Quy hoạch môi trường tiểu luận quy hoạch môi trường

Tài liệu Tiểu luận Quy Hoạch Môi Trường pptx

Tài liệu Tiểu luận Quy Hoạch Môi Trường pptx
... án quy hoạch: 41 4.2.2 Hiện trạng chất lượng môi trường khu vực: 41 4.3 Đánh giá tác động môi trường trình quy hoạch: .44 4.3.1 Các nguồn tác động môi trường việc quy hoạch ... 46 4.6.Kế hoạch quản lý quan trắc môi trường: 47 4.6.1.Kế hoạch quản lý môi trường: 47 4.6.2.Kế hoạch quan trắc môi trường: .47 4.6.3.Các sách môi trường: ... đường đường nhánh khu vực quy hoạch 39 b Quy hoạch: Dự kiến phát triển theo quy hoạch khuc vực Bắc sông Cấm với dân số quy hoạch khu vực 90.000 dân, mạng viễn thông quy hoạch sau: Tổng đài: tổng...
 • 53
 • 1,402
 • 3

Tài liệu BÁO CÁO TIỂU LUẬN “QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG CHO ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP KHÍ KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ GIAI ĐOẠN 2006-2015, ĐỊNH HƯỚNG 2025 " pdf

Tài liệu BÁO CÁO TIỂU LUẬN “QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG CHO ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP KHÍ KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ GIAI ĐOẠN 2006-2015, ĐỊNH HƯỚNG 2025
... th phát tri n cơng nghi p khí khu v c Nam b giai o n 2006 2015 nh h ng n n m 2025 làm c s tri n khai xây d ng d án liên quan n vi c s d ng khí t ng lai c a khu v c làm ti n cho chi n l c phát ... n vùng bi n Nam Trung b & Nam B ơng, Tây [15] T NG CƠNG TY D U KHÍ VI T NAM, n m 2004 BAN QU N LÝ D ÁN NG NG D N KHÍ PHÚ M - Tp HCM Báo cáo ánh giá tác ng mơi tr ng d án ng ng d n khí Phú M - ... Tp HCM [16] T NG CƠNG TY D U KHÍ VI T NAM, n m 2002 CƠNG TY CH BI N KHÍ VÀ KINH DOANH CÁC S N PH M KHÍ Báo cáo ánh giá tác ng mơi tr ng d án cung c p khí th p áp cho khu cơng nghi p Phú M - M Xn...
 • 27
 • 502
 • 1

bài giảng quy hoạch môi trường bài 5. hướng dẫn tiểu luận - pgs.ts. phùng chí sỹ

bài giảng quy hoạch môi trường bài 5. hướng dẫn tiểu luận - pgs.ts. phùng chí sỹ
... NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG TẠI … ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2020 Mở đầu Chương : Hiện trạng Quy hoạch phát triển KTXH vùng nghiên cứu Chương : Đánh giá trạng dự báo diễn biến môi trường ... phát triển KTXH vùng nghiên cứu Báo cáo trạng môi trường Các văn pháp lý BVMT Website Điểm đánh giá - Tham gia nghe giảng : 20% - Tiểu luận : 30% - Bài thi : 50% ... nghiên cứu (từ xác định vấn đề môi trường cấp bách) Chương : Đề xuất chương trình/dự án BVMT vùng nghiên cứu, - Mục tiêu, nhiệm vụ - Nội dung - Sắp xếp ưu tiên - Thời gian thực Chương : Trách...
 • 4
 • 1,201
 • 0

Tiểu luận QHMT : Quy Hoạch Môi Trường Đảo Phú Quốc

Tiểu luận QHMT : Quy Hoạch Môi Trường Đảo Phú Quốc
... : Quy Hoạch đảo Phú Quốc Xác định hướng phát triển, định hướng quy hoạch a Phát triển Phú Quốc thành khu du lịch b Phát triển Phú Quốc thành khu giao lưu quốc tế c Các quan hệ liên vùng Quy hoạch ... đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia trước thải môi trường; - 100% hộ gia đình có dụng cụ phân loại rác thải nguồn c) Cải thiện chất lượng môi trường: - 100% khu vực bị ô nhiễm môi trường ... c Quy hoạch sở hạ tầng i Giao thông ii Thoát nước , cấp nước iii Thoát nước bẩn vệ sinh môi trường Chương III Báo cáo tác động môi trường Các giải pháp ảnh hưởng môi trường trông tổ chức quy hoạch...
 • 9
 • 325
 • 2

Tiểu luận môn Quy hoạch khu sản xuất đô thị Cây Xanh và Môi Trường trong Khu Công Nghiệp

Tiểu luận môn Quy hoạch khu sản xuất đô thị Cây Xanh và Môi Trường trong Khu Công Nghiệp
... trí xanh khu công nghiệp 15 Cây Xanh Môi Trường Khu Công Nghiệp 2015 CHỈ TIÊU QUY HOẠCH, XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG TRONG KHU CÔNG NGHIỆP 16 Cây Xanh Môi Trường Khu Công Nghiệp 2015 I ẢNH HƯỞNG KHU CÔNG ... học kinh nghiệm Cây Xanh Môi Trường Khu Công Nghiệp 2015 CHỈ TIÊU QUY HOẠCH, XÂY DỰNG CÂY XANH TRONG KHU CÔNG NGHIỆP I Ý NGHĨA CỦA CÂY XANH Ý nghĩa xanh quy hoạch kiến trúc: - Cây xanh đóng vai ... hưởng tới công trình hạ tầng IV QUI HOẠCH CÂY XANH KHU CÔNG NGHIỆP Hệ thống xanh khu Công Nghiệp Cây xanh sử dụng công cộng - Gồm xanh công viên, vườn hoa, vườn dạo khoảng mở công cộng - Cây xanh...
 • 20
 • 1,040
 • 16

Tiểu luận Quy hoạch bảo Vệ Môi trường Tỉnh Đồng Nai

Tiểu luận Quy hoạch bảo Vệ Môi trường Tỉnh Đồng Nai
... đạt tiêu chuẩn môi trường 10 PHẦN 2: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ DỰ BÁO DIỄN BIẾN MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH ĐỒNG NAI Hiện trạng môi trường Tỉnh Đồng Nai Theo báo cáo trạng môi trường tỉnh Đồng Nai năm (2006-2010) ... dung đề án bảo vệ môi trường a) Tiếp tục thực 08 dự án theo bảo vệ môi trường đến năm 2010 gồm: - Dự án bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai thuộc địa bàn tỉnh - Dự án ứng cứu cố môi trường cố ... sinh môi trường 2.2.4 Phòng ngừa, khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm môi trường - Thực dự án bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai Dự án tổng bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai địa bàn tỉnh...
 • 26
 • 457
 • 1

Tiểu luận quy hoạch môi trường copy

Tiểu luận quy hoạch môi trường  copy
... 433942 4.6.Kế hoạch quản lý quan trắc môi trường: 443943 4.6.1.Kế hoạch quản lý môi trường: 443943 4.6.2.Kế hoạch quan trắc môi trường: 444043 4.6.3.Các sách môi trường: ... lines 4.2.2 Hiện trạng chất lượng môi trường khu vực: 37 4.3 Đánh giá tác động môi trường trình quy hoạch: 39 4.3.1 Các nguồn tác động môi trường việc quy hoạch khu dân cư: 39 Formatted: ... sản xuất nông nghiệp 4.3 Đánh giá tác động môi trường trình quy hoạch: Formatted: Font: Bold, Not Italic 4.3.1 Các nguồn tác động môi trường việc quy hoạch khu dân cư: Formatted: Space Before:...
 • 48
 • 185
 • 0

Tiểu luận môn quy hoạch phát triển - trường DHKTQD.doc

Tiểu luận môn quy hoạch phát triển - trường DHKTQD.doc
... lãnh thổ phát triển kinh tế bền vững Quy hoạch phát triển bao gồm quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực quy hoạch phát triển lãnh thổ - Quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực: Là việc luận chứng, ... - Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Sơn La giai đoạn 200 6-2 020 VII- Sản phẩm quy hoạch ngành Kết quy hoạch ngành gồm: - Báo cáo tổng hợp quy hoạch phát triển ngành thời kỳ quy hoạch - ... chủ trương phát triển kinh tế - xã hội Đảng, Quốc hội, Chính phủ có liên quan đến quy hoạch 10 - Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng giai đoạn trước - Quy hoạch phát triển ngành,...
 • 44
 • 643
 • 2

TIỂU LUẬN môn học KINH tế đô THỊ PHÂN TÍCH QUY HOẠCH THÀNH PHỐ mới BÌNH DƯƠNG

TIỂU LUẬN môn học KINH tế đô THỊ PHÂN TÍCH QUY HOẠCH THÀNH PHỐ mới BÌNH DƯƠNG
... Đoan Học viên: Lê Văn Phước Đề tài: PHÂN TÍCH QUY HOẠCH THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG Tổng quan quy hoạch thành phố Bình Dương Thành phố Bình Dương khởi công xây dựng vào ngày 26/4/2010 Khu đô thị ... nghiệp - dịch vụ đô thị Bình Dương quy hoạch thành khu đô thị văn minh, đại, trở thành quận trung tâm thành phố Bình Dương trực thuộc trung ương tương lai theo định hướng quy hoạch đến năm 2020 ... dịch vụ công nghệ cao Nhận xét quy hoạch thành phố Bình Dương Về mặt tổng thể, thành phố Bình Dương nằm khu liên hợp công nghiệp – dịch vụ đô thị Bình Dương, quy hoạch xây dựng hoàn toàn khu đất...
 • 6
 • 1,334
 • 16

Tiểu Luận Quy hoạch Trường Học Trong Khu Ở

Tiểu Luận Quy hoạch Trường Học Trong Khu Ở
... quỹ đất hướng tới phát triển bền vững  Mỗi xã phải quy hoạch xây dựng nhà trẻ, trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học sở, bố trí gần khu dân cư thiết kế theo tiêu chuẩn chuyên ngành ... Mẫu Giáo, Điều lệ trường tiểu học, Điều lệ trường trung học quy định vệ sinh trường học Bộ Y tế; b) Kích thước, vật liệu, kết cấu, kiểu dáng, màu sắc bàn ghế học sinh đảm bảo quy định Bộ Giáo ... b, trường tiểu học Đơn vị chỗ/1000người 65 m2/1 chỗ 15 c, trường trung học sở Đơn vị chỗ/1000người 55 m2/1 chỗ 15 d, trường phổ thông trung học, dạy nghề chỗ/1000người 40 m2/1 chỗ 15 Đô thị Khu n...
 • 11
 • 222
 • 0

slide thuyết trình Tiểu Luận Quy hoạch Trường Học Trong Khu Ở

slide thuyết trình Tiểu Luận Quy hoạch Trường Học Trong Khu Ở
... môi trường sống điều kiện học tập thuận lợi cho người dân, nâng cao hiệu quỹ đất hướng tới phát triển bền vững  Mỗi xã phải quy hoạch xây dựng nhà trẻ, trường mầm non, trường tiểu học, trường ... quan đô thị Các công trình dịch vụ phải bố trí vị trí phù hợp với loại chức  Quy hoạch sử dụng đất giáo dục khu phải xác định sở điều kiện cụ thể khu vực: mục tiêu quy hoạch; điều kiện tự nhiên ... 30% Trường trung học sở: - Bán kính phục vụ: + Khu vực đồng : 1km ÷ 2km; + Khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa : 3km ÷ 4km - Diện tích khu đất xây dựng: + Đối với khu vực đồng bằng: ≥ 6m 2/học...
 • 30
 • 272
 • 0

Tiểu luận Quy hoạch các trường cao đẳng, đại học trong cả nước giai đoạn 2012 – 2020

Tiểu luận Quy hoạch các trường cao đẳng, đại học trong cả nước giai đoạn 2012 – 2020
... giáo dục đại học + Đại học quốc gia; + Các đại học; + Các trường đại học, học viện, trường cao đẳng, trường cao đẳng cộng đồng Phân tầng mạng lưới trường đại học, cao đẳng - Các trường đại học xếp ... 66 trường đại học cao đẳng, chiếm gần 15% tổng số trường đại học cao đẳng nước với 478.000 sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh có 69 trường đại học cao đẳng, chiếm 17% tổng số trường đại học cao ... trường (3 trường đại học trường cao đẳng); Vùng Đông Bắc: có 25 trường ( đại học, 19 cao đẳng) Dự kiến có khoảng 37 trường vào năm 2020 (10 đại học 27 cao đẳng); Vùng đồng sông Hồng: có 104 trường...
 • 14
 • 201
 • 0

Tiểu luận môn học Thị trường bất động sản: Quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050: Cơ hội và thách thức đối với thị trường bất động sản nhà ở phân khúc bình dân, trung cấp

Tiểu luận môn học Thị trường bất động sản: Quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050: Cơ hội và thách thức đối với thị trường bất động sản nhà ở phân khúc bình dân, trung cấp
... nhà kinh doanh lĩnh vực bất động sản: - - Đối với đầu tư kinh doanh bất động sản: Những phân tích cho thấy nhu cầu nhà phân khúc bình dân, trung cấp nhu cầu thực giai đoạn tới nên tập trung vào ... 1 Những nét Quy hoạch chung thủ đô Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 1.1 Dự báo dân số Năm 2030, dân số Nội đạt khoảng 10 triệu dân, tầm nhìn đến năm 2050 đạt ngưỡng ... Vì thị trường thời gian tới thị trường dành cho phân khúc nhà thật, nghĩa dành cho người thật có nhu cầu thay lướt sóng đầu Chính vậy, sản phẩm thị trường tập trung vào loại nhà có giá trị trung...
 • 8
 • 286
 • 0

Tiểu luận tình huống công tác điều chỉnh quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn thành phố

Tiểu luận tình huống công tác điều chỉnh quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn thành phố
... tiểu luận tốt nghiệp: Công tác Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng nông thôn địa bàn Thành phố Tiểu luận nghiên cứu vào tình cụ thể công tác hướng dẫn UBND huyện, thị điều chỉnh Quy hoạch xây ... vướng mắc công tác lập, phê duyệt công tác điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Nông thôn - Chỉ đạo Sở ngành tích cực công tác phối hợp rà soát, góp ý điều chỉnh quy hoạch xây dựng Nông thôn theo ... độ công tác xây dựng nông thôn theo kế hoạch; + Khối lượng công việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn lớn (toàn 401 xã) ; 13 + Kinh phí thực công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch...
 • 25
 • 355
 • 1

tiểu luận quản lý giáo dục Quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ chủ chốt trường THCS Phú Mãn giai đoạn 2005 2010

tiểu luận quản lý giáo dục Quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ chủ chốt trường THCS Phú Mãn giai đoạn 2005 2010
... tục đào tạo, bồi dỡng, có đào tạo bồi dỡng có cán chủ chốt đa vào quy hoạch Quy hoạch xây dựng cán chủ chốt thực chất quy hoạch, đào tạo bồi dỡng cán cách có bản, vừa sử dụng vừa tạo nguồn, sử dụng ... xử tình * Đánh giá, bố trí, sử dụng đội ngũ cán chủ chốt Đánh giá cán khâu mấu chốt công tác xây dựng đội ngũ cán nói chung, đội ngũ cán chủ chốt ngành giáo dục nói riêng Đánh giá sử dụng cán ... ngũ cán công việc có ý nghĩa phơng diện luận thực tiễn Vì chọn đề tài Công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí sử dụng cán trờng THCS Phú Mãn giai đoạn 2005 - 2010 II MC CH V NHIM V NGHIấN CU 1.Mục...
 • 56
 • 65
 • 0

Xem thêm