Trang bị điện Thầy Chất

Chuong2 môn trang bị điện trong công nghiệp của thầy Nguyễn Quốc Định Khoa điện trường bách khoa đà nẵng.

Chuong2 môn trang bị điện trong công nghiệp của thầy Nguyễn Quốc Định Khoa điện trường bách khoa đà nẵng.
... Rm, Xm - Điện trở, điện kháng mạch từ hóa I1 - Dòng điện cuộn dây stator R1, X1 - Điện trở, điện kháng cuộn dây stator Dòng điện rotor quy đổi stator tính từ sơ đồ thay thế: B mụn T-L, Khoa in ... khoảng (10ữ20)% định mức Chỉ động công suất nhỏ (vài chục Watt) cho phép chạy không tải 2.2.2 ảnh hởng thông số điện đặc tính động điện chiều kích từ nối tiếp, dòng điện phần ứng dòng điện kích từ ... stator dạng đặc tính mở máy B mụn T-L, Khoa in 33 Sơ đồ hình 2.34 mở máy với cấp điện trở điện kháng mạch stator Có thể mở máy với nhiều cấp điện trở điện kháng công suất động lớn 2.4.4.3 Phơng pháp...
 • 33
 • 168
 • 2

Trang bi dien dien tu may gia cong kim loai.pdf

Trang bi dien dien tu may gia cong kim loai.pdf
... dong dien va tz,t d(mg hou thich hap eha may liI hai loan kh6 ci'iu chu yeu doi voi Sack fiTrang bi dien - dien tit nuiy gia cong kim loq.i" de cqp den phCm dien hi eua cac may gia cong kim IO{f-i ... 104 Cae tac gia PHAN I A • TRANG BI DIEN - DIJi:N TU MAy CAT KIM LO~I ~ Chuang KHAI NI~M CHUNG §l.l PHAN LOM MAy d.T KIM LOM May cat kim lo~i dU9C dung dg gia c6ng cae chi WIt kim lo~i bAng ... thea cOng thlic ; (1-5) Thai gian may Thoi gian may lA thai gian dung de gia e6ng chi ti~t No duqc g9i Iii thai gian c6ng nghl;l, thbi gian Cd ban ho~ thai gian huu leh De dnh toan thai gian may, ...
 • 204
 • 1,087
 • 24

Đồ án tốt nghiệp bộ môn trang bị điện

Đồ án tốt nghiệp bộ môn trang bị điện
... ẫ 49 ấ uD2-D3 t đồ án tốt nghiệp Bộ môn trang bị điện ẫ 50 ấ Sinh Viên : Đinh Văn Hà u đồ án tốt nghiệp Bộ môn trang bị điện Sinh Viên : Đinh Văn Hà t u t t u t t uđkT4 t Giản đồ xung điều khiển ... ấ đồ án tốt nghiệp A Bộ môn trang bị điện B Sinh Viên : Đinh Văn Hà C AB * * * MBA * R T1 * T2 * T3 C T4 T5 C N C K1 C K2 T6 R M K CK ẫ 33 ấ Sơ đồ mạch động lực Đ CKĐ đồ án tốt nghiệp Bộ môn trang ... C phóng điện qua R4, điện áp tụ trở chuẩn bị cho chu kỳ - Giản đồ điện áp: ta coi diện áp R4 tranrito tụ phóng nhỏ giản đồ điện áp có dạng: u ẫ 38 ấ t đồ án tốt nghiệp Bộ môn trang bị điện Sinh...
 • 95
 • 4,513
 • 14

Cải tạo hệ thống trang bị điện cho máy

Cải tạo hệ thống trang bị điện cho máy
... độc lập II-Các yêu cầu trang bị điện cho truyền động ăn dao máy doa 2620B Trong máy doa ngang 2620B truyền động ăn dao truyền động phức tạp nhất, đòi hỏi hệ thống trang bị điện có mức độ tự động ... đồ án tốt nghiệp Bộ môn trang bị điện Sinh Viên : Đinh Văn Hà + Hệ thống xung áp - động II- Phơng án I Hệ thống máy điện khuyếch đại - động ( MY- Đ ) 1,Giới thiệu hệ thống a, Sơ đồ a b c MY ... môn trang bị điện Sinh Viên : Đinh Văn Hà Phần i giới thiệu công nghệ máy ẫ 6ấ đồ án tốt nghiệp Bộ môn trang bị điện Sinh Viên : Đinh Văn Hà I.1 chức - công dụng máy doa I- chức công dụng máy...
 • 95
 • 698
 • 14

Giáo trình -Trang bị điện-điện tử -Máy gia công kim loại

Giáo trình -Trang bị điện-điện tử -Máy gia công kim loại
... thlic ; (1-5) Thai gian may Thoi gian may lA thai gian dung de gia e6ng chi ti~t No duqc g9i Iii thai gian c6ng nghl;l, thbi gian Cd ban ho~ thai gian huu leh De dnh toan thai gian may, ta phai ... 104 Cae tac gia PHAN I A • TRANG BI DIEN - DIJi:N TU MAy CAT KIM LO~I ~ Chuang KHAI NI~M CHUNG §l.l PHAN LOM MAy d.T KIM LOM May cat kim lo~i dU9C dung dg gia c6ng cae chi WIt kim lo~i bAng ... dOi tuyen dnh thea toe dO Thai gian may Thai gian may (thai gian gia e6ng) cua may 'M L 10- ~ Vad ti~n (2-7) [ej r' , L - chieu dai gia e6ng, mm; K€t h9P (2-6) thai gian may , '" ~ va L W CI • s·...
 • 204
 • 2,148
 • 37

Trang bị điện nhóm máy tiện

Trang bị điện nhóm máy tiện
... truyền động máy tiện có dạng truyền động máy tiện hai vùng Fz = const Pz = const (h 1.4) 26 Phụ tải truyền động máy tiện đứng Truyền động máy tiện đứng có dạng đặc thù riêng, khác so với máy tiện bình ... kết hợp với hộp tốc độ 2.Các sơ đồ điều khiển điển hình máy tiện đứng máy tiện cỡ nặng Các máy tiện đứng máy tiện cỡ nặng có chế độ làm việc tiện mặt đầu Để đạt suất lớn ứng với thông số chế độ ... bàn dao máy tiện cỡ nặng máy tiện đứng cần liên hệ với tốc độ quay chi tiết để đảm bảo nguyên lượng ăn dao Ở máy tiện cỡ nhỏ thường truyền động ăn dao thực từ động truyền động chính, máy tiện nặng...
 • 21
 • 2,716
 • 32

Trang bị điện máy bào giường

Trang bị điện máy bào giường
... động không đồng nam châm điện 3.4 Một số sơ đồ điều khiển máy bào giường điển hình Sơ đồ điều khiển máy bào giường theo hệ thống F-Đ có máy điện khuếch đại làm kích từ cho máy phát Hình 3-7 sơ đồ ... truyền động máy bào giường cở trung bình nặng a/ Phân tích nguyên lý làm việc hệ thống truyền động điện Động điện Đ truyền động cho bàn máy cấp điện từ máy phát điện chiêu F Kích từ máy phát F ... tính dạng máy xúc, hạn chế dòng điện động trình tĩnh trình độ Đối với máy thường xuyên làm việc tải máy bào giường, máy cán, máy xúc… tải người ta không cắt điện cho động (vì làm suất máy thấp)...
 • 28
 • 1,547
 • 20

Trang bị điện máy mài

Trang bị điện máy mài
... mài tốc độ cắt (m/s): V= 0,5d.ωđ.10-3 với d - đường kính đá mài, [mm]; ωđ - tốc độ quay đá mài, [rad/s] Thường v = 30 ÷ 50m/s Hình 5.2 Sơ đồ gia công chi tiết máy mài a) Máy mài tròn b) Máy mài ... Các đặc điểm truyền động điện trang bị điện máy mài Truyền đông chính: Thông thường máy không yêu cầu điều chỉnh tốc độ, nên sử dụng động không đồng roto lồng sóc Ở máy mài cỡ nặng, để trì tốc ... Máy mài tròn b) Máy mài tròn c) Máy mài mặt phẳng biên đá d) Máy mài mặt phẳng mặt đầu (bàn chữ nhật) e) Máy mài mặt phẳng mặt đầu (bàn tròn) Chi tiết gia công Đá mài Chuyển động Chuyển động ăn...
 • 6
 • 2,488
 • 83

Trang bị điện máy cán thép

Trang bị điện máy cán thép
... dây quấn dùng cho máy cán liên tục công suất lớn 92 - Động điện chiều dùng cho máy cán đảo chiều (máy cán quay thuận nghịch) Hình 6-3 Cấu tạo máy cán 93 b) Phân loại máy cán Máy cán đa dạng nhiều ... loại máy cán dựa đặc điểm sau đây: + Theo tên gọi sản phẩm sau cán: - Máy cán thô, có đường kính trục cán Ф = (800 ÷ 1300)mm - Máy cán có đường kính trục cán Ф = (1100 ÷ 1150)mm - Máy cán thép ... cán, mm; ∆W - hiệu số suất tiêu hao lượng lần cán tính lần cán trước 1 2 0 n-1 n 99 6-4 Trang bị điện máy cán nóng thuận nghịch (CNTN) Đặc điểm công nghệ Máy cán nóng quay thuận nghịch (máy cán...
 • 16
 • 1,215
 • 34

Trang bị điện các máy nâng - vận chuyển

Trang bị điện các máy nâng - vận chuyển
... phương vận chuyển hàng hoá Vì việc phân loại máy nâng - vận chuyển dựa đặc điểm để phân thành nhóm máy sau: (hình 7-1 ) a) Theo phương vận chuyển hàng hoá - Theo phương thẳng đứng (thang máy, máy nâng) ... mà máy thực hiện, giúp có khái niệm tổng quan phương pháp dạng vận chuyển hàng hoá thông dụng 7-3 Đặc điểm đặc trưng cho chế độ làm việc hệ truyền động máy nâng- vận chuyển Các máy nâng - vận chuyển ... điều khiển kín - Điều khiển chổ - Điều khiển có khoảng cách - Điều khiển từ xa Trong máy nâng - vận chuyển, đơn giản máy vận chuyển hàng theo phương (thang máy máy nâng theo phương thẳng đứng,...
 • 6
 • 764
 • 20

Trang bị điện CN - Băng chuyền

Trang bị điện CN - Băng chuyền
... RHV2 NCV4 V4 V3 BT5 ĐB5 BT6 ĐB6 S3 S2 10 12 14 16 18 20 22 RTr3 RTr1 V2 V1 24 26 28 30 Khi tốc độ băng tải (BT5) (BT4) đạt đến giá trị định mức RKT5 đóng RKT4 Ng1 Ng2 RHV1 RHV2 RTr1 RHV3 RTr1 32...
 • 2
 • 467
 • 19

Trang bị điện CN - Máy tiện FD

Trang bị điện CN - Máy tiện FD
... Động thực hiện hãm tái sinh giai đoạn sau đó hãm động (phần hãm máy đã trình bày- tự ncứu ) K3 không thể có điện nên động không tăng tốc tốc độ bản ĐG K2 K4 1RLĐ 4RLĐ...
 • 7
 • 861
 • 41

Xem thêm

Từ khóa: trang bị điện nguyễn văn chấtgiáo trình trang bị điện ô tô nguyễn văn chấttrang bị điệntrang bị điệnquy phạm trang bị điệntrang bị điện điện tửhệ thống trang bị điệntrang bị điện máy gia công kim loạigiáo trình trang bị điệntrang bị điện máy nén khítrang bị điện máy cắt gọt kim loạigiáo trình trang bị điện trong máyebook trang bị điệngiáo trình trang bị điện máy công nghiệptrang bị điện trong máy cắtGiáo án Toán 7 Trường học mới Phần Đại số trọn bộ (full)Giáo án toán 7 trường học mới phần hình học trọn bộ (full)HEALING HOLIDAYS cambodia private toursHow to get from phnom penh to sihanoukvilleBáo cáo thực tập tốt nghiệp công tác soạn thảo văn bảnNăng lực công chức quản lý các phòng chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân quận hà đông (tt)Công nghệ bảo quản và chế biến thịtWestern civilization beyond boundaries volume i to 1715 7th edition noble test bankĐề thi Tiếng Anh lớp 4 năm 2015 2016World politics trend and transformation 2010 2011 edition 13th edition kegley test bankWrightsmans psychology and the legal system 8th edition greene test bankZoology 10th edition miller test bankBai tap danh cho hoc sinh lop 6 tu hocAuditing the art and science of assurance engagements canadian twelfth edition 12th edition arens test bankBrock biology of microorganisms 13th edition madigan test bankBUSN 2nd edition kelly test bankBUSN 5 5th edition kelly test bankByrd and chens canadian tax principles 2012 2013 edition 1st edition byrd test bankCalculus early transcendentals 7th edition james stewart test bankBusiness 12th edition pride test bank