thiet ke may cán ren con lắn

Thiết kế máy cán ren con lăn hớt vòng

Thiết kế máy cán ren con lăn hớt vòng
... quan máy cán ren Trang 12 Luận văn tốt nghiệp Thiết kế máy cán ren lăn Hình 1.5 Bàn cán ren phẳng 1.2.2 .Cán lăn cán ren Hình 1.6 Máy cán ren lăn Cán ren tiến hành máy cán gồm cán Đường tâm cán ... án cán ren Trang 29 Luận văn tốt nghiệp Thiết kế máy cán ren lăn CHƯƠNG 4.CÁN REN SỬ DỤNG CON LĂN HỚT VÒNG 4.1.Phân biệt lăn thường lăn hớt vòng Hình 4.1 Sự khác biệt mối ren lăn thường lăn hớt ... Thạnh cán ren sử dụng lăn hớt vòng Trang 30 Luận văn tốt nghiệp Thiết kế máy cán ren lăn Điểm khác biệt lăn thường lăn hớt vòng kết cấu hình học đường mối ren lăn Con lăn thường có mối ren theo...
 • 91
 • 1,101
 • 7

Thiết kế máy cán ren con lăn

Thiết kế máy cán ren con lăn
... quan máy cán ren Trang 12 Luận văn tốt nghiệp Thiết kế máy cán ren lăn Hình 1.5 Bàn cán ren phẳng 1.2.2 .Cán lăn cán ren Hình 1.6 Máy cán ren lăn Cán ren tiến hành máy cán gồm cán Đường tâm cán ... loại máy cán ren Các máy cán (lăn ép ren) có nhiều loại khác nhau, chia làm loại với khác kết cấu dụng cụ cán (lăn ép) 1.2.1.Bàn cán ren phẳng Hình 1.4 Máy cán ren bàn phẳng Dùng máy cán ren thường ... 1.2.3 .Cán ren đầu cán ren Được thực máy tiện ren vít thông thương, máy khoan, máy tiện tự động Hình 1.8 Cán ren đầu cán ren Được dùng phổ biến loại đầu cán ren hướng trục tự mở đến cán ren có góc ren...
 • 91
 • 205
 • 1

Thiết kế máy cán ren thép vằn

Thiết kế máy cán ren thép vằn
... Nam Page Thiết kế máy cán thép vằn Giới thiệu máy cán thép Máy cán chuyên dung để cán thép trạnh thái nóng nguội đƣợc gọi máy cán thép Máy cán thép đƣợc chia thành nhiều loại , máy cán thép hình ... Thiết kế máy cán thép vằn Nhiều máy cán kết hợp lại để cán sản phẩm theo quy trình công nghệ , cáy máy cán nhƣ : máy cán thô , máy cán phá , nhóm giá cán thô , giá cán trung gian , nhóm giá cán ... Nam Page 28 Thiết kế máy cán thép vằn Chương TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MÁY I Các phương án thiết kế máy cán Máy cán hai trục Có hai trục cán hai trục quay ngƣợc chiều nhau.Nhìn chung loại máy cán đơn giản...
 • 146
 • 280
 • 0

Đồ án thiết kế máy cán ren bu lông

Đồ án thiết kế máy cán ren bu lông
... 1.2-Sản phẩm bu lông CHƯƠNG 2: CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ CÁN REN BU LÔNG 2.1 Công nghệ cán ren: SVTH: TRẦN CÔNG LỘC-11C1A TRANG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ MÁY CÁN REN BU LÔNG Cán ren (lăn ép ren) phương ... NGHIỆP THIẾT KẾ MÁY CÁN REN BU LÔNG Được sử dụng phổ biến loại đầu cán ren hướng trục tự mở đến cán ren có góc ren nhọn, sắc cán ren hình thang Các đầu mối cán ren có đầu mối khác để cán ren hay ... hướng ren cán Bàn cán ren phẳng tạo ren có độ xác cấp Bộ phần định trình tạo hình ren cán phần tạo hình bàn cán Hình 2.1- Bàn cán ren phẳng 2.2.2 Cán ren lăn: SVTH: TRẦN CÔNG LỘC-11C1A TRANG ĐỒ ÁN...
 • 92
 • 486
 • 1

Thiết kế máy cán tole sóng vuông

Thiết kế máy cán tole sóng vuông
... NGHIỆP ‘THIẾT KẾ MÁY CÁN TOLE SÓNG VUÔNG” Đối với tole cán lọa quy cách tole phẳng, kích thước sóng tole cán uốn với số sóng chiều rộng sau cán lớn, ngược lại loại tole sóng có độ cứng vững loại tole ... ‘THIẾT KẾ MÁY CÁN TOLE SÓNG VUÔNG” 2.6.4 Cơ sở tạo hình sóng tole 2.6.4.1 Thiết lập biên dạng sóng tole Quá trình cán tole qua trình cán uốn tole , không làm thay đổi chiều dày tole vị trí, tole ... có số sóng thường sóng sóng + Đối với tole khổ 900mm: Cán tole sóng + Đối với tole khổ 1200mm: Cán tole sóng Tole sóng 750 Tole sóng 1000 Hình2.15 Giới thiệu loại tole sóng vuông SVTH:DƯƠNG TẤN...
 • 103
 • 982
 • 2

Thiết kế máy tiện ren vít vạn năng cỡ máy T620 (1K62)

Thiết kế máy tiện ren vít vạn năng cỡ máy T620 (1K62)
... thuật máy cỡ 1A62, 1K62, 16K20 Trên sở máy tiện 1K62 xác định lại truyền dẫn hộp tốc độ hộp chạy dao Thiết kế truyền dẫn máy Tính toán sát bền cho số chi tiết phận máy Tính thiết kế kết cấu ... thức học môn học ngành có đợc khái quát chung nhiệm vụ ngời thiết kế , chúng em đợc nhận đề tài Thiết kế máy tiện ren vít vạn theo máy chuẩn 1K62.Nhóm sinh viên chúng em may mắn biết ơn thầy ... 5400 Py = 8100 Từ bảng thống kê sơ ta nhận thấy máy tiện T620 giống với máy ta cần thiết kế Do ta chọn máy T620 để nghiên cứu 1.2 Nghiên cứu máy T620 Tính cấp tốc độ Z Tính trị số Trờng ĐHBK...
 • 121
 • 2,355
 • 21

’THIẾT KẾ MÁY CÁN TOLE SÓNG VUÔNG

’THIẾT KẾ MÁY CÁN TOLE SÓNG VUÔNG
... có số sóng thường sóng sóng + Đối với tole khổ 900mm: Cán tole sóng + Đối với tole khổ 1200mm: Cán tole sóng Tole sóng 750 Tole sóng 1000 Hình2.15 Giới thiệu loại tole sóng vuông SVTH:DƯƠNG TẤN ... ‘THIẾT KẾ MÁY CÁN TOLE SÓNG VUÔNG” Đối với tole cán lọa quy cách tole phẳng, kích thước sóng tole cán uốn với số sóng chiều rộng sau cán lớn, ngược lại loại tole sóng có độ cứng vững loại tole ... ‘THIẾT KẾ MÁY CÁN TOLE SÓNG VUÔNG” 2.6.4 Cơ sở tạo hình sóng tole 2.6.4.1 Thiết lập biên dạng sóng tole Quá trình cán tole qua trình cán uốn tole , không làm thay đổi chiều dày tole vị trí, tole...
 • 103
 • 460
 • 6

tình toán thiết kế máy tiện ren vít vạn năng

tình toán thiết kế máy tiện ren vít vạn năng
... máy ta thấy máy tiện ren vít vạn T620 có đặc tính tơng tự Vậy ta máy T620 làm máy chuẩn cho việc thiết kế máy mơí II-phân tích máy chuẩn -máy tiện ren vít vạn T620 1.Sơ đồ động học máy a Xích ... nên ikđại dùng cắt ren khuếch đại b.Xích chạy dao cắt ren máy tiện ren vít vạn T620 có khả cắt loại ren : Ren quốc tế (tp) Ren mođuyn (m) Ren anh (n) Ren pitch (Dp) Khi cắt ren tiêu chuẩn xích ... không gian PAKG: 2x3 Đồ án môn học thiết kế máy PATT : [1] [2] [0] Chơng II :Thiết kế máy phần B: Thiết kế hộp tốc độ I -thiết lập chuỗi số vòng quay Mấy tiện ren vít vạn T620 z=23 nmin = 11,8 vòng/phút...
 • 42
 • 746
 • 5

thiết kế máy tiện ren vít vạn năng cỡ máy T620

thiết kế máy tiện ren vít vạn năng cỡ máy T620
... thuật máy cỡ 1A62, 1K62, 16K20 Trên sở máy tiện 1K62 xác định lại truyền dẫn hộp tốc độ hộp chạy dao Thiết kế truyền dẫn máy Tính toán sát bền cho số chi tiết phận máy Tính thiết kế kết cấu ... thức học môn học ngành có đợc khái quát chung nhiệm vụ ngời thiết kế , chúng em đợc nhận đề tài Thiết kế máy tiện ren vít vạn theo máy chuẩn 1K62.Nhóm sinh viên chúng em may mắn biết ơn thầy ... 5400 Py = 8100 Từ bảng thống kê sơ ta nhận thấy máy tiện T620 giống với máy ta cần thiết kế Do ta chọn máy T620 để nghiên cứu 1.2 Nghiên cứu máy T620 Tính cấp tốc độ Z Tính trị số Trờng ĐHBK...
 • 8
 • 672
 • 11

Thiết kế máy tiện ren vít vạn năng cổ trung T620

Thiết kế máy tiện ren vít vạn năng cổ trung T620
... b xêch chảy dao càõt ren Mạy tiãûn T620 cọ thãø càõt âỉåüc cạc loải ren: tiãu chøn, Qúc tãú, Anh, modun, ren Pids, ren khuúch âải, ren chênh xạc v ren màût âáưu Xêch càõt ren näúi tỉì trủc chênh ... 0,5÷48(mm) Ren Anh : n = 24÷2 (âènh ràng/inch) Ren Pids : Dp = 1÷96 (môun/inch) I.Xãúp bng ren Ngun tàõc: Bỉåïc ren cäüt tàng theo cáúp säú cäüng Bỉåïc ren hng tàng theo cáúp säú nhán Ren Qúc tãú v ren ... khong bàòng bỉåïc ren u cáưu gia cäng Cạc bạnh ràng thay thãú giỉỵa trủc VIII v IX âỉåüc dng gia cäng cạc loải ren khạc + Ren Anh v ren Qúc tãú dng càûp 42/50 + Ren mädun v ren Pids dng càûp...
 • 73
 • 364
 • 0

Thiết kế máy tiện ren vít vạn năng cỡ trung T620 phần 1

Thiết kế máy tiện ren vít vạn năng cỡ trung T620 phần 1
... Emin bë = Z ( f 11 + g 11 ) 17 .8 17 = = = 2,43 g 11 K 7 .18 Chn E = 6→ ∑Z = 6 .18 = 10 8 Z 11 = f 11 11 ∑ Z = 10 8 = 66 f 11 + g 11 18 Z 11 = g 11 ∑ Z = 10 8 = 42 f 11 + g 11 11 III.Kiãøm tra sai säú ... ϕXmax(p -1) PAKG PATT X Xmax ϕXmax(p -1) PAKG PATT X = 1, 2 612 16 >8 12 1, 2 612 16 >8 1, 2 612 = 16 >8 = 1, 2 616 =40,3> 1, 2 616 =40,3> 8 2x3x2x2 2x3x2x2 III I II IV III I IV II 12 12 12 1, 2 612 = 1, 2 612 = 16 >8 16 >8 ... 26 10 10 Z 10 = g10 ∑ Z = 78 = 52 f 10 + g 10 Nhọm truưn âỉåìng tàõt (IV-VI) Nhọm ny cọ t säú truưn i 11 = ϕ2 = (1, 26)2 = 1, 58 = ⇒ f 11 = 11 , g 11 = 7, →f 11 +g 11 = 18 → K = 18 Emin bë = Z ( f 11 ...
 • 34
 • 325
 • 0

Thiết kế máy tiện ren vít vạn năng cỡ trung T620 phần 2

Thiết kế máy tiện ren vít vạn năng cỡ trung T620 phần 2
... m.Z1 = 27 .4 = 108 mm - dc2 = m.Z2 = 54.4 = 21 6 mm - Dc1 = dc1+2m = 108 +2. 4 =116 mm - Dc2 = dc2 + 2m = 21 6 +2. 4 = 22 4 mm - Di1 = de1 – 2, 5m = 108 – 2, 5 = 98mm - Di2 = de2 – 2, 5 m = 21 6 =2, 5 = 20 6mm ... − 22 9 R BY 50 p1 + 179 p 50. 428 8 + 179.1 029 2 = ⇒ R BY = 8981 22 9 22 9 ⇒ R AY = p1 + p − RBY = 428 8 + 1 029 2 − 8981 = 5599( N ) RAx z x o y n m RBx Pr2 RAy Pr1 P1 RBy P2 n 50 m 129 50 43 025 0 625 035 ... nmin = 6 ,25 (v/ph) nmax = 20 00(v/ph) nt = 6 ,25 20 00 = 26 ,4(v / ph) 6 ,25 NVIII = 0,07 η2ol η2br = 0,07 0,9 92 0,9 72 =0,065 (kw) dsb = 120 0,065 26 ,4 VIII M α = 9,55.10 = 16,6 (mm) 0,065 = 25 329 1(...
 • 23
 • 308
 • 0

Thiết kế máy tiện ren vít vạn năng cỡ trung T620 phần 3

Thiết kế máy tiện ren vít vạn năng cỡ trung T620 phần 3
... cầu cụ thể loại máy vò trí dây chuyền gia công B Thiết kế hệ thống điều khiển hộp tốc độ: Lý luận chung: Dựa theo kết tính toán phần động học hộp tốc độ máy ta có sơ đồ lưới đồ thò kết cấu hộp tốc ... = 34 Theo tài liệu IV ta có: 34 i = 56 Sơ chọn hệ số tải trọng K = Kđ Kt = 1,5 N = 10.0,945.0,98 = 9 ,3 kw 56 n2 = 800 34 = 132 0(vong/phut) Khoảng cách trục A tính: 105000 KN 34 10500 1,5.9 ,3 ... chạy từ 3- 4 (chạy không) chốt b quay ½ đường tròn mang khối b từ cực phải trở cực trái ( 35 ) 28 Lúc tỷ số truyền ăn khớp là: 28 35 35 28 II HỆ THỐNG ĐIỆN GIỚI THIỆU CHUNG: Máy thiết kế làm việc...
 • 22
 • 318
 • 0

Thiết máy cán vành xe máy

Thiết kê máy cán vành xe máy
... SVTH: Âäư ạn täút nghiãûp chuưn sn xút vnh xe mạy Thiãút kã dáy 429 417 1.1.3 Hình dáng sản phẩm vành xe máy 17X1.6 : 14 Hình 1.1 Bản vẽ chi tiết vành xe máy 1.2 Âải cỉång vãư l thuút v cạc phỉång ... thç ρ = R + 0,4.s Trong âọ: r l bạn kênh ún ρ l bạn kênh låïp trung ho R l bạn kênh ún ngoi Khi ún våïi t säú r/s < 10 thç sai lãûch ch úu l gọc ún, cn bạn kênh ún khäng âạng kãø Trë säú gọc ân ... nỉåïc âang phạt triãøn khạc Chênh vç váûy xe mạy cng ngy âỉåüc âáưu tỉ phạt triãøn m âọ vnh xe mạy l mäüt bäü pháûn khäng thãø tạch råìi Cäng nghãû sn xút vnh xe mạy hiãûn so våïi trỉåïc âáy thç âỉåüc...
 • 119
 • 313
 • 0

Đồ án môn học: Thiết kế máy cắt kim loại- Thiết kế máy tiện ren vít vạn năng

Đồ án môn học: Thiết kế máy cắt kim loại- Thiết kế máy tiện ren vít vạn năng
... Quc t (tr) Ren mụun (m) + Ren Anh (n) Ren Pitch (Dp) Vỡ vy, mỏy tin ren vớt nng T620 cng ỏp ng c loi ren ú vi khong 112 bc ren tiờu chun v 112 bc ren khuch i ph kớn ton b cỏc loi ren thuc TCVN, ... loi mt ct dc gia cỏc bng ren cn c thng nht hoỏ v mt sp xp Vi ren Anh, nu s vũng ren inch cng ln thỡ bc ren cng nh nờn ta phi xp loi ren cú n nh v phớa phi ca bng xp ren, n nh cn xp lờn trờn Phng ... ct kim loi Thụng thng b bỏnh rng thay th ny dựng chung cho c trng hp ct ren Anh Nhng ct ren Anh, xớch ct ren i theo ng khỏc (b bỏnh rng Noocton b ng) tớnh ic ta cn tớnh th ct ren Anh cú n=10 ren/ inch...
 • 51
 • 970
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế máy cánthiết kế máy cán tolethiết kế máy cán tônthiết kế bộ truyền xích con lănđồ án thiết kế máy cán tôn sóngthiết kế máy cán tôn sóng vuôngthiết kế máy cán tôn sóngthiết kế máy cán tole sóng vuôngđồ án thiết kế máy cán tôn sóng vuôngthiết kế máy cán xà gồthiết kế máy cán thépthiết kế máy cán thép vằnđồ án thiết kế máy cán thépdo an thiet ke may tien ren viet van nang 1k62thiết kế máy tiện ren vít vạn năng cổ trung t6m16Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả