Bài thuyết trình nhóm các phương pháp thiết kế quy hoạch chiều cao nền khu đất xây dựng

THIẾT KẾ TÍNH TOÁN MÓNG TRỤC CỦA KHU ĐẤT XÂY DỰNG

THIẾT KẾ TÍNH TOÁN MÓNG TRỤC CỦA KHU ĐẤT XÂY DỰNG
... phẳng khung ) Vì tải trọng tác dụng vào khung tải trọng tính tốn, nên tính tốn móng cọc TTGH2, ta phải chia cho hệ số vượt tải k tc =1.15 để có tải tiêu chuẩn làm số liệu để thiết kế - Từ kết phân ... ĐỊNH TẢI TRỌNG TÍNH TỐN: - Tải trọng: tĩnh tải, hoạt tải gió tính phần tính khung Từ bảng tổ hợp nội lực cho cột khung, ta chọn tổ hợp nội lực chân cột có khả gây nguy hiểm cho móng, giá trị lấy ... tải trọng gió.Cơng trình xây dựng thành phố, trạng thái lớp đất tương đối tốt, đồng thời vào khả thi cơng thực tế ta chọn phương án móng cọc đài thấp So với loại móng khác móng cọc có nhiều ưu điểm...
 • 60
 • 266
 • 0

BÀI GIẢNG THIẾT kế TRANG PHỤC NAM THIẾT kế áo sơ MI và QUẦN tây NAM căn bản QUY TRÌNH MAY và PHƯƠNG PHÁP THIẾT kế

BÀI GIẢNG THIẾT kế TRANG PHỤC NAM  THIẾT kế áo sơ MI và QUẦN tây NAM căn bản  QUY TRÌNH MAY và PHƯƠNG PHÁP THIẾT kế
... áo May đô vào thân sau May lộn sườn vai May tay áo vào thân May sườn áo, sườn tay May bâu vào thân áo May manchette vào tay áo May lai BÀI GIẢNG APN- NT3 - Làm khuy kết nút Biến kiểu: Áo có xếp ... ngang ống Quần không ly: đo ngang mông thân trước = ngang mông thân sau Quần xệ lưng sau cơi 3.1.4 Thiết kế quần tây nam có ly Thiết kế quần có ly 11 BÀI GIẢNG APN- NT3 3.2 THIẾT KẾ QUẦN TÂY NAM THEO ... trụ nhỏ)] c Thiết kế đô áo Đô rời: giảm thân 0.5cm d Thiết kế bâu áo BÀI GIẢNG APN- NT3 e Thiết kế túi áo, trụ tay, manchette (xem lại công nghệ may trang phục 1) - Túi áo: ngang mi ng túi =...
 • 13
 • 871
 • 12

CÁC PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ HỆ BÁM SỐ

CÁC PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ HỆ BÁM SỐ
... tơng tự ổn định cao tham số hệ thống, hiệu chỉnh đơn giản có độ tin cậy cao 2.2 Các phơng pháp tổng hợp hệ bám số Việc tổng hợp hệ thống số vô tuyến, nh hệ bám số giống nh hệ liên tục thờng đợc ... tần số để nhận đợc lọc cần thiết kế Các bớc thiết kế lọc số phơng pháp biến đổi bất biến xung: - Dụa tiêu đặt (cc yêu cầu đáp ứng tần số lọc số ) Cần thiết lập tiêu tơng ứng cho lọc tơng tự thiết ... tín hiệu số - Khả thích nghi đáp ứng lọc số thay đổi theo chiều có lợi cách đọc tập hợp hệ số lọc từ nhớ để đ a vào 31 ghi hệ số Việc thiết kế lập trình, bảo đảm thực lọc số có bậc Bộ lọc số có...
 • 29
 • 171
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phương pháp thiết kế đối với mạng WAN/TCIP hiện nay phần 10 pot

Giáo trình hướng dẫn phương pháp thiết kế đối với mạng WAN/TCIP hiện nay phần 10 pot
... cho kết nối Các bạn nên nhớ ISDN loại kết nối quay số Số SPID xử lý router thiết lập kết nối với ISDN switch loại switch yêu cầu phải có số SPID mà số SPID lại không khai báo trình thiết lập kết ... PRI Cấu hình framing, line codin, cloking theo hướng dẫn nhà cung cấp dịch vụ Nếu bạn dùng T1 khai báo tham số sau Lệnh linecode xác định phương pháp mã hoá tín hiệu lớp Vật lý nhà cung cấp dịch ... controller) # linecode (ami/b8zs/ hđb3) Ở Bắc Mỹ phương pháp mã hoá tín hiệu b8zs sử dụng cho T1 Ở Châu âu sử dụng HDB3 Nhóm timeslot vào cổng PRI 599 Đối với T1 sử dụng timeslot khoảng -24 Còn E1 sử...
 • 6
 • 163
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phương pháp thiết kế đối với mạng WAN/TCIP hiện nay phần 9 pptx

Giáo trình hướng dẫn phương pháp thiết kế đối với mạng WAN/TCIP hiện nay phần 9 pptx
... Equipment - Thiết bị đầu cuối không Thiết bị đầu cuối loại có cổng tương thích với ISDN Để kết nối loại thiết bị đầu cuối vào mạng ISDN cần phải có thiết bị chuyển đổi TA TA Terminal Adapter Thiếtbị ... trung - Thiết bị kết cuối mạng đường dâyISDN phia loại khách hang thực chuyển mạch thiết bị đầu cuối switch khách hang NT1 Network Termination Điều khiển kết cuối - thiết bị kết cuối mạng mặt ... chức nhóm thiết bị phần cứng cho phép user truy cập dịch PRI Các hang sản xuất tạo thi bị phần cứng thực nhiều chức Chuẩn ISDN định nghĩa bốn điểm liên kết thiết bị ISDN Mỗi thiết bị mạng ISDN...
 • 6
 • 188
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phương pháp thiết kế đối với mạng WAN/TCIP hiện nay phần 8 ppt

Giáo trình hướng dẫn phương pháp thiết kế đối với mạng WAN/TCIP hiện nay phần 8 ppt
... xa sử dụng để kết nối vào mạng LAN trung tâm Các công ty điện thoại phát triển chuẩn cho ISDN Các chuẩn ISDN định nghĩa thiết bị phần cứng trình thiết lập gọi Những chuẩn giúp cho mạng ISDN giao ... lập gọi nhanh Mỗi kênh B kết nối đến điểm khác mạng ISDN PPP hoạt động kết nối đồng bất đồng đường truyền ISDN sử dụng kết hợp với đóng gói PPP 4.1.2 Các chuẩn ISDN phương pháp truy cập Công việc ... thấp so với đường truyền tín hiệu tương tự Khi chúng a nhu cầu cần đường truyền thường trực nên sử dụng DDR để tiết kiệm chi phi DDR định nghĩa tiến trình cho router thực kết nối với mạng quay...
 • 6
 • 169
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phương pháp thiết kế đối với mạng WAN/TCIP hiện nay phần 7 potx

Giáo trình hướng dẫn phương pháp thiết kế đối với mạng WAN/TCIP hiện nay phần 7 potx
... cần thiết mặc định PAP không chạy router Hình 3.3 3.a tóm tắt trình cấu hình PAP hai router kết nối với Cặp username/password router phải phù hợp với hostname password khai báo router 579 PAP phương ... bước bắt tay thực thiết lập kết nối Quá trình xác minh PAP thực đường truyền thiết lập CHAP thực kiểm tra router kết nối đầu xa sử dụng ba bước bắt tay lặp lại theo định kì Quá trình thực xong ... 3.3.3 Cấu hình trình xác minh PPP Bước Mô tả Bước Trên router khai báo username password router kết nối vào 578 Router (config)# username name password secret Name tên router kết nối vào router...
 • 6
 • 141
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phương pháp thiết kế đối với mạng WAN/TCIP hiện nay phần 6 ppt

Giáo trình hướng dẫn phương pháp thiết kế đối với mạng WAN/TCIP hiện nay phần 6 ppt
... frame LCP sử dụng phiên kết nối PPP • Frame thiết lập kết nối: sử dụng để thiết lập cấu hình kết nối • Frame kết thúc kết nối : sử dụng để kết thúc kết nối • Frame trì kết nối sử dụng để quản ... thiết lập giao thức xác minh chọn hai thiết bị hai đầu kết nối thực xác minh với Quá trình xác minh thực trước giai đoạn cấu hình giao thức lớp Mạng bắt đầu Khi thực xác minh, bên thiết lập kết ... kiểm tra router đầu xa theo định kỳ với trình bắt tay bước CHAP thực lúc bắt đầu thiết lập kết nối lặp lai suốt trình kết nối trì 573 Sau giai đoạn thiết lập kết nối PPP hoàn tất, router trung...
 • 6
 • 159
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phương pháp thiết kế đối với mạng WAN/TCIP hiện nay phần 5 docx

Giáo trình hướng dẫn phương pháp thiết kế đối với mạng WAN/TCIP hiện nay phần 5 docx
... 1200,2400,4800,9600,19200,38400, 56 000,64000,72000,1 250 00,148000, 250 000 ,50 0000,800000,1000000, 1300000,2000000,8000000 56 6 Nếu cố xảy đầu bên kết nối thực lại bước modem, CSU DSU đầu bên Kiểm tra xem cáp có kết nối ... hữu ích xử lý cố kết nối serial Kết hiển thị lệnh show controllers cho biết trạng thái cổng, cáp kết nối vào cổng Ví dụ hình 3.1.7.c cổng Serial 0/0 kết 56 8 nối với đầu cáp V. 35 DTE Tuỳ theo phiên ... sử dụng để thiết lập, cấu hình kiểm tra kết nối theo yêu cầu Thực xác minh: Yêu cầu đòi bên thiết lập kết nối phải cung cấp thông tin cho biết có phép người quản trị mạng để thiết lập kết nối hay...
 • 6
 • 173
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phương pháp thiết kế đối với mạng WAN/TCIP hiện nay phần 3 pptx

Giáo trình hướng dẫn phương pháp thiết kế đối với mạng WAN/TCIP hiện nay phần 3 pptx
... hình3.1.2b 3. 1 .3 Điểm ranh giới Điểm ranh giới điểm mà trách nhiệm nhà cung cấp dịch vụ mạng kết thúc Ở Mỹ nhà cung cấp dịch vụ cung cấp mạng vòng nội đến vị trí khách hang khách hang kết nối thiết ... Các phương pháp mã hoá ín hiệu lớp Vật lý bao gồm NRZ-L (Nonreturn to Zezo Level), HDB3(High Density Binary) AMI ( phương pháp mã hoá tín hiệu khác Sau số chuẩn truyền nối tiếp khác 556 • RS- 232 -E ... (High-level Data Link Control) phương pháp cấu hình xử lý cố cổng Serial router trình bày chương trình PPP (Point – to – Point Protcol) giao thức thường chọn để triển khai kết nối WAN nối tiếp PPP...
 • 6
 • 144
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phương pháp thiết kế đối với mạng WAN/TCIP hiện nay phần 2 pps

Giáo trình hướng dẫn phương pháp thiết kế đối với mạng WAN/TCIP hiện nay phần 2 pps
... lớp, thiết bị trung tâm đồng thời thiết bị khu vực thiết bị trục Với cách thiết kế phân lớp hệ thống mở rộng dễ dàng sau 2. 3.6 Một số điểm cần lưu ý khác thiết kế WAN Nhiều mạng WAN có kết nối ... trúc hình sao, thiết bị trung tâm hình kết nối khu vực Mạng khu vực có phạm vi địa lý lớn, kết nối khoảng đến 10 vùng với Thiết bị trung tâm mạng khu vực kết nối trục chính, kết nối kết nối điểm-đến-điểm ... hình thiết kế lớp Khi thiết kế mạng đơn giản dựa theo mô hình ba lớp để mạng có khả mở rộng sau Các thiết bị trung tâm lớp coi trục router lớp trục (core layer) kết nối vào Tương tự, thiết kế lớp,...
 • 6
 • 192
 • 0

Giáo trình hướng dẫn phương pháp thiết kế đối với mạng WAN/TCIP hiện nay phần 1 pptx

Giáo trình hướng dẫn phương pháp thiết kế đối với mạng WAN/TCIP hiện nay phần 1 pptx
... lý mạng cũ Các đặc điểm lưu lượng mạng: • • • • • Kết nối mức độ dòng lưu lượng Dữ liệu Client/Server Hướng kết nối hay không hướng kết nối Khả kéo dài thời gian trễ Khả hoạt động mạng 5 41 • ... động Hình 1. 1.2 Các bước thiết kế WAN Xác định lựa chọn dung lượng mạng 542 Thiết kế WAN thực chất bao gồm công việc sau: Lựa chọn cấu trúc kết nối vị trí khác Lựa chọn công nghệ cho kết nối cho ... trúc hình Đôi điểm cuối hình kết nối chéo với để tạo thành mạng lưới, tạo thêm nhiều khả kết nối Khi thiết kế, đánh giá lại thay đổi mạng WAN cần chọn cấu trúc phù hợp với yêu cầu Hình 2.3.3.a Cấu...
 • 6
 • 228
 • 0

Báo cáo khoa học: "các phương pháp thiết kế mặt đường mềm sân bay" doc

Báo cáo khoa học:
... Phơng pháp Anh Phơng pháp thiết kế mặt đờng mềm sân bay Anh phơng pháp Cục môi trờng Vơng quốc Anh Các tham số thiết kế mặt đờng mềm gồm có chất lợng vật liệu mặt đờng, cờng độ đờng, ACN thiết kế, ... phục tơng đơng theo ACN thiết kế - Thiết kế mặt đờng mềm: xác định CBR đờng; xác định ACN thiết kế; xác định tần suất vận chuyển Tính chiều dày mặt đờng theo toán đồ thiết kế Cục Môi trờng Vơng ... thờng 40 mm) - Cờng độ đờng: Với kết cấu mặt đờng mềm có lớp móng gia cố thiết kế tiêu chuẩn, trị số CBR lớn CBRMAX = 20% - ACN(*) thiết kế: ACN máy bay thiết kế, thờng máy bay có ACN cao CT đất...
 • 11
 • 312
 • 0

Bài thuyết trình Kỹ thuật đo lường: Thiết kế Vom dùng cơ cấu hiển thị kim và Opamp

Bài thuyết trình Kỹ thuật đo lường: Thiết kế Vom dùng cơ cấu hiển thị kim và Opamp
... TRÌNH BÀY : THIẾT KẾ MẠCH ĐO ÁP DC BẰNG OPAMP (Lê Huy Tuấn) THIẾT KẾ MẠCH DÒNG DC BẰNG OPAMP (Nguyễn Phương Vũ) THIẾT KẾ MẠCH ÁP AC BẰNG OPAMP (Trần Văn Vũ) THIẾT KẾ MẠCH ĐO ĐIỆN TRỞ BẰNG OPAMP ... max = 50 µA THIẾT KẾ MẠCH ĐO ÁP DC: • Ý TƯỞNG: • Sử dụng OPAMP điện tử để ngăn dòng qua cấu, ta thiết kế cho Vo=Vin • Khi thiết kế VOM nhiều tầm đo ta cho tầm đo nhỏ trực tiếp qua OPAMP để xác ... toán điện trở       R (đo) =R (hiển thị) *tầm đo Trong đó: R (đo) :là giá trị thực điện trở cần đo R (hiển thị) :là giá trị kim thị V.O.M Tầm đo :là mức đo( X1,X10…) Đơn vị: Ohm(Ω) Biểu thức tính:...
 • 20
 • 339
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế quy hoạch chiều caobài thuyết trình 70 môn phương pháp nghiên cứu khoa họccác phương pháp thiết kế công việccác phương pháp thiết kếcác phương pháp thiết kế websitecác phương pháp thiết kế webcác phương pháp thiết kế mạch logiccác phương pháp thiết kế phần mềmcác phương pháp thiết kế cấp phối bê tôngcác phương pháp thiết kế bộ điều khiển pidcác phương pháp thiết kế lỗ hình trục cáncác phương pháp thiết kế logocác phương pháp thiết kế chiếu sángcác phương pháp thiết kế mạch khí néncác phương pháp thiết kế và thiết kế lại công việcThánh phêrô và chén đắngGiải đáp phụng vụ có qui định về sắc thái của màu tím phụng vụ mùa vọng khôngChủ tịch hồ chí minh nói về cách mạng tháng tám và quốc khánh 2Chủ tịch hồ chí minh nói về công tác cán bộLuan van quan ly de tai tốt nghiệpGA TTNNHCM voi CNMarx leninVận dụng tư tưởng hồ chí minh về chống chủ nghĩa cá nhân trong giai đoạn hiện nayChủ tịch hồ chí minh nói về đảngHồ chí minhTầm nhìn sáng tạo của hồ chí minh khi tiếp nhận học thuyếtTư tưởng hồ chí minh về thanh niênThực hành dân chủ theo tư tưởng hồ chí minhSuc manh truyen thog van hoaSo sanh VBQPPL va VBHCC, VBHCTT4 nạp chồng toán tử7 thiet ke huong doi tuong8 IOCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 3 Học viện KTQS MTACâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 5 Học viện KTQS MTA