Bể bùn hoạt tính từng mẻ (SBR)

Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ sắn và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số hợp chất hữu cơ

Nghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ sắn và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số hợp chất hữu cơ
... ñó ch n ñ tài lu n văn Th c sĩ là: Nghiên c u ch t o THT t v s n ng d ng làm v t li u h p ph m t s h p ch t h u M c tiêu nghiên c u Nghiên c u t ng h p than ho t tính t v s n ng d ng làm ... t hoá Than hoá Than hoá, Than, ho tho t hoá hoá Ho t hoá R a S y Nghi n THT Hình 1.2 Quy trình ñi u ch THT d ng b t 1.1.5 Các thông s ñánh giá THT 1.1.6 Các y u t nh hư ng ñ n c u trúc than 1.1.7 ... i gian nung lên hi u su t t o than Đi u có th ñư c gi i thích trình than hóa x y lâu THT thu ñư c có c u trúc x p hay b m t riêng c a than phát tri n Quá trình than hóa ch y u trình ñ hyñrát...
 • 26
 • 666
 • 1

Nghiên cứu chiết tách các chất có hoạt tính kháng u và điều biến miễn dịch từ hai loài nấm hầu thủ (Hericium erinaceus) và nấm hương (Lentinula edodes) nuôi trồng ở Việt Nam

Nghiên cứu chiết tách các chất có hoạt tính kháng u và điều biến miễn dịch từ hai loài nấm hầu thủ (Hericium erinaceus) và nấm hương (Lentinula edodes) nuôi trồng ở Việt Nam
... đi u trị ung thư số nấm dược li u nuôi trồng Việt Nam, tiến hành thực đề tài Nghiên c u chiết tách chất có hoạt tính kháng u đi u biến miễn dịch từ hai loài nấm h u thủ (Hericium erinaceus) ... erinaceus) nấm hương (Lentinula edodes) nuôi trồng Việt Nam Trong khuôn khổ luận án, tập trung nghiên nội dung chủ y u sau: Tách chiết số hợp chất trao đổi thứ cấp, polysaccharide gi u glucan từ thể ... miễn dịch, kháng u Pleurotus Sclerotium, tuber-regium (sợi nấm) Ganoderma auricula Schizophyllum commune Hericum erinaceus heteroglycanpeptide Lentinus Dịch nuôi cấy, Mannoglucan, edodes thể...
 • 190
 • 353
 • 1

Báo cáo "Một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính quang xúc tác phân hủy phenol trên màng TiO2 / dế kính " doc

Báo cáo
... thêm ZnO t (phút) M3ng TiO2 (P25), nồng độ phenol ban đầu 72,0 mg/l [C] phenol Phenol COD COD 197 M3ng TiO2 (P25) + 5% ZnO, nồng độ phenol ban đầu 73,1 mg/l [C] phenol Phenol 73,1 COD COD 72 ... để phenol hấp phụ b o hòa bề mặt m3ng TiO2 Trong trình phản ứng mẫu đ ợc lấy theo thời điểm để phân tích tiêu COD v3 nồng độ phenol để đánh giá hiệu quang xúc tác dạng m3ng TiO2 Phenol đ ợc phân ... Kết xác định ảnh h ởng kích th ớc hạt (nồng độ phenol 72 mg/l) Dạng m3ng TiO2 Kích th ớc hạt (nm) Tốc độ phân hủy riêng phenol sau 30 phút (mg/phút.g TiO2) sol-gel 75 2,79 P-25 25 4,74 ST-01 10,37...
 • 5
 • 262
 • 1

Tách chết hesperidin, tổng hợp hesperetin, Triacetyl Hesperretin và xác định hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của chúng

Tách chết hesperidin, tổng hợp hesperetin, Triacetyl Hesperretin và xác định hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của chúng
... Hesperidin Hesperetin, nghiên cứu tổng hợp Triacetyl Hesperetin-một hợp chất trung gian, để tiến hành tổng hợp dẫn xuất Hesperetin sau Mục tiêu nghiên cứu đề tài : - Tách chiết Hesperidin, Tổng hợp Hesperetin, ... Tách chiết Hesperidin, Tổng hợp Hesperetin, Tổng hợp Triacetyl Hesperetin, Xác đònh hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm Hesperidin, Hesperetin Triacetyl Hesperetin Với nội dung trên, sơ đồ nghiên ... sát biến đổi Hesperetin thành Triacetyl Hesperetin theo lượng CH3COONa tham gia phản ứng 81 Bảng 7: 1H-NMR Triacetyl Hesperetin 89 Bảng 8: 13C-NMR Triacetyl Hesperetin ...
 • 121
 • 535
 • 0

Tổng hợp và thử hoạt tính kháng tế bào ung thư của 5 (4 bromobenzyliden) hydantoin và một số dẫn chất base mannich

Tổng hợp và thử hoạt tính kháng tế bào ung thư của 5 (4 bromobenzyliden) hydantoin và một số dẫn chất base mannich
... hai dòng tế bào ung thư người (tế bào ung thư biểu mô (KB) tế bào ung thư màng tử cung (FL)) dãy chất 5- (5 -nitro-2’-furfurliden )hydantoin dẫn chất base Mannich Kết tìm hai chất 5- (5- nitro-2’furfuryliden)imidazolidin-2,4-dion ... (s;1H;N3-H); 6,377 17 35 Giá trị khác 10 ,58 6 (s;1H;N1H); 7 ,56 7 (m;4H;H2’,3’ ,5 ,6’) N CH2 N O 1768 1713 2 950 6 ,51 1 4, 355 2940 6,487 4,344 7 ,59 7 (m;4H;H2’,3’ ,5 ,6’); 3 ,54 1 (m,4H;H3’’ ,5 ’); 2 ,50 (m;4H;H2’’,6’’) ... (C3’’ ,5 ’); 113,7 75 (C2’’,6’’); 55 ,2 05 (OCH3); 48 ,54 7 (NCH2N) 106,43 1 65, 369 155 ,693 1 35, 139(C1’); 133,648(C4’); 129,017(C5); 128, 25( C2’,6’); 61,469(NCH2N); 54 ,2 05 (C3’’ ,5 ’); 49,970 (C2’’,6’’); 40,090...
 • 106
 • 113
 • 0

Nghiên cứu xây dựng mối quan hệ giữa cấu trúc hóa học các dẫn chất flavonoid và hoạt tính chống oxy hóa

Nghiên cứu xây dựng mối quan hệ giữa cấu trúc hóa học các dẫn chất flavonoid và hoạt tính chống oxy hóa
... trúc hóa học các dẫn chất flavonoid và hoạt tính chống oxy hóa Nhiêm vụ là: - Tập hợp cấu trúc hóa học dẫn chất flavonoid có hoạt tính chống oxy hóa từ tài liệu tham khảo nước - Nghiên ... Hạ quanh đời sống ta, tiêu biểu họ cam đồng thời giới có 4000 loại flavonoid xác định cấu trúc hoá học Đây sở để tạo liệu cho việc thực đề tài: Nghiên cứu xây dựng mối quan hệ giữa cấu trúc ... cấu trúc hóa học dẫn chất flavonoid có hoạt tính chống oxy hóa từ tài liệu tham khảo nước - Nghiên cứu xây dựng mối quan hệ cấu trúc hóa học dẫn chất flavonoid hoạt tính chống oxy hóa phần mềm...
 • 37
 • 323
 • 1

Nhận xét tình trạng sâu răng và các yếu tố liên quan trên những người chịu ảnh hưởng của dioxin tại làng trẻ hữu nghị hà nội năm 2014

Nhận xét tình trạng sâu răng và các yếu tố liên quan trên những người chịu ảnh hưởng của dioxin tại làng trẻ hữu nghị hà nội năm 2014
... Trong trình thực đề tài Nhận xét tình trạng sâu và các yếu tố liên quan những người chịu ảnh hưởng của Dioxin tại Làng trẻ Hữu Nghị Hà Nội năm 2014 , nhận nhiều giúp đỡ, ... những người chịu ảnh hưởng của Dioxin tại làng trẻ Hữu Nghị năm 2014" với hai mục tiêu sau: Nhận xét tỉ lệ mắc bệnh sâu Xác định một số yếu tố nguy ảnh hưởng đến bệnh sâu Chương ... mọc răng, Hiện ở Việt Nam những công trình nghiên cứu ảnh hưởng chất độc Dioxin tới vấn đề liên quan đến bệnh miệng Vì thực đề tài "Nhận xét tình trạng sâu và các yếu tố liên quan những...
 • 57
 • 242
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp và hoạt tính chống ung thư của các hợp chất indenoisoquinolin

Nghiên cứu tổng hợp và hoạt tính chống ung thư của các hợp chất indenoisoquinolin
... kết giả indenoisoquinolin MJ238 trung tâm hoạt đông Tdp1 [31] 31 Các indenoisoquinolin nghiên cứu phát triển cách sàng lọc sở liệu thuốc thuộc chương trình phát triển nghiên cứu viện ung thư quốc ... gây độc tế bào ung thư Đồng thời luận án thiết kế tổng hợp indenoisoquinolin chứa nhóm giàu điện tử vòng B, với ý tưởng làm tăng khả gây độc tế bào ung thư thông qua liên kết indenoisoquinolin ... tính chống ung thư hợp chất indenoisoquinolin có nhóm đimetylaminopropyl vòng B Các hợp chất indenoisoquinolin có nhóm đimetylaminopropyl vòng B lớp chất cho hoạt tính gây độc tế bào ung thư tốt...
 • 169
 • 234
 • 0

LATS Nghiên cứu tổng hợp và hoạt tính chống ung thư của các hợp chất indenoisoquinolin

LATS Nghiên cứu tổng hợp và hoạt tính chống ung thư của các hợp chất indenoisoquinolin
... cacbon khung indenoisoquinolin liệu phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1HNMR 13C-NMR - Đã đánh giá hoạt tính gây độc tế bào ung thư 36 hợp chất indenoisoquinolin dòng tế bào ung thư biểu mô (Kb) ung thư gan ... 6-(3-bromo-2-hydroxypropyl)-5H-indeno[1,2c]isoquinolin-5,11(6H)-đion (171) Trong indenoisoquinolin có hoạt tính mạnh với dòng ung thư khảo sát khả ức chế indenoisoquinolin tổng hợp với dòng tế bào ung thư gan (Hep-G2) thư ng mạnh tế bào ung thư biểu mô (KB) ... cacbon khung indenoisoquinolin liệu phổ cộng hưởng từ hạt nhân 1H-NMR 13 C-NMR Đã đánh giá hoạt tính gây độc tế bào ung thư 36 hợp chất indenoisoquinolin dòng tế bào ung thư biểu mô (Kb) ung thư gan...
 • 31
 • 175
 • 0

Nhận xét tình trạng nhiễm sắc răng và các yếu tố nguy cơ nhiễm sắc răng trên nhóm cán bộ công nhân viên CTCP môi trường đô thị tam điệp – ninh bình

Nhận xét tình trạng nhiễm sắc răng và các yếu tố nguy cơ nhiễm sắc răng trên nhóm cán bộ công nhân viên CTCP môi trường đô thị tam điệp – ninh bình
... công nhân viên CTCP Môi Trường Đô Thị Tam Điệp Ninh Bình nhằm hai mục tiêu sau: Mô tả tình trạng nhiễm sắc nhóm cán bộ công nhân viên CTCP Môi Trường Đô Thị Tam Điệp Ninh Bình ... số yếu tố nguy nhiễm sắc nhóm cán bộ công nhân viên CTCP Môi Trường Đô Thị Tam Điệp Ninh Bình 3 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Màu sắc và nguy n nhân nhiễm sắc 1.1.1 Màu sắc ... bộ công nhân viên CTCP Môi Trường Đô Thị Tam Điệp Ninh Bình 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn Là cán bộ công nhân viên CTCP Môi Trường Đô Thị Tam Điệp Ninh Bình Lứa tuổi 18 tuổi...
 • 76
 • 327
 • 0

Khảo sát hoạt động cung ứng thuốc tại bệnh viện mắt tỉnh hà nam từ 2012 đến 2013

Khảo sát hoạt động cung ứng thuốc tại bệnh viện mắt tỉnh hà nam từ 2012 đến 2013
... Nguồn cung ứng thuốc Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Nam + Danh sách công ty cung ứng thuốc Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Nam năm 2012- 2013 - Tồn trữ, bảo quản cấp phát thuốc Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Nam năm 2012- 2013 ... Mắt tỉnh Hà Nam Bảng 1.2 Cơ cấu nhân lực Dược Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Nam Bảng 3.3 Mô hình bệnh tật Bệnh viện Mắt Hà Nam năm 2012- 2013 28 Bảng 3.4 DMT Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Nam năm 2012- 2013 31 Bảng ... ngoại Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Nam năm 2012 2013 37 3.2.4 Nguồn cung ứng thuốc Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Nam 38 3.2.5 Danh sách công ty cung ứng thuốc BV năm 2012- 2013 41 3.3 Tồn trữ, bảo...
 • 78
 • 198
 • 0

Nghiên cứu thành phần hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của quả ngũ vị tử (

Nghiên cứu thành phần hóa học và thăm dò hoạt tính sinh học của quả ngũ vị tử (
... methylenedioxide ( H 5,89, d (1 ,4); 5,86, d (1 ,4); δC 100,50, C-19) có nhánh angeloyl ho c tigloyl ñư c th y rõ qua c m tín hi u δC 165,78 (C-1’); 127,06 (C-2’); 139,87 (C-3’); 15,64 (C-4’); 19,69 (C-5’) ... ng là: n-hexan SSH (7 3,8 gam), chloroform SSC (4 9,7 gam), ethyl acetat SSE (5 ,5 gam) nbutanol SSB (3 ,1 gam) (Sơ ñ 2.1) 2.3.1.1 C n chi t n-hexan SSH C n chi t n-hexan SSH (7 3,8 gam) ñư c kh o ... n-hexan/ethyl acetat (t l : 9/1 → 1/9), thu ñư c 16 phân ño n (ký hi u là: SSH01 → SSH16) (Sơ ñ 2.2) Qu Ngũ v t Thu, x lí C n chi t SSH B t qu khô (1 ,85 kg) (7 3,8 g) 1.Chi t b ng methanol (3 l n) 2.C...
 • 13
 • 276
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp và thăm dò hoạt tính sinh học một số dẫn xuất của axit ursolic tách chiết từ cây sơn trà poilan (eriobotrya poilanei)

Nghiên cứu tổng hợp và thăm dò hoạt tính sinh học một số dẫn xuất của axit ursolic tách chiết từ cây sơn trà poilan (eriobotrya poilanei)
... phân axit 3β-acetyl ursolic Axit ursolic 5.8 g (0.32% so v i m u khô) Hình 2.1: Sơ ñ chi t, tách axit ursolic t Sơn Trà Poilan Hình 2.2: Sơ ñ t ng h p d n xu t 89, 90 nhóm C3-OH c a axit ursolic ... giai AXIT URSOLIC VÀ CÁC D N XU T C A NÓ 1.2.2 M t s nghiên c u v t ng h p d n xu t c a axit ursolic 1.2.1 Axit ursolic T n t i r ng rãi t nhiên v i hàm lư ng cao, có Axit ursolic ( axit 3β-hydroxy-urs-12-en-28-oic, ... 2.1 CHI T TÁCH AXIT URSOLIC c t silicagel v i h dung môi n-hexan: EtOAc = 92:8 thu ñư c hai ch t axit 3β-axetyl ursolic axit 3β-axetyl pomolic Th y phân s n ph m axit 3β-axetyl ursolic v i NaOH...
 • 13
 • 314
 • 0

Báo cáo "Tổng hợp và hoạt tính độc tế bào của một số dẫn xuất của 4'''',5,6-trihidroxy-3,3'''',7-trimetoxyflavon được phân lập từ cây Miliusa balansae " pot

Báo cáo
... khảo Do Thu Huong, Christine Kamperdick, and Tran Van Sung Homogentisic acid derivatives from Miliusa balansae (Annonaceae), Journal of Natural Products (submitted in 2004) Nguyễn Tiến Bân Thực ... piridin 0,25 ml valeryl clorua đDợc cho tiếp v o Quá trình tDơng tự nhD chất Chất tinh khiết đDợc phân lập sắc ký cột silicagel với dung môi EA-hexan Tnc = 103 - 105C; IR (KBr), (cm-1): 2960, 1759,...
 • 4
 • 257
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hình thành bùn hoạt tínhchức năng bùn hoạt tínhnhững limonoid với hoạt tính từng phần partial activityđánh giá hoạt tính kháng sinh bằng phương pháp khuếch tánnhững hợp chất limonoid có hoạt tính chống ung thư trong cây có múinghiên cứu khu hệ lưỡng cư bò sát ở khu bảo tồn thiên nhiên pù hoạt tỉnh nghệ antrình chiết xuất và ổn định hoạt tính của astaxanthin ngoài ra khi môi trường bất lợi thì trùng giày tảo mắt còn có hình thức sinh sản hữu tính bằng cách hình thành bào tử chuyển động hay hợp tử nhờ kết hợp giữa 2 tế bàophương pháp chọn chủng có hoạt tính cao bằng sàng lọc ngẫu nhiênvận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn bạo lực học đườngnhững hợp chất lignan quan trọng trong hạt mè cấu trúc của sesamin và các dẫn xuất có hoạt tính sinh họcnhững hoạt tính khác của tỏiphần một tĩnh họcđánh giá và nhận xét tình hình tài chính của doanh nghiệpyếu tố quyết định chiến thuật tì́m đườngbáo cáo khảo sát công trình: Kè chống xói lở Km 295+870, Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnPhƯơng án kỹ thuật khảo sát công trình: Kè chống xói Km 295+870 Quốc lộ 279 tỉnh Bắc Kạnchương 6 CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮNthực trạng bạo lực học đường ở học sinh và các yếu tố liên quanUnit 5. Study habitsKE HOACH NGHIEN CUUMạ đồng và bạc hóa họcPPCT KHTN6 2017 2018CHUYÊN ĐỀ 1: ÔN LUYỆN VẬT LÍ 12 THI THPT QUỐC GIABài tập ôn Toeic cho người luyện thi ToeicTHIẾT KẾ VÀ TỐI ƯU HÓA CÔNG THỨC NƯỚC MẮT NHÂN TẠOĐường lối cách mạng Chương 4: Đường lối công nghiệp hóaTHIẾT kế và tối ưu hóa CÔNG THỨC gliclazideXây dựng phương pháp định lượng để kiểm nghiệm viên nén nifedipin TDKDTỔNG hợp HYDROXYALKYL β CYCLODEXTRINBài tập past simple and present perfect CÓ ĐẤP ÁNBài tập TENSES THÌ HTĐ+HTTDGRAMMAR câu điều kiện và đảo ngữGRAMMAR PASSIVE VOICE TABLENGỮ PHÁP CỤM ĐỘNG TỪ THƯỜNG GẶP TRONG THI TOEIC (GRAMMAR PHRASAL VERBS )