Chuong 01 ke toan dau tu theo phuong phap von chu so huu

Chuong 01 ke toan dau tu theo phuong phap von chu so huu

Chuong 01 ke toan dau tu theo phuong phap von chu so huu
... 01/ 01 vào năm sau: Năm 2010 2011 2012 Thu nhập $ 70,000 110,000 130,000 Cổ tức tiền mặt $ 20,000 40,000 50,000 Giá trị hợp lý ngày 01/ 01 $ 800,000 840,000 930,000 Trên Báo cáo tài năm 2010 2011 ... chưa thực $4,000 năm 2010 khoản ghi có $9,000 năm 2011 giá trị lũy $13,000 báo cáo phần vốn chủ sở hữu 2011 Giant Tuy nhiên, sau thay đổi phương pháp vốn chủ vào ngày 01/ 01/ 2012 , Giant phải báo ... dư tài sản lên $320,000 ngày 01/ 01/ 2011 Vào ngày 01/ 07/ 2011 , Top định bán 10,000 cổ phiếu (1/4 khoản đầu tư) với giá $110,000 tiền mặt, giảm Chương − Kế toán đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở...
 • 28
 • 252
 • 0

Chương 8 Kế toán thu nhập, chi phí và vốn chủ sở hữu của ngân hàng thương mại

Chương 8 Kế toán thu nhập, chi phí và vốn chủ sở hữu của ngân hàng thương mại
... 9/30/2012 Kế toán thu nhập nhập,, chi phí xác định kết kinh doanh NHTM 1.1 Khái quát khoản thu nhập, chi phí chủ yếu xác định kết kinh doanh NHTM 1.2 Kế toán thu nhập, chi phí xác định kết kinh ... toán vốn chủ sở hữu NHTM 2.1 Khái quát vốn chủ sở hữu NHTM 2.2 Kế toán nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến vốn chủ sở hữu NHTM 2.3 Kế toán phát hành công cụ lai ghép 17 2.1 Khái quát vốn chủ sở hữu NHTM ... NHTM 1.3 Kế toán chi phí thu VAT NHTM 1.4 Kế toán phân phối kết kinh doanh NHTM 1.1 Khái quát khoản thu nhập nhập,, chi phí chủ yếu & xác định KQKD NHTM Thu nhập chi phí NHTM • • • • • • Thu nhập...
 • 15
 • 307
 • 0

kế toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu

kế toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu
... Khoa kế toán - HVTC Nguồn vốn chủ sở hữu Nợ phải trả Nợ phải trả khoản nợ phát sinh trình sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp phải trả cho đơn vị, tổ chức kinh tế, xã hội cá nhân nh: nợ tiền ... Khoa kế toán - HVTC 8.2 Kế toán khoản NPT - Nợ ngắn hạn: Vay ngắn hạn Nợ dài hạn đến hạn trả Phải trả cho ngời bán Thuế khoản phải nộp NN Phải trả CNV Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch ... hạn - Nợ dài hạn - Nợ khác Yêu cầu quản lý 03/29/16Copyright Bộ môn KTDN - Khoa kế toán - HVTC Nguồn vốn chủ sở hữu Nguồn vốn chủ sở hữu: nguồn hình thành nên loại tài sản doanh nghiệp chủ...
 • 78
 • 296
 • 0

bài giảng toán hành chính sự nghiệp chương 4 KẾ TOÁN ĐẦU TÀI CHÍNH

bài giảng kê toán hành chính sự nghiệp chương 4 KẾ TOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
... 1218 – ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN KHÁC TÀI KHOẢN ĐTTC 221 – ĐTTC DÀI HẠN 2211 – ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN DÀI HẠN SDĐK 2212 – VỐN GÓP TPS SDCK TPS 2218 – ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN KHÁC MỘT SỐ NGHIỆP VỤ ... ĐIỂM CỦA ĐTTC NGẮN HẠN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN THỜI HẠN THU HỒI VỐN KHÔNG QUÁ MỘT NĂM THỜI HẠN THU HỒI VỐN TRÊN MỘT NĂM TÀI KHOẢN ĐTTC 121 – ĐTTC NGẮN HẠN 1211 – ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN NGẮN HẠN ... ĐỒNG LIÊN DOANH, NHẬN LẠI VỐN GÓP, CÓ PHÁT SINH PHẦN KHÔNG THU HỒI ĐƯỢC Thank You ! BÀI TẬP VỀ NHÀ Bài 24, 25 ...
 • 7
 • 769
 • 16

Bài giảng kế toán hành chính sự nghiệp chương 4 kế toán đầu xây dựng cơ bản

Bài giảng kế toán hành chính sự nghiệp  chương 4 kế toán đầu tư xây dựng cơ bản
... dụng cho chủ đầu Nội dung 4. 3.1 Kế toán nguồn vốn đầu xây dựng 4. 3.2 Kế toán chi phí đầu xây dựng 4. 3.3 Kế toán toán vốn đầu xây dựng 4. 3.1 Kế toán nguồn vốn đầu xây dựng Tài khoản ... vốn đầu xây dựng Kế toán chi phí xây dựng TK 241 xây dựng dở dang 4. 2 Kế toán đầu xây dưng trường hợp có thành lập ban quản lý dự án 4. 2.1 Kế toán nguồn vốn đầu xây dựng 4. 2.2 Kế toán ... 2 14/ 2000/QĐ-BTC BTC Kế toán hạch toán đầu xây dựng hệ thống sổ sách riêng Kế toán nguồn vốn đầu xây dựng TK 44 1 – Nguồn vốn đầu Kế toán chi phí xây dựng TK 241 – Chi phí đầu xây dựng Trường...
 • 58
 • 371
 • 2

CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN ĐẦU TÀI CHÍNH pps

CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH pps
... doanh đầu khác 2.3.2 Hạch toán a TK sử dụng: - TK 221: Đầu vào công ty - TK 2 22: Vốn góp liên doanh - TK 223: Đầu vào công ty liên kết - TK 228.8: Đầu dài hạn khác 2.3 Kế toán Đầu ... nâng cao hiệu kinh doanh CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH 2.1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 2.1.2 Phân loại Tiêu thức Hình thức đầu Đặc điểm Đầu ngắn hạn Những khoản đầu có thời gian thu hồi ... CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH 2.1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 2.1.1 Khái niệm Đầu tài hoạt động khai thác, sử dụng nguồn lực, tiền nhàn rổi DN để đầu nhằm tăng thu nhâp,...
 • 12
 • 394
 • 1

Lập và quản lý danh mục đầu theo phương pháp CANSLIM

Lập và quản lý danh mục đầu tư theo phương pháp CANSLIM
... Treynor danh mục P danh mục B Nếu TP > TB danh mục P đánh giá thực thi tốt 1.3 Quản danh mục đầu 1.3.1 Khái niệm quản danh mục đầu Quản danh mục đầu chứng khoán (gọi tắt quản danh ... CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ PHƯƠNG PHÁP CANSLIM 1.1 Khái niệm danh mục đầu cần thiết phải đầu theo danh mục 1.1.1 Khái niệm danh mục đầu Hiểu cách đơn giản danh mục tập hợp ... Khi nhà đầu tiến hành đầu theo danh mục, nhà đầu điều chỉnh danh mục để phù hợp với lợi suất yêu cầu Thứ hai, đầu danh mục đầu giúp nhà đầu đa dạng hóa rủi ro Khi đầu theo hình...
 • 91
 • 1,483
 • 24

Đề tài: "Lập và quản lý danh mục đầu theo phương pháp CANSLIM" ppt

Đề tài:
... Treynor danh mục P danh mục B Nếu TP  TB danh mục P đánh giá thực thi tốt 1.3 Quản danh mục đầu 1.3.1 Khái niệm quản danh mục đầu Quản danh mục đầu chứng khoán (gọi tắt quản danh ... điều chỉnh danh mục nhằm tái tối ưu hoá danh mục để đạt mục tiêu đầu đề 1.3.2 Chiến lược quản danh mục đầu Khi có danh mục nhà đầu có chiến lược phù hợp để quản danh mục Thực tế ... niệm danh mục đầu cần thiết phải đầu theo danh mục 1.1.1 Khái niệm danh mục đầu 1.1.2 Sự cần thiết phải đầu chứng khoán theo danh mục 1.1.2.1 Đối với nhà đầu thị...
 • 98
 • 357
 • 3

Kế toán chi phí theo phương pháp “chi phí mục tiêu”

Kế toán chi phí theo phương pháp “chi phí mục tiêu”
... vậy, lý giải thích tiến triển kế toán chi phí từ phương pháp truyền thống thành phương pháp đại, biết phương pháp chi phí mục tiêu (target costing), phương pháp chi phí theo hoạt động (Activity Based ... để phát triển phương pháp kế toán quản trị đại định nghĩa chi phí mục tiêu sau: Phương pháp chi phí mục tiêu tổng thể phương pháp, công cụ quản trị cho phép đạt mục tiêu chi phí mục tiêu hoạt ... Chi phí ước tính Cải tiến trình phác thảo SX công nghệ Giai đoạn phác họa/giảm chi phí sản xuất Chi phí mục tiêu Chi phí mục tiêu Cải tiến phương pháp sản xuất Kaizen chi phí kế hoạch Chi phí...
 • 6
 • 169
 • 1

Lập và quản lý danh mục đầu theo phương pháp CANSLIM

Lập và quản lý danh mục đầu tư theo phương pháp CANSLIM
... Treynor danh mục P danh mục B Nếu TP > TB danh mục P đánh giá thực thi tốt 1.3 Quản danh mục đầu 1.3.1 Khái niệm quản danh mục đầu Quản danh mục đầu chứng khoán (gọi tắt quản danh ... CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT DANH MỤC ĐẦU TƯ VÀ PHƯƠNG PHÁP CANSLIM 1.1 Khái niệm danh mục đầu cần thiết phải đầu theo danh mục 1.1.1 Khái niệm danh mục đầu Hiểu cách đơn giản danh mục tập hợp ... Khi nhà đầu tiến hành đầu theo danh mục, nhà đầu điều chỉnh danh mục để phù hợp với lợi suất yêu cầu Thứ hai, đầu danh mục đầu giúp nhà đầu đa dạng hóa rủi ro Khi đầu theo hình...
 • 91
 • 2,026
 • 0

Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ theo phương pháp trực tiếp tại công ty TNHH lifetech việt nam

Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ theo phương pháp trực tiếp tại công ty TNHH lifetech việt nam
... đồ tổ chức máy kế toán công ty TNHH Lifetech Việt Nam nh sau : Kế toán trởng Kế toán tổng hợp Kế toán vốn tiền Kế toán tiêu thụ Kế toán thuế Kế toán công nợ toán Thủ quỹ - Kế toán trởng : Là ... II Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ hàng hóa theo phơng pháp trực tiếp tai công ty TNH Lifetech Việt Nam 2.1 Đặc điểm chung hàng hóa tình hình tiêu thụ hàng hóa công ty TNHH Lifetech Việt Nam ... 2.500.000 2.2 Thực trạng kế toán tiêu thụ theo phơng pháp trực tiếp công ty TNHH Lifetech Việt Nam Các phơng pháp luân chuyển chứng từ dựa theo phơng thức bán hàng công ty TNHH Lifetech Việt Nam, diễn...
 • 38
 • 64
 • 0

Đánh giá thực trạng và phương hướng hoàn thiện kế toán đầu tài chính.DOC

Đánh giá thực trạng và phương hướng hoàn thiện kế toán đầu tư tài chính.DOC
... I: Cơ sở lý luận kế toán đầu hoạt động tài Phần II: Đánh giá thực trạng phương hướng hoàn thiện kế toán đầu tài Tuy nhiên, xem xét chế độ vận dụng chế độ kế toán đầu tài góc độ lý thuyết ... ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH I Đánh giá thực trạng chế độ vận dụng chế độ kế toán đầu tài 1.1 Sự đổi chế độ kế toán đầu tài Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ... giá gốc đầu  Nguyên tắc trình bày khoản đầu báo cáo tài chính: Trên báo cáo tài riêng nhà đầu tư, khoản đầu tài kế toán theo phương pháp giá gốc, Báo cáo tài hợp nhà đầu tư, khoản đầu...
 • 28
 • 496
 • 1

Phương pháp kế toán đầu vào công ty con trên báo cáo tài chính.pdf

Phương pháp kế toán đầu tư vào công ty con trên báo cáo tài chính.pdf
... phương pháp kế toán khoản đầu vào công ty BCTC công ty mẹ không ảnh hưởng đến kết cuối phản ánh BCTC hợp tập đoàn nên công ty mẹ tự lựa chọn hai phương pháp kế toán khoản đầu vào công ty ... sở mối quan hệ pháp công ty mẹ công ty Cả công ty mẹ công ty thực thể pháp lý riêng biệt, doanh thu hoạt động đầu vào công ty đựơc ghi nhận sổ kế toán công ty mẹ công ty công bố thức phân ... tin kế toán phục vụ cho mục đích khác Phương pháp kế toán khoản đầu vào công ty BCTC cá thể công ty mẹ không nằm nhận định Điều khẳng định tồn phương pháp kế toán khoản đầu BCTC công ty...
 • 4
 • 266
 • 0

Hoạt động kế toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ.

Hoạt động kế toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ.
... hàng Thơng mại Chơng 2: Hoạt động kế toán quốc tế theo phơng thức tín dụng chứng từ Chơng 3: Kế toán phơng thức tín dụng TDCT MB Hiệu công tác kế toán phơng thức tín dụng chứng từ đem lại số kiến ... nghiệp vụ toán quốc tế theo phơng thức tín dụng chứng từ Thanh toán quốc tế theo phơng thức tín dụng chứng từ phơng thức toán đợc sử dụng phổ biến áp dụng rộng rãi nhờ nhiều u điểm Hình thức toán ... toán quốc Từ MB) Các phơng thức toán quốc tế MB Để thấy tổng thể hoạt động toán quốc tế MB nay, ta phân tích khái quát ba phơng thức toán quốc tế mà MB áp dụng, là: phơng thức toán tín dụng chứng...
 • 76
 • 204
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữuhợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu5 kế toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữuphương pháp vốn chủ sở hữuphương pháp vốn chủ sở hữu là gìví dụ về phương pháp vốn chủ sở hữuví dụ phương pháp vốn chủ sở hữukế toán bán hàng theo phương pháp trực tiếpkế toán chi phí theo phương pháp chi phí mục tiêuđầu tư theo phương pháp canslimkế toán chi tiết theo phương pháp thẻ song songkế toán thuế gtgt theo phương pháp trực tiếphạch toán kế toán thuế gtgt theo phương pháp trực tiếpkế toán giá thành theo phương pháp định mứckế toán chi phí theo phương pháp truyền thốngĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. Quả