Bài tập lớn phương pháp thiết kế kĩ thuật thiết kế máy cán mực khô

BÀI TẬP LỚN PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ KỸ THUẬT

BÀI TẬP LỚN PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ KỸ THUẬT
... CK08KSTN Trang 42 Phương pháp thiết kế kỹ thuật Nhóm – Lớp CK08KSTN GVHD: PGS TS Nguyễn Thanh Nam Trang 43 Phương pháp thiết kế kỹ thuật GVHD: PGS TS Nguyễn Thanh Nam 7.6 THIẾT KẾ MẠCH ĐIỀU KHIỂN ... Phương pháp thiết kế kỹ thuật GVHD: PGS TS Nguyễn Thanh Nam MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU PHÂN TÍCH NHIỆM VỤ THIẾT KẾ 1.1 Thành lập nhóm thiết kế 1.2 Phát biểu toán thiết kế KẾ HOẠCH THỰC ... Phương pháp thiết kế kỹ thuật GVHD: PGS TS Nguyễn Thanh Nam vừa phải Nhóm thiết kế nghĩ đến giải pháp hệ thống thang máy tải khách bắt tay vào thiết kế, chế tạo hệ thống thang máy tải khách KẾ...
 • 57
 • 261
 • 0

Bài tập lớn phương pháp tính.doc

Bài tập lớn phương pháp tính.doc
... ) f) Bằng phương pháp xấp xỉ trung bình phương, tìm hàm g ( x) = a + b sin x + c cos x xấp xỉ tốt hàm f (x) Đánh giá sai số trung bình phương g) Bằng phương pháp xấp xỉ trung bình phương, tìm ... bình phương Bộ môn Toán Ứng dụng - Đại học Xây dựng Nguyễn Văn Hưng 2, h) Bằng phương pháp hình thang, tính gần ∫ f ( x) dx 0,1 2, i) Bằng phương pháp parabol, tính gần ∫ f ( x)dx 0,1 Bài Cho ... I ) Bài 10 Cho phương trình vi phân y′ = x − y với điều kiện đầu y (1) = 0,2 k + a) Bằng phương pháp Ơle, tính gần y (2) biết điểm chia 1; 1,1; 1,2; 1,4;1,45;1,5; 1,7; 1,9; b) Bằng phương pháp...
 • 3
 • 4,103
 • 62

Bài tập lớn phương pháp luận sáng tạo

Bài tập lớn phương pháp luận sáng tạo
...     MỤC TIÊU BÀI TẬP LỚN BÀI TOÁN ĐỐI TƯỢNG TIÊU ĐIỂM BÀI TOÁN TECHCOMBANK BÀI TOÁN TƯƠNG TỰ KẾT LUẬN 22/06/2012 nhóm lớp tin 1_k13 MỤC TIÊU BÀI TẬP LỚN  Đánh giá lực học tập, kết môn học ... tưởng sau: 22/06/2012 nhóm lớp tin 1_k13 21 Kết luận  Những công việc làm: Đã hoàn thành toán số phương pháp tiêu điểm,giải toán techcombank ,bài toán tương tự bảng khử MK Tìm sách “biển giá ... phí để sửa băng rôn 22/06/2012 nhóm lớp tin 1_k13 15 22/06/2012 nhóm lớp tin 1_k13 16 BÀI TOÁN TƯƠNG TỰ Bài toán: Vừa qua công ty viettel telecom tung chương trình khuyến mại có tên gọi:”mua...
 • 22
 • 507
 • 4

Bài tập lớn:Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng potx

Bài tập lớn:Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng potx
... SƠ LƢỢC VỀ PHƢƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG Bằng cách đưa vào mặt phẳng hệ trục tọa độ, vectơ, điểm mặt phẳng xác định tọa độ xác định Khi chuyển nhiều toán hình học ... xong “Phương pháp tọa độ mặt phẳng , học sinh - Dựa vào phương pháp tọa độ chút khôn khéo, sáng tạo học sinh đưa kết luận cho toán mà không cần phải thực nhiều phép tính - Dựa vào tọa độ hay phương ... biểu thị đồ thị cho mặt phẳng tọa độ - Xác định điều kiện tương ứng mối quan hệ đường thẳng với đường tròn, đường thẳng với đường thẳng, - Giải toán mặt phẳng phương pháp tọa độ - Xác định hiểu...
 • 9
 • 1,416
 • 15

BÀI TẬP LỚN PHƯƠNG PHÁP TIN

BÀI TẬP LỚN PHƯƠNG PHÁP TIN
... 1: Trình bày phương pháp dạy học khái niệm tin học, câu lệnh, phương pháp Ví dụ cụ thể minh họa? Bài làm:  DẠY HỌC MỘT KHÁI NIỆM TIN HỌC: Trong dạy học tin học, dạy học khái niệm tin học hoạt ... nội dung môn Tin trường THPT Lấy ví dụ minh họa hoạt động chuyển từ ngữ nghĩa sang cú pháp ngược lại dạy học Tin học 11? Bài làm: Trả lời: Những hoạt động tương thích với nội dung môn Tin trường ... Biện pháp 2: - Tiến hành, tổ chức hoạt động theo nhóm cụ thể: phân chia nhóm hợp lý trình độ nhận thức Giao tập cho nhóm chuẩn bị trước nhà Đánh giá kết cách công Biện pháp 3: - Đối với tập, ...
 • 17
 • 326
 • 0

Code matlab bài tập lớn Phương pháp tính thầy Nguyễn Hồng Lộc

Code matlab bài tập lớn Phương pháp tính thầy Nguyễn Hồng Lộc
... CODE BÀI TẬP LỚN PHƯƠNG PHÁP TÍNH THẦY LỘC CÂU 1: function Cau1 clc; format short syms x mn = input('Nhap so cuoi MSSV:...
 • 10
 • 6,175
 • 88

Bài tập lớn-phương pháp số, đề số 2 tính toán hệ giàn phẳng, đại học Hàng Hải, 2013

Bài tập lớn-phương pháp số, đề số 2 tính toán hệ giàn phẳng, đại học Hàng Hải, 2013
... BÀI TẬP LỚN: PHƯƠNG PHÁP SỐ ĐỀ SỐ : TÍNH TOÁN HỆ GIÀN PHẲNG 1.1.1 Phương án tải trọng: Số 1.1 .2 P= -60 (kN) 1.1.3 Các đặc trưng hình học, vật liệu: L1 = 2. 5m = 25 00 mm, L2 = m = 3000 ... MSV:46154 BÀI TẬP LỚN: PHƯƠNG PHÁP SỐ -Bìa ; -Nhiệm vụ TKMH -Mục lục; -Nội dung tính toán; -Phụ lục tính toán( nếu áp dung tin học) ; -Tài liệu tham khảo 1 .2 Thưởng, phạt: 1 .2. 1 Thưởng -Áp dụng tin học: ... 0  0 BÀI TẬP LỚN: PHƯƠNG PHÁP SỐ 0  20 0 × 120 0 0 [ K ] e2 = 25 00 0  0 -1 0  0 0 -1  96 = 0  0     -96 1  20 0 × 120 0  [ K ] e3 = 3000  −1  0 −1 0 0 0  20 0 × 120 0 0...
 • 15
 • 395
 • 2

BÀI TẬP LỚN PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HỒ CHÍ MINH

BÀI TẬP LỚN PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HỒ CHÍ MINH
... 3.0 Kết quả: g(1.4)≈ Báo cáo tập lớn môn Phương pháp tính g(3.0) ≈ Page | Câu 7: Cho bảng số x 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 y 3.6 8.6 2.3 2.5 3.6 Sử dụng phương pháp bình phương bé nhất, tìm hàm f ( x) ... hạn, xấp xỉ giá trị hàm y(x) đoạn [0;1] với bước h = 0.1 Kết quả: y(0.1) = Báo cáo tập lớn môn Phương pháp tính y(0.5) = y(0.9) = Page | ... 3.6 x  x  Câu 9: Tính gần tích phân I   dx công thức Simpson chia 7x  x  62 đoạn [2; 62] thành n=120 đoạn nhỏ Kết quả: I=  y '  3.6 x  x sin(x  y), x  Sử dụng phương pháp  y(1)  2.4...
 • 3
 • 447
 • 2

BÀI TẬP LỚN PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HỒ CHÍ MINH

BÀI TẬP LỚN PHƯƠNG PHÁP TÍNH ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HỒ CHÍ MINH
... Báo cáo tập lớn môn Phương pháp tính x = 1.4 x = 3.0 Kết quả: g(1.4)≈ 2.0921 x 1.2 1.3 1.4 y 14.4 8.6 2.3 Câu 7: Cho bảng số 1.5 2.5 g(3.0) ≈ 8.7938 1.7 3.6 Sử dụng phương pháp bình phương bé ... Trang | Báo cáo tập lớn môn Phương pháp tính Câu 11: Cho toán biên tuyến tính cấp 2: ( x + 7.2) y ''+ x y '30 y = − x ( x + 1), x ∈ [0;1]   y (0) = 1, y (1) = 1.2 Sử dụng phương pháp sai phân ... Báo cáo tập lớn môn Phương pháp tính 15.6 x1 + x2 − x3 + x4 + x5 = 4 x + 16.6 x + x − x − x =  3 x1 − x2 + 17.6...
 • 4
 • 664
 • 6

Bài tập lớn phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh

Bài tập lớn phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
... QTKD2 - 2010B 26 BÀI TẬP LỚN P/P NGHIÊN CỨU TRONG KINH DOANH PHẦN 6: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG ĐỂ LÀM ĐỀ TÀI Phương pháp Phân tích hệ thống: Tức xem xét đối tượng nghiên cứu tập hợp mối quan ... hình BHLĐ DN Trong trình kiểm tra phát nguy an toàn, có quyền yêu cầu người quản lý thực biện pháp loại trừ nguy Lớp Cao học QTKD2 - 2010B BÀI TẬP LỚN P/P NGHIÊN CỨU TRONG KINH DOANH 4.2.2 Bộ ... phải có kế hoạch ATVSLĐ sở Kế hoạch doanh nghiệp/cơ sở cần phải đầy đủ, phù hợp với doanh Lớp Cao học QTKD2 - 2010B 10 BÀI TẬP LỚN P/P NGHIÊN CỨU TRONG KINH DOANH nghiệp/cơ sở phải xây dựng sở...
 • 30
 • 137
 • 0

Bài Tập Lớn Phương Pháp Phần Tử Hữu Hạn

Bài Tập Lớn Phương Pháp Phần Tử Hữu Hạn
... , [R’]i hệ tọa độ chung : +) Phần tử 1: [K’]1 =[K]1 [R’]1 =[R]1 +) Phần tử 2: [K’]2 =[T]2T [K]2.[T]2 [R’]2 =[T]2T.[R]2 [T]2 = [T]T = [K’]2 = [R’]2 = Ghép nối phần tử [K’]g= CT3.60 [R’]g = Khử ... -1 Xác định ma trận [K]i [R]i hệ tọa đọ địa phương : + )Phần tử : CT 3.16 [K]1 = + )Phần tử :CT 3.24 [K]2 = +)Xác định ma trận lực nút hệ tọa độ địa phương : [R]1 = [R]2 = CT 3.67 CT 3.78 Xác định ... * )Phần tử I : ma trận [K]1 xác định theo CT 3.16 [K]1 = *) Phần tử II; ma trận [K]2 xác định theo CT 3.24 [K]2 = + [R]1 xác định...
 • 8
 • 107
 • 1

Báo cáo bài tập lớn phương pháp tính thầy Lộc

Báo cáo bài tập lớn phương pháp tính thầy Lộc
... Quả: Câu 3: Cho hệ phương trình: Sử dụng phương pháp Jacobi, với Tìm vectơ lặp Kết Quả: GVHD: Nguyễn Hồng Lộc Lê Đức Duy - 1510455 Câu 4: Cho hệ phương trình: Sử dụng phương pháp Gauss-Seidel, ... Câu 1: Cho phương trình khoảng cách ly nghiệm Sử dụng phương pháp Newton, xác định biên thỏa điều kiện Fourier, tìm nghiệm gần phương trình đánh giá sai số Kết Quả: Câu 2: Cho hệ phương trình: ... GVHD: Nguyễn Hồng Lộc Lê Đức Duy - 1510455 GVHD: Nguyễn Hồng Lộc Lê Đức Duy - 1510455 Câu 7: Cho bảng số: x 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 y 26.8 2.5 4.5 5.5 Sử dụng phương pháp bình phương bé nhất, tìm...
 • 6
 • 6,267
 • 1

Báo cáo Bài tập lớn phương pháp tính

Báo cáo Bài tập lớn phương pháp tính
... sinx − 10 = 6, khoảng cách ly Câu 1: Cho phương trình nghiệm [1;2] Sử dụng phương pháp Newton, xác định x0 biên thỏa điều kiện Fourier, tìm nghiệm gần x2 phương trình đánh giá sai số Kết quả: ≈ ... x2 + x3 − 3x4 + 22,4 x5 = x5 ≈ Sử dụng phương pháp Jacobi, với x(0)=(1.5,0.3,3.4,1.4,5.6)T, tìm vector lặp x(3) Kết quả: x1(3) ≈ x4(3) ≈ Câu 4: Cho hệ phương trình x2(3) x5(3) x3(3) ≈ ≈ ≈ 18, ... xỉ giá trị hàm x = 1.4 x = 3.0 Kết quả: ≈ g(1.4) x dụng phương 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 y 25.6 2.5 Câu 7: Cho bảng số Sử ≈ g(3.0) pháp bình phương 4.5 5.5 bé nhất, tìm hàm f(x) = A x + + B cos x +...
 • 5
 • 357
 • 3

BÀI TẬP LỚN Môn học Thiết kế cơ sở dữ liệu: Xây dựng hệ thống thông tin quản lý túc xá sinh viên

BÀI TẬP LỚN Môn học Thiết kế cơ sở dữ liệu: Xây dựng hệ thống thông tin quản lý kí túc xá sinh viên
... triển hệ thống thông tin quản túc sinh viên Xây dựng hệ thống thông tin quản túc sinh viên Hệ thống đáp ứng, hỗ trợ đựơc phần công việc cuả ký túc xá: quản đơn sinh viên, ... ngày túc đối tượng người thân sinh viên hay sinh viên hệ chức,… 1.3 Chức nghiệp vụ quản túc sinh viên Quản sinh viên Quản sở vật chất • Quản nhân viên làm việc nhà • Quản ... ninh túc • Nhóm vệ sinh: Đảm bảo vệ sinh mỹ quan túc • Giảng đường: Quản phòng học bố trí xếp lịch cho lớp học phòng học túc Quản nhà túc : - Quản sinh viên túc xá, ...
 • 34
 • 342
 • 0

BÀI TẬP LỚN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG: Hệ thống quản lý túc xá sinh viên của trường ĐH Công nghiệp Hà Nội.

BÀI TẬP LỚN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG: Hệ thống quản lý kí túc xá sinh viên của trường ĐH Công nghiệp Hà Nội.
... tài Hệ thống quản túc sinh viên nhằm gúp cho việc quản túc ban quản trở lên dễ dàng đơn giản trình quản sinh viên Bài khảo sát túc Trường Đại Học Công Nghiệp ... đại học công nghiệp thực tin học hóa hệ thống quản túc Hệ thống túc trường đại học công nghiệp gồm phận: • • • • • Quản sinh viên Quản phòng Quản nhân viên Quản điện nước ... nhân công tăng hiệu tính xác việc quản Trường Đại Học Công Nghiệp Nội trường có số sinh viên đông miền bắc Việc quản túc sinh viên trường khó khăn ứng dụng tin học, để quản túc...
 • 43
 • 465
 • 0

Xem thêm