CHƯƠNG VII PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỂ TÍCH (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ)

Chuong VII: QUY TRÌNH PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU VI SINH VẬT

Chuong VII: QUY TRÌNH PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU VI SINH VẬT
... định Môi trường sử dụng - VRB - TSA - BGBL Quy trình phân tích Chuẩn bị mẫu Phân tích Đếm kết Khẳng định Phân tích - Sử dụng phương pháp đỗ đĩa Thể tích mẫu sử dụng: ml Đổ môi trường TSA, chờ ... TỔNG SỐ VI SINH VẬT HIẾU KHÍ (Aerobic Plate Count) Tổng số vi sinh vật hiếu khí Định nghĩa - Là VSV tăng trưởng hình thành khuẩn lạc điều kiện hiếu khí - Chỉ thị mức độ vệ sinh an toàn thực ... KOH 40 % Chuẩn bị mẫu Tăng sinh Phân lập Khẳng định Nghiệm pháp IMViC Tăng sinh - Môi trường sử dụng: canh BGBL - Ủ nhiệt độ 440C 24h - Chọn ống sinh  cấy phân lập Phân lập - Môi trường sử dụng:...
 • 91
 • 1,186
 • 38

Tài liệu Thu thập và phân tích thông tin chuẩn đoán pdf

Tài liệu Thu thập và phân tích thông tin chuẩn đoán pdf
... am u • Thu n ti n • M u ng u nhiên • M u có m c ích • M u phân t ng Ch ng 7: Thu th p & Phân tích Thông tin Ch n oán Các K thu t Phân tích Các công c nh tính • Phân tích n i dung • Phân tích áp ... Development Thu th p D li u & Ph n h i Các Ho t Ho ch nh Thu th p d li u Thu th p d li u Ch Ph ng C t lõi Phân tích d li u Ph n h i d li u Ti p t c Theo u i ng 7: Thu th p & Phân tích Thông tin Ch ... Có kh n ng thiên v h i áp Ch ng 7: Thu th p & Phân tích Thông tin Ch n oán Quan sát Tr c ti p Là m t ph ng pháp t t b sung h tr cho ph ng v n Th ng khó thu c nh ng d li u trung th c • Con...
 • 7
 • 331
 • 1

Tài liệu Cở sơ phân tích - lý thuyết chuẩn độ Axit – Bazơ đối với những hệ đơn giản pptx

Tài liệu Cở sơ phân tích - lý thuyết chuẩn độ Axit – Bazơ đối với những hệ đơn giản pptx
... axit - bazơ 17 10.4.3 Dung dịch đệm 19 10.4.4 Đường chuẩn độ axit yếu 26 10.4.5 Đường chuẩn độ bazơ yếu 32 Chương 10 thuyết chuẩn độ Axit Bazơ hệ đơn ... để chuẩn độ axit - bazơ Trong phương pháp chuẩn độ axit - bazơ, axit bazơ mạnh luôn dùng làm thuốc thử chuẩn phản ứng với tham gia chúng xảy hoàn toàn so với phản ứng với tham gia axit bazơ yếu ... 2 10.4.1 Chuẩn độ axit mạnh bazơ mạnh 10.4.2 Chuẩn độ bazơ mạnh axit mạnh 13 10.4 Đường chuẩn độ axit yếu bazơ yếu 13 10.4.1 Tính pH dung dịch chứa cặp axit - bazơ liên...
 • 33
 • 1,347
 • 10

KINH TẾ LƯỢNG CHƯƠNG VII - PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI pdf

KINH TẾ LƯỢNG CHƯƠNG VII - PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI pdf
... 30 7.2 Hệ phương sai thay đổi sử dụng ước lượng OLS - Các ước lượng bình phương bé ước lượng không chệch ước lượng hiệu (ước lượng phương sai nhỏ nhất) - Ước lượng phương sai bị chệch, kiểm ... thu thập số liệu phương sai giảm - Phương sai sai số tăng xuất điểm nằm ngoài, trường hợp bất thường với liệu khác biệt (rất lớn nhỏ so với quan sát khác) - Phương sai thay đổi không xác dạng ... từ phương trình 14 Bước 3: Kiểm định giả thiết H0: Phương sai sai số không đổi - Nếu n.R2 < χ2 với bậc tự p-1 (hệ số mô hình trên) => chấp nhận H0 -Nếu n.R2 ≥ χ2 : Bác bỏ H0, tức phương sai sai...
 • 26
 • 945
 • 3

Thu thập và phân tích thông tin chuẩn đoán

Thu thập và phân tích thông tin chuẩn đoán
... u • Thu n ti n • M u ng u nhiên • M u có m c đích • M u phân t ng Ch ng 7: Thu th p & Phân tích Thông tin Ch n đoán Các K thu t Phân tích Các công c đ nh tính • Phân tích n i dung • Phân tích ... Development Thu th p D li u & Ph n h i Các Ho t đ ng C t lõi Ho ch đ nh Thu th p d li u Thu th p d li u Ch Ph Phân tích d li u Ph n h i d li u Ti p t c Theo đu i ng 7: Thu th p & Phân tích Thông tin ... Có kh n ng thiên v h i đáp Ch ng 7: Thu th p & Phân tích Thông tin Ch n đoán Quan sát Tr c ti p Là m t ph ng pháp t t đ b sung h tr cho ph ng v n Th ng khó thu đ c nh ng d li u trung th c •...
 • 7
 • 206
 • 0

chương iii kỹ thuật phân tích thể tích phương pháp chuẩn độ

chương iii kỹ thuật phân tích thể tích phương pháp chuẩn độ
... III. 1 Một số khái niệm PPPT thể tích: pp định lượng cấu tử X dựa phép đo thể tích Cấu tử X (Cx ?) + dd chuẩn C (biết CT) → định phân hay phép chuẩn độ C + X → A + B : p.ứ chuẩn độ Chuẩn độ ... Đường cong chuẩn độ acid–base Đường cong chuẩn độ tủa Đường cong chuẩn độ phức Đường cong chuẩn oxy hóa khử Đường cong chuẩn độ nhiệt cho phản ứng tỏa nhiệt III. 3 Chất thị PPPT thể tích 3.1 Định ... BrO3-, dư BrO3→ dd cần chuẩn độ có màu vàng nâu Chuẩn độ chất khử (không màu) = Ce4+, dư Ce4+ → dd cần chuẩn độ có màu vàng 16 III. 4 Các cách chuẩn độ thông dụng 4.1 Chuẩn độ trực tiếp (direct...
 • 16
 • 661
 • 0

Chương I - Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Chương I - Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
... sử dụng phương pháp để phân tích đa thức thành nhân tử? Tiết 13 B i 9: Phân tích đa thức thành nhân tử cách ph i hợp nhiều phương pháp Ví dụ: Ví dụ 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 5x3 +10x3y+5xy2 ... tử? -Hay ph i hợp phương pháp Tiết 13 B i 9: Phân tích đa thức thành nhân tử cách ph i hợp nhiều phương pháp Ví dụ: Ví dụ 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 5x3 + 10x3y + 5xy2 Gi i: 5x3 + ... (x y 3)(x y + 3) Tiết 13 B i 9: Phân tích đa thức thành nhân tử cách ph i hợp nhiều phương pháp Ví dụ: Ví dụ 1: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 5x3+10x3y+5xy2 Gi i: 5x3 + 10x3y + 5xy2...
 • 10
 • 3,136
 • 10

Tài liệu Chương VII: PHƯƠNG PHÁP QUĨ TÍCH NGHIỆM SỐ docx

Tài liệu Chương VII: PHƯƠNG PHÁP QUĨ TÍCH NGHIỆM SỐ docx
... thì: arg Chương VII Phương Pháp Quĩ Tích Nghiệm số Trang VII.5 Cơ Sở Tự Động Học K = Phạm Văn Tấn ( ) D(S1 ) = j (1 + j ) + j = 12 = 12 N(S1 ) SỐ ĐƯỜNG QUĨ TÍCH: Số đường quĩ tích, số nhánh ... cực hàm chuyển vòng kín nghiệm phương trình đặc trưng: D(S) + KN(S) = (7.1) Chương VII Phương Pháp Quĩ Tích Nghiệm số Trang VII.2 Cơ Sở Tự Động Học Phạm Văn Tấn Vị trí nghiệm mặt phẳng S thay ... gọi qũi tích nghiệm số (QTNS) Trong chương này, ta đưa vào tích chất QTNS phương pháp vẽ qũi tích dựa vào vài định luật đơn giản Kỹ thuật QTNS không hạn chế việc khảo sát hệ tự kiểm Phương trình...
 • 16
 • 255
 • 0

Tài liệu Chương 1 " Giới thiệu phương pháp phân tích, thiết kế hướng đối tượng" pdf

Tài liệu Chương 1
... CTDL 1. 3 .1 Các bước trình phân tích thiết kế hướng đối tượng Quá trình phân tích thiết kế hướng đối tượng giải toán gồm bước sau: Đònh lớp với chức mà mong đợi Công việc giống công việc phân ... protected Các thuộc tính lớp CTDL phân làm hai loại: • Thuộc tính bắt buộc phải có để lưu liệu Giáo trình Cấu trúc liệu Giải thuật 11 /16 Chương 1: Giới thiệu • Thuộc tính mà đối tượng cần có để tự quản ... hoàn toàn chủ động đối Giáo trình Cấu trúc liệu Giải thuật 10 /16 Chương 1: Giới thiệu phó với tình Hơn nữa, CTDL xây dựng thư viện dùng chung cho nhiều chương trình Khi sử dụng phương thức lớp CTDL,...
 • 16
 • 339
 • 1

bài giảng hóa phân tích cơ sở chương 3 phương pháp chuẩn đồ

bài giảng hóa phân tích cơ sở chương 3 phương pháp chuẩn đồ
...  CH3COOH 0,1M CH3COONa 0,1M CH3COOH 0,3M CH3COONa 0,1M NH4Cl 0,1M NH3 0,1M NH4Cl 0,1M NH3 0,3M 3. 3 Dung dịch đệm  Để thấy rõ tác dụng đệm dung dịch, xét ví dụ:  Ví dụ 1: pH dung dịch CH3COOH ... dung chương sở nguyên tắc pp Đường cong chuẩn độ pH-V Dung dịch đệm Chuẩn độ đa axit Pha chế thiết lập nồng độ axit-bazo 3. 1 sở nguyên tắc pp  Dựa phản ứng: H+ + OH- ⇋ H2O  Trong trình chuẩn ... muốn sai số phép chuẩn độ thuộc khoảng pH cuối phép chuẩn phải thuộc khoảng 4 ,3 đến 9,7 Chất thị sử dụng có pT thuộc khoảng 4 ,3 đến 9,7 23 Chuẩn độ acid mạnh, baz mạnh 24 3. 2.2 .Chuẩn độ axit yếu...
 • 39
 • 1,829
 • 2

Bài 4 đại cương về phương pháp phân tích thể tích (phương pháp chuẩn độ )

Bài 4  đại cương về phương pháp phân tích thể tích (phương pháp chuẩn độ )
... (không màu) MnO4–, dư MnO4 – dung dòch cần chuẩn độ có màu hồng nhạt - Chuẩn độ chất khử (không màu) BrO3 – , dư BrO3 – dung dòch cần chuẩn độ có màu vàng nâu - Chuẩn độ chất khử (không màu) Ce4+, ... (đường chuẩn độ lý thuyết) vẽ từ trò số đo thực nghiệm máy trình chuẩn độ (đường chuẩn độ thực nghiệm) Ví dụ chuẩn độ acid – baz, dùng máy đo theo dõi biến thiên pH dung dòch trình chuẩn độ vẽ ... thử thêm vào Các đường chuẩn độ hệ oxy hóa khử thường biểu diễn theo cách 27 Công dụng cách thành lập đường chuẩn độ Trong phương pháp phân tích thể tích, đường chuẩn độ có vai trò lớn chúng...
 • 8
 • 1,739
 • 6

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 6 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 6 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
... THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT NHÂN TỬ CHUNG 1/ Ví dụ: Ví dụ 1: Hãy viết 2x2 -4x thành tích đa thức Giải 2x - 4x = 2x.x - 2x.2 = 2x(x - 2) Phân tích đa thức thành nhân tử (hay thừa số) biến ... đổi đa thức thành tích đơn thức đa thức Ví dụ 2: Phân tích đa thức 15 x3 – 5x2 + 10 x thành nhân tử Giải 15 x3 -5x2 + 10 x = 5x 3x - 5x x + 5x = 5x (3x - x + 2) Cách tìm nhân tử chung với đa thức ... số nguyên: - Hệ số nhân tử chung ƯCLN hệ số nguyên dương hạng tử - Luỹ thừa chữ nhân tử chung phải luỹ thừa có mặt tất hạng tử đa thức, với số số mũ nhỏ hạng tử 2/ ÁP DỤNG: ?1 Phân tích đa...
 • 10
 • 609
 • 0

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 7 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 7 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
... 1+ 2x+4x2 ) Cách làm ví dụ gọi phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp dùng đẳng thức ?1 Phân tích đa thức thành nhân tử a) x3 + 3x2 + 3x + = x3 +3.x2 + 3.x .12 + 13 b) ( x + y )2 - 9x2 = ( x ... tích đa thức thành nhân tử a) x16 – b) n3 - n Hướng dẫn nhà -Ghi nhớ nội dung đẳng thức đáng nhớ -Làm tập lại sách giáo khoa sách tập -Đọc trước nội dung bài: phân tích đa thức thành nhân tử phương ... TRA BÀI CŨ Viết đa thức sau dạng tích luỹ thừa a) x - 4x + = x - 2x + = x2 − b) x - 2 ( 2) ( = (x - 2) )( = x− x+ ) c) - 8x3 = - (2x)3 = (1 - 2x)( 1+ 2x+4x2 ) Phân tích đa thức thành nhân tử Bằng...
 • 11
 • 748
 • 0

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 8 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

bài giảng đại số 8 chương 1 bài 8 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
... dụ gọi phân tích đa thức thành nhân tử phương pháp nhóm hạng tử PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ Xuất nhân tử chung ? Em hiểu phân tích đa thức thành nhóm Nhóm thích ... 15 60 .10 0 = (15 .64 + 36 .15 ) + (25 .10 0 + 60 .10 0) = 15 .(64 + 36) + 10 0.(25 + 60) = 15 .10 0 + 10 0 85 = 10 0. (15 + 85 ) = 10 0 .10 0 = 10 000 PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ ... hợp nhân tử phương pháp nhóm hạng tử? Xuất đẳng thức PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHÓM HẠNG TỬ Ví dụ Áp dụng ?1 Tính nhanh 15 .64 + 25 .10 0 + 36 15 60 .10 0 Giải 15 .64 + 25 .10 0...
 • 20
 • 469
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 12 mẹo tăng tốc windows 7 phần 1ôn tập công nghệ 7 phần 1đề kiểm tra chương tích phân 12bài tập chương 7 sinh 12câu hỏi ôn tập công nghệ 7 phần 1xem phim harry potter tập 7 phần 1 full hdxem phim harry potter tap 7 phần 1 hdxem phim harry potter tap 7 phần 1 full hdphim harry potter tap 7 phần 1chuong 7 phan tich bao cao tai chinhtài liệu triển khai windows 7 – phần 1bai tap li thuyet chuong 7 hoa 12so do tu duy hoa hoc chuong 7 lop 12bài tập chương 7 hóa 11bài 23 lịch sử 7 phần 1danh muc thong tin du lieu ban doVăn bản pháp quyHoàn hiện quản trị kênh phân phối các sản phẩm thiết bị điện panasonic của công ty cổ phần thiết bị điện phước thạnh tại thành phố hồ chí minh đến năm 2020Phap lenh chong ban pha gia s20 2004Nghi dinh 90 huong dan phap lenh chong ban pha giaPDF Top 3 Differentials in Neuroradiology 1st Edition Thieme 2015 PDF DownloadThực hành lập sổ kế toán và báo cáo tài chínhĐo lường sự thỏa mãn của khách hàng sử dụng dịch vụ điện thoại di động thuê bao trả trước tại trung tâm thông tin di động khu vực II (TP HCM) VMS mobifone (đính kèm file spss)VCA Annual Report 2014 En (final)09 KN TVE 01 Quyet dinh va Bao cao cuoi cung (ban cong khai)Cục Quản lý cạnh tranhPDF Immunology of Pregnancy PDF Download (Medical Intelligence Unit) by Gil Mor (Editor)PDF Mosbys Pharmacy Review for the NAPLEX , 1e 1 Csm Pap Edition PDF DownloadTuần 11 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh4 essential book of martial arts kicks 89 kicks from karate, taekwondo, muay thai, jeet kune do, and other2 muay thai arnaud van der veere meyer meyer sport (2012)Tự luyện nội công thiếu lâm sơn đông (toàn tập) GS hàng thanh 1974Sáng kiến kinh nghiệm về cách sắp xếp bảo quản thiết bị thực hành (1)Bài thực hành 9. Tạo biểu đồ để minh hoạBài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính