Quản lý vận hành hệ thống xử lý rác thải

sự cố và vận hành hệ thống xử lí nước thải (60 trang rất hay)

sự cố và vận hành hệ thống xử lí nước thải (60 trang rất hay)
... Vận hành hệ thống xử lý hiếu khí Trước tiến hành vận hành toàn hệ thống, cần tiến hành thao tác: -Khởi động kĩ thuật -Khởi động hệ thống sinh học a)Khởi động kĩ thuật: Kiểm tra hệ thống ... cho nước thải đầu vào Ø pH cao thấp: Trung hòa nước thải đầu vào Ø Nước thải đầu vào có chứa độc tố: Loại bỏ chất độc nước thải đầu vào Hiệu chỉnh cố Ø Thời gian cư trú VSV lâu: tăng lượng bùn thải ... lượng nước sau xử lý bị suy giảm, cần giảm lượng nước thải đầu vào Các cố dinh dưỡng: Các chất dinh dưỡng nước thải: bao gồm N P Trong hàm lượng N nước thải đầu vào coi đủ tổng N nước xử lý 1-2mg/l...
 • 60
 • 278
 • 1

3 giai đoạn trong vận hành hệ thống xử chất thải

3 giai đoạn trong vận hành hệ thống xử lý chất thải
... thiết kế hệ thống xử nước thải Công ty giấy Tân Mai GVHD : NGUYỄN TẤN PHONG 9 .3 XỬ LÝ SỰ CỐ Nếu thực chương trình quan trắc tiến hành hoạt động thường nhật, có hệ thống xử nước thải hoạt ... nguyên nhân để giải cố Dưới số cố thường gặp vận hành hệ thống xử nước thải với nguyên nhân hành động sửa chữa cần tiến hành : Hạng mục Sự cố Vật chất bò lắng trước tới song chắn Không làm vệ ... lâu mặt Có nhiều Nước thải tải dòng thải Máng tràn ngắn Nước thải không Khả lắng bùn Mùi Song chắn rác Bể điều hoà Bể hiếu khí Bể lắng Nguyên nhân SVTH : ĐẶNG THẾ CƯỜNG Hành động sửa chữa, khắc...
 • 2
 • 1,730
 • 40

vận hành hệ thống xử nước thải

vận hành hệ thống xử lý nước thải
... thiết kế hệ thống xử nước thải Công ty giấy Tân Mai GVHD : NGUYỄN TẤN PHONG 9.3 XỬ LÝ SỰ CỐ Nếu thực chương trình quan trắc tiến hành hoạt động thường nhật, có hệ thống xử nước thải hoạt ... phải phân tích nguyên nhân để giải cố Dưới số cố thường gặp vận hành hệ thống xử nước thải với nguyên nhân hành động sửa chữa cần tiến hành : Hạng mục Sự cố Vật chất bò lắng trước tới song chắn ... bùn lâu mặt Có nhiều Nước thải tải dòng thải Máng tràn ngắn Nước thải không Khả lắng bùn Mùi Song chắn rác Bể điều hoà Bể hiếu khí Bể lắng Nguyên nhân SVTH : ĐẶNG THẾ CƯỜNG Hành động sửa chữa,...
 • 2
 • 3,944
 • 127

Sổ tay hướng dẫn vận hành hệ thống xử chất thải tại các cơ sở sản xuất chăn nuôi gia súc quy mô hộ gia đình

Sổ tay hướng dẫn vận hành hệ thống xử lý chất thải tại các cơ sở sản xuất chăn nuôi gia súc quy mô hộ gia đình
... xử 29 sổ tay Hướng dẫn vận hành hệ thống xử chất thải sổ tay Hướng dẫn vận hành hệ thống xử chất thải Tại sở chăn nuôi gia súc quy hộ gia đình Tại sở chăn nuôi gia súc quy hộ gia ... 21 sổ tay Hướng dẫn vận hành hệ thống xử chất thải sổ tay Hướng dẫn vận hành hệ thống xử chất thải Tại sở chăn nuôi gia súc quy hộ gia đình Tại sở chăn nuôi gia súc quy hộ gia đình ... 35 sổ tay Hướng dẫn vận hành hệ thống xử chất thải sổ tay Hướng dẫn vận hành hệ thống xử chất thải Tại sở chăn nuôi gia súc quy hộ gia đình Tại sở chăn nuôi gia súc quy hộ gia đình...
 • 26
 • 2,047
 • 10

hướng dẫn vận hành hệ thống xử nước thải

hướng dẫn vận hành hệ thống xử lý nước thải
... Hùng 4/33 Hớng dẫn vận hành bảo dỡng Trạm XLNT Viện KHCN VN Hớng dẫn vận hành bảo dỡng Hệ thống xử nớc thải Viện KH&CN VN (bản thảo) Giới thiệu chung Hệ thống XLNT Viện KHCN VN Hệ thống XLNT (HTXL) ... 14.6 Xử lỗi máy tính không kết nối đợc với hệ thống 22 14.7 Xử lỗi không đặt đợc tham số pH cho đồng hồ pH .22 14.8 Xử lỗi đột ngột hệ thống .23 15 Quy trình vận hành Hệ ... hiệu đồng máy tính hệ thống Vì khởi động lại hệ thống thiết phải khởi động lại máy tính máy tính phải khởi động sau hệ thống khởi động xong 14.8 Xử lỗi đột ngột hệ thống Khi hệ thống có cố bất...
 • 33
 • 914
 • 22

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khảo sát, vận hành hệ thống xử nước thải công ty Mì Bình Tây

Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khảo sát, vận hành hệ thống xử lý nước thải công ty Mì Bình Tây
... 39 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khảo sát, vận hành hệ thống xử nước thải công ty Bình Tây PHỤ LỤC (Các sơ đồ vẽ công trình) 40 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khảo sát, vận hành hệ thống xử ... 8: Sơ đồ công nghệ xử nước thải nhà máy Bình Tây 2.3.2 Thuyết minh công nghệ 19 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khảo sát, vận hành hệ thống xử nước thải công ty Bình Tây Nước thải thu ... vận hành hệ thống xử nước thải công ty Bình Tây 2.2.7 Tiêu chuẩn xả thải đầu nhà máy 17 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Khảo sát, vận hành hệ thống xử nước thải công ty Bình Tây Hình...
 • 43
 • 263
 • 1

Vận hành hệ thống xử nước thải công ty TNHH TM XD MT NAM VIỆT

Vận hành hệ thống xử lý nước thải công ty TNHH TM XD MT NAM VIỆT
... Đạt Hệ thống xử nước Công ty Dệt Nhuộm cấp Hưng Phát Đạt Hệ thống xử nước Công ty CP Thủy Sản Tư 12 Vận hành hệ thống xử nước thải 12 thải thủy sản Thao Hệ thống xử nước Công ty Dũng ... 2011 50 m3/ngày thải nhuộm 13 Hệ thống xử nước cấp 14 15 NAM 16 17 Hệ thống xử nước Công ty TNHH JUKI thải sơn t,y rữa VIỆT NAM Hệ thống xử nước Công ty TNHH Chăn nuôi thải chăn nuôi ... Photpho có nước thải Vận hành hệ thống xử nước thải CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ THỰC TẬP TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH TM- XD- MT NAM VIỆT 1.1 Tên đơn vị : Công ty TNHH TM- XD- MT Nam Việt Địa làm...
 • 54
 • 211
 • 1

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CAO SU

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY CAO SU
... XỬ LÝ NƢỚC THẢI NHÀ MÁY CAO SU LỜI NĨI ĐẦU o Vì an tồn, xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn vận hành trước vận hành hệ thống xử nước thải o Ln ln đọc kỹ sổ tay hướng dẫn sử dụng/catalogue nhà ... nhằm tách nước làm khơ bùn b Xử bùn - Bùn khơ thu gom định kỳ mang xử với chất thải nguy hại Trang 8/48 HƢỚNG DẪN VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI NHÀ MÁY CAO SU I.3 Cơng nghệ xử I.3.1 ... pH nước thải Trang 31/48 HƢỚNG DẪN VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƢỚC THẢI NHÀ MÁY CAO SU - Giá trị BOD: BOD nước sau xử sinh học đại lượng đặc trưng cho hiệu su t xử q trình Sự tăng BOD nước...
 • 48
 • 342
 • 4

DỰ TOÁN KINH PHÍ XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUẢN CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ CHO KHU VỰC THIẾT KẾ

DỰ TOÁN KINH PHÍ XÂY DỰNG VÀ VẬN HÀNH HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ CHO KHU VỰC THIẾT KẾ
... kinh tế cho hệ thống trung chuyển vận chuyển bao gồm hạng mục: (1) tính toán kinh tế đầu tư xe ép thu gom chất thải rắn điểm hẹn cho hai loại chất thải hữu cơ, (2) tính toán đầu tư xây dựng vận ... TÍNH TOÁN KINH TẾ CHO TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI 8.5.1 Tính Toán Chi Phí Xây Dựng Trạm Xử Nước Thải Bảng 8.14 Chi phí đầu tư xây dựng công trình trạm xử Hạng mục công trình Nhà kho hóa chất Trạm ... 8.4.3 Chi Phí Vận Hành Chi phí vận hành bãi chôn lấp bao gồm chi phí tiền lương cho công nhân, chi phí xăng dầu, chi phí hóa chất khử mùi sử dụng Chi phí xăng dầu Tổng số xe vận hành khu vực bãi...
 • 9
 • 2,233
 • 12

Tài liệu Thi công, quản lý, vận hành hệ thống cấp nước _chương 4 ppt

Tài liệu Thi công, quản lý, vận hành hệ thống cấp nước _chương 4 ppt
... Mạy kẹo äúng 4. 2 Quản lý mạng lưới cấp nước 4. 2.1 Quản lý kỹ thuật mạng lưới cấp nước hệ thống dẫn nước 4. 2.1.1 Tiếp nhận đường ống quản lý Các đường ống cấp nước trước đưa vào sử dụng phải thử ... trường hợp khẩn cấp cho việc vận hành hệ thống điều khiển thống hệ thống xử lý số liệu tức thời Thực việc theo dõi liên tục lượng nước khơng đo đếm việc ghi chép hàng tháng số liệu sản xuất, tiêu ... ống 4- 6h, sau xả rửa nước Q trình rửa nước kết thúc hàm lượng clo lại nước rửa 0 ,4- 0,5mg/l Nguyễn Lan Phương 1 04 Bài giảng: CẤP NƯỚC SINH HOẠT & CƠNG NGHIÊP C KIỂM TRA ÁP LỰC Khi bắt đầu cấp nước...
 • 35
 • 310
 • 0

QUI TRÌNH QUẢN VẬN HÀNH HỆ THỐNG THỦY LỢI NAM MĂNG THÍT MỘT TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH CHO CÁC HỆ THỐNG THỦY LỢI LỚN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

QUI TRÌNH QUẢN LÝ VẬN HÀNH HỆ THỐNG THỦY LỢI NAM MĂNG THÍT MỘT TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH CHO CÁC HỆ THỐNG THỦY LỢI LỚN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
... VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM QUY TRÌNH QUẢN LÝ VẬN HÀNH CHO HỆ THỐNG THỦY LỢI NAM MĂNG THÍT CƠ QUAN THỰC HIỆN VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM 144 VIỆN KHOA HỌC THỦY LI MIỀN NAM TUYỂN TẬP KẾT ... HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM QUY TRÌNH QUẢN LÝ VẬN HÀNH CHO HỆ THỐNG THỦY LỢI NAM MĂNG THÍT CƠ QUAN THỰC HIỆN VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM VIỆN TRƯỞNG: CHỦ NHIỆM: 146 TS VÕ KHẮC TRÍ VIỆN KHOA HỌC THỦY ... MỘT TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH CHO CÁC HỆ THỐNG THỦY LỢI LỚN ĐỒNG BẰNG SƠNG CỬU LONG 143 VIỆN KHOA HỌC THỦY LI MIỀN NAM 155 143 156 VIỆN KHOA HỌC THỦY LI MIỀN NAM 144...
 • 24
 • 670
 • 3

quy chế hướng dẫn việc thiết lập và vận hành hệ thống quản trị rủi ro cho công ty quản quỹ

quy chế hướng dẫn việc thiết lập và vận hành hệ thống quản trị rủi ro cho công ty quản lý quỹ
... CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO Mẫu danh sách cán bộ, nhân viên làm công tác quản trị rủi ro (Ban hành kèm theo Quy chế hướng hướng dẫn việc thiết lập vận hành hệ thống quản trị rủi ro cho công ty quản ... phương pháp xử rủi ro đó; quy trình quản rủi ro tương ứng; soát sách quản trị rủi ro; Quy trình quản rủi ro lập chi tiết cho công tác quản trị rủi ro tổng thể quản trị loại rủi ro riêng biệt, ... phận cho Công ty Chi tiết hướng dẫn quy trình quản rủi ro tham khảo Phụ lục số 05 Quy chế Chương III QUẢN TRỊ RỦI RO CHO QUỸ VÀ DANH MỤC ĐẦU TƯ Điều 12 Cơ chế quản trị rủi ro Công ty thực công...
 • 37
 • 294
 • 0

Xem thêm