Chương 6 Các hợp chất vi lượng

Các hợp chất vi lượng

Các hợp chất vi lượng
... CHUNG Hợp chất vi lượng Thành phần thể bé Nhu cầu thể bé (0,1 – 0,2g/ngày) Có ảnh hưởng lớn đến trình trao đổi chất chuyển hóa thể Vitamin Khoáng Độc tố VITAMIN KHÁI NIỆM CHUNG Vitamin Chất trì ... máu ANTIVITAMIN Chất có khả làm tác dụng vitamin Chất có khả tạo tác dụng ngược lại tác dụng vitamin Antivitamin có cấu tạo gần giống vitamin Vô hoạt E chúng chiếm lấy vò trí CoE, thay vitamin ... antivitamin B1 Acid glucoascorbic: antivitamin C Antivitamin cấu tạo gần giống vitamin Vẫn vô hoạt E có vit tham gia Kết hợp với vitamin làm cho chúng gắn với E hay tiến hành phản ứng chức Avidin...
 • 67
 • 368
 • 2

Các hợp chất vi lượng

Các hợp chất vi lượng
... Thế hợp chất vi lượng ??? Hợp chất vi lượng Thành phần thể bé Nhu cầu thể bé (0,1 – 0,2g/ngày) Có ảnh hưởng lớn đến trình trao đổi chất chuyển hóa thể Vitamin Khoáng Độc tố VITAMIN Tại gọi vitamin ... vitamin ??? Có nhóm vitamin ??? Antiberiberi ??? Acid ascorbic ??? Antivitamin ??? VITAMIN KHÁI NIỆM CHUNG Vitamin Chất trì sống có chứa amin Có chất có hoạt tính vit nhóm amin Lượng vit thường tính ... sinh VITAMIN ANTIVITAMIN Chất có khả làm tác dụng vitamin Chất có khả tạo tác dụng ngược lại tác dụng vitamin Antivitamin có cấu tạo gần giống vitamin Vô hoạt E chúng chiếm lấy vò trí CoE, thay vitamin...
 • 80
 • 214
 • 0

Bài 13. Tiết 18. Luyện tập chương I - Các hợp chất vô cơ

Bài 13. Tiết 18. Luyện tập chương I - Các hợp chất vô cơ
... Mu i + kim lo i ? MU I + H2 O ? + Axit + Kim lo i + Bazơ + Oxit bazơ + Mu i ? AXIT Hai mu i Kim lo i + Mu i Mu i nhiệt phân huỷ sinh nhiều chất khác Ngày 14 tháng 11 năm 2007 II -B i tập : B i1 :Em ... Ngày 14 tháng 11 năm 2007 Tiết 1 8- B i 13: Luyện tập chương I Các lo i hợp chất I- Kiến thức cần nhớ: 1.Phân lo i hợp chất cơ: B i 1: Em phân lo i chất sau: CO2, BaO, HNO3, HBr, KOH, ... chất hoá học lo i hợp chất cơ: OXIT AXIT OXIT BAZƠ ? + Bazơ + Oxit bazơ + Axit + Oxit axit ? + H2 O Nhiệt phân huỷ ? ? + Bazơ ? + Axit + Oxit axit + Mu i ? BAZƠ Chú thích: Mu i + Mu i Muối...
 • 12
 • 893
 • 3

Chương 8: CÁC HỢP CHẤT CÓ NGUỒN GỐC THỨ CẤP

Chương 8: CÁC HỢP CHẤT CÓ NGUỒN GỐC THỨ CẤP
... TANNIN Các tannin thủy phân được: TANNIN Tannin thủy phân được: Bao gồm catechin gallocatechin Hai chất phản ứng với gallic acide tạo catechingallate gallocatechingallate CÁC ACIDE HỮU...
 • 21
 • 226
 • 4

CHƯƠNG 7 . CÁC HỢP CHẤT NHÔM VÀ VẤN ĐỀ ĐỘ CHUA. pot

CHƯƠNG 7 . CÁC HỢP CHẤT NHÔM VÀ VẤN ĐỀ ĐỘ CHUA. pot
.. . sáng tỏ vấn đề chất độ chua đất vai trò nhôm độ chua gây tranh luận lâu dài liệt vấn đề hoá học đất Độ chua đất xuất dạng khác nhau, nhôm gây nguyên tố hợp chất khác Hiện người ta chia độ chua .. . di động phẫu diện đất dạng nhôm thực tế di động Hình 7. 3 Sự phân bố dạng hợp chất khác 3+ Al dung dịch nước phụ thuộc vào Hình 7. 2 Hoạt độ ion Al ion Al khác mói cân pH Merion cộng sự, 1 976 với .. . 18 ,70 16, 07 19,34 21,80 74 ,2 80 ,7 83,5 87, 2 93,8 92 ,7 90,0 93,0 92,1 94,1 96,1 95,9 94 ,7 96,2 96,5 25,8 19,3 16,5 12,8 6,2 7, 3 10,0 7, 0 7, 9 5,9 3,9 4,1 5,3 3,8 3,5 3,6 9,5 7, 8 8,6 2,4 5,4 8,7...
 • 22
 • 750
 • 1

chương 7 các hợp chất hydrocarbon thơm

chương 7 các hợp chất hydrocarbon thơm
... Hydrocarbon thơm (Aren) đư c hi u benzen h p ch t có c u t o tương t Naphtalen Antracen C u t o benzen Tính thơm (aromat) : -Ph ng, h vòng m i nguyên ... m t dung môi r t đ c, n u có th , nên thay b ng toluen 2.2 Ngu n cung c p Aren: Ph n l n hydrocarbon thơm thu đư c t d u m nh a than đá 3.Tính ch t hóa h c Br2 tetrachloromethan Br Br Br2 no ... độ cao, ánh sáng hay peroxide: halogen vào mạch nhánh Hydro hóa Ph n ng th nhân c a vòng thơm (SN) • Vòng thơm giàu n t SN benzene hay dẫn xuất khó xảy X Y + X- - + Y Cl OH + KOH Không x y 300...
 • 38
 • 290
 • 1

chương 9 các hợp chất carbonyl

chương 9 các hợp chất carbonyl
... OH to O CH3C CHCCH3 CH3 + H2O 27 d Ph n ng gi a carbonyl khác (crossed aldol ) • Có th thu đư c h n h p s n ph m • Thư ng ch hi u qu carbonyl Hα & carbonyl có Hα đư c thêm t t vào ph n ng s n ph ... OH CH3-CH-CH2-CHO cộng hợp nhân O _ CH2 C H + + H2O OCH3-CH-CH2-CHO proton hóa, tái tạo OHOH CH3-CH-CH2-CHO + OH- + H2O O OHCH3-CH=CH2-C H Sản ph m tách nước bền liên hợp C=C C=O 25 b Ph n ng ... CÁC H P CH T CARBONYL Keton Aldehyd Acid carboxylic Ester O C NR2 R Amid Acyl chloride (acid chloride)...
 • 29
 • 621
 • 0

giáo trình hóa sinh chương 4 các hợp chất lipit

giáo trình hóa sinh chương 4 các hợp chất lipit
... Chất béo thực phẩm Chất béo thực phẩm 4. 1 Vai trò Lipit thể sống Lipit bao gồm nhóm lớn hợp chất hữu có cấu tạo khác có tính chất lý - hoá học giống không tan ... 30% béo phì Lipit vận chuyển dạng lipoproteit Đây hợp chất phức tạp protit với mỡ có cấu trúc khác Lipoproteit bao gồm : lipit có mật độ thấp, lipit mật độ thấp, lipit mật độ cao, lipit mật độ ... etyl Lipit tham gia cấu tạo mô người, động vật thực vật Lipit có số lượng lớn não tuỷ sống, gan, tim quan khác Trong mô thần kinh, lipit chiếm 25%, màng tế bào tới 40 % Theo số tính chất, chia lipit...
 • 33
 • 458
 • 0

8.chuong 1 cac hop chat vo co pptx

8.chuong 1 cac hop chat vo co pptx
... lambanmai8283@gmail.com 1. 21 Có cách để viết phơng trình hoá học phản ứng xảy sục từ từ khí CO2 vào dung dịch NaOH nh sau, chọn cách viết CO2 + 2NaOH Na 2CO3 + H2O (1) Na 2CO3 + CO2 + H2O 2NaHCO3 A (2) C CO2 ... 2NaOH Na 2CO3 + H2O (1) CO2 + NaOH B NaHCO3 (2) CO2 + NaOH NaHCO3 (1) NaHCO3 + NaOH Na 2CO3 + H2O (2) D Tất 1. 22 Viết phơng trình hoá học để hoàn thành sơ đồ phản ứng sau : ( 2) ( 4) Ba (1) BaO ... ( 3) BaCO3 Ba(HCO3)2 ( 5) BaCl2 ( 6) BaCO3 1. 23 Viết phơng trình hoá học thực dãy chuyển hoá sau : ( 2) ( 4) ( 3) Zn (1) Zn(NO3)2 ZnCO3 ZnO Na2ZnO2 (5) CO2 ( 6) KHCO3 CaCO3 1. 24 Viết...
 • 23
 • 237
 • 0

Chương 23: Các hợp chất khác chứa nito ppsx

Chương 23: Các hợp chất khác chứa nito ppsx
... Diazoacetophenon 309 3.3 Hợp chất muối diazoni [Ar_NN]+ Hợp chất muối diazoni hydrcarbon thơm bền vững nhiệt độ thấp < 5C Muối diazoni có nhiều ứng dụng điều chế nhóm chức khác Cấu tạo điện tử muối ... pKa = 10,2 pKa = 7,8 CH3CHCH3 NO2 Cũng nh acid carboxylic ceton, hợp chất nitroalkan có tính acid yếu Base liên hợp nitroalkan chất bền có công thức giới hạn nh sau: CH3 + N O ONitrometan ( acid) ... dẫn xuất acid carbonic; Hydro nhóm OH acid carbonic đợc thay nhóm tơng ứng 308 Hợp chất diazo muối diazoni Hợp chất diazo có công thức tổng quát: R2C=N2 3.1 Diazometan (CH2=N2) Cấu tạo điện tử...
 • 10
 • 214
 • 0

BÀI TẬP CHƯƠNG XVIII. CÁC HỢP CHẤT GLUXIT pot

BÀI TẬP CHƯƠNG XVIII. CÁC HỢP CHẤT GLUXIT pot
... quang hợp 31 Chất sau đồng phân glucogơ? A Saccarozơ B Fructozơ D Mantozơ C Glixerin 32 Chất sau hợp chất tạp chức? A CH3- CH2- COOH B CH3- CH- COOH C CH3- CH- CH2 D HOOC- COOH OH OH 33 Chất sau hợp ... Fructozơ D Mantozơ 26 Có chất hữu cơ: Lòng trắng trứng, anilin glucozơ Hoá chất dùng làm thuốc thử phân biệt chất là: A Dd NaOH C Dd brom B Dd AgNO3.NH3 D Cu(OH)2 27 Glucozơ hợp chất hữu tạp chức A ... CH2 D HOOC- COOH OH OH 33 Chất sau hợp chất tạp chức? A.CH2 - CH - CH2 OH B HOOC – COOH OH OH C.CH3 - CH - COOH D CH3 - CH2 - OH OH 34 Hợp chất sau hợp chất đa chức? A CH3 - CH2 – COOH OH B CH3...
 • 7
 • 564
 • 0

chương 10 các hợp chất tự nhiên

chương 10  các hợp chất tự nhiên
... hợp tinh bột nhờ trình quang hợp 6nCO2 +5n H2O (C6H10O5)n + 6n O2 -Tính chất: hợp chất cao phân tử có mạch thẳng nhánh, tạo thành từ mắc xích C6H10O5, độ trùng hợp khoảng từ 200 –600 *Tính chất ... tính: Fructo chất kết tinh, dễ tan nước, không tan rượu ete, có vò Fructo có hoa quả, mía, mật ong -Tính chất: -Fructo :là xêtôn tạp chất (ở dạng thẳng),nó mang tính chất xêtôn mang tính chất rượu ... phẩm : làm bánh kẹo, rượu, bia … b Xenlulô: (C6H10O5)n → [C6H7O2(OH)3 ]n - Trạng thái tự nhiên :là chất rắn kết tinh,không mùi vò, không tan nước chất hữu ( rượu, ete, benzen ).Tan dung dòch Svayde...
 • 9
 • 75
 • 1

Giải bài tập 1,2,3 trang 43 SGK hóa 9 Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ

Giải bài tập 1,2,3 trang 43 SGK hóa 9 Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ
... Na2CO3 + H2O Na2CO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2 Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O Bài (Trang 43 SGK Hóa chương 1) a) Các phương trình hóa học CuCl2 (dd) + 2NaOH (dd) → Cu(OH)2 (r) + 2NaCl (dd) (1) Cu(OH)2 ... câu Giải thích víêt phơng trình hoá học minh hoạ Hướng dẫn giải 2: (e) NaOH tác dụng với dd HCl không giải phóng khí Để có khí bay làm đục nước vôi, NaOH tác dụng với chất không khí tạo hợp chất ... làm đục nước vôi, NaOH tác dụng với chất không khí tạo hợp chất X Hợp chất tác dụng với dd HCl sinh khí CO2 Hợp chất X phải muối Cácbonnát Na2CO3, muối tạo thành NaOH tác dung với cacbon đioxít...
 • 3
 • 5,639
 • 4

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG PHỐI HỢP CÁC NGUYÊN TỐ VI LƯỢNG (B, Mo, Zn) VÀ CHẤT ĐIỀU HOÀ SINH TRƯỞNG (α-NAA) TÁC ĐỘNG TĂNG SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LẠC (Arachis hypogaea) TRÊN ĐẤT CÁT Ở THỪA THIÊN HUẾ" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Kết sử dụng B, Mo, Zn α-NAA cho lạc tăng hợp lý số diện tích tất thời kỳ theo dõi thời kỳ trước hoa hoa, xử lý phối hợp nguyên tố vi lượng nguyên tố vi lượng với chất điều hoà sinh trưởng α-NAA ... đối chứng công thức Như vậy, phối hợp vi lượng chất điều hoà sinh trưởng cho lạc trồng đất cát Thừa Thiên Huế có tác dụng tăng trưởng chiều cao Bảng 1: Ảnh hưởng B, Mo, Zn α-NAA đến chiều cao thân ... hưởng B, Mo, Zn α-NAA đến yếu tố cấu thành suất suất Bên cạnh tác dụng tăng sinh trưởng thân cành hỗn hợp B, Mo, Zn α-NAA ảnh hưởng tích cực đến tiêu hạt Kết bảng cho thấy xử lý phối hợp vi lượng...
 • 8
 • 205
 • 0

Giáo trình đo lường nhiệt - Chương 6 phân tích chất thành phần trong hỗn hợp docx

Giáo trình đo lường nhiệt - Chương 6 phân tích chất thành phần trong hỗn hợp docx
... thể chia phân tích thành phần thành loại : Bộ phân tích khí phân tích dung dịch Việc phân tích thành phần vật rắn thờng gặp trình nhiệt công nghiệp 6. 2 NGUYÊN Lý PHÂN TíCH THàNH PHầN HỗN HợP Muốn ... tính chất đợc lựa chọn chất thành phần cần phân tích phải khác hẳn với chất thành phần lại hỗn hợp tính chất chất thành phần lại phải nh xấp xỉ Nguyên tắc đợc dùng cho phân tích chất thành phần ... Các phân tích kiểu học xác định chất thành phần cần phân tích cách đo tham số trạng thái học - phân tử tính chất hỗn hợp khí cần phân tích có quan hệ với nồng độ chất thành phần Các phân tích...
 • 19
 • 139
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: so sánh tính chất vi sinh vật y họcquy luật lượng chất ví dụvai trò của các chất vi lượngvai trò của chất vi lượngtính chất vi khuẩncấu tạo tế bào chất vi khuẩnskkn chung minh ve tinh chat vi tri giao diem trong mat phang toa do giua parabol va duong thangý nghĩa quá trình phân giải các chất vi sinh vậti các giải pháp manh tính chất vĩ môbản chất vị trí vai trò của hiệu quả kinh doanhtính chất vi phân trong miền ztính chất vi sinh họccác yêu cầu về thể chất ví dụnhững giải pháp mang tính chất vĩ mônhững giải pháp mang tính chất vi môTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học