Môn học quàn lý chất thải rắn và chất thải nguy hại

MÔN HỌC QUẢN CHẤT THẢI RẮN CHẤT THẢI NGUY HẠI CHẤT THẢI NGUY HẠI NGÀNH XI MẠ

MÔN HỌC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI CHẤT THẢI NGUY HẠI NGÀNH XI MẠ
... quan ngành xi mạ Chất thải nguy hại ngành xi mạ Hệ thống quản chất thải xi mạ Nghiên cứu điển hình Đònh nghóa CTNH - Chất thải nguy hại chất thải có chứa chất hơp chất có đặc tính gây nguy hại ... Cu(CN)2 Axit Muội Au Muội Ag Mạ crơm Mạ Niken Mạ kẽm Mạ đồng Mạ vàng Cr6+ Ni2+, axit CN-, Zn2+, axit Cu2+, axit CN-, axit Hình 2.3: Sơ đồ cơng nghệ xi mạ dòng thải tương ứng [2] 12 Chất thải nguy hại ... người và/ hoặc môi trường, chất yêu cầu kỹ thuật xử đặc biệt để lọai bỏ giảm đặc tính nguy hại (đònh nghóa Canada) - Ngòai chất thải phóng xạ chất thải y tế, chất thải nguy hại chất thải (dạng rắn, ...
 • 33
 • 380
 • 1

TIỂU LUẬN MÔN HỌC QUẢN CHẤT THẢI RẮN CHẤT THẢI NGUY HẠI CHẤT THẢI NGUY HẠI NGÀNH LUYỆN KIM

TIỂU LUẬN MÔN HỌC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI CHẤT THẢI NGUY HẠI NGÀNH LUYỆN KIM
... b) Nước thải 115 c) Chất thải rắn 117 13.2 Đối với ngành đúc kim loại .120 14 HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 138 14.1 Hệ thống quản CTNH ... than) Quy trình luyện gang: 68 Chất thải nguy hại ngành luyện kim 2000C 7000C CO, CO2 SO2, H2S 1.2000C 2.2000C Khí CO Hình 16: Quy trình luyện gang 69 Chất thải nguy hại ngành luyện kim Cấu tạo lò ... MỤC CHẤT THẢI NGUY HẠI TỪ NGÀNH LUYỆN KIM 108 13 BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM TRONG QUÁ TRÌNH LUYỆN KIM VÀ ĐÚC KIM LOẠI .113 13.1 Đối với ngành luyện kim 113 a) Khí thải...
 • 136
 • 960
 • 6

TIỂU LUẬN MÔN HỌC QUẢN CHẤT THẢI RẮN CHẤT THẢI NGUY HẠI HÓA CHẤT VÔ CƠ CƠ BẢN

TIỂU LUẬN MÔN HỌC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI HÓA CHẤT VÔ CƠ CƠ BẢN
... đóng rắn sử dụng kỹ thuật hóa răn chất thải nhựa dẻo áp dụng cho chất thải nguy hại chất thải phóng xa Chất thải sau đóng rắn xem chất thải nguy hại phải tuân thủ yêu cầu chất thải nguy hại phóng ... đốt chất thải Hình 9.25 trình bày sơ đồ nguy n lò đốt xi măng 43 Quản CTNH ngành hoá chất Hình Sơ đồ nguy n lò xi măng c Công nghệ ổn định hóa rắn Trong xử chất thải nguy hại, ... thải rắn công nghiệp không nguy hại Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại bao gồm: Gỗ vụn, chai lọ nhựa thủy tinh, can nhựa hỏng Quản CTNH ngành hoá chất iv Chất thải nguy hại Ô...
 • 60
 • 356
 • 0

TIỂU LUẬN MÔN HỌC QUẢN CHẤT THẢI RẮN CHẤT THẢI NGUY HẠI NGÀNH HÓA DẦU

TIỂU LUẬN MÔN HỌC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI NGÀNH HÓA DẦU
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUY N - - TIỂU LUẬN MÔN HỌC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI NGÀNH HÓA DẦU GVHD : PGS.TS Lê Thanh Hải Lớp : Quản ... : Nguy n Thị Tú Quyên Nguy n Thị Thanh Hương Nguy n Trần Thu Hiền Tp.Hồ Chí Minh, năm 2013 Tiểu luận Quản chất thải nguy hại ngành Hóa dầu MỤC LỤC Trang Tiểu luận Quản chất thải nguy hại ... sinh hoạt Chất thải nguy hại Ghi Nghiền vụn thải xuống biển Thu gom vận chuyển vào bờ Thu gom vận chuyển vào bờ để xử Trang Tiểu luận Quản chất thải nguy hại ngành Hóa dầu Chất thải dễ cháy...
 • 41
 • 411
 • 1

TIỂU LUẬN MÔN HỌC QUẢN CHẤT THẢI RẮN CHẤT THẢI NGUY HẠI NGÀNH SẢN XUẤT THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

TIỂU LUẬN MÔN HỌC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI NGÀNH SẢN XUẤT THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
... Quản chất thải nguy hại ngành sản xuất thuốc bảo vệ thực vật MỤC LỤC GVHD: PGS TS Lê Thanh Hải -2- Quản chất thải nguy hại ngành sản xuất thuốc bảo vệ thực vật CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ THUỐC ... Thanh Hải - 16 - Quản chất thải nguy hại ngành sản xuất thuốc bảo vệ thực vật GVHD: PGS TS Lê Thanh Hải - 17 - Quản chất thải nguy hại ngành sản xuất thuốc bảo vệ thực vật 1.5 Nguy n tắc lấy ... trình sản xuất GVHD: PGS TS Lê Thanh Hải - 49 Quản chất thải nguy hại ngành thuốc bảo vệ thực vật GVHD: PGS TS Lê Thanh Hải - 50 Quản chất thải nguy hại ngành thuốc bảo vệ thực vật 4.2 Các chất...
 • 57
 • 451
 • 1

TIỂU LUẬN MÔN HỌC QUẢN CHẤT THẢI RẮN CHẤT THẢI NGUY HẠI NGÀNH XÂY DỰNG

TIỂU LUẬN MÔN HỌC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI NGÀNH XÂY DỰNG
... 36 Quản chất thải nguy hại ngành xây dựng 28 Chất thải rắn Chất thải phát sinh giai đoạn chủ yếu từ hai nguồn: Chất thải sinh hoạt từ hoạt động công nhân chất thải nguy hại, không nguy hại ... hành danh mục chất thải nguy hại, Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 quản chất thải rắn, TCVN 6706:2000 chất thải nguy hại – phân loại, TCVN 7629:2007 ngưỡng chất thải nguy hại, QCVN 07:2009 ... 1: Quản chất thải nguồn phát sinh  Giai đoạn 2: Phân loại, thu gom, lưu trữ vận chuyển chất thải  Giai đoạn 3: Xử chất thải  Giai đoạn 4: Chôn lấp chất thải Chất thải nguy hại ngành xây...
 • 42
 • 268
 • 0

TIỂU LUẬN MÔN HỌC QUẢN CHẤT THẢI RẮN CHẤT THẢI NGUY HẠI Quản chất thải nguy hại ngành Dệt nhuộm

TIỂU LUẬN MÔN HỌC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI Quản lý chất thải nguy hại ngành Dệt nhuộm
... xử tránh ô nhiễm môi trường 2.2 Chất thải nguy hại ngành dệt nhuộm 28 Quản chất thải nguy hại ngành Dệt nhuộm – Nhóm 2.2.1 Chất thải nguy hại gì? Chất thải nguy hại chất thải có chứa chất ... CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 3.1 Hệ thống quản chất thải nguy hại Hệ thống quản chất thải nguy hại cho ngành dệt nhuộm tương tự hệ thống quản CTNH cho ngành khác, bao gồm ... Bộ Tài nguy n Môi trường Dưới thống kê chất thải nguy hại ngành dệt nhuộm: 30 Quản chất thải nguy hại ngành Dệt nhuộm – Nhóm Bảng 2.5: Chất thải nguy hại phát sinh trình sản xuất dệt nhuộm...
 • 89
 • 1,220
 • 21

TIỂU LUẬN MÔN HỌC QUẢN CHẤT THẢI RẮN CHẤT THẢI NGUY HẠI QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NGƯỠNG CHẤT THẢI NGUY HẠI

TIỂU LUẬN MÔN HỌC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NGƯỠNG CHẤT THẢI NGUY HẠI
... CTNH) có tính chất nguy hại thành phần nguy hại vượt ngưỡng CTNH theo quy định phần QCVN 07:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Ngưỡng chất thải nguy hại Ngưỡng chất thải nguy hại: giới hạn ... rỉ, phát tán chất thải nguy hại môi trường 1.2.5 Quy t Định Số 155/1999/QĐ-TTg Quy Chế Quản Chất Thải Nguy Hại Quy Chế Quản Chất Thải Nguy Hại Điều 9: Trách nhiệm chủ nguồn thải CTNH sở ... phân tích xác định chất thải nguy hại mẫu bùn thải thực theo quy chuẩn QCVN 50:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ngưỡng nguy hại bùn thải từ trình xử nước 4.4 Quản CTNH công ty Áp...
 • 37
 • 531
 • 1

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC QUẢN CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ
... phần chất thải rắn 2.4 Tính chất học, hóa học, sinh học chất thải rắn đô thị 2.4.1 Tính chất học 2.4.2 Tính chất hóa học 2.4.3 Tính chất sinh học 5 20 23 23 24 25 25 31 36 Chương QUẢN LÝ CHẤT ... hành hệ thống quản chất thải rắn đô thị trình bày xuyên suốt giáo trình 1.3 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ Quản chất thải rắn kết hợp kiểm soát nguồn thải, tồn trữ, ... Quản thống chất thải rắn việc lựa chọn áp dụng kỹ thuật, công nghệ chương trình quản thích hợp nhằm hoàn thành mục tiêu đặc biệt quản chất thải rắn Giáo trình Quản chất thải rắn đô...
 • 123
 • 151
 • 1

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC : QUẢN CHẤT LƯỢNG TRANG PHỤC

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC : QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRANG PHỤC
... Thời Trang- Trường ĐH.Sư Phạm Kỹ Thuật Tp HCM http://www.hcmute.edu.vn Khoa ĐẾ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRANG PHỤC Tên học phần : Quản chất lượng trang phục Mã số mơn học : ... - Kiểm tra chất lượng sản phẩm số sản phẩm may thơng dụng * Nội dung modun :  Chương : Khái qt quản chất lượng  Chương : Chất lượng sản phẩm  Chương : Phương pháp quản chất lượng sản ... thiệu phần trước, Quản Chất lượng phận tồn hệ thống Quản - điều hành tổ chức Chính vậy, Quản Chất lượng bao gồm chức quản Song, đối tượng mục tiêu Quản Chất lượng mang tính đặc...
 • 118
 • 491
 • 0

BÀI GIẢNG MÔN HỌC QUẢN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG

BÀI GIẢNG MÔN HỌC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG
... Giảng viên: ThS Nguyễn Hoàng Hùng CHƢƠNG I QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG 1.1 Khái niệm quản môi trƣờng "Quản môi trƣờng tổng hợp biện pháp, luật ... định chung QLCT  Quản CTNH  Quản chất thải rắn thông thƣờng  Quản chất thải  Quản kiểm soát bụi, tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, xạ CHƢƠNG 9: PHÕNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƢỜNG, KHẮC ... phần môi trƣờng, hình thành phân bố chất ô nhiễm môi trƣờng Nội dung Các công cụ kỹ thuật quản gồm:  Các đánh giá môi trƣờng,  Quan trắc môi trƣờng,  Xử chất thải, tái chế tái sử dụng chất...
 • 134
 • 402
 • 1

TIỂU LUẬN MÔN HỌC QUẢN CHẤT LƯỢNG TRONG GD

TIỂU LUẬN MÔN HỌC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG GD
... kiểm định chất lượng Những vấn đề chung Chất lượng Quản chất lượng 1.1 Khái niệm chất lượng; Chất lượng giáo dục Chất lượng giáo dục đại học Chất lượng Có nhiều khái niệm khác chất lượng khái ... tổ chức riêng” • Chất lượng đánh giá “Kiểm toán” 1.2 Quản chất lượng tầng bậc Quản chất lượng 1.2.1 Khái niệm quản chất lượng Có hàng loạt định nghĩa khác quản chất lượng Song, cho ... Các cấp độ quản chất lượng mô hình hóa sơ đồ đây: Quản chất lượng toàn diện Đảm bảo chất lượng Kiểm soát chất lượng P chống không đạt chất lượng Loại bỏ sản phẩm không đạt chất lượng Nâng...
 • 17
 • 2,882
 • 23

TIỂU LUẬN môn học QUẢN CHẤT LƯỢNG TRONG GIÁO dục

TIỂU LUẬN môn học QUẢN lý CHẤT LƯỢNG TRONG GIÁO dục
... tổ chức riêng” Chất lượng đánh giá “Kiểm toán” 1.2 Quản chất lượng tầng bậc Quản chất lượng 1.2.1 Khái niệm quản chất lượng Có hàng loạt định nghĩa khác quản chất lượng Song, cho ... Informed  Chất lượng giáo dục đại học Chất lượng giáo dục đại học có nhiều quan điểm tiếp cận khác nhau:  Chất lượng xuất sắc bẩm sinh, tự tốt nhất”  Chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn  Chất lượng ... Các cấp độ quản chất lượng mô hình hóa sơ đồ đây: Quản chất lượng toàn diện Đảm bảo chất lượng Kiểm soát chất lượng P chống không đạt chất lượng Loại bỏ sản phẩm không đạt chất lượng Nâng...
 • 17
 • 338
 • 2

Bài thảo luận môn học quản chất lượng nước trong ao nuôi thủy sản

Bài thảo luận môn học quản lý chất lượng nước trong ao nuôi thủy sản
... không 3‰ m n cao, cá d b nhi m b nh vi khu n ch m l n c ng nh s ch t hàng lo t phòng ng a đ m n t ng cao đ i v i ao nuôi cá n c ng t c n ý làm b ao cao, xem xét k ngu n n c c p vào ao, đ c bi t ... phía nam hay có tri u c ng t ng cao,bên c nh c n ý tránh rò r nuôi g n ao nuôi h i s n Khi phát hi n đ m n t ng cao đ t ng t c n thay n c l p t c,b m n c ng t vào ao t t b ng máy b m c nh hay máng ... ti n hành phân tích tính ch t th y lý, th y hóa,… c ng nh y u t nh h ng t i môi tr ng n c Trong th o lu n s đ c p t i tính ch t c a n c đ d n n (EC) n ng đ mu i Trong s nêu c th n i dung cách ti...
 • 39
 • 276
 • 0

báo cáo tiểu luận môn học xử chất thải rắn

báo cáo tiểu luận môn học xử lý chất thải rắn
... pháp học) - Xử bậc 2: Tách chất hữu nước thải (biện pháp sinh học) - Xử bậc 3: Khử chất dinh dưỡng khử trùng nước thải (biện pháp sinh học, hóa học, hóa lý) - Tự làm nguồn: Xả nước thải ... tiếp nhận nước thải sau xử học 4.3.3 Dây chuyền xử nước thải phương pháp hóa học - Các công trình + Các công trình thiết bị chuẩn hóa chất + Bể trộn: trộn hóa chất với chất thải + Bể (ngăn) ... qua lớp thảm bùn lên Các chất rắn nước thải tách thiết bị tách chất khí chất rắn hầm Các chất thải rắn lắng xuống lớp thảm bùn có thời gian lưu trữ hầm cao hàm lượng chất rắn hầm tăng Lúc hầm ủ...
 • 26
 • 269
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu môn học quản lý chất lượngmôn học quản lý tài chính công và công sảnquản lý rác thải nguy hạiđồ án môn học xử lý chất thảithiết kế môn học quản lý và khai thác cảngđề cương môn học quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành gd đtquá trình hình thành và phát triển của khoa học quản lý chất lượngmôn học quản lýbài giảng tóm tắt môn học quản lý nhà nức về kinh tếmôn học quản lý công nghệtài liệu môn học quản lý dự ántài liệu môn học quản lý hành chính nhà nướctài liệu môn học quản lý tài chính côngmôn học quản lý dự án công nghệ thông tinmôn học quản lý nhà nước về xã hộiQĐ 626 QĐ-BTC Sửa đổi thủ tục QT thuế TNDN và thông báo PP trích khấu hao (1781.76KB)thiết kế tình huống dạy học định lý COSINTuần 2. MRVT: Từ ngữ về học tập. Dấu chấm hỏiVan ban sao luc 682 (CV 17024)Van ban sao luc 683 (QD 1810)Van ban sao luc 684 (CV 10369)chuyên đề khối đa diện, mặt nó, mặt cầuC c gi i ph p n ng cao hi u qu cho xu t kh u c a doanh nghi p Chi u c i Ho ng LongDe kiem tra 1 tiet 11TN88 c u tr c nghi m NG TH NG VU NG G C V I M T PH NG File word c h ng d n gi iTh c tr ng c ng t c k to n nghi p v b n h ng t i c ng ty Th ng m i D ch v Th i trang H n iT ch c c ng t c k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng C ng ty C ph n u t x y d ng v ph t tri n du l ch H N iT ch c c ng t c k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng C ng ty TNHH Qu ng c o v Ph t tri n Th ng hi u M LinhT ch c c ng t c k to n b n h ng v x c nh k t qu b n h ng t i C ng ty TNHHTM v DV Tu n Th oT ch c k to n b n h ng v x c nh k t qu kinh doanh t i C ng ty v n chuy n kh ch du l chGi i ph p m r ng ho t ng thanh to n qu c t t i S giao d ch I Ng n h ng C ng th ng Vi t NamHo n thi n k to n nghi p v b n h ng t i C ng ty i n m y xe p xe m yTh c tr ng u t n ng cao n ng l c c nh tranh c a Ng n H ng VPBankM t s gi i ph p n ng cao n ng l c c nh tranh c a Ng n h ng An B nh trong b i c nh Vi t Nam h i nh p kinh t qu c tCh t l ng t n d ng ng n h ng hi n tr ng v gi i ph p n ng cao ch t l ng t n d ng t i ng n h ng th ng m i c ph n Eximbank H N i