Đề KT 1 tiết LS 9 có ma trận

de kt 1 tiet sinh 9 (co ma tran)

de kt 1 tiet sinh 9 (co ma tran)
... điểm) Mã số: 01 Khi cho thể AaBB tự thụ phấn, kiểu gen aaBB xuất đời với tỉ lệ bao nhiêu? A 1/ 2 B 1/ 4 C 1/ 8 D 1/ 16 Kiểu gen sau xem thể dị hợp? A AABbddEe B AaBBddEe C AaBbDdEe D aaBBddEE Gọi x số ... C 2x D 2(x -1) Khi cho thể AaBB tự thụ phấn, kiểu gen AaBB xuất đời với tỉ lệ bao nhiêu? A 1/ 2 B 1/ 4 C 1/ 8 D 1/ 16 Kiểu gen sau xem thể dị hợp? A AABbddEe B AaBbDdEe C AaBBddEe D aaBBddEE * Dựa ... nhiêu? A 1/ 2 B 1/ 4 C 1/ 8 D 1/ 16 Kiểu gen sau xem thể dị hợp? A DDEeGgHH B ddEEggHH C DdEeGgHh D DdeeGGHh Gọi x số cặp gen dị hợp thể số giao tối đa thể tạo là: A 2x B x2 C 2x D 2(x -1) Tính trạng...
 • 6
 • 197
 • 0

Đê KT 1 tiêt Đia 9- có ma trận va đap án

Đê KT 1 tiêt Đia 9- có ma trận va đap án
... Công nghiệp- xây dựng Dịch vụ Năm 19 89 71. 5 11 .2 17 .3 Năm 19 99 63.6 12 .5 23.9 Hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể cấu sử dụng lao động nớc ta năm 19 89 năm 19 99 Đáp án I 1A, 2C, 3A, 4C, 5D, 6B, 7D, 8D ... vấn đề việc làm ? Câu 10 (2điểm) Nớc ta có thuận lợi để phát triển nghề trồng lúa nớc? Câu 11 (1 điểm) Nêu nhng thuận lợi mặt tự nhiên để phát triển du lịch nớc ta? Câu 12 ( 3điểm) Cơ cấu lao ... học ổn định tổ chức Phát đề kiểm tra Nội dung đề Ma trận đề * Đề từ ma trận I Trắc nghiệm (2điểm) Khoanh tròn vào chữ đứng đầu đáp án câu sau Câu 1: Số lợng dân tộc nớc ta là: A 54 dân tộc B 52...
 • 5
 • 108
 • 0

Tiết 18:Đê KT 1 tiết toan 6 - co ma trân

Tiết 18:Đê KT 1 tiết toan 6 - co ma trân
... số lớn 17 là: A M = {13 ; 15 ;17 } B M = {15 ; 16 ;17 } C M = {11 ; 15 ; 17 } D M = {17 ; 21; 23} b) Tập hợp D = {8 ;10 ;12 ;;30} có: A phần tử B 12 phần tử C 30 phần tử D 22 phần tử C D a8 C 64 D 63 c) Kết ... B a1 d) Tích 6. 6 .6. 3.2 đợc viết gọn dới dạng luỹ thừa là: A 63 61 B 63 60 PHN II: Tự Luận: (7 điểm) Câu 1: Thực phép tính (hợp lý có thể) : (3 điểm) a) 5.42 - 18 : 32 b) 27.75 + 25.27 - 15 0 ... 15 0 c) 12 : {390 : [ 14 9 - (32 + 5)] } Câu 2: Tìm x : (3 điểm) a) 15 6 (x + 61 ) = 80 b) 10 + 2x = 45 : 43 c) (x -6 ) 2 = 30 Câu 3: (1 điểm) a) so sánh : 4 21 64 b) Tính...
 • 3
 • 258
 • 3

DE KIEM TRA 1 TIET LY 9 CO MA TRAN

DE KIEM TRA 1 TIET LY 9 CO MA TRAN
... D Giải Tóm tắt: Ta có R3//(R1 nt R2) R1= Ω a Điện trở tương đương đoạn mạch AB R2= Ω Ta có : R12 = R1 + R2 = + = 12 Ω R3= 12 Ω Rtđ= R3.R12/(R3+R12) = 12 12 / (12 + 12 ) = Ω 0,5đ U= 6V b Số am ... 220 V; Pđm = 10 00 W ADCT : Q = I2Rt = Pđm t = 10 00 = 10 00 J b.Tính thời gian đun sôi nước t1=1s; V=2,5 l->m = 2,5kg, t 01= 250C/; t02 =10 00C Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi nước 1 1 t2=20’; ... song cường độ dòng điện chạy qua điện trở điện trở có mối quan hệ ? I1 R2 I1 R1 A I = R B I = R C I1.R2= I2R1 D I1.I2= R1.R2 2 Câu : Để xác định phụ thuộc điện trở vào vật liệu làm dây dẫn...
 • 4
 • 1,712
 • 23

kiem tra 1 tiet ly 9(co ma tran de).

kiem tra 1 tiet ly 9(co ma tran de).
... đ) C D D C 10 D 11 A 12 C 13 A 14 B 15 A 16 A II Chän tõ hay cơm tõ thÝch hỵp ®iỊn vµo chç trèng c¸c c©u sau: (3đ) Điền từ 0,5đ 17 . (1) chiều dài l dây dẫn (2)vật liệu làm dây dẫn 18 .(3)công suất ... 0,2 90 =18 V (0,5đ):U1 = I.R1= 0,2 30= V (0,5đ):U2 = I.R2 = 0,2 60 =12 V 67.5 % điểm 17 câu 32.5% điểm câu 10 0% 10 đ 21 câu nguyễn Vật lý tuấn p 40 21 (1 ) 0,5đ : p=U.I => I = = = 0 ,18 A U 220 ... Cộng Câu Đáp án KQ 1 KQ 19 Vd P đònh mức 20giải thích P 18 pb công thức P KQ (20 %) 2đ 16 câu x 0,25 đ = đ B A A C A ρ l S 14 .Vận dụng đònh luật ôm 15 Vận dụngR= ρ l S 16 Vận dụng công thức tính...
 • 4
 • 404
 • 0

đề KT 1 tiết LS 9 HK I

đề KT 1 tiết LS 9 HK I
... quốc qia Đông Nam Á theo đường l i hòa bình trung lập ? A Mi-an-ma, In-đô-nê-xi-a B Th i lan, Philip-pin C Cam-pu-chia,Lào D Sin-ga-po, Mi-an-ma Năm là”Năm châu Phi” ? A 19 45 B 19 60 C 19 62 D 19 78 ... 19 78 Trong th i gian 19 85 - 19 91 Liên xô có kiện quan trọng : A khủng hoảng dầu mỏ B tiến hành công c i tổ C chế độ XHCN sụp đổ Cộng đồng quốc gia độc lập (SNG) đ i II Cho biết tên g i tổ chức : ... DCND B lâm vào khủng hoảng kinh tế, trị C xây dưng CNXH đạt thành tựu lớn D Chống ngo i xâm Liên xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo năm : A 19 45 B 19 57 C 19 61 D 19 91 Ăng-gô-la, Mô-zăm-bích trước...
 • 2
 • 185
 • 0

đề kiểm tra 1 tiết hóa 9( ma trận)

đề kiểm tra 1 tiết hóa 9( có ma trận)
... Tính % khối lợng chất: (1 điểm) Theo PTHH: m Zn n H2 = nZn = 0,2 mol 0,5 đ 0,5 0,25 0,25 = 0,2 x 65 = 13 g C%Zn = 13 .10 0% = 67% 19 ,6 C%Cu = 10 0% - 67% = 33% c) n HCl = 0,5 x = 1mol Ta thấy: n n HCl ... mol HCl d = - 0,4 = 0,6 mol Vậy sau phản ứng dd chất tan HCl d ZnCl2 n ZnCl = nZn = 0,2mol CM ZnCl = CM HCl d = 0,25đ (0,5đ) 0,2 = 0,4 M 0,5 0,6 =1, 2 M 0,5 (0,25đ) 0,25đ 0,5 ... 1 (2) (2) - Tác dụng với nớc: SO3, BaO SO3 + H2O -> H2SO4 BaO + H2O -> Ba(OH)2 - Tác dụng với dd...
 • 3
 • 944
 • 8

Bài soạn DE KIEM TRA 1 TIET LI 9- CO MA TRAN VA DAP AN

Bài soạn DE KIEM TRA 1 TIET LI 9- CO MA TRAN VA DAP AN
... Câu 11 : ï (1) nhỏ (2) lớn Câu 12 : (3) thấu kính hội tụ (4)ø ảnh thật (5) ngược chiều với vật III GHÉP CÂU (mỗi câu 0,5 điểm) 13 + d; 14 + a ; 15 + b ; 16 + c B TỰ LUẬN: ( điểm) Câu 5: a Câu 10 : ... GHÉP 13 .Thấu kính hội tụ có a rìa dày 1+ 14 .Thấu kính phân kì có b.ảnh thật 2+ 15 .Máy ảnh dùng để chụp c.luôn cho ảnh ảo 3+ 16 .Vật sáng đặt trước TKPK d rìa mỏng 4+ B TỰ LUẬN: ( điểm) Câu 17 : ... Tuần:29 Tiết: 57 Ngày soạn: 20/03/2 010 Ngày kiểm tra: 24/03/2 010 I MỤC TIÊU : - Hệ thống hóa kiến thức học - Kiểm tra kiến thức điện từ học quang học Chủ yếu kiến thức truyền tải...
 • 4
 • 1,764
 • 25

ĐỀ KT 1 tiết LS 9

ĐỀ KT 1 tiết LS 9
... Côt A 1) 1/ 10 / 19 49 2) 1/ 1/ 19 59 3) 19 60 4) 19 95 5) 19 97 a) b) c) d) Cột B Cách mạng Cu ba giành thắng lợi Nớc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đời Việt Nam gia nhập tổ chức ASEAN 17 nớc Châu Phi ... A 19 49 B 19 57 C 19 61 D 19 67 b) Ngời đề đờng lối cải tổ Liên Xô năm 19 85 ai: A Gooc-ba-chôp B En-sin C Xta-lin D Pu-tin Câu 2: Nối mốc thời gian cột A với kiện cột B cho phù hợp : Côt A 1) 1/ 10 / ... trận Tên chủ đề Phong trào cách mạng 19 3 0 19 31 Số câu Số điểm Tỉ lệ % Phong trào cách mạng 19 3 91 9 45 Số câu Số điểm Tỉ lệ Nhận biết - Hoàn cảnh dẫn tới Hội nghị tháng 10 / 19 30 1/ 3câu= 1, 0 điểm Thông...
 • 13
 • 97
 • 0

đề kiểm tra 1 tiết9 ma trận (hay)

đề kiểm tra 1 tiết lí 9 có ma trận (hay)
... Vật Bảng 2: Nội dung Chương III: Điện học (10 0%) Tổng VD Trọng số chung LT VD Trọng số kiểm tra LT VD 7,7 9, 3 45,3 54,7 45,3 54,7 45 55 45,3 54,7 Tỉ lệ Tổng số tiết Lý thuyết LT 17 11 17 11 ... án C D A 10 C A 11 A C 12 A A 13 D B 14 B B 15 C A 16 D II Nối câu cột A với câu cột B để khẳng định ( đ ) Nối câu 0,25 đ : + b; + c; + a; + e Đ ⊗ PHẦN B: TỰ LUẬN ( đ ) Câu 21 ( 1, 5đ ): - ... ( 1, 5 đ ) 4,0 đ Chương III: Điện học 54,7 13 10 ( 2,5 đ) ( 3,5đ ) 6,0 đ 10 0,0 24 20 ( đ ) 4(5đ) 10 ,0đ Tổng Số lượng câu hỏi cần kiểm tra III.ĐỀ KIỂM TRA: PHẦN A: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( đ )...
 • 9
 • 213
 • 0

Đề KT chương I (ĐS 9- ma trận đề)

Đề KT chương I (ĐS 9- Có ma trận đề)
... C.0 II/ Tự luận ( i m ) Câu 1( i m) : Gi i phơng trình : a (2 x 1) = b x + 18 + 36 x 72 16 x + 32 = 26 x Câu ( i m): Cho biểu thức : P= x x + x +1 x x +6 x x a Rút gọn P b Tìm gia trị ... Biên soạn : Đỗ Văn Sơn GV tr ờng THCS Phú Minh - Sóc Sơn Hà N i g Nghiệm phơng trình : x3 x = là: A x = B x = C x = B i 2: Chọn đáp án a Kết phép tính : ... i m): Cho biểu thức : P= x x + x +1 x x +6 x x a Rút gọn P b Tìm gia trị x để P < Câu ( i m) :Tìm giá trị nhỏ A = x2 x + D Một đáp án khác D.7 D -1 ...
 • 2
 • 222
 • 2

đề kt 1 tiết HKII-đáp án-ma trận đầy đủ

đề kt 1 tiết HKII-đáp án-ma trận đầy đủ
... ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT NĂM HỌC 2009 – 2 010 Câu I (1 điểm ) Hạt nẩy mầm chất lượng hạt (0.25đ) nước (0.25đ) không khí (0.25đ), nhiệt độ thích hợp (0.25đ) Câu II (1 điểm) - Do biến ... (0.25đ) Phôi nhũ chứa chất dinh dưỡng dự trữ (0.25đ) Tên hình: Hạt ngô bóc vỏ(0.5đ) MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HKI Khối : Nội dung kiến thức Biết CHƯƠNG VII:QUẢ VÀ HẠT CHƯƠNG VIII: CÁC NHÓM THƯC ... cho hạt nảy mầm Bài 38: Rêu – Cây rêu Bài 39: Quyết – Cây dương xỉ câu tự luận (1 đ) câu tự luận (2 đ) câu tự luận (1 đ) Mức độ hiểu biết HS Hiểu câu tự luận (2 đ) (chú thích hình) Vận dụng câu...
 • 2
 • 203
 • 0

De KT chuong 3 hinh 9 co ma tran

De KT chuong 3 hinh 9 co ma tran
... R.n π 3. 120 = = 2π cm 180 180 π R n π 32 .120 = = 3 cm2 OamD = 36 0 36 0 lcung AmD c) o = C©u 2: VÏ ®óng h×nh cho c©u a: a) Gãc BAC = 90 0 ( gãc néi tiÕp ch¾n nưa ®êng trßn) Ta cã gãc BAC = 90 0 ( ... AmD 100 , số s® BnC 30 0 Số đo góc AMD lµ D A 250 B 35 0 C 700 D 130 0 C©u Tø gi¸c ABCD néi tiÕp ®êng trßn, biÕt gãc B = 400, sè ®o gãc D lµ A 400 B 500 C 1400 D 1500 11 10 A n 30 C A 20π cm B.100π ... kÝnh AB = 6cm vµ gãc BCD = 30 0 a) TÝnh sè ®o cung BnD b) TÝnh ®é dµi cung AmD c) TÝnh diƯn tÝch h×nh qu¹t OAmD M C C©u .Diện tích hình tròn có đường kính 10cm bằng: B 30 ° A D 25π cm O m B D n...
 • 3
 • 170
 • 0

đề KT HK II hóa 9 ma trận mới

đề KT HK II hóa 9 có ma trận mới
... Hoàn thành sơ đồ biến hóa sau cách viết PTHH: (1)  → (2)  → (3)  → (4)  → CH3COOH CH3COOC2H5 11 (1 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 9, 2 gam chất hữu A, thu 8 ,96 lit khí CO2 (đktc) 10,8g nước Biết ... thu 44 gam chất mùi thơm Khối lương a là: A 23 gam B 46 gam C 30 gam D 60gam Cho dung dịch axit axetic nồng độ a% tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH nồng độ 10% thu dd muối nồng độ 10,25% ... Br2là 1,2,3,4 B Chất tham gia phản ứng cộng gồm 1,2,4 C Chất tham gia phản ứng là: 3,4 D Các chất CT phân tử Cho hỗn hợp khí gồm metan etilen qua bình 1(dung dịch Br2 dư) thu khí X, dẫn khí X...
 • 3
 • 149
 • 0

kt 1 tiet ch IV co ma tran

kt 1 tiet ch IV co ma tran
... 40 45 17 2 17 3 15 0 16 3 16 4 16 1 15 4 16 1 16 4 Lớp số đo [15 0 ;15 6) [15 6 ;16 2) [16 2 ;16 8) 16 7 16 5 16 0 16 4 15 1 16 4 Tần số 12 13 16 3 15 9 15 2 15 8 16 3 16 2 15 5 Tần suất % 16 ,7 33,3 36 ,1 169 16 3 15 9 16 5 Các ... vào Chiều cao 36 HS 15 8 15 2 15 6 15 8 16 8 16 0 17 0 16 6 16 1 16 0 bảng ? Tính tần suất giá trò điền vào bảng? GV hướng dẫn HS nhận xét ý nghóa bảng phân bố tần suất ghép lớp Năng suất 25 30 35 40 45 17 2 ... Ch đề BÊt ®¼ng thøc Ma trËn ®Ị Nhận biết TNKQ TL Thông hiểu TNKQ TL Vận dụng TNKQ TL Tổng 1, 0 1, 0 BPT- HƯ BPT bậc BPT – DÊu tam thøc bậc hai Tổng 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 2,0 4,0 2,0 3,0 8,0 4,0 10 1, 0...
 • 7
 • 177
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra 1 tiết địa 9 có ma trậnđề kiểm tra 1 tiết gdcd 9 có ma trậnde kiem tra 1 tiet sinh 9 co ma trankiem tra 1 tiet gdcd 9 co ma tranđề kiểm tra 1 tiết sử 6 có ma trậnđề kiểm tra 1 tiết sinh 7 có ma trậnđề kiểm tra 1 tiết địa 7 có ma trậnde kt 1 tiet hoa 12 co bankiem tra 1 tiet tin 7 co ma tran dede kiem tra 1 tiet hoa 8 co ma tranđề kiểm tra 1 tiết sinh 6 có ma trậnde kiem tra 1 tiet sinh 6 co ma tranđề kiểm tra 1 tiết sử 7 có ma trậnđề kiểm tra 1 tiết địa 8 có ma trậnđề kiểm tra 1 tiết sử 8 có ma trậnTrung Quốc GSGN1CHN2ufhuong dan viet de cuong nghien cuu22343thiết kế trạm xử lý nước cấp cho khu dân cư 5000 dân – nguồn nước mặtBài 26. Thuế máuufphieu dang ky de tai nckh22345ufphieu danh gia nghiem thu de tai22466Trung Quốc GSCMN1CHN1S2Cengage advantage books law for business 18th edition ashcroft test bankChemistry in focus a molecular view of our world 5th edition tro test bankChemistry principles and reactions 7th edition masterton test bankClearly visual basic programming with microsoft visual basic 2010 2nd edition diane zak test bankCriminal justice in action the core 7th edition gaines test bankCriminal procedure law and practice 9th edition carmen test bankBài 10. Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê (Hồi hương ngẫu thư)Bài toán tìm đường đi của người giao hàngCorrections 3rd edition whitehead test bankCollege accounting 21st edition heintz test bankNghiên cứu mô hình ước tính sinh khối, trữ lượng các bon rừng ngập mặn trên cơ sở ứng dụng viễn thám và GIS tại tỉnh cà mauCornerstones of managerial accounting 4th edition mowen test bankCornerstones of managerial accounting 5th edition mowen test bank