Tài liệu ôn thi môn Quan hệ quốc tế cao cấp chính trị

Tài liệu ôn thi môn Quan hệ quốc tế có đáp án

Tài liệu ôn thi môn Quan hệ quốc tế có đáp án
... trường địa - trị địa - kinh tế Đông Á từ sau Chiến tranh lạnh 17 mở không gian phát triển cho khu vực tạo nên vị Đông Á quan hệ quốc tế Vai trò Đông Á quan hệ quốc tế ngày quan trọng hơn, xét hai ... ngoại nêu ý nghĩa quan trọng việc xử lý mối quan hệ quốc tế Đảng Nhà nước Việt Nam Xử lý mối quan hệ quốc tế tạo nên thông suốt tư tưởng thành công hành động Ngược lại, xử lý không gây lúng ... học công nghệ đại chủ yếu diễn lĩnh vực sau đây: khoa học công nghệ sinh học, khoa học công nghệ sức bền, khoa học công nghệ lượng, khoa học công nghệ thông tin Cách mạng khoa học công nghệ tạo...
 • 32
 • 637
 • 7

Tài liệu ôn thi môn Công Pháp quốc tế

Tài liệu ôn thi môn Công Pháp quốc tế
... sử công pháp quốc tế? Trả lời: Khái niệm công pháp quốc tế: Công pháp quốc tế hệ thống nguyên tắc quy phạm pháp luật quốc gia chủ thể khác công pháp quốc tế thỏa thuận xây dựng nên bảo đảm thi ... tăchính sách quốc gia sinh hoạt quốc tế Cây 22: Hãy so sánh đặc điểm công pháp quốc tế pháp quốc tế Trả lời Giống nhau: - Công pháp quốc tế pháp quốc tế thuộc luật quốc tế - Chủ thể: quốc gia, ... pháp quốc tế điều ước quốc tế - Phương pháp: bình đẳng thỏa thuận thúc đẩy phát triển quan hệ Sự khác nhau: Tiêu chí Khái niệm Công pháp quốc tế pháp quốc tế Công pháp quốc tế hệ Tư pháp quốc...
 • 107
 • 357
 • 2

Tài liệu ôn thi môn Quản lý kinh tế ( Có đáp án )

Tài liệu ôn thi môn Quản lý kinh tế ( Có đáp án )
... động Ktế khác (D.nghiệp, Q.gia) - Môi trường, thi n nhiên - KHCNghệ Sơ đồ phương pháp quản kinh tế 23 Câu 22: phơng pháp quản kinh tế? áp dụng phơng pháp quản kinh tế vĩ mô vi mô ... (3 ) K.tra việc thực (9 ) Chính thức đề nhiệm v (4 ) Dự kiến phư ơng án Q (5 ) XD mô hình toán, giải chọn phương án tối ưu( 6) Điều chỉnh QĐ (1 0) Tổng kết tình hình thực QĐ (1 0) * Phân tích nội dung ... cách xử lý? Hiệu định Các bớc quy trình thực QĐQL: Sơ đề nhiệm vụ (1 ) Thông qua đề Q (7 ) Tổ chức thực QĐ Truyền đạt QĐ (8 ) Chọn t/chuẩn đánh gi (2 ) Kế hoạch tổ chức Thu thập thông tin (3 ) K.tra...
 • 62
 • 342
 • 0

Tổng hợp tài liệu ôn thi môn thanh toán quốc tế vào agribank

Tổng hợp tài liệu ôn thi môn thanh toán quốc tế vào agribank
... L/C theo liệu đề cho Câu 3: Một cty A ngày phải toán 80.000 EUR 50.000 GBP cho khách hàng khách hàng toán 240.000 USD Theo phương pháp ASK/BID xác định số ngoại tệ cty sau toán số tiền tài khoản ... phù hợp với L/C không ký phát bên bán Hỏi ngân hàng phát hành có quyền từ chối chứng từ toán không? Giải thích HẾT ST3: Để người tiện xem em lười gửi mail nên post j em nhớ hôm trc thi ... Cty A mua điều thô công ty B Cty A mở L/C cho công ty B hưởng Sau giao hàng theo thỏa thuận cty B xuất trình chứng từ đòi ngân hàng toán - Các chứng từ khác hoàn toàn phù hợp với L/C - Hóa đơn...
 • 4
 • 156
 • 0

Tài liệu ôn thi môn sinh : Hệ thống câu hỏi ôn thi môn sinh phần 2 pptx

Tài liệu ôn thi môn sinh : Hệ thống câu hỏi ôn thi môn sinh phần 2 pptx
... c a ñ i…….(c sinh, trung sinh, tân sinh) A) c sinh; trung sinh; tân sinh B) Trung sinh; c sinh; tân sinh C) Tân sinh; trung sinh; c sinh D) c sinh; tân sinh; trung sinh ðáp án C Câu 44 Nh n xét ... 175 tri u năm 120 tri u năm A ð i Trung sinh cách ñây 22 0 tri u năm, ñó k Giura cách ñây kho ng: 22 0 tri u năm 150 tri u năm 175 tri u năm 120 tri u năm C ð i Trung sinh cách ñây 22 0 tri u năm, ... năm u năm u năm D) 22 0 tri u năm Câu A) B) C) D) ð ic 325 tri 22 0 tri 490 tri 570 tri Câu A) B) C) D) ð i c sinh cách ñây 570 tri u năm, ñó k ñêvôn cách ñây: 490 tri u năm 325 tri u năm 370 tri...
 • 26
 • 263
 • 0

Tài liệu ôn thi môn sinh : Hệ thống câu hỏi ôn thi môn sinh phần 1 potx

Tài liệu ôn thi môn sinh : Hệ thống câu hỏi ôn thi môn sinh phần 1 potx
... : 0,3a C u trúc di truy n c a qu n th Câu 1 7: tr ng thái cân b ng di truy n A 0,49aa : 0,42Aa : 0,09AA B 0,01aa : 0,58Aa : 0,41AA C 0,09aa : 0,42Aa : 0.49AA D 0,41aa : 0,58Aa : 0,01AA Câu 1 8: ... tương ñ i c a ki u gen 0.81AA + 0 .18 Aa + 0.01aa = Hãy cho bi t t n s tương ñ i c a alen A, a qu n th : A A: 0 ,1; a: 0,.9 B A: 0,3; a: 0,7 C A: 0,9; a: 0 ,1 D A: 0,7; a: 0,3 Trong m t qu n th ng ... th h Câu 1 5: Gi s m t qu n th giao ph i ng u nhiên, ch n l c ñ t bi n, t n s tương ñ i c a alen A a l : A : a = 0, 6:0 ,4 T n s tương ñ i c a alen A : a th h sau s l : A A : a = 0, 8:0 ,2 B A : a...
 • 15
 • 234
 • 0

Tài liệu ôn thi môn: Quản trị nhân lực pot

Tài liệu ôn thi môn: Quản trị nhân lực pot
... điểm chế độ trả công gián tiếp : thu nhập công nhân phụ lại phụ thuộc vào kết công nhân nên có tác dụng khuyến khích công nhân phụ phục vụ tốt công nhân Xac định đơn giá tiền công ĐG = L/M Q ... cầu đào tạo công nhân kỹ thuật nghề nhu cầu công nhân kỹ thuật cần thi t hoàn thành nghiệp vụ sản xuất nghề – số công nhân kỹ thuật phục vụ có nghề Xác định bậc chuyên môn cán quản lý cần đào ... tiếp cá nhân Chế độ trả công theo tập thể Chế độ trả công theo sản phẩm gián tiếp Điều kiện áp dụng cho công nhân phụ , kết lao động họ phản ánh hiệu nhiều – kết lao động công nhân VD công nhân...
 • 6
 • 692
 • 11

Tài liệu ôn thi môn: Quản trị Kinh doanh pptx

Tài liệu ôn thi môn: Quản trị Kinh doanh pptx
... phẩm chất trị : Có khả va ý chí làm giàu cho DN xã hội khuôn khổ pháp luật thông lệ nhà tình thương – biết đánh giá hậu công việc làm thân,của DN theo tiêu chuẩn trị Về lực chuyên môn: Đây yêu ... dụng thông tin Đặc trưng thông tin: _ Thông tin vật chất tồn vỏ vật chất tức vậtmang tin (như tài liẹu , sách báovv ) - Thông tin giúp cho người định giảm bớt độ nghi ngờ phải đề định t- tin kinh ... không không giải kịp thời vđề Xhiện, không khắc phục khâu yếu vad khó tiến hnàh cách bình thường 10 - Điều chỉnh QĐ - Các nguyên nhân dẫn đến cần thi t phải điều chỉnh QĐ thường tổ chức không...
 • 5
 • 300
 • 4

Tài liệu ôn thi môn quản trị Marketing Cao học

Tài liệu ôn thi môn quản trị Marketing Cao học
... 55: Trên quan điểm quản trị marketing, bình luận câu tục ngữ ‘‘hữu xạ tự nhiên hương « .62 Câu 56 : Từ mơ hình quản trị marketing (logic quản trị marketing) chứng minh thương ... vào mơ hình giá trị dành cho khách hàng, giải thích “tại chức doanh nghiệp khơng marketing thực hiện” Giá trị hình ảnh Giá trị cá nhân Tổng giá trị khách hàng Giá trị dịch vụ Giá trị giành cho ... - Là số bước thực qui trình quản trị Marketing: sau định vị sản phẩm định vị giá trị, cơng cụ Marketing nhằm tác động đến KH thơng qua chế Marketing để đạt mục tiêu Marketing - Kết định vị sản...
 • 69
 • 696
 • 13

Tài liệu ôn thi môn Quản trị học có đáp án

Tài liệu ôn thi môn Quản trị học có đáp án
... chuyn v cựng mt thi im ỏnh giỏ giỏ tr chớnh xỏc hn S dng k thut thi giỏ ca tin t, hay cũn gi l giỏ tr thi gian ca tin chuyn giỏ tr ca tin v cựng mt thi im Tin cú giỏ tr theo thi gian vỡ cỏc ... cn phi chuyn giỏ tr ca tin v cựng mt mt bng thi gian Nu mt bng thi gian ú l u k phõn tớch thỡ giỏ tr ca tin ti ú c gi l giỏ tr hin ti (Pv) Nu mt bng thi gian ú l cui k phõn tớch thỡ giỏ tr ca ... + Phõn loi: Theo thi gian, hoch nh thng chia lm hai cp : Hoch nh di hn l hoch nh cho thi gian thc hin kộo di t nm tr lờn, cũn gi l hoch nh chin lc Hoch nh ngn hn l hoch nh cho thi gian thc hin...
 • 18
 • 529
 • 0

Tài liệu ôn thi môn Quản trị Học chủ đề Quản trị nguồn nhân lực có đáp án

Tài liệu ôn thi môn Quản trị Học chủ đề Quản trị nguồn nhân lực có đáp án
... pháp hệ thống công cụ, tác động vào nguồn nhân lực để nguồn nhân lực đầy đủ sức khoẻ, văn hoá, trình độ chuyên môn, nắm bắt thành tựu khoa học kỹ thuật mới, đủ nhân cách đạo đức ... nguồn nhân lực +Kế hoạch hóa nguồn nhân lực giử vai trò trung tâm hệ thống kế hoạch tổ chức.Kế hoạch hóa nguồn nhân lực vai trò quan trọng kế hoạch nguồn lực khác tổ chức Tuy nhiên, ngày lực ... thần Con người chủ thể hoạt động hoạt động quản lý tổ chức Thứ 2: Quản nguồn nhân lực ý nghĩa định đưa đến hiệu tổ chức: - Quản nguồn nhân lực tổ chức - Phân tích trình quản lý +) Quá...
 • 25
 • 641
 • 3

Tài liệu ôn thi môn Quản trị Học có đáp án

Tài liệu ôn thi môn Quản trị Học có đáp án
... ĐỐC Phòng Thi t kế Phòng Nghiên cứu Thò trường Phòng Phòng Nghiên cứu Tài Nghiên cứu Công nghệ Phòng Nghiên cứu Nhân Ban Quản lý Dự án Ban Quản lý Dự án Ban Quản lý Dự án Ban Quản lý Dự án 6.co ... phái giới hạn định Lý thuyết quản trị hành chánh Trong trường phái quản trị khoa học trọng đến hợp lý hóa cơng việc nhiệm vụ mà cơng nhân phải làm trường phái quản trị tổng qt (hay hành chánh) ... khoa học quản trị, thổi phồng mặt nghệ thuật quản trị Vi vay: Nắm khoa học quản trị, GĐ đỡ thất bại kinh doanh Nắm nghề quản trị, GĐ bớt lúng túng vận hành DN Nắm nghệ thuật quản trị, giúp GĐ...
 • 26
 • 625
 • 3

Tài liệu ôn thi môn Quản trị Marketing

Tài liệu ôn thi môn Quản trị Marketing
... Từ mô hình quản trị marketing (logic quản trị marketing) chứng minh thương hiệu vừa mục tiêu, vừa phương tiện quản trị marketing LOGIC CỦA MARKETING Mục tiêu: Thương hiệu mục tiêu marketing Các ... - Là số bước thực qui trình quản trị Marketing: sau định vị sản phẩm định vị giá trị, công cụ Marketing nhằm tác động đến KH thông qua chế Marketing để đạt mục tiêu Marketing - Kết định vị sản ... tố tài sản thương hiệu bị tác động tài sản thương hiệu Sự trung thành thương hiệu giá trị tài sản thương hiệu mang lại cho công ty • Đưa sách giá cao: tài sản thương hiệu giúp cho công ty thi t...
 • 62
 • 419
 • 3

Tài liệu ôn thi môn Quản trị sự thay đổi

Tài liệu ôn thi môn Quản trị sự thay đổi
... sắc Quản trị thay đổi khiến doanh nghiệp phát triển phù hợp với thay đổi môi trường Nắm bắt thay đổi để quản trị thay đổi có kết phương hướng mục tiêu để quản lý cấp, ngành Quản trị thay đổi ... tạo cấu quản trị phù hợp, phân công trách nhiệm cho thành viên, khuyến khích thay đổi, thay đổi văn hóa - Thứ Củng cố thay đổi: Giám sát tiến trình thay đổi, củng cố điểm tựa cho thay đổi - Thứ ... trường Quản trị thay đổi làm cho doanh nghiệp phát triển phù hợp với thay đổi môi trường phát triển hướng Nắm bắt thay đổi để quản trị thay đổi có kết mục tiêu phương hướng, cách thức để quản lý...
 • 17
 • 1,189
 • 16

Tổng hợp tài liệu ôn thi môn Quản trị sự thay đổi

Tổng hợp tài liệu ôn thi môn Quản trị sự thay đổi
... nghiệp thay đổi môi trường thay đổi Tuy nhiên, thực tế dù môi trường không thay đổi doanh nghiệp phải thay đổi Vì động lực, nhu cầu người thường xuyên thay đổi nên đòi hỏi công ty phải thay đổi ... thức thay đổi từ số công trình nghiên cứu ban đầu Gelicher Công thức cách ngắn gọn để hiểu trình thay đổi, xác định yếu tố cần thi t để thay đổi xảy Trong đó: C = Sự thay đổi A = Mức độ không ... không thi t yếu Trong xu quản trị thay đổi ngày phức tạp, tự nhận thức, phù hợp với bối cảnh khả thực việc đánh giá tình hình thi t kế thay đổi trở thành lực quản trị cấp thi t “Kính vạn hoa thay...
 • 51
 • 2,082
 • 26

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi môn quan hệ kinh tế quốc tếtài liệu ôn thi môn công pháp quốc tếtài liệu ôn thi môn thương mại quốc tếtài liệu ôn thi môn kinh doanh quốc tếđề cương ôn thi môn quan hệ quốc tếtài liệu ôn thi môn quản trịtài liệu ôn thi môn quản trị họctài liệu ôn thi môn quản trị chiến lượctài liệu ôn thi môn quản trị chuỗi cung ứngtài liệu ôn thi môn quản trị doanh nghiệptài liệu ôn thi môn quản trị nhân sựtài liệu ôn thi môn quản trị nguồn nhân lựctài liệu ôn thi môn quản trị văn phòngtài liệu ôn thi môn quản trị bán hàngtài liệu ôn thi môn quản trị chất lượngBusiness government and society a managerial perspective text and cases 13th edition steiner test bankBusiness in action 6th edition bovee test bankBusiness ethics concepts and cases 7th edition velasquez test bankBusiness ethics decision making for personal integrity and social responsibility 3rd edition hartman test bankBusiness law 8th edition cheeseman test bankBusiness ethics now 4th edition andrew ghillyer test bankBusiness law with UCC applications 13th edition brown test bankBusiness marketing management b2b 11th edition hutt test bankBusiness statistics 2nd edition donnelly test bankBusiness statistics a first course 7th edition levine test bankBusiness statistics in practice 7th edition bowerman test bankCampbell biology in focus 2nd edition urry test bankCampbell essential biology 6th edition simon test bankCanadian human resource management a strategic approach 10th edition schwind test bankCareer achievement growing your goals 2nd edition blackett test bankCareer development interventions in the 21st century 4th edition niles test bankCB4 4th edition babin test bankCB5 5th edition babin test bankCCH federal taxation comprehensive topics 2013 1st edition harmelink test bankCCH federal taxation comprehensive topics 2014 1st edition harmelink test bank