Giáo án LS 9 năm 20162017

Giao an lop 9 - nam 2007

Giao an lop 9 - nam 2007
... ÛnÛ0N+»ˆif’¿đ6Í¿—uHûBˆ‚%v®±cK,Sj#ýỉ„xcy‘âỈ)P~ù¸óxBo9/‹)ÊÏỴ/›ÿȹàtà€@7¥080 English _9( 1_42)\English _9( 43 Page 28 Sheet1 XÌN 9$ ƒY¼ÐÉûˆ÷%²$¹o¤‰t…}*O%© —k-ß0´¹ÞÞ;Ï­Ỉ 9 ·kÇv1âË}졽wœ‡qƒÇo Û‚%"òT&6þ ¿ =-/ 99 pG¸¼ylVŠgK2–T¢UC¸ÀÝ´ỉ°züÛ¹ÄáµỴ߉ÊưLý2¨ŠMéT“o™”Õ¹& ... ‹h1¯³[»±l¬...
 • 280
 • 339
 • 0

giáo án hình 9 năm 08-09(3cột t1-t19)

giáo án hình 9 năm 08-09(3cột t1-t19)
... E‘#*(ĐFµ%(%$À˜Ÿ 9 ópKýÞÙ±[+VÍreRŸT¤U>Åžwè=ˆßSµ}HcbO\={±wýb 9 Ckò- ŽGØãƯK¶ Gä[KÉz/ỉ Œỉ«ë·ĐäjÇrˆ¢·˜† …‚žĐ1Ïšp\ õˆ #ïÛ¼‡ãùÊÞ4vˆäe:‡ºOJ©V*ỉÄ“jđÚ!dŸ>º ³oZ÷·ø1ßđìe $ä ¹—ChmN9 9' (êc¼~ç„{£ŠZv#f§Ị.¸;:¡{%XÈb=èõ§?’°PUEj‘ÞG¹ˆD¼\f«¨-íÃ2\é...
 • 77
 • 323
 • 0

giáo án hình 9 năm 08-09(3cột t1-t19)

giáo án hình 9 năm 08-09(3cột t1-t19)
... Š°:ágX‚Àë]Ý”UµÈècR–{|˜|¤Lå$+V²}›² }ß&ưY>đ8^°ơ° Page 17 Sheet1 %$™’’ 19 ÇFÉPÙ•'„(Ùë72ªĐ~6ŽCS+.!¡Í]’À 9\ @š ü0­a=Í¥p> bÐ då0ỵ%)-CƒỊ !¶ð`ÕK"X€d0 9 œ§„®K/N?êÝi9_ŠƯZ¢èĐG(âz8Vê 9 ’Ž©Z@Â؈XE '»´º?J)@š‡2fgVÝ%à‹I§Û—/K ÕỵĨè{ª:3¹0]=„„P„®Úú­>ÃÍu+Nµ»/&oJ5n܆q2áƒ#ÂC² ... Iº¦4ï§}÷Í™s»¾ÜƒĨ½±@Ù)!¾.ã;ê’ykíA5™Ĩ½½0lŠỈƒ7Õ5H:ä4ä'ÍßIƒn²— 9 _wSƒÇد»¸Š:{! 9& ºÊ^±Øø¢‹«šL£–cBh·;ÇỵDƠ’ %9- ŒƠš£²v‰‡ä‰WB°X‹q.FÃç¯×H µ¿"VÇáT†ØÌ—Ỵ} ¤”¢–STTâ¼WËa.…ƠÄ“bÌiŽ3ỉ€Ðš#¾xÞ• QFh©#dp–žù.%äÈøá=;Ï]®CỬX‰ỉsXõ½7Üû¹l ìé/[š§Ê/¨¡”B¦U ©V0fÇ™ó2f”ĨsPqN1 9 êÚ‰;BŠ}§ÜR ... ''Ê|Äèú¬ª•c¨...
 • 88
 • 327
 • 0

Giáo án hình 9(năm học 08-09 3 côtt2-27)

Giáo án hình 9(năm học 08-09 3 côtt2-27)
... ơÝ>ÅE\a>ÄQN€Ç~·tưưéüº{¯OỏÇÊ[Ï—¹¦8JŒÍÌ­pRâÿ¬]å}ĨýµÍ=4®ì=¬¾~ Љ3D"†„í @­=[4jÌ‘ ú×»‰/š”B£Už€¨Vư¼¬³f¢ŒÐÍçL¶OqCGĨ`Ỵ¹QƠ1bu:_À´¸IŸ¤r²Ä¥dG™¨•fßìû ÁNY¯§€C™Œ7FRŒn´(˜èã+LÙ;À·œ]Ú ûú8zg÷SéfÐïÚ*žbãÏSÿŠ>ag6 ˆò¶è„ 3 ý¡!ÿS"LỉÏỉÊo0D2hó¦Â÷"—t˜”Çu”I(aE ... D¥¦çVF‰BKäÝÞ€Þܬ–/9]½B4Đ禣ÜNy¾w(¯[u¦Ĩwổn6#...
 • 306
 • 330
 • 0

giao an NGLL 9 nam hoc 200-09

giao an NGLL 9 nam hoc 200-09
... đánh tan quân Nam Hán dòng sông nào? Vào thời gian nào? TL:Sông Bạch Đằng, năm 93 8 6-Ai phong anh hùng áo vải, cờ đào? TL: Quang Trung – Nguyễn Huệ 7-Thực dân Pháp xâm lược nước ta vào thời gian ... giảng năm học nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào thời gian nào? +Tháng 9- 194 5 2-Bác nhấn mạnh ý nghóa trọng đại giáo dục Bạn đọc lại lời thư Bác? + từ phút giở hoàn toàn Việt Nam + giáo dục sẵn có ... sinh Tiết 2: Ngày soạn: 10.01.20 09 KÍ CAM KẾT THỰC HIỆN TỐT AN TOÀN GIAO THÔNG TRỒNG CÂY LƯU NIỆM I-YÊU CẦU GIÁO DỤC: Giúp học sinh: -HS kí cam kết thực tốt an toàn giao thông -Kiểu ý nghóa việc...
 • 30
 • 278
 • 0

Giáo án Hình 9(năm hoc09.10)

Giáo án Hình 9(năm hoc09.10)
... ĐỘNG 1: BÀI TOÁN Trường THCS Xuân Canh 44 Giáo án Hình học Nguyễn Văn Tâm 1) Bài toán ĐVĐ: Ta biết đường kính dây lớn nhất, có dây ta làm để so sánh chúng với nhau? => Giới thiệu toán C K - HS ... tìm tâm vật hình tròn Nhận biết biển giao thông hình tròn có tâm đối xứng, trục đối xứng B - CHUẨN BỊ - SGK toán 9, thước thẳng, com pa, phấn màu Trường THCS Xuân Canh 38 Giáo án Hình học Nguyễn ... kỹ vẽ hình, suy luận chứng minh hình học B - CHUẨN BỊ - SGK toán 9, thước thẳng, com pa, phấn màu - Bảng phụ ghi câu hỏi, tập C – CÁC HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP Trường THCS Xuân Canh 42 Giáo án Hình học...
 • 67
 • 168
 • 0

Giáo án LS 9 Hay Lắm đấy

Giáo án LS 9 Hay Lắm đấy
... Â Nhật đầu năm 90 ? Từ 199 0 kinh tế Nhật suy thoái mạnh, tốc -> Tốc độ tăng trởng liên tục giảm độ kinh tế giảm sút : 199 1 199 5 : giảm 1,4%, 199 6 = 2%, 199 8 : 1%, 199 9 : ? 1, 19% /năm, nhiều công ... hoá có nớc trở thành Rồng châu thành lập tổ chức 26 tổ chức -Tháng 7/ 199 5 Việt Nam; 9/ 199 7 Lào Mi-an-ma; 4/ 199 9 Căm-puchia ->Từ năm 90 kỷ XX, lần lợt nớc khu vực tham gia tổ chức ASEAN ->Từ nớc ... diện, quán - 19. 8. 199 1 diễn đảo nội Đảng Nhà nớc -> song bị thất bại (21.8. 199 1) ->Đảng cộng sản bị đình hoạt động -Ngày 21.12. 199 1 , 11 nớc thành lập cộng đồng quốc gia độc lập (SNG) -25.12. 199 1 cờ...
 • 140
 • 225
 • 0

Giáo án Hình 9 (năm hoc2009-2010)

Giáo án Hình 9 (năm hoc2009-2010)
... học, làm câu hỏi ôn tập chương - BTVN: 33, 34 (SGK – 93 ,94 ) Trường THCS Xuân Canh 31 Giáo án Hình học Ngày Nguyễn Văn Tâm tháng 10 năm 20 09 TIẾT 17: ÔN TẬP CHƯƠNG I (Tiết 1) A - MỤC TIÊU Qua ... không c) cosβ = sin (90 0 - α) 3) Bài 35 – SGK - HS lên bảng vẽ hình - tgα => α =? β 19 28 19 ≈ 0,6786 Ta có tgα = 28 α  α = 340, β = 560 Trường THCS Xuân Canh 33 Giáo án Hình học Nguyễn Văn Tâm ... giản tìm tâm vật hình tròn Nhận biết biển giao thông hình tròn có tâm đối xứng, trục đối xứng Trường THCS Xuân Canh 36 Giáo án Hình học Nguyễn Văn Tâm B - CHUẨN BỊ - SGK toán 9, thước thẳng, com...
 • 67
 • 216
 • 0

giáo án hóa 9 năm học 2009-2010

giáo án hóa 9 năm học 2009-2010
... Ngày tháng năm 2008 Trang Giáo án Hóa học năm học 2008-20 09 Tuần lễ: ( - .) Tiết: Bài TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT I Mục tiêu: Kiến thức: - Hs nắm tích chất hóa học ... Ngày tháng năm 2008 OB + OA → Muối Nội dung II Tính chất hóa học Oxit Axit: OA + H2O → Axit OA + Bazơ → M + H2O Trang Giáo án Hóa học OA tính chất hóa học mà ta biết? năm học 2008-20 09 có phản ... 10 >5 Giáo án Hóa học Gv: Trần Nguyễn Hạ Long Tuần lễ: ( - ) Tiết: 11 Bài TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ I Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh biết tính chất hóa học bazơ viết phương trình hóa học minh...
 • 91
 • 227
 • 0

giáo án sinh 9 năm học 09 - 10

giáo án sinh 9 năm học 09 - 10
... tố tác động Mầm - Có ánh sáng - Mầm có màu xanh - ánh sáng khoai - Trong tối - Mầm có màu vàng Cây rau - Trên cạn - Thân nhỏ - Độ ẩm dừa nớc - Ven bờ - Thân lớn - Trên mặt nớc - Thân lớn hơn, ... Hớng dẫn học nhà - Học trả lời câu hỏi 1, SGK - Làm tập 3, vào - Đọc trớc 19 Ôn lại 17 -* ** GV: Nguyn Th Thanh THCS Xi Mng Bm Sn *** 42 *** giỏo ỏn sinh hc nm hc 20 09 2 010 *** Tuần 10 : Ngày ... 25 /10/ 09 Ngày dạy: Chơng V Biến dị *** GV: Nguyn Th Thanh THCS Xi Mng Bm Sn *** 49 *** giỏo ỏn sinh hc nm hc 20 09 2 010 *** Tiết 22: Đột biến gen A Mục tiêu Sau học song HS cần - Học sinh...
 • 140
 • 247
 • 0

Giáo án9 năm 2009-2010

Giáo án Lý 9 năm 2009-2010
... Làm tập SBT Ngày soạn: /9/ 09 Tiết Ngày giảng: /9/ 09 Sự phụ thuộc điện trở vào tiết diện dây dẫn Gv: đặng quang trờng - tổ toán 19 Trờng trung học sở mờng phăng Vật I Mục tiêu: - Kiến thức: ... => 6.5(sbt) - Xem lại cách giải tập Ngày soạn: /9/ 09 Gv: đặng quang trờng - tổ toán Ngày giảng: /9/ 09 16 Trờng trung học sở mờng phăng Vật Tiết8 Sự phụ thuộc điện trở vào chiều dài dây ... SBT Ngày soạn: /9/ 09 Ngày giảng: /9/ 09 Tiết 10: Sự phụ thuộc điện trở vào vật liệu làm dây dẫn I Mục tiêu: Gv: đặng quang trờng - tổ toán 22 Trờng trung học sở mờng phăng Vật - Kiến thức:...
 • 154
 • 94
 • 0

giáo án hóa 9 năm học 2009-2010

giáo án hóa 9 năm học 2009-2010
... Ngày tháng năm 2008 Trang Giáo án Hóa học năm học 2008-20 09 Tuần lễ: ( - .) Tiết: Bài TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA OXIT KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT I Mục tiêu: Kiến thức: - Hs nắm tích chất hóa học ... Ngày tháng năm 2008 OB + OA → Muối Nội dung II Tính chất hóa học Oxit Axit: OA + H2O → Axit OA + Bazơ → M + H2O Trang Giáo án Hóa học OA tính chất hóa học mà ta biết? năm học 2008-20 09 có phản ... 10 >5 Giáo án Hóa học Gv: Trần Nguyễn Hạ Long Tuần lễ: ( - ) Tiết: 11 Bài TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA BAZƠ I Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh biết tính chất hóa học bazơ viết phương trình hóa học minh...
 • 91
 • 165
 • 0

giao an td 9 nam 2010-2011

giao an td 9 nam 2010-2011
... viªn: N¨m häc 2 09- 2010 ∗ ∗ Trêng THCS NghÜa Trung Gi¸o ¸n TD TUẦN :05 TIẾT PPCT:10 NGÀY SOẠN :20/ 09/ 20 09 NGÀY DẠY :21.22.23/ 09/ 20 09 BÀI THỂ DỤC – CHẠY NGẮN ThĨ dơc: - ¤n tõ nhÞp 1- 19 (nam) ;1- 18 (n÷) ... SOẠN :27/ 09/ 20 09 NGÀY DẠY :28.30.31/ 09/ .01/10/20 09 Nguyễn Xuân Thắng N¨m häc 2 09- 2010 18 Trêng THCS NghÜa Trung Gi¸o ¸n TD BÀI THỂ DỤC – CHẠY NGẮN-CHẠY BỀN ThĨ dơc: - ¤n tõ nhÞp 1- 19 (nam) .1- 25 ... ∗ N¨m häc 2 09- 2010 Trêng THCS NghÜa Trung Gi¸o ¸n TD TUẦN : 09 TIẾT PPCT:18 NGÀY SOẠN :18/10/20 09 NGÀY DẠY : 19. 21.22.23/10/20 09 BÀI THỂ DỤC – CHẠY NGẮN ThĨ dơc: - ¤n tõ nhÞp 1-45 (nam) ;1- 45 (n÷);...
 • 90
 • 223
 • 0

GIAO AN ĐS 9 NAM 2010-2011.HAY

GIAO AN ĐS 9 NAM 2010-2011.HAY
... 1680 = 16.8 100 = 10 16.8 10.4, 099 = 40 ,99 c, Tỡm cn bc hai ca s khụng õm v nh hn VD4: Tỡm 0,00168 = 16,8 : 10000 = 16,8 : 100 0,04 099 Chỳ ý: SGK Cng c: Bi 38: trang 23 SGK 5,4 2,324 Giáo Viên ... quan sỏt v thc hin 2 89 = 225 a, 14 64 = = 25 25 0.25 0.5 = = b, HS: lờn bng lm bi c, GV: Gi ý bi 30 cho HS tớnh 2 89 17 = 225 15 Bi 29: trang 20 SGK Tớnh; a, = 18 b, 15 = 735 1 = 15 = 735 1 = 49 ... bng cỏch bin i , rỳt gn thớch hp Bi tp: Bi70 : trang 40SGK a, 25 16 196 81 49 = 14 40 14 = = 27 2 14 34 2 16 25 81 49 64 196 14 196 = = 16 25 81 45 b, HS: lờn bng thc hin =...
 • 94
 • 187
 • 0

Giao an LS 9 Hay Lam day

Giao an LS 9 Hay Lam day
... thứ kỷ XX mối quan hệ có thay tổ chức ASEAN đổi ? -Tháng 7/ 199 5 Việt Nam; 9/ 199 7 Lào Mi -an? Nguyên nhân dẫn đến ma; 4/ 199 9 Căm-pu-chia rạn nứt mối quan hệ ? ->Từ năm 90 kỷ XX, lần lợt n? Từ sau ... 19, 20 sgk so sánh với Việt Nam ? Em cho biết suy thoái kinh tế Nhật đầu năm 90 ? Từ 199 0 kinh tế Nhật suy thoái mạnh, tốc độ kinh tế giảm sút : 199 1 199 5 : giảm 1,4%, 199 6 = 2%, 199 8 : 1%, 199 9 ... Thời gian 5. 195 5 8.1. 194 9 195 0 10. 194 9 Dặn dò: -Học theo nội dung ghi -Trả lời câu hỏi cuối -Vẽ điền lợc đồ Châu âu (trang sgk) tên nớc XHCN -Đọc trớc Ngy son:3/08/2010 Ngy dy:9A: 9B: 9C: Tiết...
 • 108
 • 145
 • 0

Xem thêm