san xuat giong cay lam nghiep

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp chính pot

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp chính pot
... chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống trồng lâm nghiệp Bản có công chứng giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống trồng lâm nghiệp Bản có công chứng giấy chứng nhận ... đăng ký kinh doanh mặt hàng giống trồng lâm nghiệp Số hồ sơ: 02 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn qui định Đơn đề nghị chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, Quyết định số kinh doanh giống trồng lâm nghiệp ... 89/2005/QĐ-BNN Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Các loại giống lâm nghiệp có tên Danh mục giống trồng lâm nghiệp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lĩnh vực giống trồng Văn qui định...
 • 5
 • 172
 • 0

Mẫu giấy chứng nhận đơn vị đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp potx

Mẫu giấy chứng nhận đơn vị đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp potx
... Lĩnh vực hoạt động công nhận: Sản xuất, kinh doanh giống LN  Kinh doanh giống LN  Giấy chứng nhận có giá trị đến:  Sản xuất giống LN Ngày … tháng … năm 200… GĐ Sở Nông nghiệp PTNT tỉnh … (Ký...
 • 2
 • 133
 • 0

Mẫu danh sách các đơn vị sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp chính đăng ký hoạt động và đình chỉ hoạt động potx

Mẫu danh sách các đơn vị sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp chính đăng ký hoạt động và đình chỉ hoạt động potx
... (Trung ương) (Tỉnh) Ghi chú: Bản danh sách công bố hàng năm trang web Cục Lâm nghiệp thay đổi, bổ sung đột xuất trường hợp cần thiết ...
 • 2
 • 222
 • 0

Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty TNHH sản xuất giống cây trồng nông lâm nghiệp Thực trạng và giải pháp

Luận văn tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty TNHH sản xuất giống cây trồng nông lâm nghiệp Thực trạng và giải pháp
... tạo động lực cho người lao động công ty TNHH sản xuất giống trồng nông lâm nghiệp Thực trạng giải pháp Trong trình thực luận tập trung nghiên cứu công tác tạo động lực nói chung cho công ty TNHH ... thiện công tác tạo động lực cho người lao động Công ty TNHH sản xuất giống trồng nông lâm nghiệp CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 2.1 Tổng quan tạo động lực 2.1.1 Khái ... người lao động Chương 3: Thực trạng việc nâng cao động lực thúc đẩy người lao động Công ty TNHH sản xuất giống trồng nông lâm nghiệp Chương 4: Kết luận đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác...
 • 88
 • 587
 • 5

giáo trình mô đun thiết kế vườn ươm nghề sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp

giáo trình mô đun thiết kế vườn ươm nghề sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp
... án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 Giáo trình đun Thiết kế vườn ươm giáo trình đun thứ sáu giáo trình đun nghề Sản xuất kinh doanh giống lâm nghiệp Giáo trình có 02 ... vai trò đun - Đây đun khởi đầu nghề sản xuất kinh doanh giống lâm nghiệp, đƣợc giảng dạy cho học viên tham gia học tập nghề sản xuất kinh doanh giống lâm nghiệp - đun cung cấp cho học ... nhiên việc sản xuất giống bà nhỏ, sử dụng giống không rõ xuất xứ, không đăng ký sản xuất kinh doanh, thiết kế vƣờn ƣơm chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu sản xuất, sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm,...
 • 30
 • 160
 • 0

Một số biện pháp kỹ thuật chủ yếu trong sản xuất giống cây Xoan ta (Melia azedarach) tại vườn ươm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Một số biện pháp kỹ thuật chủ yếu trong sản xuất giống cây Xoan ta (Melia azedarach) tại vườn ươm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LƯỜNG VĂN THƯƠNG Tên đề tài: MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CHỦ YẾU TRONG SẢN XUẤT GIỐNG CÂY XOAN TA (Melia azedarach.Linn) TẠI VƯỜN ƯƠM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ... tài: Một số biện pháp kỹ thuật chủ yếu sản xuất giống Xoan ta (Melia azedarach) vườn ươm Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 1.2 Mục đích đề tài Nghiên cứu tìm phương pháp gieo ươm Xoan ta giai ... học cho sinh viên trước trường Được đồng ý ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp, Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên Tôi tiến hành đợt tốt nghiệp với đề tài: Một số biện pháp kỹ thuật chủ yếu sản xuất...
 • 46
 • 206
 • 0

Ảnh hưởng của phương pháp ghép đến sản xuất giống cây trám trắng (CANARIUM ALBUM RAEUSCH) ở thái nguyên

Ảnh hưởng của phương pháp ghép đến sản xuất giống cây trám trắng (CANARIUM ALBUM RAEUSCH) ở thái nguyên
... sống v xuất vờn Trám trắng sau ghép Phơng pháp ghép ảnh hởng lớn đến sống sau ghép, phơng pháp ghép khác dẫn đến mức sống khác Vì vậy, chọn phơng pháp ghép thích hợp cho tỉ lệ sống sau ghép ... xuất giống Trám trắng với mục đích kinh doanh trồng rừng lấy Tóm tắt Phơng pháp ghép Trám trắng (Canarium album Raeusch) khác nhau, ảnh hởng đến số lợng v chất lợng ghép Thử nghiệm phơng pháp ghép ... sinh Trám trắng sau ghép, phơng pháp ghép áp cho tỉ lệ cao (92,2%), sau đến phơng pháp ghép nêm (81,1%) v thấp l phơng pháp ghép mắt đạt 8,9% 3.2 Kết nghiên cứu khả bật chồi Trám trắng sau ghép...
 • 4
 • 1,296
 • 4

BAI 3 & 4. SAN XUAT GIONG CAY TRONG

BAI 3 & 4. SAN XUAT GIONG CAY TRONG
... Giới thiệu sơ lược hình thức sinh sản thực vật: hữu tính ( tự thụ / thụ phấn chéo) & vô tính - Treo sơ đồ H3.2 / 13 SGK phóng to - Quan sát; lưu ý ô gạch chéo biểu tượng dòng không đạt yêu cầu ⇒ ... * Thụ phấn chéo: hình thức sinh sản mà hạt phấn với nhuỵ khác - nhóm thảo luận - Nhóm & - Nhóm & - Nhóm & - Đại diện nhóm trả lời Nhóm khác nhận xét, bổ sung Nội dung III Quy trình sản xuất giống ... niệm sức sống, tính trạng điển hình; sản xuất đại trà - Yêu cầu HS đọc mục II/ 12 SGK - Treo H 3. 1/ 12 SGK phóng to hỏi - Hệ thống sản xuất giống trồng gồm giai đoạn.Nội dung giai đoạn? - khâu...
 • 6
 • 4,490
 • 24

Bài 3+4: Sản xuất giống cây trồng

Bài 3+4: Sản xuất giống cây trồng
... thống sản xuất giống tóm tắt sơ đồ sau: Hạt giống SNC (Siêu ngun chủng) NC (Ngun chủng) XN (Xác nhận) Đại trà III Quy trình sản xuất giống trồng: Sản xuất giống trồng nông nghiệp: Quy trình sản xuất ... từ giống NC 2 Sản xuất giống rừng: • Quy trình sản xuất giống rừng: • - Chọn trội, khảo nghiệm chọn lấy đạt tiêu chuẩn để xây dựng rừng giống vườn giống • - Lấy hạt giống từ rừng giống vøn giống ... trình sản xuất giống trồng nông nghiệp xây dựng dựa vào phương thức sinh sản trồng a) Sản xuất giống trồng tự thụ phấn: Hạt SNC, Hạt SNC, hạt ttáccgiả hạ tá giả SNC NC XN Sản xuất hạt giống theo...
 • 23
 • 1,930
 • 1

bài 4. sản xuất giống cây trồng

bài 4. sản xuất giống cây trồng
... giống SNC NC XN Đại trà Hình 3.1: Hệ thống sản xuất giống trồng III, Quy trình sản xuất giống trồng Sản xuất giống trồng nông nghiệp a Sản xuất giống trồng tự thụ phấn - Hạt SNC, tác giả Hạt SNC, ... đích công tác sản xuất giống trồng - Duy trì, củng cố đặc điểm tốt giống - Tạo số lượng giống cần thiết - Đưa giống tốt nhanh chóng vào sản xuất II, Hệ thống sản xuất giống trồng Hạt giống SNC NC ... thống sản xuất giống trồng đâu kết thúc? ? Hãy cho biết sản xuất hạt giống gồm giai đoạn nào? ? Thế hạt giống SNC? - Nhiệm vụ giai đoạn gì? Nơi có nhiệm vụ sản xuất hạt giống SNC? ? Thế hạt giống...
 • 4
 • 7,235
 • 17

Tài liệu Thủ tục " Hỗ trợ đầu tư trung tâm sản xuất giống cây rừng chất lượng cao " ppt

Tài liệu Thủ tục
... mức đầu dự án xây dựng trung tâm giống 6) Có dự án đầu xây dựng trung tâm giống Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn cấp tỉnh thẩm định chủ đầu dự án định đầu 7) Kết đầu xây dựng trung ... đồng đầu 50% khối lượng công việc (Sở Nông nghiệp PTNT xác nhận) chủ đầu ứng kinh phí hỗ trợ ng ứng với khối lượng hoàn thành Ứng vốn nghiệm thu toán b) Sau đầu xong, chủ đầu có ... tỉnh chưa có sở nuôi cấy mô hỗ trợ đầu xây dựng trung tâm giống theo tiêu chí quy định khoản Điều 4) Là doanh nghiệp quốc doanh doanh nghiệp nhà nước có sở sản xuất giống cổ Quýêt định số phần...
 • 5
 • 249
 • 0

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển công tác quản lý, sản xuất giống cây nguyên liệu giấy trong tổng công ty giấy việt nam tại vùng trung tâm bắc bộ

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển công tác quản lý, sản xuất giống cây nguyên liệu giấy trong tổng công ty giấy việt nam tại vùng trung tâm bắc bộ
... triển công tác quản sản xuất giống nguyên liệu giấy Tổng công ty giấy Việt Nam vùng Trung Tâm Bắc Bộ 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Làm rõ thực trạng công tác quản sản xuất giống NLG Tổng ... sản xuất giống Để đề xuất giải pháp phát triển công tác quản lý, sản xuất giống Tổng công ty giấy Việt Nam vùng Trung tâm Bắc Bộ vừa mang tính khoa học, thực tiễn có tính chiến lược lâu dài Đề ... giống NLG Tổng công ty giấy Việt Nam vùng Trung Tâm - Xác định yếu tố thuận lợi, khó khăn công tác quản sản xuất giống - Đề xuất giải pháp phát triển công tác quản sản xuất giống NLG 1.3...
 • 72
 • 295
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đặc điểm tổ chức sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp tại bqltổ chức điều hành sản xuất giống cây trồng lâm nghiệpquy trình sản xuất giống cây trồng nông nghiệpđiều 5 d 4 18 vi phạm các quy định về sản xuất giống cây trồng không theo đúng tiêu chuẩn quy trình nhân giống phục tráng giống do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hànhquy trình sản xuất giống cây trồngsản xuất giống cây trồngmục đích sản xuất giống cây trồngsản xuất giống cây thụ phấnsản xuất giống cây rừngqui trình sản xuất giống cây trồngcông tác sản xuất giống cây trồngsản xuất giống ếch công nghiệpkỹ thuật sản xuất giống cây trồngsản xuất giống cây tgiống cây lâm nghiệpbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 48. QuảBài 43. Rễ cây