enzyme amilase

Bài thuyết trình về enzyme amilase

Bài thuyết trình về enzyme amilase
... Enzyme Enzyme amylase thay acid enzyme amylase Định nghĩa Amylase : Hệ enzyme phổ biến giới SV Thuộc nhóm enzyme thủy phân, xúc tác xuctac 6 loại enzyme xếp vào nhóm : Endoamylase ( enzyme ... cysteine Là metaloenzyme Chứa từ - 30 nguyên tử gam Ca/mol 1-6 nguyên tử gam Ca /mol tham gia vào hình thành ổn định cấu trúc bậc enzyme Nồng độ Mg2+ cao α-amylase bền với nhiệt enzyme khác Đặc ... enzyme khác Đặc tính chế tác dụng enzyme amylase Tùy loại nguồn gốc khác => thành phần amino acid khác Xét đặc tính chế tác dụng enzyme αamylase Đặc tính enzyme amylase Tính chất vật lý:...
 • 30
 • 954
 • 2

Giao trinh enzyme

Giao trinh enzyme
... gọi coenzyme (bảng 2) Một số enzyme đòi hỏi coenzyme vài ion kim loại cho hoạt tính Một coenzyme ion kim loại liên kết cộng hóa trò với protein enzyme gọi nhóm thêm hay nhóm prosthetic Một enzyme ... Xuân Lương Khoa Sinh học -5- Enzyme có hoạt tính xúc tác với coenzyme (hoặc) ion kim loại hợp lại gọi holoenzyme Phần protein loại enzyme gọi apoenzyme hay apoprotein Coenzyme hoạt động vật mang ... mặt enzyme Cần ý enzyme phản ứng không xảy ra, có mặt enzyme phản ứng thực mà không cần thay đổi nhiệt độ (c) Biến thiên lượng phản ứng enzyme xúc tác có enzyme xúc tác A B Trong phản ứng enzyme...
 • 78
 • 1,521
 • 28

Nghiên cứu enzyme

Nghiên cứu enzyme
... nhim lm bn Cũn apoenzyme quy nh tớnh c hiu ca enzyme cng nh tng hiu sut xỳc tỏc Coenzyme + apoenzyme = (holo) enzyme = (enzyme hon chnh) Coferment + apoferment = (holo) ferment Coenzyme ch dựng ... phõn enzyme thnh hai nhúm: enzyme mt thnh phn (enzyme mt cu t) v enzyme hai thnh phn (enzyme hai cu t) Trng hp enzyme l mt protein n gin gi l enzyme mt thnh phn Trng hp enzyme l mt protein phc ngha ... cht ch vi phn protein ca enzyme bng liờn kt ng húa tr Mt phc hp hon chnh gm c apoenzyme v coenzyme c gi l holoenzyme Mt coenzyme kt hp vi cỏc apoenzyme to thnh cỏc holoenzyme khỏc xỳc tỏc cho...
 • 110
 • 458
 • 5

Các nhóm enzyme riêng biệt - Oxydoreductase

Các nhóm enzyme riêng biệt - Oxydoreductase
... nhóm: - Dehydrogenase háo khí (oxidase) - Dehydrogenase yếm khí a) Dehydrogenase yếm khí: enzyme khả vận chuyển H+ e- từ chất oxy hóa đến trực tiếp cho O2 không khí, mà chúng chuyển H+ e- cho ... enzyme hô hấp việc vận chuyển H+ eđược trình bày tổng quát sau đây: Tùy theo khả oxydoreductase chuyển H2 vừa lấy từ chất (AH2) đến O2 không khí, người ta chia oxydoreductase thành hai phân nhóm: ... Fumaric acid AH2 + B A + BH2 oxydoreductase 59 Trong tế bào oxydoreductase tạo nên hệ thống (được gọi chuỗi enzyme oxy hóa khử), việc vận chuyển nguyên tử hydro (H+ e-) qua nhiều giai đoạn, từ...
 • 5
 • 496
 • 4

Động học của phản ứng enzyme trong trường hợp có chất kìm hãm không cạnh tranh

Động học của phản ứng enzyme trong trường hợp có chất kìm hãm không cạnh tranh
... hoạt tính enzyme chất kìm hãm cạnh tranh phụ thuộc vào nồng độ chất nồng độ chất kìm hãm thể biểu diễn tốc độ phản ứng enzyme trường hợp chất kìm hãm cạnh tranh không cạnh tranh đồ thị: ... so sánh tốc độ phản ứng không bị kìm hãm với tốc độ phản ứng chất kìm hãm không cạnh tranh người ta thu tỉ lệ sau: i o V V= iK I Vo tốc độ ban đầu phản ứng enzyme chất kìm hãm Vo = K S K.ES ... đối hoạt tính enzyme chất kìm hãm không cạnh tranh phụ thuộc vào nồng độ chất kìm hãm không phụ thuộc vào nồng độ chất [S] * Đối với chất kìm hãm cạnh tranh tỉ lệ i o V V dạng: i o V...
 • 8
 • 1,209
 • 10

Enzyme là chất xúc tác sinh học có thành phần cơ bản là protein.

Enzyme là chất xúc tác sinh học có thành phần cơ bản là protein.
... Enzym khả tác dụng lên chất định Cấu trúc trung tâm hoạt động enzym phải kết hợp chặt chẽ với cấu trúc chất, khác biệt nhỏ cấu trúc chất làm enzym không xúc tác Đặc hiệu tương đối: enzym tác ... động chất hòa tan gắn pha tĩnh trạng thái rắn Người ta thường chọn chất khả gắn kết với chất (hòa tan) định phân tách làm pha tĩnh Tương tác chất hòa tan pha tĩnh tương tác hấp phụ, tương tác ... biệt hai nhóm: "tâm xúc tác" (tham gia trực tiếp vào hoạt động xúc tác enzym) "nền tiếp xúc" (giúp enzym kết hợp đặc hiệu với chất) Một enzym nhiều trung tâm hoạt động, tác dụng trung tâm hoạt...
 • 9
 • 7,033
 • 27

Enzyme

Enzyme
... 16.13) Hình 16.13: Coenzyme chất mang Chức coenzyme vai trò mang chất khắp tế bào Coenzyme C với enzyme E1 tham gia ch uyển hóa A thành sản phẩm B Trong trình phản ứng coenzyme C nhận X từ chất ... thích hoạt tính enzyme giảm enzyme bị hư hại Với nhiệt độ enzyme có giá trị tối thích cho hoạt tính cực đại Nếu nhiệt độ tăng cao so với giá trị tối thích cấu trúc enzyme bị huỷ hoại enzyme hoạt ... hợp enzyme - chất (Hình 16.15 16.16) Sự tương tác chất enzyme diễn theo hai đường: Enzyme có hình dạng cố định, khớp với hình dạng chất giúp cho chất liên kết xác thuận lợi cho phản ứng diễn Enzyme...
 • 16
 • 437
 • 5

Đặc điểm hình thái và hoạt tính một số enzyme ngoại bào của các mẫu nấm sợi phân lập được tại Hà Nội

Đặc điểm hình thái và hoạt tính một số enzyme ngoại bào của các mẫu nấm sợi phân lập được tại Hà Nội
... mối trực tiếp mẫu nấm sợi 3.2 Đặc điểm nuôi cấy v hình thái mẫu nấm sợi (Bảng 1) Sau tuyển chọn, xác định đặc điểm hình thái, số lợng bo tử v hoạt tính enzyme ngoại bo mẫu nấm sợi, tiến hnh thử ... hại mẫu nấm sợi ny cao KếT LUậN M1, M6, M9, M13 v M16 l mẫu nấm sợi đợc phân lập từ 30 mẫu đất thu tổ mối chết khu vực H Nội Năm mẫu nấm sợi ny có nhiều đặc điểm đặc điểm hình thái, tản nấm giống ... nghiên cứu ny l tiến hnh phân lập nấm sợi từ mẫu đất thu đợc vùng H Nội, phân tích đặc điểm hình thái v hoạt tính enzyme ngoại bo chúng Sau thử nghiệm khả gây bệnh cho số loi côn trùng gây hại...
 • 7
 • 753
 • 6

Enzyme là chất xúc tác sinh học có thành phần cơ bản là protein

Enzyme là chất xúc tác sinh học có thành phần cơ bản là protein
... Enzym khả tác dụng lên chất định Cấu trúc trung tâm hoạt động enzym phải kết hợp chặt chẽ với cấu trúc chất, khác biệt nhỏ cấu trúc chất làm enzym không xúc tác Đặc hiệu tương đối: enzym tác ... động chất hòa tan gắn pha tĩnh trạng thái rắn Người ta thường chọn chất khả gắn kết với chất (hòa tan) định phân tách làm pha tĩnh Tương tác chất hòa tan pha tĩnh tương tác hấp phụ, tương tác ... biệt hai nhóm: "tâm xúc tác" (tham gia trực tiếp vào hoạt động xúc tác enzym) "nền tiếp xúc" (giúp enzym kết hợp đặc hiệu với chất) Một enzym nhiều trung tâm hoạt động, tác dụng trung tâm hoạt...
 • 9
 • 3,078
 • 27

Thu nhật enzyme cellulase của trichoderma reesei trên môi trường bán rắn

Thu nhật enzyme cellulase của trichoderma reesei trên môi trường bán rắn
... men bán rắn: Để xác định thành phần môi trường điều kiện tối ưu cho sinh trưởng sinh tổng hợp enzym, nấm sợi nuôi môi trường có tỷ lệ bã mía cám mì khác (7:3, 6:4, 5:5, 4:6 3:7), độ ẩm môi trường ... trên, ta kết luận canh trường nuôi cấy T reesei VTT-D-80133 có đầy đủ tiểu phần hệ cellulase kDa 66 45 36 29 24 20 KẾT LUẬN Môi trường tối ưu cho T reesei VTT-D-80133 sinh cellulase là: tỷ lệ BM:CM ... Phương trình hồi qui thu tương thích với thực nghiệm Tối ưu hóa thực nghiệm theo kế hoạch leo dốc Bảng 3 .Môi trường nuôi cấy T reesei VTT-D-80133 theo kế hoạch leo dốc Môi trường X1 X2 X3 y 4:6...
 • 8
 • 500
 • 7

Khảo sát quá trình cố đinh enzyme α-amylase (termamyl) bởi chất mang cmc-alginate

Khảo sát quá trình cố đinh enzyme α-amylase (termamyl) bởi chất mang cmc-alginate
... đến trình cố định enzyme CMC-Alginate 3.2.1 .Khảo sát nồng độ alginate CaCl2 đến trình cố định enzyme Nồng độ CMC dung dịch hỗn hợp ban đầu 2% Bảng 2: Khảo sát nồng độ alginate CaCl2 đến trình cố ... protein cố định lớn nhất, gel bền làm cho chất khó khuếch tán vào gel, sản phẩm khuếch tán làm giảm hoạt tính enzyme cố định 3.2.2 .Khảo sát nồng độ CMC đến trình cố định enzyme Khảo sát nồng ... CaCl2 6% Bảng 3: Khảo sát nồng độ CMC đến trình cố định enzyme Termamyl Hoạt tính (U/μg enzyme cố định) Hoạt tính riêng (U/μg protein cố định) Hoạt tính riêng enzyme cố định so với enzyme tự (%)...
 • 6
 • 734
 • 1

Giáo trình Enzyme

Giáo trình Enzyme
... gọi coenzyme (bảng 2) Một số enzyme đòi hỏi coenzyme vài ion kim loại cho hoạt tính Một coenzyme ion kim loại liên kết cộng hóa trò với protein enzyme gọi nhóm thêm hay nhóm prosthetic Một enzyme ... Xuân Lương Khoa Sinh học -5- Enzyme có hoạt tính xúc tác với coenzyme (hoặc) ion kim loại hợp lại gọi holoenzyme Phần protein loại enzyme gọi apoenzyme hay apoprotein Coenzyme hoạt động vật mang ... mặt enzyme Cần ý enzyme phản ứng không xảy ra, có mặt enzyme phản ứng thực mà không cần thay đổi nhiệt độ (c) Biến thiên lượng phản ứng enzyme xúc tác có enzyme xúc tác A B Trong phản ứng enzyme...
 • 78
 • 510
 • 4

Nghiên cứu thu nhận phế phẩm enzyme protease từ ruột các pasa (pangasius bocourti)

Nghiên cứu thu nhận phế phẩm enzyme protease từ ruột các pasa (pangasius bocourti)
... lệ ruột/ dung mơi Hình Ảnh hưởng pH dung mơi đến q trình trích ly protease từ ruột cá đến q trình trích ly protease từ ruột cá Chúng tơi nhận thấy dịch trích ly enzyme thu có tổng hoạt tính protease ... thời gian trích ly đến hoạt trích ly protease từ ruột cá tính protease thu nhận từ ruột cá Khi tăng thời gian trích ly từ phút lên 10 phút khả khuếch tán enzyme protease vào dung mơi tăng Với thời ... hiệu suất thu hồi enzyme mức tinh chế phẩm giảm 3.4.Lựa chọn tác nhân kết tủa thích hợp Từ kết nghiên cứu thu chúng tơi nhận thấy tác nhân kết tủa protease sử dụng cho hiệu suất thu hồi enzyme cao...
 • 10
 • 593
 • 7

Thu nhận enzyme pectinase từ sp.niger - tinh sạch bằng phương pháp lọc gel và lọc màng

Thu nhận enzyme pectinase từ sp.niger - tinh sạch bằng phương pháp lọc gel và lọc màng
... (8,26.1 0-2 & 8,97.1 0-2 UI/mg protein) Do đó, định thu nhận enzyme pectinase sau 48 nuôi cấy sau đem tiến hành tinh 3.2 Phân tích chế phẩm enzyme pectinase phương pháp lọc gel Bio Gel P 30 Dung dịch enzyme ... phẩm enzyme phương pháp lọc gel sử dụng cột Bio Gel P 30 (0,8 x 30cm) thu phân đoạn có hoạt độ enzyme pectinase với tốc độ chảy qua cột 15ml/giờ tách tạp chất tốt 30 ml/giờ Phương pháp lọc màng ... 150rpm ứng dụng tinh enzyme pectinase thu nhận từ Asp niger nói riêng enzyme nói chung với kỹ thu t đơn giản hiệu Để phân tách tinh có hiệu suất cao nên chọn cột lọc gel kích thước màng lọc phù hợp...
 • 5
 • 1,222
 • 5

Xem thêm