giáo trình khoa học tự nhiên về cây trồng

giáo án khoa học tự nhiên vnen lớp 6 bài 1

giáo án khoa học tự nhiên vnen lớp 6 bài 1
... Giáo án môn KHTN lớp Năm học: 2 015 -20 16 Tiết B Hình thành kiến thức: Trợ giúp giáo viên /Phương tiện -GV: Thông báo mục tài liệu HDH -GV: (nhóm) Yêu cầu học sinh xem hình 1. 2 trả lời ... kiểm tra-đánh giá, phụ lục: - Đánh giá lớp - Đánh giá quan sát, nhận xét cá nhân nhóm - Đánh giá câu hỏi /bài tập/nhiệm vụ học tập - Đánh giá thông qua sản phẩm cụ thể: (mô tả công việc học sinh ... trình) vào bảng 1, 1 (6 bước) -GV: Y/c học sinh quan sát biểu tượng hình 1. 3 đặt bước tương ứng cho thích hợp -GV: Nhận xét, gợi ý -HS: Ghi lại bước thực theo bước vào bảng 1. 1 (6 nội dung tương...
 • 3
 • 6,058
 • 55

MỘT số vấn đề về đào tạo GIÁO VIÊN THCS TRÌNH độ đại học môn KHOA học tự NHIÊN

MỘT số vấn đề về đào tạo GIÁO VIÊN THCS TRÌNH độ đại học môn KHOA học tự NHIÊN
... khung chương trình chương trình chi tiết đào tạo giáo viên dạy môn học tích hợp, xây dựng lộ trình cụ thể thí điểm đào tạo đại trà giáo viên dạy môn Khoa học tự nhiên Kết luận Đổi đồng giáo dục phổ ... đồng nghiệp 2.1.2 Hình thức thời gian đào tạo 463 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI Đào tạo giáo viên dạy học môn Khoa học tự nhiên trường THCS thực theo phương thức tín chỉ, ... lượng có trị số lớn Mục tiêu chương trình cần phải xác định theo chuẩn nghề nghiệp Chuẩn đầu trình độ đại học khối ngành Sư phạm đào tạo giáo viên THCS, giáo viên môn Khoa học tự nhiên cần ý...
 • 6
 • 413
 • 0

Đề tài nghiên cứu chương trình ngữ dụng trong sách giáo khoa trung học phổ thông – ban khoa học tự nhiên

Đề tài nghiên cứu chương trình ngữ dụng trong sách giáo khoa trung học phổ thông – ban khoa học tự nhiên
... thoại học líp học Nhận xét chung Nhìn chung chuẩn kiến thức mà ngữ dụng đặt chương trình sách giáo khoa trung học phổ thông không khó học sinh Trong thời lượng cho phép, gợi mở giáo viên, học sinh ... kiến thức khả tiếp nhận học sinh trung học phổ thông Tuy vậy, tồn vài nhược điểm cần khắc phục I Cấu trúc chương trình: Trong chương trình phổ thông trung học, kiến thức ngữ dụng phân chia đồng cho ... nhân phép lịch Bài tập chuyên đề Ngữ văn Trần Thị Minh Trang - K54D Chương II NHẬN XÉT KIẾN THỨC NGỮ DỤNG TRONG SÁCH GIÁO KHOA PHỔ THÔNG TRUNG HỌC (LỚP 10-11-12) Nội dung kiến thức ngữ dụng...
 • 31
 • 341
 • 0

Xây dựng phần mềm tế bào học hỗ trợ cho dạy và học phần cấu tạo tế bào (Chương trình sách giáo khoa Sinh học 10 trung học phổ thông thí điểm phân ban Ban khoa học tự nhiên).

Xây dựng phần mềm tế bào học hỗ trợ cho dạy và học phần cấu tạo tế bào (Chương trình sách giáo khoa Sinh học 10 trung học phổ thông thí điểm phân ban Ban khoa học tự nhiên).
... (Chơng trình sách giáo khoa Sinh học 10 trung học phổ thông thí điểm phân ban - Ban khoa học tự nhiên) Thuật ngữ Xây dựng phần mềm đợc xem xét dới góc độ lý luận dạy học chữ xây dựng đợc hiểu xây dựng ... thiết kế phần mềm tế bào học Phân tích cấu trúc nội dung chơng trình sinh học 10 (sách giáo khoa thí điểm phân ban - Ban KHTN, 2) làm sở cho việc nghiên cứu xây dụng phần mềm sinh học tế bào Điều ... chơng trình sinh học 10 ban KHTN: V.3 Phân tích cấu trúc chơng trình nội dung sách giáo khoa sinh học 10 ban KHTN ( 2) Chơng II Xây dựng sử dụng PM hỗ trợ cho dạy học sinh học I Nguyên tắc xây dựng...
 • 100
 • 373
 • 0

Giáo trình hướng dẫn những vấn đề cơ bản của thiên văn và cấu trúc của khoa học tự nhiên phần 10 pdf

Giáo trình hướng dẫn những vấn đề cơ bản của thiên văn và cấu trúc của khoa học tự nhiên phần 10 pdf
... mọc thiên thể phụ thuộc vào nơi quan sát xích vĩ thiên thể Các công thức tính đến khúc xạ khí Trái đất có thay đổi chút (Xem sách PV Trinh) IV KHÁI NIỆM THỊ SAI VÀ TÍNH KHOẢNG CÁCH ĐẾN CÁC THIÊN ... ngày thiên thể M: M Z A p po R M1 Hình 42 Là góc phương nhìn thiên thể từ điểm (A) Trái đất phương nhìn từ tâm Trái đất : p = AMO Hay góc từ thiên thể nhìn bán kính Trái đất Khi thiên thể thiên ... độ: * Đổi từ hệ tọa độ xích đạo sang hệ tọa độ chân trời Hình 41 Giả sử ta có thiên thể M, thiên đỉnh Z thiên cực P thiên cầu điểm làm thành tam giác cầu PZM Đối chiếu với công thức tam giác cầu...
 • 5
 • 326
 • 0

Giáo trình hướng dẫn những vấn đề cơ bản của thiên văn và cấu trúc của khoa học tự nhiên phần 9 pptx

Giáo trình hướng dẫn những vấn đề cơ bản của thiên văn và cấu trúc của khoa học tự nhiên phần 9 pptx
... cho việc theo dõi vị trí thiên thể hệ Mặt trời Sự liên hệ thiên cầu địa cầu Z Q’ P B δZ =ϕ i = 90 o−ϕ hρ=ϕ p x 0’ ϕ x' N p' Hình 38 - Định lý độ cao thiên cực: Độ cao thiên cực vĩ độ địa lý nơi ... bu to III LƯỢNG GIÁC CẦU VÀ ỨNG DỤNG Tam giác cầu cơng thức a) Tam giác cầu : A R B E c b a C D Hình 40 Khoảng cách thiên thể thiên cầu cung vòng tròn lớn Do nối vị trí thiên thể ta có tam giác ... Hình 37 - Muốn xác định tọa độ thiên thể M ta làm sau: Vẽ vòng tròn lớn qua ( M cắt hồng đạo HH’ M’ - Hồng vĩ B cung MM’ hay góc MOM’ có giá trị 0o → 90 o (dấu (+) thiên thể Bắc hồng đạo, (-) với...
 • 5
 • 249
 • 0

Giáo trình hướng dẫn những vấn đề cơ bản của thiên văn và cấu trúc của khoa học tự nhiên phần 8 pot

Giáo trình hướng dẫn những vấn đề cơ bản của thiên văn và cấu trúc của khoa học tự nhiên phần 8 pot
... 33 * Thiên cực: Do Trái đất quay nên ta cảm thấy thiên cầu quay Trục quay thiên cầu song song với trục quay Trái đất gọi thiên cực PP’ Thiên cực cắt thiên cầu điểm: P thiên cực bắc, ta hướng ... lớn thiên thể phân bố mặt cầu Đặc điểm thiên cầu: Vì lấy bán kính thiên cầu vô lớn nên bán kính Trái đất nhỏ so với bán kính thiên cầu Vậy nên ta coi điểm Trái đất tâm thiên cầu điểm thiên ... cách ngắn điểm thiên cầu Ta nói: Đường thẳng thiên cầu vòng tròn lớn thiên cầu vẽ đường thẳng song song Những đường điểm thiên cầu Giả sử người quan sát đứng tâm Trái đất, qua ta vẽ thiên cầu mặt...
 • 5
 • 228
 • 0

Giáo trình hướng dẫn những vấn đề cơ bản của thiên văn và cấu trúc của khoa học tự nhiên phần 7 potx

Giáo trình hướng dẫn những vấn đề cơ bản của thiên văn và cấu trúc của khoa học tự nhiên phần 7 potx
... → → phần F F F làm thay đổi hướng gia tốc trọng trường, khiến không hướng → vào tâm Trái đất (từ g thành gφ) Thành phần F làm biến đổi giá trị gia tốc trọng trường gây gia tốc a1 ngược hướng ... động, với bán kính góc 23o 27 chu kỳ ( 26000 năm Hiện thiên cực bắc (giao điểm trục Trái đất với thiên cầu bắc) gần ( chòm Gấu nhỏ, Bắc cực Sau 13000 năm Chức nữ (sao ( Chòm Thiên cầm) gọi Bắc cực ... cực Trái đất di chuyển phức tạp Tuy nhiên dao động tương đối nhỏ, không đáng kể VI TRỌNG TRƯỜNG CỦA TRÁI ĐẤT Trường hấp dẫn Trái đất Định luật vạn vật hấp dẫn Newton phát biểu cho trường hợp...
 • 5
 • 256
 • 0

Giáo trình hướng dẫn những vấn đề cơ bản của thiên văn và cấu trúc của khoa học tự nhiên phần 6 pps

Giáo trình hướng dẫn những vấn đề cơ bản của thiên văn và cấu trúc của khoa học tự nhiên phần 6 pps
... đất là: 2π 2.3,14 ω= = = 7,2.10 −5 rad / s T 24 .60 .60 v = ω R = 7,2.10−5 .6, 4.1 06 = 460 m/s 67 m 28kg Hình 20 : Con lắc Foucoult Để chứng minh Trái đất tự quay năm 1851 nhà vật lý người Pháp Foucault ... e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k c h a n g e Vi e w N y bu to Từ : M = gR 9,81 (6, 4.1 06 ) = = 6. 1024 −11 G 6, 68 .10 - Khối lượng xác chấp nhận Trái đất có ghi phụ lục II HỆ TỌA ĐỘ ĐỊA LÝ Để ... Eratoxten tiến hành đo bán kính Trái đất xác R = 64 00km Thực Trái đất hơ dẹt hai đầu nên bán kính xích đạo là: a = 63 78,16km Ở vùng địa cực là: b = 63 56, 78km độ dẹt Trái đất là: a−b ε= = a 298, 25...
 • 5
 • 293
 • 0

Giáo trình hướng dẫn những vấn đề cơ bản của thiên văn và cấu trúc của khoa học tự nhiên phần 5 doc

Giáo trình hướng dẫn những vấn đề cơ bản của thiên văn và cấu trúc của khoa học tự nhiên phần 5 doc
... 384.4000(46 35= 379.765km m r2 379.7 65 = = = 81 .5 lần Do : m1 r1 46 35 Vậy biết khối lượng Trái đất (sẽ tính chương sau) tính khối lượng Mặt trăng : m 6.10 24 = = 7,36.10 22 kg 81 ,5 81 ,5 Biết chu ... vi hệ Mặt trời mở rộng xa Người có công phát nhà thiên văn Mỹ Kuiper nữ thiên văn người Mỹ gốc Việt Lưu Lệ Hằng (Luu Jean) vào năm 90 kỷ Vấn đề bền vững hệ Mặt trời Hệ Mặt trời hệ gồm Mặt trời ... m Trái đất Hỏa ? Mộc Thổ 10 52 100 16 Có điều dãy số số 28 không ứng với hành tinh Mãi đến cuối kỷ XVIII nhà thiên văn Ý Piazzi quan sát thấy thiên thể nhà toán học Gauss tính toán thấy quĩ...
 • 5
 • 221
 • 0

Giáo trình hướng dẫn những vấn đề cơ bản của thiên văn và cấu trúc của khoa học tự nhiên phần 4 potx

Giáo trình hướng dẫn những vấn đề cơ bản của thiên văn và cấu trúc của khoa học tự nhiên phần 4 potx
... luật Kepler định luật học rút biểu thức lực chi phối chuyển động hành tinh ơng tìm định luật vạn vật hấp dẫn (Xem thêm giáo trình Thiên văn Phạm Viết Trinh) w d o m → r × F gọi mơmen lực ... trường hấp dẫn Bất kỳ vật khác có khối lượng đặt vào trường chịu tác dụng lực hấp dẫn Trường hấp dẫn trường (tức cơng chuyển dời vật trường lực khơng phụ thuộc vào đường mà phụ thuộc vào điểm đầu ... chập lực hấp dẫn b) Tính chất lực hấp dẫn: - Lực hấp dẫn phổ biến cho tồn thể vật vũ trụ - Lực hấp dẫn lực hút, phụ thuộc vào khoảng cách khối lượng vật Về mặt vật lý, khối lượng hấp dẫn (Theo định...
 • 5
 • 243
 • 0

Giáo trình hướng dẫn những vấn đề cơ bản của thiên văn và cấu trúc của khoa học tự nhiên phần 3 pdf

Giáo trình hướng dẫn những vấn đề cơ bản của thiên văn và cấu trúc của khoa học tự nhiên phần 3 pdf
... nhà Thiên văn giàu có xứ Đan mạch bỏ gần 30 năm trời quan sát ghi chép kỹ chuyển động hành tinh, hy vọng sở kiểm tra lý thuyết Ơng chết để lại tồn số liệu cho cộng Kepler, nhà thiên văn tốn học ... Với hành tinh T32 ~ a3 (với a : bán trục lớn; T : chu kỳ) ta có tỷ lệ sau : T12 T22 T32 = = = K = const a1 a2 a3 Trong K số, hay hệ số tỷ lệ Nếu lấy bán trục lớn qua đơn vị thiên văn (AU), lấy ... tồn cơng nhận Nhưng đấu tranh để khẳng định chân lý phải kéo dài hàng chục năm với dũng cảm hy sinh nhiều nhà khoa học thời w d o m II HỆ NHẬT TÂM COPERNICUS ( CUỘC CÁCH MẠNG LỚN TRONG THIÊN VĂN)...
 • 5
 • 288
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo án khoa học tự nhiênvài nét về chương trình ngữ dụng trong sách giáo khoa trung học phổ thông – ban khoa học tự nhiêngiáo trình cơ sở dữ liệu khoa học tự nhiêngiáo trình mạng máy tính khoa học tự nhiêngiáo trình mạng máy tính đại học khoa học tự nhiêngiáo trình java đại học khoa học tự nhiên3 giáo trình thiết kế và xây dựng mạng lan và wan trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia viện công nghệ thông tin tháng 01 2004võ trọng hùng 2013 bảo vệ môi trường trong xây dựng công trình ngầm và mỏ nhà xuất bản khoa học tự nhiên và công nghệtìm hiểu về khoa học tự nhiênkhái niệm về khoa học tự nhiênlập trình hướng đối tượng khoa học tự nhiêngiáo dục hướng nghiệp trong dạy học các môn khoa học tự nhiên ở trường trung học phổ thông khu vực trung nam bộphát huy tính chủ động tích cực sáng tạo của học sinh qua một số bài về hợp chất của clo lớp 10 ban khoa học tự nhiênbai luan ve muc do hai long cua sinh vien truong dia hoc khoa hoc tu nhienhóa vô cơ chương trình đại học khoa học tự nhiênBusiness communication in person in print online 8th edition newman test bankBusiness communication in person in print online 9th edition amy newman test bankBusiness communication polishing your professional presence 1st edition shwom test bankBusiness communication polishing your professional presence 2nd edition shwom test bankBusiness communication polishing your professional presence 3rd edition shwom test bankBusiness communication today 12th edition bovee test bankBusiness essentials 9th edition ebert test bankBusiness essentials 10th edition ebert test bankBusiness government and society a managerial perspective text and cases 13th edition steiner test bankBusiness essentials sixth canadian edition 6th edition ebert test bankBusiness in action 6th edition bovee test bankBusiness in action 7th edition bovee test bankBusiness law 8th edition cheeseman test bankBusiness ethics ethical decision making and cases 9th edition ferrell test bankBusiness law legal environment online commerce business ethics and international issues 9th edition cheeseman test bankBusiness law today comprehensive 9th edition miller test bankBusiness law today standard text and summarized cases 11th edition miller test bankBusiness law with UCC applications 13th edition brown test bankBusiness marketing management b2b 11th edition hutt test bankBusiness statistics 6th edition levine test bank