Giải toán có lời văn lớp 1

Bài soạn Giải toán lời văn lớp 1

Bài soạn Giải toán có lời văn lớp 1
... Bài 3: Đàn vịt con, ao Hỏi bờ vịt ? Tóm tắt Bài giải Đàn vịt có: Số vịt bờ là: Ở ao: – = 3(con) Trên bờ:… ? Đáp số: vịt Đàn vịt con, bờ Hỏi ao ? Tóm tắt Bài giải :15 ô vuông Số ... Kiểm tra cũ Bài 1: Viết số hai chữ số giống nhau: 33, 11 , 22,… 44, 55, 66, 77, 88, 99 Bài 2: Điền dấu >, 47…39 19 15 + = Bài toán: Nhà An gà, mẹ đem bán gà Hỏi ... nhà An lại gà ? Tóm tắt: : gà Bài giải Số gà lại là: Bán : gà – = 6(con) Còn lại: …con gà ? Đáp số: gà Bài 1: chim đậu cây, sau bay Hỏi lại chim ? Tóm tắt: : …con chim Bay : ….con...
 • 11
 • 2,185
 • 13

Bài giảng Giải toán lời văn lớp 1

Bài giảng Giải toán có lời văn lớp 1
... Bài 3: Đàn vịt con, ao Hỏi bờ vịt ? Tóm tắt Bài giải Đàn vịt có: Số vịt bờ là: Ở ao: – = 3(con) Trên bờ:… ? Đáp số: vịt Đàn vịt con, bờ Hỏi ao ? Tóm tắt Bài giải :15 ô vuông Số ... Kiểm tra cũ Bài 1: Viết số hai chữ số giống nhau: 33, 11 , 22,… 44, 55, 66, 77, 88, 99 Bài 2: Điền dấu >, 47…39 19 15 + = Bài toán: Nhà An gà, mẹ đem bán gà Hỏi ... nhà An lại gà ? Tóm tắt: : gà Bài giải Số gà lại là: Bán : gà – = 6(con) Còn lại: …con gà ? Đáp số: gà Bài 1: chim đậu cây, sau bay Hỏi lại chim ? Tóm tắt: : …con chim Bay : ….con...
 • 11
 • 4,278
 • 20

Tài liệu một số kinh nghiệm HD giải toán lời văn lớp 1

Tài liệu một số kinh nghiệm HD giải toán có lời văn lớp 1
... trang 17 2 Toán 1) Bước phân tích đè toán quan trọng việc giải toán lời văn Từ bàn đạp cho hs bước lên giải toán qua bươc hướng dẫn giải tìm lời giải Hướng dẫn tìm cách giải tìm lời giải: Trong ... Hơn lớp lớp cần thực việc bồi dưỡng toán lời cho hs quan trọng như: toán ó lời văn lớp tiền đề cho hs lên lớp học dạng toán điển hình( Tìm số biết tổng(hiệu) tỉ số số đó) lớp ( toán ... cho hs giải toán lời văn, tâm đắc phân tích tìm từ ngữ yêu cầu câu hỏi cách tìm lời giải toán Theo học cho hs giải toán lời văn lớp quan trọng mà hành trang cho hs mang theo lên lớp - Để...
 • 10
 • 6,223
 • 79

Tài liệu một số kinh nghiệm HD giải toán lời văn lớp 1

Tài liệu một số kinh nghiệm HD giải toán có lời văn lớp 1
... trang 17 2 Toán 1) Bước phân tích đè toán quan trọng việc giải toán lời văn Từ bàn đạp cho hs bước lên giải toán qua bươc hướng dẫn giải tìm lời giải Hướng dẫn tìm cách giải tìm lời giải: Trong ... Hơn lớp lớp cần thực việc bồi dưỡng toán lời cho hs quan trọng như: toán ó lời văn lớp tiền đề cho hs lên lớp học dạng toán điển hình( Tìm số biết tổng(hiệu) tỉ số số đó) lớp ( toán ... cho hs giải toán lời văn, tâm đắc phân tích tìm từ ngữ yêu cầu câu hỏi cách tìm lời giải toán Theo học cho hs giải toán lời văn lớp quan trọng mà hành trang cho hs mang theo lên lớp - Để...
 • 10
 • 1,001
 • 5

Giải toán lời văn lớp 1 potx

Giải toán có lời văn lớp 1 potx
... Ba Trại - 15 - Sáng kiến kinh nghiệm - Giải toán lời văn lớp TS Lp 35 Vit ỳng cõu li gii 1A3 = 8,57% HC SINH Vit ỳng phộp tớnh 21= 60, 01% Vit ỳng ỏp s =14 , 28% Gii ỳng c bc = 17 , 14 % II GII ... Bi hc kinh nghim PHN III KT LUN 14 15 16 23 23 22 24 I II III IV V Lê Kim Thanh - Trờng Tiểu học Ba Trại 12 13 14 -2- Sáng kiến kinh nghiệm - Giải toán lời văn lớp PHN I PHN M U Lý chn ti Ngay ... kinh nghiệm - Giải toán lời văn lớp Cú tt c: qu búng? - Yờu cu hc sinh c li túm tt Bc 3: Gii bi toỏn thể lồng câu lời giải vào tóm tắt để dựa vào học sinh dễ viết câu lời giải chẳng hạn...
 • 27
 • 808
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao chất lượng giải toán lời văn lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao chất lượng giải toán có lời văn lớp 1
... tính toán Toán lời văn mạch kiến thức tổng hợp mạch kiến thức toán học, giải toán lời văn em giải loại toán số học, yếu tố đại số, yếu tố hình học đo đại lượng Toán lời văn cầu nối toán ... khuyết giải toán. Đặc biệt giải toán lời văn Từ sở lý luận thực tiễn, qua thực tế giảng dạy xin mạnh dạn đề xuất số kinh nghiệm: Nâng cao chất lượng giảng dạy mạch kiến thức Giải toán lời văn ở ... dàng áp dụng vào dạng toán lời văn lớp Một PHẦN NỘI DUNG I - Cơ sở lý luận: Trong mạch kiến thức toán chương trình toán Tiểu học mạch kiến thức Giải toán lời văn mạch kiến thức khó khăn...
 • 13
 • 614
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm - Nâng cao chất lượng giải toán lời văn lớp 1 trường tiểu học nghĩa minh

Sáng kiến kinh nghiệm - Nâng cao chất lượng giải toán có lời văn lớp 1 trường tiểu học nghĩa minh
... toán Toán lời văn mạch kiến thức tổng hợp mạch kiến thức toán học, giải toán lời văn em giải loại toán số học, yếu tố đại số, yếu tố hình học đo đại lượng Toán lời văn cầu nối toán học ... Giải toán lời văn lớp Một” III/Phạm vi nghiên cứu: Đối với mạch kiến thức: "Giải toán lời văn" , mạch kiến thức xuyên suốt chương trình Toán cấp tiểu học Thông qua giải toán lời văn, ... vào dạng toán lời văn lớp Một PHẦN NỘI DUNG I - Cơ sở lý luận: Trong mạch kiến thức toán chương trình toán Tiểu học mạch kiến thức Giải toán lời văn mạch kiến thức khó khăn học sinh,...
 • 19
 • 294
 • 1

SKKN Nâng cao chất lượng giải toán lời văn lớp 1

SKKN Nâng cao chất lượng giải toán có lời văn lớp 1
... tính toán Toán lời văn mạch kiến thức tổng hợp mạch kiến thức toán học, giải toán lời văn em giải loại toán số học, yếu tố đại số, yếu tố hình học đo đại lượng Toán lời văn cầu nối toán ... sinh biết làm toán lời văn Kết toán - Học sinh ham học, hứng thú học tập môn Toán nói chung Giải toán lời văn nói riêng - Học sinh bước đầu biết vận dụng toán lời văn vào thực tế ... bóng?" tập nêu miệng câu trả lời : "có tất bóng", sau viết vào dãy năm ô trống để phép tính : + 2) Dạy "Giải toán lời văn" lớp = Quy trình " Giải toán lời văn " thông thường qua bước:...
 • 15
 • 185
 • 0

Tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy giải toán lời văn lớp 1

Tài liệu Sáng kiến kinh nghiệm Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy giải toán có lời văn lớp 1
... Ví dụ 6: Lớp A 13 bạn trai 14 bạn gái Hỏi lớp 1A tất bạn? Bài toán cho biết gì? Lớp 1A 13 bạn trai 14 bạn gái Bài toán hỏi gì? -Lớp 1A tất bạn? Muốn biết số học sinh lớp1 A bạn ta ... đàn vịt Ví dụ : Lớp 1B 35 bạn, 20 bạn nữ Hỏi lớp 1B bạn nam? Bài toán cho biết ? - Lớp 1B 35 bạn , 20 bạn nữ Bài toán hỏi ? - Lớp 1B bạn nam? Muốn biết lớp 1B bạn nam, ta ... chậm trình bày câu lời giải toán Do suy nghĩ chọn đề tài để nghiên cứu tìm biện pháp dạy tốt dạng toán lời văn lớp để chất lượng học toán học sinh ngày nâng cao Năm học 2 012 - 2 013 , nhà trường...
 • 19
 • 285
 • 0

SKKN - hướng dẫn giải toán lời văn - lớp 1

SKKN - hướng dẫn giải toán có lời văn - lớp 1
... Toán lớp : Hớng dẫn giải toán lời văn Nghiên cứu PP dạy giải toán lời văn nhằm mục đích: Dạy cho học sinh nhận biết cấu tạo toán lời văn Đọc hiểu - phân tích - tóm tắt toán Giải toán ... dạy Toán lớp : Hớng dẫn giải toán lời văn Bài trang 12 1 tơng tự 1, 2,3 trang 117 .Nhng câu lời giải đợc mở rộng cách thêm cụm từ vị trí vào trớc cụm từ tất Cụ thể -Bài tr 12 1 Trong vờn tất ... Hs giải toán lời văn cần thực tốt bớc sau: - Đọc kĩ đề bài:Đề toán cho biết gì?Đề toán yêu cầu gì? - Tóm tắt đề - Tìm đợc cách giảibài toán - Trình bày giải - Kiểm tra lời giải đáp số Khi giải...
 • 20
 • 206
 • 2

giai toan co loi van lop 1

giai toan co loi van lop 1
... Lớp số câu phép đáp Đầu kì I 1A 25 lời giải 18 72% tính 14 56% số 13 38,9% bớc 12 48% G K: I 1A 25 19 76% 16 64% 15 60% 14 56% Cuối kì I 1A 25 22 88% 19 76% 18 72% 17 68% khảo sát C Những học ... : Trên bờ: con? Bài giải Trên bờ có là: -5=3 ( vịt ) Đáp số: vịt Tiết 10 6 Luyện tập Bài 1, 2 ( Tơng tự tiết 10 5 ) Tiết 10 7 Luyện tập Bài 1, 2 ( tơng tự nh ) Nhng trang 15 0 trang1 51 lời giải dựa ... Luyện tập Bài trang 12 1 tơng tự 1, 2,3 trang 117 .Nhng câu lời giải đợc mở rộng cách thêm cụm từ vị trí vào trớc cụm từ có tất Cụ thể -Bài tr 12 1 Trong vờn có tất là: -Bài tr 12 1 Trên tờng có tất...
 • 26
 • 140
 • 0

Giải bài toán lời văn lớp 1

Giải bài toán có lời văn lớp 1
... ngày tháng năm 2008 Tiết 10 8: Giải toán (tiếp theo) lời văn 1 .Bài toán: Nhà An gà, mẹ đem bán gà Hỏi nhà An lại gà? Tóm tắt Có: .con gà Bán: gà Còn lại: gà? Bài giải Số gà lại là: - = (con) ... hành: Bài 1: (Trang148) chim đậu cây, sau bay Hỏi lại chim? ? Tóm tắt Có: chim Bay đi: chim Còn lại: chim? Bài giải Số chim lại là: - = (con) Đáp số: chim Bài 2: (14 9) An bóng, ... An bóng? Tóm tắt Có: bóng Đã thả: bóng Còn lại: bóng? Bài giải An lại số bóng là: - = (quả bóng) bóng Đáp số: Bài 3: (14 9) Đàn vịt con, ao Hỏi bờ vịt? Tóm tắt Đàn vịt có: ...
 • 16
 • 1,056
 • 16

skkn một số sai lầm trong giải toán lời văn lớp 5 và cách khắc phục ở trường tiểu học số 1 an thủy

skkn một số sai lầm trong giải toán có lời văn lớp 5 và cách khắc phục ở trường tiểu học số 1 an thủy
... học Mầm non năm học: 2 012 -2 013 ngày 17 tháng năm 2 012 Phòng Giáo dục Đào tạo TP Tam Kỳ Căn Kế hoạch nhiệm vụ năm học: 2 012 -2 013 Trường MN Sơn Ca Chương trình giáo dục Mầm non theo Thông tư 17 /2009/TT-BGDĐT ... chưa đạt yêu cầu 15 Số cháu tối đa nhóm trẻ theo Điều lệ mầm non quy định (Điều 13 ) a Trẻ 25- 36 tháng tuổi: 20 trẻ b Trẻ 25- 36 tháng tuổi : 25 trẻ c Trẻ 25- 36 tháng tuổi: 15 trẻ 16 Những dấu hiệu ... 20 trẻ Trẻ 4 -5 tuổi : 25 trẻ Trẻ 5- 6 tuổi: 30 trẻ b Trẻ 3-4 tuổi: 25 trẻ Trẻ 4 -5 tuổi : 30 trẻ Trẻ 5- 6 tuổi: 30 trẻ c Trẻ 3-4 tuổi: 25 trẻ Trẻ 4 -5 tuổi :30 trẻ Trẻ 5- 6 tuổi: 35 trẻ 18 Nhiệm vụ...
 • 27
 • 925
 • 0

Dạy toán lời văn lớp 1

Dạy toán có lời văn lớp 1
... Oanh 10 Kinh nghiệm giải toán lời văn cho học sinh lớp Tôi nhận thấy hình thức đợc áp dụng dạy học giải toán lời văn lớp 3.2 Phơng pháp dạy học giải toán lời văn lớp 1: Dạy học giải toán ... giải toán lời văn tiểu học vận dụng vào việc "dạy giải toán lời văn lớp 1" 3.Nghiên cứu nội dung dạy học giải toán lời văn cụ thể lớp để đa phơng pháp giải nhằm nâng cao chất lợng dạy ... trình chung giải toán lời văn tiểu học để vận dụng vào việc "dạy giải toán lời văn lớp 1" GV: Trần Thị Oanh Kinh nghiệm giải toán lời văn cho học sinh lớp Trong "giải toán nh nào" G.Polya...
 • 15
 • 937
 • 12

De luyen toan co loi van lop 1

De luyen toan co loi van lop 1
... cho bạn 14 nhãn Hỏi Mai lại nhãn ? Bài : Nhà Hằng nhà Minh có tất 26 gà, nhà Minh có 15 gà Hỏi nhà Hằng có gà ? Bài : Hằng có 17 điểm 9, 10 Hơng Hằng điểm Hỏi Hơng có điểm 9 ,10 ... điểm 9 ,10 Bài : Hằng cho Huyền bi Hằng 22 bi Hỏi Trớc cho Hằng có bi ? Bài : Hằng có 13 vở, Hằng nhiều Hơng Hỏi Hơng có ? Bài : Cho chữ số 3, 4, 0, Lập tất số có hai chữ số khác...
 • 4
 • 1,042
 • 5

Xem thêm