Bai 4 lap trinh tuong tac va MFC trong mo phong

BÀI 4 LẬP TRÌNH TƯƠNG TÁC MFC TRONG PHỎNG doc

BÀI 4 LẬP TRÌNH TƯƠNG TÁC VÀ MFC TRONG MÔ PHỎNG doc
... Tóm tắt Bài giới thiệu kỹ thuật giúp chương trình có tính tương tác cao Các vấn đề trình bày gồm: • Khái niệm lập trình hướng kiện • Tương tác với chương trình bàn phím chuột • Lập trình OpenGL ... dụng thư viện MFC Nội dung Lập trình hướng kiện Lập trình tương tác Windows: bàn phím chuột Lập trình OpenGL sử dụng thư viện MFC • Cơ thư viện MFC • Khởi tạo môi trường OpenGL MFC: Lớp OpenGlInit ... phóng hình – phím để tịnh tiến hình 15 Nội dung Lập trình hướng kiện Lập trình tương tác Windows: bàn phím chuột Lập trình OpenGL sử dụng thư viện MFC • Cơ thư viện MFC • Khởi tạo môi trường...
 • 32
 • 277
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Vai trò các quá trình tương tác sông-biển trong hình tính toán dự báo xói lở bờ biển cửa sông " ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... 120 trình bồi xói bờ biển, cửa sông từ lựa chọn hình thích hợp tính toán dự báo tợng bồi xói Những yếu tố đầu vào quan trọng cho hình theo quy tơng ứng Đối với yêu cầu tính toán dự báo ... điểm cửa sông khu vực nghiên cứu, sử dụng quy trình tính toán thuỷ thạch động lực lạch cửa biển có triều để tính toán dự báo xói lở thông qua đánh giá mức ổn định trắc ngang cửa Quy trình tính toán ... khai hình 3D cửa sông khẳng định quy luật phân bố trầm tích hoàn lu khu vực nghiên cứu Kết luận Các kết xây dựng triển khai quy trình tính toán dự báo bồi xói bờ biển cửa sông cho thấy phức...
 • 9
 • 269
 • 2

BÀI tập lập TRÌNH CNC cơ bản có ảnh phỏng

BÀI tập lập TRÌNH CNC cơ bản có ảnh mô phỏng
... G73 P66 Q91 U-0.1 W0 F0.2 N96 G0 Z30 N101 M30 BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC BÀI 4: Cho chi tiết sau: Chương trình: BIÊN SOẠN: TRẦN VIẾT HIỀN BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC BIÊN SOẠN: TRẦN VIẾT HIỀN O0006 ( tientrong2 ... Fanus tiện BÀI 5: N110 G0 X24 Z20 N115 G0 Z5 N120 G78 P011060 Q200 R0.2 N125 G78 X27 Z-4 R0 P541.5 Q200 F1 N130 G0 X24 N135 G0 Z30 BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC BIÊN SOẠN: TRẦN VIẾT HIỀN CHƯƠNG TRÌNH: O0012 ... G78 X12.2 Z-18 R0 P900 Q200 F1.5 N155 G0 X30 N160 G0 X32 Z10 N165 M30 BÀI TẬP LẬP TRÌNH CNC BIÊN SOẠN: TRẦN VIẾT HIỀN CHƯƠNG TRÌNH: O0004 ( tientrong ) N35 G0 Z100 N66 G1 X34 Z0 G41 N5 G90 N40...
 • 49
 • 2,299
 • 10

bài 4 lập trình hướng đối tượng hình bom

bài 4 lập trình hướng đối tượng và mô hình bom
... trúc hướng đối tượng Phương thức lập trình hướng đối tượng phát triển rộng rãi Lập trình hướng đối tượng hình DOM PHƯƠNG THỨC LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Lập trình hướng đối tượng hình DOM Lập ... thức vào đối tượng Khái niệm lớp Định nghĩa lớp, tạo đối tượng từ lớp Các thao tác với đối tượng lớp Browser Object Model Lập trình hướng đối tượng hình DOM PHƯƠNG THỨC LẬP TRÌNH Lập trình hướng ... trình hướng đối tượng: sống thực lập trình Trong sống có đối tượng bóng, bàn… với đặc tính hành động riêng lập trình đối tượng với đặc tính hành động Lập trình hướng đối tượng hình DOM...
 • 38
 • 1,769
 • 0

bài 4 lập trình với csdl ado.net kiến trúc không kết nối lập tình giao diện

bài 4 lập trình với csdl ado.net và kiến trúc không kết nối và lập tình giao diện
... trợ XML Lập trình với CSDL - ADO.Net & Kiến trúc không kết nối Kiến trúc không kết nối Kiến trúc không kết nối Kết nối thiết lập tạo CSDL máy tính, sau kết nối đóng Thao tác với update lại CSDL ... trúc không kết nối ADO.NET ADO.NET cầu nối ứng dụng CSDL ADO.NET hỗ trợ lập trình viên kết nối với hệ quản trị CSDL SQL Server, Microsoft Access, Oracle… Lập trình với CSDL - ADO.Net & Kiến trúc ... Mỗi dòng có nhiều cột Lập trình với CSDL - ADO.Net & Kiến trúc không kết nối 11 Kiến trúc không kết nối DataAdapter kết nối với CSDL thông qua Connection, lấy liệu lưu vào DataSet Ứng dụng lấy...
 • 58
 • 229
 • 0

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN GIÁC SƠ ĐỒ TRÊN MÁY TÍNH - BÀI 4 LẬP BẢNG QUY ĐỊNH TÁC NGHIỆP SƠ ĐỒ

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN GIÁC SƠ ĐỒ TRÊN MÁY TÍNH - BÀI 4 LẬP BẢNG QUY ĐỊNH VÀ TÁC NGHIỆP SƠ ĐỒ
... MAY BÀI GIẢNG Bài 4: LẬP BẢNG QUY ĐỊNH VÀ TÁC NGHIỆP GIÁC SƠ ĐỒ GIẢNG VIÊN: ĐÀO THỊ HỒNG VÂN Tp Hồ Chí Minh, /3/20 14 LẬP BẢNG QUY ĐỊNH GIÁC SƠ ĐỒ ASM-TTX2 SIZE M LẬP BẢNG TÁC NGHIỆP GIÁC SƠ ĐỒ ... ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN GIÁC SƠ ĐỒ TRÊN MÁY TÍNH BÀI 4: Lập bảng quy định tác nghiệp đồ 5t ANH CHỊ HÃY THIẾT LẬP BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT BỘ CÔNG THƯƠNG TẬP ĐOÀN ... SƠ ĐỒ CHO 1800000 ÁO SƠ MI NAM S M L XL MÀU 150 300 150 300 MÀU 150 300 150 300 YÊU CẦU: MỘT SƠ ĐỒ SẢN PHẨM MỘT BÀN CẮT 100 LỚP SƠ ĐỒ 1: SMLXL VỚI 100 LỚP VẢI CHO MỖI MÀU SƠ ĐỒ 2: 2M2XL VỚI 100...
 • 13
 • 237
 • 0

bài 4 lập trình php(phần 2)

bài 4 lập trình php(phần 2)
... chữ viết hoa Bài 4: Lập trình PHP (phần 2) 14 Sửa chuỗi Ví dụ: Bài 4: Lập trình PHP (phần 2) 15 1.1.7 Chuyển đổi chuỗi mảng Sử dụng hàm chuyển đổi: Ví dụ: Bài 4: Lập trình PHP (phần 2) 16 1.1.8 ... thông dụng: Bài 4: Lập trình PHP (phần 2) 19 Sử dụng hàm toán học Ví dụ: Bài 4: Lập trình PHP (phần 2) 20 1.2.2 Sinh số ngẫu nhiên Các hàm sinh số ngẫu nhiên: Bài 4: Lập trình PHP (phần 2) 21 Sinh ... dạng thông dụng hàm date: Bài 4: Lập trình PHP (phần 2) 28 Sử dụng nhãn thời gian Bài 4: Lập trình PHP (phần 2) 29 Sử dụng nhãn thời gian Ví dụ: Bài 4: Lập trình PHP (phần 2) 30 Sử dụng nhãn thời...
 • 53
 • 179
 • 0

BÀI 4: LẬP TRÌNH GIAO DIỆN (GUI) potx

BÀI 4: LẬP TRÌNH GIAO DIỆN (GUI) potx
... System.exit(0); 42 LỚP PANEL (VÙNG CHỨA) • Lớp Panel kế thừa từ Container Nó dùng để tạo giao diện theo ý muốn • Ví dụ: Một giao diện có nhiều panel xếp theo layout định, panel lại có component xếp theo layout ... chạy độc lập • Frame cửa sổ có tiêu đề đường biên Bố cục mặc định Frame BorderLayout • Frame kế thừa từ Window, nghe kiện xảy cửa sổ cài đặt giao tiếp WindowListener • Các ứng dụng độc lập thường ... start… Applet – Các ứng dụng độc lập dùng Frame phải có hàm main chạytrực tiếp lệnh java – Cần có lệnh setSize, setVisible(true) để hiển thị Frame – Ở cuối chương trình nên có lệnh: System.exit(0);...
 • 74
 • 266
 • 0

BÀI 4: LẬP TRÌNH GIAO DIỆN (GUI) docx

BÀI 4: LẬP TRÌNH GIAO DIỆN (GUI) docx
... System.exit(0); 42 LỚP PANEL (VÙNG CHỨA) • Lớp Panel kế thừa từ Container Nó dùng để tạo giao diện theo ý muốn • Ví dụ: Một giao diện có nhiều panel xếp theo layout định, panel lại có component xếp theo layout ... chạy độc lập • Frame cửa sổ có tiêu đề đường biên Bố cục mặc định Frame BorderLayout • Frame kế thừa từ Window, nghe kiện xảy cửa sổ cài đặt giao tiếp WindowListener • Các ứng dụng độc lập thường ... start… Applet – Các ứng dụng độc lập dùng Frame phải có hàm main chạytrực tiếp lệnh java – Cần có lệnh setSize, setVisible(true) để hiển thị Frame – Ở cuối chương trình nên có lệnh: System.exit(0);...
 • 74
 • 211
 • 0

Bài 4: Lập trình mạng thread trong java_TS Nguyễn Mạnh Hùng

Bài 4: Lập trình mạng thread trong java_TS Nguyễn Mạnh Hùng
... tf.setVisible(true); HourThread htd = new HourThread(tf); MinuteThread mtd = new MinuteThread(tf,htd); SecondThread std = new SecondThread(tf,mtd); htd.start(); mtd.start(); std.start(); } } 24 Kết 25 Bài tập ... } } 19 Lớp MinuteThread (1) public class MinuteThread extends Thread{ private TimeFrame tf; private HourThread htd; private int count; public MinuteThread(TimeFrame tf, HourThread htd){ super(); ... Nội dung      Mô hình kiến trúc Thread Khai báo phương thức Trao đổi liệu thread Ví dụ Bài tập Mô hình Thread Mô hình Thread [image source: http://www.tutorialspoint.com/java/]...
 • 27
 • 2,388
 • 0

bai 4: CHUONG TRINH MAY TINH VA DU LIEU

bai 4: CHUONG TRINH MAY TINH VA DU LIEU
... báo biến: - Khai báo tên biến - Khai báo kiểu liệu biến -Ví dụ 3: Khai báo biến Pascal: Var m, n: integer ;; Var m, n: integer s, dientich :: real ;; s, dientich real Từ khoá thong_bao :: string ... liệu ? Bài Khai báo biến: Từ khoá Biến kiểu số thực (Real) Biến kiểu nguyên (Integer) Var m, n: integer; Var m, n: integer; s, dientich: real; s, dientich: real; thong_bao: thong_bao: string; ... Khai báo biến: ? Hãy khai báo hai biến A, B có kiểu số nguyên, biến C kiểu kí tự, R kiểu số thực Var A , B : Integer ; C: Char ; R : real ; Bài Sử dụng biến chương trình: - Gán giá trị cho biến:...
 • 19
 • 233
 • 0

Bài 3 lap trinh ios biến hằng số

Bài 3 lap trinh ios biến và hằng số
... mạnh dạn thêm dấu * (dấu sao) vào trước tên biến, bạn Hằng s ố: • • • • • • Hằng số bi ến, có th ể đượ c khai báo bi ến th ường hay bi ến trỏ Giá trị biến h ằng số g ọi tắt s ố không th ể thay ... này, có th ể đượ c gán tạo biến Hằng số th ường đượ c khai báo đầu đo ạn code ho ặc Class ch ạy ứng dụng Khai báo: // Khai báo biến số mang kiểu số nguyên gán giá trị cho số vừa tạo int const Bien_A ... liệu NSLog() (Áp dụng 1, bạn nhé): int %i: số nguyên bình thường %o: biểu diễn hệ c số – octal (hoặc %#o v ới số octal bắt đầu số 0) %x: biểu diễn hệ c số 16 – hexa ( %#x muốn định dạng bắt đầu...
 • 2
 • 144
 • 0

Bài 4 lap trinh ios toán tử

Bài 4 lap trinh ios toán tử
... tròn số vậy, bạn Toán tử phức hợp: (+=, -=, *=, /=, %=, &=) Ví dụ đơn giản phép toán phức hợp += a += b; Tương đương với a = a + b; Tương tự toán tử ph ức hợp khác, bạn Riêng toán tử phức hợp &=, ... cấp cho bạn toán tử tăng giảm giá trị tiện lợi ++ toán tử tăng giá trị biến thêm 1, t ương đương v ới toán t ph ức h ợp += v ới giá trị (+=1) a = a + tương đương với a++ a+=1 toán tử giảm giá ... true TRUE) Toán tử logic: (!, &&, ||) ! toán tử Not, nghĩa không phải, không đúng, sai (0, false FALSE) !true -> false !false -> true Toán tử %% toán tử || đượ c dùng để lấy giá giá trị Ví dụ:...
 • 5
 • 130
 • 0

Xem thêm