vật lý phục vụ nghiên cứu đánh giá nguyên nhân, cơ chế nứt sụt đất ở khu vực huyện thanh ba, tỉnh phú thọ; đề xuất giải pháp phòng tránh
... biến địa chất nguyên nhân, chế hình thành tai biến nứt sụt đất Chương 2: Các phương pháp nghiên cứu tai biến nứt sụt đất Chương 3: Đặc điểm nứt sụt đất huyện Thanh Ba sở giải đoán địa vật giải ... tai biến địa chất gây sụt đất - Nghiên cứu sử dụng tổ hợp phƣơng pháp để khảo sát đánh giá điều kiện địa chất gây tƣợng sụt đất vùng nghiên cứu - Nghiên cứu lựa chọn phƣơng pháp địa vật thích ... thiết bị điện từ 3.3 Luận giải chế, nguyên nhân nứt sụt đất Thanh Ba đề xuất giải pháp phòng tránh 3.3.1 Nguyên nhân (yếu tố tự nhiên) Nguyên nhân xuất sụt đất khu vực địa hình thấp trùng phẳng...
 • 23
 • 203
 • 0

Phân tích, đánh giá nguyên nhân, tác động của cuộc khủng hoảng đến thế giới, khu vực và đặc biệt là Việt nam

Phân tích, đánh giá nguyên nhân, tác động của cuộc khủng hoảng đến thế giới, khu vực và đặc biệt là Việt nam
... xut khu ( ú ASEAN chim 20% ), Singapo l th trng xut khu ln nht ca Vit nam khu vc, chim 2/3 kim ngch xut khu vo ASEAN v 3/4 kim ngch nhp khu t ASEAN Nh vy, mt chng mc no ú, lung hng xut - nhp khu ... nc khu vc, gõy khú khn cho xut khu, lm xu thờm cỏc cõn vóng lai ang thõm ht, gõy sc ộp gim giỏ ng ni t 2.2 Tỏc ng n xut - nhp khu a) i vi n xut khu Chõu ỏ l th trng thng mi ln nht ca Vit nam ... xy khu vc ny ó lm chn ng c nn kinh t khu vc v th gii.Phm vi v mc thit hi ca nú l rt ln Cuc khng hong bt u t Thỏi lan sau ú lan sang cỏc nc khu vc ụng Nam ỏ, sang ụng Bc ỏ v nh hng n hu ht khu...
 • 42
 • 351
 • 0

PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ NGUYÊN NHÂN LÀM XUẤT KHẨU TĂNG CHẬM, NHẬP SIÊU TĂNG CAO SAU KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO VÀ CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC ĐỂ TĂNG XUẤT KHẨU, GIẢM NHẬP SIÊU TRONG THỜI KỲ TỚI NĂM 2020

PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ NGUYÊN NHÂN LÀM XUẤT KHẨU TĂNG CHẬM, NHẬP SIÊU TĂNG CAO SAU KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO VÀ CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC ĐỂ TĂNG XUẤT KHẨU, GIẢM NHẬP SIÊU TRONG THỜI KỲ TỚI NĂM 2020
... yếu làm xuất tăng chậm lại, nhập siêu tăng cao sau Việt Nam gia nhập WTO III Một số giải pháp để tăng xuất khẩu, giảm nhập siêu thời kỳ tới năm 2020 I.- KHÁI QUÁT CHUNG Tình hình tăng trưởng xuất ... NGUYÊN NHÂN CHỦ YẾU TÁC ĐỘNG LÀM TĂNG TRƯỞNG XUẤT KHẨU CHẬM LẠI, NHẬP SIÊU TĂNG CAO SAU KHI VIỆT NAM GIA NHẬP WTO Tác động tính chu kỳ kinh tế giới kinh tế Việt Nam đến tăng trưởng xuất khẩu, nhập ... tượng sau Việt Nam gia nhập WTO, tăng trưởng xuất chậm lại, nhập siêu tăng cao nhằm đề giải pháp khắc phục để tăng xuất khẩu, giảm nhập siêu thời kỳ chiến lược 2011 – 2020 cần thiết, góp phần thực...
 • 41
 • 322
 • 0

Tìm hiểu các di tích thờ danh nhân văn hoá Nguyễn Bỉnh Khiêm ở huyện Vĩnh Bảo – Thành phố Hải Phòng - phục vụ phát triển du lịch

Tìm hiểu các di tích thờ danh nhân văn hoá Nguyễn Bỉnh Khiêm ở huyện Vĩnh Bảo – Thành phố Hải Phòng - phục vụ phát triển du lịch
... nhân văn hoá Nguyễn Bỉnh Khiêm huyện Vĩnh Bảo TP Hải Phòng - phục vụ phát triển du lịch danh nhân văn hoá Nguyễn Bỉ , bảo tồn phát huy giá trị to lớn vốn có, liên quan đến đời danh nhân văn hoá ... triển du lịch Chương 2: Thực trạng khai thác du lịch di tích thờ danh nhân văn hoá Nguyễn Bỉnh Khiêm Chương 3: Một số giải pháp nhằm khai thác có hiệu di tích thờ danh nhân văn hoá Nguyễn Bỉnh Khiêm ... cao cho ngành du lịch Việt Nam 24 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÁC DI TÍCH THỜ NGUYỄN BỈNH KHIÊM HUYỆN VĨNH BẢO HẢI PHÒNG 2.1 Những nét khái quát quê hƣơng danh nhân văn hoá Nguyễn Bỉnh Khiêm 2.1.1 Khái...
 • 82
 • 458
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu về danh nhân nguyễn trãitiểu sử danh nhân nguyễn trường tộtiểu sử danh nhân nguyễn hiềntiểu sử danh nhân nguyễn trãicảm nhận về danh nhân nguyễn hữu cảnhtiểu sử danh nhân nguyễn hàm ninhtiểu sử danh nhân nguyễn hữu cảnhtìm hiểu về danh nhân văn hóa nguyễn trãidanh nhân lịch sử nguyễn trãidanh nhân văn hóa thế giới nguyễn dudanh nhân văn hoá thế giới nguyễn trãicam nhan ve bai cau ca mua thu cua nguyen khuyencam nhan ve bai tho cau ca mua thu cua nguyen khuyencam nhan ve bai cau ca mua thu nguyen khuyencảm nhận về câu cá mùa thu của nguyễn khuyếnN I DUNG CHI TI T M N H Cufbien ban giao nhan san pham khcn23528(2017)THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HÈ LỚP 10 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L10 HE 2017uftai ve tai day22455Bài phát biểu của bí thư Thị ủy tại đại hội đoàn huyệnbctc cong ty me ban nien nam 2010Tài liệu Ashrae 62 1Biomass gasification and pyrolysis practical design and theory3.Giay uy quyen du hop DHCD 20162.Dang ky du hop 2016Phieu dong gop y kien DHDCD 2014HƯỚNG DẪN HNCCVC VÀ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017 (bản in)Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 CVQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 PL2BC tai chinh hop nhat-Qui 3-08Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008 - Dien Quang 2 Bao cao cua BGDBáo cáo tài chính - Bao cao tai chinh bctc_q4_2016Bao Cao thuong Nien 20150326 FA webQuy dinh ve the thuc va ky thuat trinh bay van ban ĐHGTVTVăn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận