Cầu dưl dầm T L=38m 7+2x1.5m word

Thiết kế cầu dàn thép chiều dài nhịp tính toán l = 80m, khổ cầu 7+2x1,5m

Thiết kế cầu dàn thép chiều dài nhịp tính toán l = 80m, khổ cầu 7+2x1,5m
... bulông n2 = Trong đó: Ro - cờng độ tính toán thép l m dầm, Ro = 1900 (kg/cm2) Số l ng bulông cờng độ cao để liên kết thép góc liên kết vào dầm ngang: n3 = n2 + = ì + = 20 bulông VII THIT K LIấN ... VI GIN CH Bulông để liên kết sờn dầm ngang với thép góc liên kết: Q 85.29 ì 103 0.306 n1 = = ì ì = 7.63 chọn bulông cờng độ Ro m2 1900 0.9 cao Số l ng bulông liên kết thép góc liên kết với giàn ... 2.2) ì Số bulông cờng độ cao cần thiết để liên kết nối N1: n1 = Fn1 = 0.386ì0.819ì2.2ì(4ì23-8ì2.5) = 50.076 50 bulông Số bulông cờng độ cao cần thiết để liên kết nối N2: n2 = Fn = 0.386ì0.819ì2.2ì(2ì52-8ì2.5)...
 • 41
 • 320
 • 0

THIẾT KẾ KẾT CẤU NHỊP DẦM T BTCT CĂNG SAU

THIẾT KẾ KẾT CẤU NHỊP DẦM T BTCT CĂNG SAU
... 01 Thi t kế cấu t o sở để phân t ch giá trị t nh t i t c dụng lên k t cấu t nh toán thi t kế bớc sau Bảng 2-1 ( trích bảng 2.5.2.6.3.1) : Chiều cao t i thiểu thông thờng dùng cho phận k t cấu nhịp ... neo: Trong tiêu chuẩn thi t kế không dẫn cụ thể cách t nh m t ứng su t thi t bị neo mà t y thuộc yêu cầu thể hợp đồng thi công Tham khảo thi t kế thực t t nh theo công thức sau: f pA = E L tb ... số t i trọng t nh t i thân k t cấu p1 =1.25 p - hệ số t i trọng t nh t i thân k t cấu p =1.5 TS Hoàng Hà 34 BM Công trình GTTP ] Trờng Đại học Giao thông Vận t I- Bài giảng Cầu BTCT - Tiêu...
 • 74
 • 280
 • 0

Thiết kế cầu bê tông cốt thép dưl nhịp giản đơn với dầm t kéo trước, chiều dài toàn dầm 25m, khổ cầu k8+2x1,5m, bê tông cấp 40MPa, 22TCN 272 05BGTVT

Thiết kế cầu bê tông cốt thép dưl nhịp giản đơn với dầm t kéo trước, chiều dài toàn dầm 25m, khổ cầu k8+2x1,5m, bê tông cấp 40MPa, 22TCN 272 05BGTVT
... 30.88125 t nh dầm T dự ứng lực theo 22TCN 272- 01 PGS.TS Nguyễn vi t Trung tung yt1 tung yt2 T i m t c t 0.8 Truck Xe tendom T i m t c t gối Truck Xe tendom tung y35 tung y145 tung y145 tung yt1 tung ... quán t nh m t c t tính đổi yd : Khoảng cách t trục trung hoà đến thớ dới m t c t tính đổi (Giả thi t lấy m t c t c t thép DƯL) Ta có m t c t chữ T sau t nh đổi nh sau: 41 t nh dầm T dự ứng lực theo ... hai trục thi t kế t hợp với hiệu ứng t i trọng thi t kế( HL93M) + Hiệu ứng xe t i thi t kế có cự ly trục bánh thay đổi nh điều 3.6.1.2.2 t hợp với hiệu ứng t i trọng thi t kế (HL93K) Đối với...
 • 63
 • 525
 • 1

Thiết kế cầu trục một dầm Q=5T L=16,5m - Chương 7

Thiết kế cầu trục một dầm Q=5T L=16,5m - Chương 7
... 7. 3 Lắp hệ thống điện ngang điện chạy dọc nhà xưởng 7. 3.1 Chuẩn bò - Thiết bò dụng cụ: + Chìa khóa + Đồng hồ điện + Kiềm + Tounevic + Bản vẽ - Nhân lực: công nhân có thẻ an toàn lao động 7. 3.2 ... lao động 7. 4 Chạy thử lập biên chờ thử tải 7. 4.1 Chuẩn bò Nhân lực: công nhân có thẻ an toàn lao động 7. 4.2 Thời gian thực Thời gian thực ta lấy theo kinh nghiệm 7. 4.3 Phương pháp thực - Tiến hành ... gian thực ta lấy theo kinh nghiệm 7. 3.3 Phương pháp thực - Tiến hành thực công việc theo hướng dẫn tổ trưởng tổ lắp đặt - Người kiểm soát: Tổ trưởng tổ lắp đặt - Chú ý: làm việc công nhân cần thực...
 • 2
 • 329
 • 11

Thiết Kế Cầu Thép Theo Quy Trình 22TCN272- Chiều dài dầm: Ld=33 m. Khổ cầu: k=7+2x1.2 m. Số dầm chủ: Hoạt tải HL93, hệ số .65Người: 3000 N/m2 = 3 KN/m2 Dầm thép liên hợp với bản bêtông cốt thép.

Thiết Kế Cầu Thép Theo Quy Trình 22TCN272- Chiều dài dầm: Ld=33 m. Khổ cầu: k=7+2x1.2 m. Số dầm chủ: Hoạt tải HL93, hệ số .65Người: 3000 N/m2 = 3 KN/m2 Dầm thép liên hợp với bản bêtông cốt thép.
... 1.1 .3. Chọn kiểu dầm thép kiểu tiết diện chữ I Thép sử dụng thép công trình cấp 34 5, có: cường độ chảy Fy = 34 5MPa, cường độ kéo Fu = 450MPa 4 .Bêtông sử dụng cho mặt cầu bêtông có fc’ = 30 MPa 5 .Thép ... hàn thép cấp 250 1.2/ Chọn tiết diện điển hình sở thiết kế: 1.2.1 Trắc dọc cầu: …………… Hệ thống Website : http://thuvienluanvan.com http://timluanvan.com http://choluanvan.com Thông tin Liên hệ ... quan tâm đến thư viện thời gian vừa qua Thông tin liên hệ: Hotline: 0 93. 658 .32 28 (Mr.Minh) Điện thoại: 0 43. 9911 .30 2 Email: Thuvienluanvan@gmail.com Hệ thống Website: http://thuvienluanvan.com http://timluanvan.com...
 • 3
 • 1,249
 • 27

Thiết kế cầu thép, Thiết kế cầu dầm đặc: Ld = 27m, Khổ cầu: 7+2x1,0m, Số dầm chủ: 5, TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ - 22TCN 272-05

Thiết kế cầu thép, Thiết kế cầu dầm đặc: Ld = 27m, Khổ cầu: 7+2x1,0m, Số dầm chủ: 5, TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ - 22TCN 272-05
... cầu B) - Chiều rộng cột lan can: B3 = 50cm - Chiều rộng toàn cầu xác định theo công thức: B = B1 + 2B2 + 2B3 = + 2.1 + 2.0,5 = 10m - Số lượng dầm chủ: Nb = - Khoảng cách S dầm chủ: S = B/Nb = ... 30cm ⇒ Ltt = 27 - 2.0,3 = 26,4m 1.2 SỐ LƯỢNG VÀ KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC DẦM CHỦ Các thông số thiết kế gồm: - Chiều rộng phần xe chạy: B1 = 7m - Chiều rộng phần người bộ: B2 = 1m - Chọn dạng bố trí phần ... CẦU VÀ CÁC KÍCH THƯỚC CƠ BẢN 1.1 CHIỀU DÀI NHỊP TÍNH TOÁN Chiều dài tính toán cầu dầm giản đơn nhịp: Ltt = Ld - 2a Trong đó: a - khoảng cách từ đầu dầm đến tim gối, chọn a = 30cm ⇒ Ltt = 27 -...
 • 3
 • 1,091
 • 23

Thiết kế cầu BTCT DƯL nhịp giản đơn tiết diện SUPER T căng trước, khổ cầu B=14(phần xe chạy)+2x1,5(lề bộ hành)+(lancan tự chọn), chiều dài nhịp L=33m, 22TCVN272-05,tải trọng HL93

Thiết kế cầu BTCT DƯL nhịp giản đơn tiết diện SUPER T căng trước, khổ cầu B=14(phần xe chạy)+2x1,5(lề bộ hành)+(lancan tự chọn), chiều dài nhịp L=33m, 22TCVN272-05,tải trọng HL93
... 5.1.3 T hợp t i trọng 234 5.2 Thi t kế c t thép cho m t c t 237 5.2.1 Thi t kế c t thép cho t ờng thân 237 5.2.2 Thi t kế c t thép cho t ờng đỉnh 246 5.2.3 T nh toán ... 6.7 T hợp t i trọng t c dụng lên đỉnh bệ trụ .307 6.8 Thi t kế c t thép 312 6.8.1 Thi t kế c t thép cho xà mũ 312 6.8.2 Thi t kế c t thép thân trụ 317 6.9 Thi t ... m Chiều dài toàn dầm SUPER- T: 33m - T i trọng thi t kế: + HL93, t i trọng người, theo tiêu chuẩn 22TCN 272-05 + T i trọng gió bản: 59 m/s Các tiêu lý lớp đòa ch t Bảng t ng hợp tiêu lý lớp đất...
 • 364
 • 1,464
 • 10

THIẾT kế cầu THÉP 22TTC272 05, tải TRỌNG THIẾT kế HL93, CHIỀU dài TOÀN dầm 34,6m, bề RROONGJ PHẦN XE CHẠY 7m,bề RỘNG lề bộ HÀNH 2x1,5m

THIẾT kế cầu THÉP 22TTC272 05, tải TRỌNG THIẾT kế HL93, CHIỀU dài TOÀN dầm 34,6m, bề RROONGJ PHẦN XE CHẠY 7m,bề RỘNG lề bộ HÀNH 2x1,5m
... TRÍ SƠ BỘ CÔNG TRÌNH Chiều dài toàn kết cấu nhịp cầu 34.6 m Bề rộng toàn cầu 10.5 m Lan can sử dụng kiểu kết hợp lan can ô tô lan can lề hành Bố trí dầm chủ dầm thép liên hợp bê tông cốt thép dọc ... ngang cầu CHƯƠNG : THIẾT KẾ LAN CAN – LỀ BỘ HÀNH 2.1 BỐ TRÍ CHUNG LAN CAN – LỀ BỘ HÀNH Hình : Chi tiết lan can – lề hành 2.2 THIẾT KẾ LAN CAN 2.2.1 Thiết kế lan can 2.2.1.1 Sơ đồ tính – tải trọng ... LIỆU THIẾT KẾ 1.1 CÁC SỐ LIỆU ĐỀ BÀI Tiêu chuẩn quy trình áp dụng: ● 22TTC272- 05: “Tiêu chuẩn thiết kế cầu ● Và tiêu chuẩn kỹ thuật khác có liên quan Tải trọng thiết kế: HL93 Chiều dài toàn dầm...
 • 54
 • 375
 • 0

Thiết kế kết cấu cầu dầm thép liên hợp với bản BTCT nhịp giản đơn cho đường ôtô, hoạt tải tiêu chuẩn HL93+tải trọng người đi bộ 300kg trên m2, chiều dài nhịp 29, khổ cầu 10+2x1,5m

Thiết kế kết cấu cầu dầm thép liên hợp với bản BTCT nhịp giản đơn cho đường ôtô, hoạt tải tiêu chuẩn HL93+tải trọng người đi bộ 300kg trên m2, chiều dài nhịp 29, khổ cầu 10+2x1,5m
... 0.1 0.043 kG/m DCdc = Trọng lợng 1m dài là: Chiều dài hệ liên kết dọc: Toàn cầu có số hệ liên kết dọc là: * Tĩnh tải trọng lợng neo liên kết DCneo = * Tĩnh tải rải lên dầm chủ TLBT sờn tăng cờng ... tải tác dụng gồm: Hoạt tải HL93 Hoạt tải xe trục thiết kế Tải trọng thiết kế Tải trọng ngời 2.2 Chọn số lợng xe: Số lợng xe phần nguyên kết chia phần chiều rộng xe chạy cho 3500mm: 10000 =2.86 ... kiểu -Lớp Cầu Đ ờng B-K4 14 THiết kế môn học cầu thép F1 môn cầu hầm Đơn vị lực cắt là: kN Nội lực dầm chủ hoạt tải gây ra: 3.1 Mômen hoạt tải gây ra: 3.1.1 Do hoạt tải HL-93 gây ra: Tải trọng bánh...
 • 54
 • 336
 • 0

Thiết kế cầu dầm bê tông cốt thép dưl SUPER t

Thiết kế cầu dầm bê tông cốt thép dưl SUPER t
... t m c t thép t nh t a độ trọng t m chung c t thép dự ứng lực c t thép thường đặc trưng m t c t nêu T nh toán giá trò m t ứng su t tức thời m t theo thời gian Bước : T nh duy t dầm kiểm toán theo ... CHỌN : - Ti t diện dầm thi t kế : Dầm Super T - Chiều dài dầm thi t kế : 30 m - Cầu thi t kế có thông thuyền - Số xe thi t kế xe - Lan can t ( Không lề hành ) - Tiêu chuẩn thi t kế : 22 TCN – ... : T nh toán , thi t kế m t cầu dầm ngang : xác đònh mô hình t nh toán, t nh duy t theo TTGH cường độ sử dụng Bố trí chi ti t c t thép T nh toán mố  NGUYÊN LÝ VÀ TRÌNH T CÁC BƯỚC THI T KẾ KẾT...
 • 11
 • 180
 • 0

Thiết kế cầu trục một dầm Q=5T L=16,5m - Chương 1

Thiết kế cầu trục một dầm Q=5T L=16,5m - Chương 1
... NITTO-NHẬT Cầu trục Dầøm đôi CTO NH10T NHẬT Máy khoan bàn MKB CN -1 6 ĐÀI LOAN 10 Máy khoan cầm tay MCD NHẬT 11 Máy mài MMN GA-700IL NHẬT 12 Máy cắt đóa MCO CD-2 01 ĐÀI LOAN 13 Máy Nén khí MNO PH -1 5 0-3 04 ... CNS 66 41 DIN 15 070 Điện JEM 10 38 CNS 4 617 VDE 010 0 IEC-34/ 1- 5 BS 2573 CSA-C22.2 No 14 -M Riêng Hyundai Hoist, sản phẩm Hyundai chứng nhận theo tiêu chuẩn CSA USA – Tiêu chuẩn sản xuất dầm trục: ... 4 616 DIN 15 018 KS C 96 21 Dây cáp JIS G 3525 BS 302 CNS 9 41 DIN 3067 KS D 3 514 KS B 13 35 KS C 96 21 Móc tải JIS B 2803 BS 2903 CNS 5394 DIN 15 4 01 & DIN 15 402 Bánh xe trolley JIS B 8806 FEM 9 811 ...
 • 14
 • 983
 • 11

Thiết kế cầu trục một dầm Q=5T L=16,5m - Chương 2

Thiết kế cầu trục một dầm Q=5T L=16,5m - Chương 2
... phù hợp với điều kiện lao động sản xuất nhà xưởng 20 2. 4 Yêu cầu thiết kế – Các thông số cần trục : Để đảm bảo yêu cầu công việc, cầu trục thiết kế phải có thông số sau: + Sức nâng: Q = 5(T ) + ... thải gây ô nhiễm môi trường 18 2. 3 .2 Phương án sử dụng cần trục ôtô – Cần trục ôtô hoạt động nhà xưởng theo mô hình sau: Hình 2. 2: Phương án sử dụng cần trục ôtô – Cần trục ôtô có nhược điểm tương ... xe + Việc tính toán thiết kế chế tạo tương đối dễ dàng, giá thành rẻ Việc trí, bảo dưỡng thường xuyên thực cách dễ dàng – Với lý trên, ta chọn phương án thiết kế cầu trục dầm với độ lớn (L=16.500...
 • 7
 • 1,452
 • 23

Thiết kế cầu trục một dầm Q=5T L=16,5m - Chương 3

Thiết kế cầu trục một dầm Q=5T L=16,5m - Chương 3
... cánh dầm hộp 3. 3.1 Sơ đồ truyền động Hình: 3. 7 1- Động cấu di chuyển 2- Bánh chủ động 3- Bánh trung gian 4- Bánh trung gian 5- Bánh bò động lắp trục bánh xe 6- Bánh bò động lắp trục bánh xe 35 7- ... tang - Tỷ số truyền truyền động: i= n đc 750 = ≈ 23. 74 nt 31 .6 - Sơ đồ truyền động hộp giảm tốc Hình: 3. 6 Trong đó: 1- Động điện 2- Tang cáp 3- Vỏ hộp giảm tốc palăng 4- Vỏ che tang cáp 33 Z 1- Số ... Hình: 3. 1 1- Động cấu nâng hàng 2- Động cấu di chuyển palăng 3- Cụm puli 4- Móc treo hàng 5- Hạn chế hành trình nâng 6- Hộp giảm tốc 7- Trục liên kết cấu nâng hạ hàng với cấu di chuyển palăng 8-...
 • 19
 • 859
 • 14

Thiết kế cầu trục một dầm Q=5T L=16,5m - Chương 4

Thiết kế cầu trục một dầm Q=5T L=16,5m - Chương 4
...  , nên dầm thỏa mãn điều kiện bền  4. 4 Tính toán dầm bên (dầm đầu): 4. 4.1 Kết cấu dầm đầu: 55 240 250 10 Tham khảo máy mẫu, ta chọn kết cấu dầm đầu kết cấu kiểu hộp, chế tạo thép CT3 Dầm đầu ... 1.1675 ⇒ ψ II = + 0. 04 * 6.7 = 1.268 4. 2.5 Trọng lượng hàng nâng : Q = (T) = 5000 (kG) 4. 2.6 Lực quán tính ngang Pqt : 42 4. 2.6.1 Khi cầu trục di chuyển, tiến hành hãm cầu trục làm xuất lực quán ... học tiết diện dầm hộp: + Mômen quán tính trục X JX = 181308 (cm4) 51 + Mômen quán tính trục Y JY = 53198 (cm4) + Mômen chống uốn trục X-X WX = 5107.3 (cm3) + Mômen chống uốn trục Y-Y WY = 2876...
 • 37
 • 729
 • 14

Thiết kế cầu trục một dầm Q=5T L=16,5m - Chương 5

Thiết kế cầu trục một dầm Q=5T L=16,5m - Chương 5
... theo biện pháp an toàn lao động 50 15 650 680 650 680 50 15 328 15 358 15 50 50 15 358 15 50 Hình: 6.9 6.1.11 Ghép khung gia cường hông lên đáy 6.1.11.1 Chuẩn bò - Thiết bò dụng cụ: + Máy hàn que: ... tole hông 6.1 .5. 1 Chuẩn bò - Thiết bò dụng cụ: 90 + Rùa cắt: MCR1, MCR2, MCR3 + Một chai O2 + Một chai C2H2 + Đồng hồ vận tốc cắt + Thước dây - Nhân lực: công nhân hàn bậc 3/7 6.1 .5. 2 Thời gian ... kinh nghiệm ÷ 6.1.16.3 Phương pháp thực - Tiến hành thực công việc đo cách xác đònh điểm dầm: độ cao đầu dầm, dầm cuối dầm - Người kiểm soát: Quản đốc xưởng - Chú ý: làm việc công nhân cần thực...
 • 22
 • 590
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: đồ án cầu btct dầm t căng saugiáo trình thiết kế cầu bê tông cốt thép dam t cang sau l 29mđồ án cầu bê tông cốt thép dầm tđồ án cầu bê tông cốt thép dầm t căng sautkmh cầu bê tông cốt thép dầm t căng trước l 32m3tkmh cầu bê tông cốt thép dầm t căng trước l 33mcác ví dụ tính toán dầm cầu chữ i t supert bê tông cốt thép dự ứng lực theo tiêu chuẩn 22tcn 27205đồ án thiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực dầm t 28m kéo sauđồ án thiết kế cầu dầm t 33mthiết kế môn học cầu bê tông cốt thép dự ứng lực dầm t căng trướctr tkmh cầu bê tông cốt thép dầm t căng trước l 22mdam ngang trong cau be tong dam t cang sautkmh cầu bê tông cốt thép dầm t căng sau l 20mđồ án thiết kế cầu bê tông cốt thép dầm t 25m căng trướcđồ án cầu bê tông dầm t căng truoc đại học gtvt thuyết minh bản vẽCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả