Vận dụng các kiến thức Giáo dục học đã học, phân tích quan điểm được nêu trong Nghị quyết số 29 của BCH TW Đảng

VẬN DỤNG các KIẾN THỨC môn SINH học; GDCD; NGỮ văn TRONG bài HÙNG BIỆN về HIỂM họa MA túy TRONG TRƯỜNG họcTRONG xã hội HIỆN đại

VẬN DỤNG các KIẾN THỨC môn SINH học; GDCD; NGỮ văn TRONG bài HÙNG BIỆN về HIỂM họa MA túy TRONG TRƯỜNG học và TRONG xã hội HIỆN đại
... huống: “VẬN DỤNG CÁC KIẾN THỨC MÔN SINH HỌC; GDCD; NGỮ VĂN TRONG BÀI HÙNG BIỆN VỀ HIỂM HỌA MA TÚY TRONG TRƯỜNG HỌC VÀ TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI” Mục tiêu giải tình huống: Bằng kiến thức môn học Sinh học; ... kiến thức môn học Sinh học; GDCD; Ngữ văn kiến thức thực tế để thuyết trình, hùng biện cho bạn học sinh thấy tác hại hiểm họa ma túy đa rình rập khắp nơi kể trường học vầ gia đình, làm hủy hoại ... xung kích đầu -2- Các bạn học sinh thân mến! Các tệ nạn hội ma túy, mại dâm nguyên nhân đại dịch HIV/AIDS làm băng hoại giá trị đạo đức truyền thống Chúng xâm nhập vào học đường vào đối tượng...
 • 5
 • 404
 • 0

VẬN DỤNG CÁC KIẾN THỨC LIÊN MÔN SINH HỌC, HÓA HỌC, GIÁO DỤC CÔNG DÂN, NGỮ VĂN TRONG BÀI HÙNG BIỆN VỀ VẤN NẠN AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TRONG TRƯỜNG HỌCTRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI.

VẬN DỤNG CÁC KIẾN THỨC LIÊN MÔN SINH HỌC, HÓA HỌC, GIÁO DỤC CÔNG DÂN, NGỮ VĂN TRONG BÀI HÙNG BIỆN VỀ VẤN NẠN AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TRONG TRƯỜNG HỌC VÀ TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI.
... CuộC THI VậN DụNG KIếN THứC LIÊN MÔN Để GIảI QUYếT CáC TìNH HuốNG THựC TIễN DàNH CHO HọC SINH TRUNG HọC TấN TI: VN NN AN TON V SINH THC PHM TRONG TRNG HC V TRONG X HI HIN I - S Giỏo ... lý v quan tõm Do vy hiờn v sinh an ton thc phm ang l mi quan tõm ln nht ca ton xó hi, cht lng v sinh an ton thc phm v gi v sinh an ton thc phm l mi quan tõm ln ca cỏc trng hc V sinh an ton thc ... m hc sinh v ni dung v hnh thc cú s quan tõm theo dừi kim soỏt gi v sinh an ton thc phm trỏnh gõy ng c thc n Tng hc sinh phi hiu rừ th no l v sinh an ton thc phm v cú bin phỏp gi v sinh an ton...
 • 10
 • 318
 • 1

Vận dụng các kiến thức đã học về môn vật lý, hóa học và môn giáo dục công dân để nâng cao ý thức về phòng cháy, chữa cháy

Vận dụng các kiến thức đã học về môn vật lý, hóa học và môn giáo dục công dân để nâng cao ý thức về phòng cháy, chữa cháy
... huống: Vận dụng kiến thức học môn Vật lý, Hóa học môn Giáo dục công dân để: NÂNG CAO Ý THỨC VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY 2.Mục tiêu giải tình huống: Dưới lãnh đạo Đảng, đường đổi kinh tế quốc dân, công ... dụng kiến thức học vào việc bảo vệ môi trường như: - Kiến thức môn Vật lí - Kiến thức môn Hóa học - Kiến thức môn Giáo dục công dân Thuyết minh tiến trình giải tình Chúng ta sử dụng kiến thức học ... học để nói nguyên nhân đưa biện pháp phòng ngừa nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy: a Kiến thức môn Vật lí Chúng ta dập tắt cháy cách loại bỏ yếu tố trên: Loại bỏ chất gây cháy: ...
 • 13
 • 343
 • 0

Vận dụng các kiến thức liên môn giải quyết tình huống tại sao phải trồng cây thẳng hàng

Vận dụng các kiến thức liên môn giải quyết tình huống tại sao phải trồng cây thẳng hàng
... CÂY THẲNG HÀNG?” Mục tiêu giải tình huống: Vận dụng kiến thức liên môn để áp dụng “Trồng thẳng hàng” tốt Vận dụng kiến thức môn Mỹ thuât, Công nghệ, Sinh học Vật lý, Địa lý, Thể dục học tập môn ... lớp sở, tiền đề để học tập kiến thức sau Ngoài vận dụng kiến thức môn vào nhiều môn khác Vật lý, Sinh học, Công nghệ, Văn học Trong “Độ dài đoạn thẳng em học cách đo đoạn thẳng biết đơn vị ... định đường thẳng qua ba điểm thẳng hàng Vận dụng kiến thức vào phần đo độ dài đoạn thẳng, để “Trồng thẳng hàng” - Về môn Thể dục: Áp dụng kiến thức trồng thẳng hàng, xếp hàng tập thể dục cần xếp...
 • 10
 • 355
 • 2

Giáo án tích hợp liên môn vật lý VẬN DỤNG CÁC KIẾN THỨC MÔN TOÁN, HOÁ, SINH HỌC, CÔNGNGHỆ, ĐỊA LÝ VÀ GDCD; TRONG BÀI “SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾTKIỆM ĐIỆN” – VẬT LÝ 9 - TRƯỜNG TRUNG HỌCSỞ

Giáo án tích hợp liên môn vật lý VẬN DỤNG CÁC KIẾN THỨC MÔN TOÁN, HOÁ, SINH HỌC, CÔNGNGHỆ, ĐỊA LÝ VÀ GDCD; TRONG BÀI “SỬ DỤNG AN TOÀN VÀ TIẾTKIỆM ĐIỆN” – VẬT LÝ 9 - TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
... khoa học đạt giải cấp Huyện cấp Tỉnh: Bằng kiến thức điện học vật 9, kiến thức học 19 Sử dụng an toàn tiết kiệm điện năng” có vận dụng kiến thức liên môn Vật lý, Toán, Hóa, Sinh, Địa lý, Giáo ... dự án thực giúp em học sinh nắm ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường, an toàn sử dụng điện lao động, giáo dục ý thức tiết kiệm Học sinh biết vận dụng kiến thức Toán học, Vật lý, Hóa, Sinh, Địa lý, ... hợp kiến thức liên môn vào môn học việc làm cần thiết, có hiệu rõ rệt học sinh Cụ thể thực thử nghiệm môn Vật nói chung 19 “Sử dụng an toàn tiết kiệm điện” nói riêng đối học sinh lớp năm học...
 • 19
 • 391
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Góp phần rèn luyện và phát triển tư duy toán học cho sinh viên ngành sư phạm toán thông qua hoạt động Huy động - Tổ chức vận dụng các kiến thức và kinh nghiệm" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... cho học sinh tham gia hoạt động Huy động - Tổ chức vận dụng kiến thức kinh nghiệm có 2.2 Những khía cạnh cần rèn luyện cho sinh viên trình dạy học toán Để phát triển t toán học trình dạy học toán, ... kiện toán mức độ khác nhau, tìm cách phát triển vấn đề, toán giải thành vấn đề mới, toán Hoạt động huy động - vận dụng kiến thức liên quan kinh nghiệm có sinh viên để phát triển t toán học cho sinh ... tích, tổng hợp, lực vận dụng công thức, quy tắc, tính chất, qua rèn luyện phát triển t toán học tốt Để sinh viên lựa chọn huy động - vận dụng kiến thức cần thiết kinh nghiệm hợp lý trình dạy học toán, ...
 • 9
 • 407
 • 1

SKKN Vận dụng các kiến thức hóa học để giải thích các hiện tượng thực tế

SKKN Vận dụng các kiến thức hóa học để giải thích các hiện tượng thực tế
... hình thức khác nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo học sinh, tạo niềm tin, niềm vui, hứng thú học tập mơn Từ lí tơi chọn sáng kiến : vận dụng kiến thức hóa học để giải thích tượng thực tế áp dụng ... Vận dụng kiến thức hóa học để giải thích tượng thực tế “ I Điều kiện tạo sáng kiến Xã hội ngày phát triển đòi hỏi người phải chủ động sáng tạo học phải gắn với thực tiễn Nhằm thực mục ... cần thiết Vận dụng: Dựa vào kết luận rút từ học, học sinh vận dụng vào thực tiễn để hiểu sâu Tuy nhiên tùy thuộc vào giảng cụ thể giáo viên lồng đưa việc vận dụng giải thích tượng thực tế vào dạy...
 • 27
 • 1,337
 • 2

VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG DẠY HỌC SINH HỌC

VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG DẠY HỌC SINH HỌC
... Chứng minh tác hại mưa axit trồng Dùng để dạy, củng cố bài: Bảo vệ đa dạng thực vật”, Sinh học “Ô nhiễm môi trường , Sinh học Bảo vệ đa dạng sinh học , Sinh học GV hướng dẫn HS làm trước TN nhà, ... bảo tồn thu hút nhiều thành phần xã hội tham gia công tác bảo tồn đa dạng sinh học Cần tuân theo biện pháp tuyên truyền biện pháp để bảo vệ đa đạng sinh học thực vật địa phương Tham gia bảo vệ, ... sinh học Phương pháp gạn lọc giá trị Liều thuốc để cứu trái đất? - Dùng để dạy bài: “Ô nhiễm môi trường , SH9; “Khôi phục môi trường bảo vệ thiên nhiên hoang dã”, SH9; Bảo vệ đa dạng hệ sinh thái”,...
 • 16
 • 179
 • 0

Thuyết trình VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG DẠY HỌC SINH HỌC

Thuyết trình VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG DẠY HỌC SINH HỌC
... CÁC PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC BVMT Phương pháp thí nghiệm Phương pháp gạn lọc giá trị Phương pháp giải vấn đề Phương pháp đóng vai Phương pháp nghiên cứu khoa học Phương pháp thí nghiệm ... Chứng minh tác hại mưa axit trồng Dùng để dạy, củng cố bài: Bảo vệ đa dạng thực vật”, Sinh học “Ô nhiễm môi trường , Sinh học Bảo vệ đa dạng sinh học , Sinh học GV hướng dẫn HS làm trước TN nhà, ... hệ sinh thái”, SH9 3 Phương pháp dạy học đặt giải vấn đề Ví dụ 1: Phương pháp dạy học đặt giải vấn đề Ví dụ 1: Khi dạy Vệ sinh hệ hô hấp”, Sinh học Tình huống: Trên đường học về, bạn Mai ghé...
 • 48
 • 302
 • 0

vận dụng các kiến thức liên môn sinh học hóa học gdcd ngữ văn tuyên truyền về hiểm họa ma túy trong trường họctrong xã hội hiện đại

vận dụng các kiến thức liên môn sinh học hóa học gdcd ngữ văn tuyên truyền về hiểm họa ma túy trong trường học và trong xã hội hiện đại
... huống: “VẬN DỤNG CÁC KIẾN THỨC LIÊN MÔN SINH HỌC, HÓA HỌC, GDCD, NGỮ VĂN - TUYÊN TRUYỀN VỀ HIỂM HỌA MA TÚY TRONG TRƯỜNG HỌC VÀ TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI” Mục tiêu giải tình huống: Bằng kiến thức môn học ... Bằng kiến thức môn học Hóa học, Sinh học; GDCD; Ngữ văn kiến thức thực tế để thuyết trình cho bạn học sinh thấy tác hại hiểm họa ma túy đa rình rập khắp nơi kể trường học vầ gia đình, làm hủy ... cathinon * Môn sinh học: Giúp nhận thấy tác hại ma dến hệ hô hấp, hệ tim mạch, hệ thần kinh, hệ sinh dục * Môn Ngữ văn: thể loại văn thuyết minh: thuyết trình, tuyên truyền tác hại hiểm họa ma tuý...
 • 18
 • 623
 • 4

giáo án tích hợp kiến thức giáo dục học sinh môi trường trong dạy học bài hóa họcvấn đề môi trường hóa học 12 nâng cao

giáo án tích hợp kiến thức giáo dục học sinh môi trường trong dạy học bài hóa học và vấn đề môi trường hóa học 12 nâng cao
... HỒ SƠ DẠY HỌC DỰ THI CỦA GIÁO VIÊN Tên hồ sơ dạy học Chuyên đề: TÍCH HỢP KIẾN THỨC GIÁO DỤC HỌC, SINH HỌC, MÔI TRƯỜNG HỌC TRONG DẠY HỌC BÀI HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG - HÓA HỌC 12 NÂNG CAO (2 ... đề Chuyên đề: TÍCH HỢP KIẾN THỨC GIÁO DỤC HỌC, SINH HỌC, MÔI TRƯỜNG HỌC TRONG DẠY HỌC BÀI HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG - HÓA HỌC 12 NÂNG CAO (2 tiết) I Mục tiêu học: Về kiến thức: Biết được: - ... TRƯỜNG HỌC TRONG DẠY HỌC BÀI HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG - HÓA HỌC 12 NÂNG CAO nói riêng đối học sinh lớp 12 đạt kết khả quan Từ kết này, nhận thấy nên thực tích hợp liên tục thường xuyên vào dạy...
 • 24
 • 333
 • 1

Vận dụng các kiến thức khoa học tự nhiên để học tốt một số nội dung “phép biện chứng duy vật”

Vận dụng các kiến thức khoa học tự nhiên để học tốt một số nội dung “phép biện chứng duy vật”
... cứu 29 Khoa Cơ I - Học Viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên để học tốt số nội dung “Phép biện chứng vật” CHƯƠNG VẬN DỤNG KIẾN THỨC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỂ CHỨNG ... I - Học Viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên để học tốt số nội dung “Phép biện chứng vật” Hình thức nội dung phép biện chứng thể nhiều học thuyết Triết học ... dụng kiến thức Khoa học tự nhiên để chứng minh, làm rõ cho lý luận Triết học Do vậy, mạnh dạn lựa chọn đề tài Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên để học tập tốt số nội dung phép biện chứng vật”...
 • 70
 • 532
 • 0

VẬN DỤNG CÁC KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ TÌM HIỂU ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG TỈNH PHÚ THỌ

VẬN DỤNG CÁC KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ TÌM HIỂU ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG TỈNH PHÚ THỌ
... vận dụng tất kiến thức học nhiều môn để tìm hiểu nắm bắt cách dễ dàng đặc điểm địa tỉnh Phú Thọ - Học sinh vận dụng kiến thức để giải nhiều vấn đề khác trình học tập - Học sinh yêu thích môn ... động Sử dụng kiến thức Địa để xác định vị trí địa tỉnh Phú Thọ - GV sử dụng đồ hành Việt Nam đồ Tỉnh Phú Thọ - Học sinh quan sát Phú Thọ tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam Phía Bắc giáp tỉnh ... liệu dạy học - SGK, SGV Địa - Tài liệu địa Tỉnh Phú Thọ - Tài liệu Lịch sử Tỉnh Phú Thọ - Số liệu thống kê KTXH tỉnh Phú Thọ - Tài liệu văn hóa văn nghệ Tỉnh Phú Thọ Phương tiện thực - Phấn...
 • 19
 • 1,693
 • 1

Vận dụng các kiến thức liên môn để áp dụng vào trồng susu trong nông nghiệp giúp cho người nông dân có năng suất cao hơn và chất lượng đạt được cũng tốt hơn

Vận dụng các kiến thức liên môn để áp dụng vào trồng susu trong nông nghiệp giúp cho người nông dân có năng suất cao hơn và chất lượng đạt được cũng tốt hơn
... sâu, mà tận dụng Các biện pháp trên, biết cách áp dụng cách hợp lý với loại trồng ta thu suất cao trước chất lượng thu tốt Susu loại rễ trông nông nghiệp, đem lại hiệu kinh tế cao mà lại thời ... dựa học Chúng em mong biện pháp áo dụng vào thực tiễn đem lại hiệu kinh tế cao cho người nông dân Chúc cho người trồng susu mùa bội thu suất đạt chất lượng cao ... triển - Khi thấy kiến bò nhiều vào hố trồng phải kiểm tra hố kiến vào chứng tỏ susu bị thối Vậy nên ta cần thường xuyên kiểm tra tượng ta cần nhẹ nhàng đào lỗ cho kiến chui xuống...
 • 4
 • 200
 • 2

bài dự thi vạn dụng các kiến thức liên môn để giải quyếtvấn đề thực tiễn lòng ghép bảo vệ môi truwòng

bài dự thi vạn dụng các kiến thức liên môn để giải quyết cá vấn đề thực tiễn lòng ghép bảo vệ môi truwòng
... Tiết Bài BIẾT ƠN EM ĐỒNG Ý VỚI HÀNH VI NÀO SAU ĐÂY? VÌ SAO? Mai cố gắng học tập tốt để bố mẹ vui lòng Dũng thích bố mẹ cho quê thăm ông bà ngày nghỉ ... trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám Nhà giáo ưu tú NGUYỄN THỊ HIỀN Ông LÂM VĂN BẢNG Giám đốc Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng Nghệ nhân NGUYỄN NGỌC TRỌNG Nhạc sĩ PHÚ QUANG Ông DƯƠNG TUẤN ANH Công nhân lái ... động vệ sinh đường làng TRÒ CHƠI “VÒNG QUAY TRI ÂN” - Vòng quay chia làm phần Mỗi người chơi thực lượt quay; mũi tên vào ô người chơi trả lời câu hỏi ô - Nếu mũi tên vào hai ô, người chơi quyền thực...
 • 28
 • 619
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 1 6 cơ sở vận dụng các biện pháp giáo dục kns cho học sinhvận dụng các kiến thức đã học để giải bài toán dạng tính toán chứng minh nhậnhọc sinh biết vận dụng các kiến thức về tập hợp tập hợp con số phần tử của tập hợp tập hợp bằng nhau và vận dụng vào bài tậpvận dụng các kiến thức đã họcbài tập thực hành vận dụng các kiến thức đã học trong bài em hãy tạo một ảnh động ảnh bất kỳ từ máy tính bằng phần mềm beneton movie gifvận dụng các kiến thức liên mônvan dung cac kien thuc lien mon de giai quyet tinh huong ve cay luavan dung cac kien thucthu hồi vàng vận dụng các kiến thức liên quan đến kim loại chương trình lớp 12 nâng cao và chuyên sâubiết vận dụng các kiến thức về hình vuông trong các bài toán chứng minh tính toánvận dụng các kiến thức nói trên vào việc thực hành tính các căn thức bậc hai của các biểu thức có dạng và biểu thức chữ có dạng luỹ thừabáo cáo thực hành hóa học phân tích định tính nguyên tố trong hợp chát hữu cơcac giai phap kiem che lam phat duoc neu trong nghi quyet 11phương pháp tích hợp kiến thức giáo dục giới tính trong dạy học nội dung sinh học cơ thể động vật sinh học 11thức tích hợp kiến thức giáo dục giới tính trong dạy học nội dung sinh học cơ thể động vật sinh học 11PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây