Cầu Thép L=42m 7+1x2m

Bài giảng kết cấu thép - Chương 7

Bài giảng kết cấu thép - Chương 7
... cho lực dẻo thấy hình 5.13 Cốt thép d rt = Y + t1 + 25 + t s − 77 = 616 .7 + 30 + 25 + 205 + 77 = 79 9.7mm Cốt thép dưới: Bài giảng kết cấu thép theo tiêu chuẩn - http://www.simpopdf.com Simpo ... + 5. 175 − 4.14 − 0.56 − 0.36) × 10 Y= = 616.7mm 5. 175 × 10 124 Bài giảng kết cấu thép theo tiêu chuẩn - http://www.simpopdf.com Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version22TCN 27 2-0 5- Đào ... vào biểu thức ta được: M p = 0.36 × 10 (79 9 .7) +0.56 x10 (72 0 .7) + 4.14 x10 (631 .7) + (5. 175 × 10 )(308.4) + 616 .7 1500 (1500 − 6 17. 7) (5. 175 x10 )441 .7 + 4.14 x10 (898.3) 1500 M p = 9.028 × 10...
 • 20
 • 718
 • 1

Sổ tay kết cấu thép - Section 7

Sổ tay kết cấu thép - Section 7
... from Eq (7. 10), then is Fcr ϭ ͩ ͪ 0. 877 36 ϭ 11.19 ksi 1.682 From Eqs (7. 6) and (7. 7), the design strength is ␾Pn ϭ 0.85 ϫ 11 .7 ϫ 11.19 ϭ 111.3 kips Ͼ 1 07. 5 kips—OK 7. 9 7. 10 SECTION SEVEN 7. 8 STEEL ... Eqs (7. 6) and (7. 7), is ␾Pn ϭ 0.85 ϫ 5.58 ϫ 21. 17 ϭ 100.4 kips Ͼ 93.6 kips—OK DESIGN OF BUILDING MEMBERS 7. 6 7. 7 COMPARATIVE DESIGNS OF WIDE-FLANGE SECTION WITH AXIAL COMPRESSION A wide-flange section ... major-axis moment ϭ 180 kip-ft Live-load major-axis moment ϭ 75 kip-ft Dead-load minor-axis moment ϭ 75 kip-ft Live-load minor-axis moment ϭ 40 kip-ft The column axial loads and moments due to...
 • 39
 • 409
 • 0

Kết cấu nội thất công trình - Phần 3 Kết cấu thép - Chương 7 pdf

Kết cấu nội thất công trình - Phần 3 Kết cấu thép - Chương 7 pdf
... = 135 KNm = 135 .10 daNcm 8 Thép CT38 có R=2100 daN/cm2 135 .10 W = 642,86 cm 2100 yc x Wx = 74 3cm ; Wy = 516 cm 4 Tra bảng I định hình chọn thép I .36 J x = 133 80 cm ; J k = 31 ,4 cm h = 36 ... thiết =70 , tra phụ lục 12: =0 ,75 4 2460.10 Fyc = 155 ,36 cm 0 ,75 4.2100 F = 174 cm Chọn I .70 , ta có: rmin = 3, 96cm Bớc 2: kiểm tra tiết diện I .70 max [ N] = [ N] = = l0 0 ,7. 450 = = 79 ,5 max =79 ,5 ... max R d Wx 135 .10 = = 36 34 daN / cm > R = 230 0 KN / cm 0,5 .7 43 Nh vậy, I .36 không đủ chịu lực Ta chọn thép I.50 Wx = 1 570 cm J x = 39 290 cm 4 Với I.50 có J y = 1040 cm J k = 75 ,4 cm h d...
 • 8
 • 168
 • 0

Thiết Kế Cầu Thép Theo Quy Trình 22TCN272- Chiều dài dầm: Ld=33 m. Khổ cầu: k=7+2x1.2 m. Số dầm chủ: Hoạt tải HL93, hệ số .65Người: 3000 N/m2 = 3 KN/m2 Dầm thép liên hợp với bản bêtông cốt thép.

Thiết Kế Cầu Thép Theo Quy Trình 22TCN272- Chiều dài dầm: Ld=33 m. Khổ cầu: k=7+2x1.2 m. Số dầm chủ: Hoạt tải HL93, hệ số .65Người: 3000 N/m2 = 3 KN/m2 Dầm thép liên hợp với bản bêtông cốt thép.
... 1.1 .3. Chọn kiểu dầm thép kiểu tiết diện chữ I Thép sử dụng thép công trình cấp 34 5, có: cường độ chảy Fy = 34 5MPa, cường độ kéo Fu = 450MPa 4 .Bêtông sử dụng cho mặt cầu bêtông có fc’ = 30 MPa 5 .Thép ... hàn thép cấp 250 1.2/ Chọn tiết diện điển hình sở thiết kế: 1.2.1 Trắc dọc cầu: …………… Hệ thống Website : http://thuvienluanvan.com http://timluanvan.com http://choluanvan.com Thông tin Liên hệ ... quan tâm đến thư viện thời gian vừa qua Thông tin liên hệ: Hotline: 0 93. 658 .32 28 (Mr.Minh) Điện thoại: 0 43. 9911 .30 2 Email: Thuvienluanvan@gmail.com Hệ thống Website: http://thuvienluanvan.com http://timluanvan.com...
 • 3
 • 1,249
 • 27

Thiết kế cầu thép, Thiết kế cầu dầm đặc: Ld = 27m, Khổ cầu: 7+2x1,0m, Số dầm chủ: 5, TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ - 22TCN 272-05

Thiết kế cầu thép, Thiết kế cầu dầm đặc: Ld = 27m, Khổ cầu: 7+2x1,0m, Số dầm chủ: 5, TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ - 22TCN 272-05
... cầu B) - Chiều rộng cột lan can: B3 = 50cm - Chiều rộng toàn cầu xác định theo công thức: B = B1 + 2B2 + 2B3 = + 2.1 + 2.0,5 = 10m - Số lượng dầm chủ: Nb = - Khoảng cách S dầm chủ: S = B/Nb = ... 30cm ⇒ Ltt = 27 - 2.0,3 = 26,4m 1.2 SỐ LƯỢNG VÀ KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC DẦM CHỦ Các thông số thiết kế gồm: - Chiều rộng phần xe chạy: B1 = 7m - Chiều rộng phần người bộ: B2 = 1m - Chọn dạng bố trí phần ... CẦU VÀ CÁC KÍCH THƯỚC CƠ BẢN 1.1 CHIỀU DÀI NHỊP TÍNH TOÁN Chiều dài tính toán cầu dầm giản đơn nhịp: Ltt = Ld - 2a Trong đó: a - khoảng cách từ đầu dầm đến tim gối, chọn a = 30cm ⇒ Ltt = 27 -...
 • 3
 • 1,080
 • 23

Tài liệu cao học - kết cấu bê tông cốt thép chương 7

Tài liệu cao học - kết cấu bê tông cốt thép chương 7
... sàn, ví dụ minh hoạ bên Chương 6: PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ SÀN : PHÂN TÍCH ĐƯỜN G CHẢY DẺO Cao học: Xây Dựng Dân Dụng Cơng N ghiệp Mơn học: Phân Tích Ứng Xử & Thiết Kế Kết Cấu BTCT Bài giảng: ... y)dxdy = ∑ W ∆ u ui i ( 6-3 ) Chương 6: PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ SÀN : PHÂN TÍCH ĐƯỜN G CHẢY DẺO Cao học: Xây Dựng Dân Dụng Cơng N ghiệp Mơn học: Phân Tích Ứng Xử & Thiết Kế Kết Cấu BTCT Bài giảng: ... m un θ n l cơng nội Chương 6: PHÂN TÍCH & THIẾT KẾ HỆ SÀN : PHÂN TÍCH ĐƯỜN G CHẢY DẺO ( 6-4 ) Cao học: Xây Dựng Dân Dụng Cơng N ghiệp Mơn học: Phân Tích Ứng Xử & Thiết Kế Kết Cấu BTCT Bài giảng:...
 • 15
 • 328
 • 1

Thiết kế cầu bê tông cốt thép - Chương 7

Thiết kế cầu bê tông cốt thép - Chương 7
... 7. 1.KHÁI NiỆM CHUNG VỀ MỐ & TRỤ CẦU Mố trụ cầu phận quan trọng công trình cầu, có chức năng: -Kê đỡ kết cấu nhịp truyền tải trọng xuống đất -Trụ cầu có tác dụng phân nhịp -Mố cầu có tác ... có khả chống phong hóa tốt - Thân trụ tông → bố trí cốt thép Ø=10÷14; a=1 0-2 0cm → chống co ngót, lực va chạm … + Trụ nặng sử dụng vật liệu lớn (bê tông) → bố trí thép vào thân trụ → thu hẹp ... thường làm BTCT Mác ≥ 300 - hđá tảng ≥ 15cm Cốt thép đá tảng chịu lực cục có Ø= 8-1 0; a = 5-1 0cm + Xà mũ: -Thường làm BTCT Mác 200÷300 -Chiều cao xà mũ hxà mũ ≥ 40÷50cm -Mặt xà mủ phải cấu tạo dốc...
 • 23
 • 1,399
 • 3

Thiết kế cầu bê tông cốt thép - Chương 7 pdf

Thiết kế cầu bê tông cốt thép - Chương 7 pdf
... có kh n ng ch ng phong hóa t t - Thân tr b ng tông b trí c t thép Ø=10÷14; a=1 0-2 0cm ch ng co ngót, l c va ch m … + Tr n ng s d ng v t li u l n (bê tông) b trí thép vào thân tr thu h p kích ... ng: -Tr c ti p ch u áp l c t KCN truy n xu ng, th ng c làm b ng BTCT Mác 300 - h t ng 15cm C t thép t ng ch u l c c c b có Ø= 8-1 0; a = 5-1 0cm + Xà m : -Th ng c làm b ng BTCT Mác 200÷300 -Chi ... n+bán nguy t + B tr : -Có nhi m v truy n t i tr ng t thân tr móng n n t - B tr xây b ng á, tông ho c BTCT - Khi b tr n m n i khô b tr (m t trên) th p h n m t t t nhiên 0.5m - Khi tr n m n c b...
 • 23
 • 234
 • 1

Kết cấu bê tông cốt thép - Chương 7 ppsx

Kết cấu bê tông cốt thép - Chương 7 ppsx
... bã täng chëu nẹn) Tỉïc A = A0, tỉì (7 - 4) âỉåüc: N.e - A R n b h Fa’ = ; R a '.(h − a' ) Tỉì (7 - 5) âỉåüc: Fa = (7 - 6) N + α R n b h + R a ' Fa ' ; Ra (7 - 7) Biãút M, N, b, h, Ra, Ra’, Rn, ... Tỉì (7 - 5) tênh: A= N.e - R a ' Fa ' (h − a' ) ; R n b h (7 - 8) Cọ A ⎯⎯⎯ → α ⎯ Tra bang Nãúu 2a' < α ≤ α0 Fa theo (7 - 5): h0 Fa= Nãúu α ≤ MFa’ = : N + α R n b h + R a ' Fa ' ; Ra (7 - 9) ... Ra’Fa’ Biãún âäøi cäng thỉïc cå bn: âàût α = x/h0; N = RaFa - α Rnb.h0 - Ra’Fa’ N.e ≤ ARnb.h02 + Ra’Fa’ (h 0- a’) (7 - 4) (7 - 5) A = α ( 1-0 ,5α) c Điều kiện hạn chế: Tỉång tỉû cáúu kiãûn chëu ún,...
 • 3
 • 210
 • 0

thiết kế cầu qua sông với phương án '''''''' dầm bê tông cốt thép'''''''', chương 7 ppsx

thiết kế cầu qua sông với phương án '''''''' dầm bê tông cốt thép'''''''', chương 7 ppsx
... (cầu BTCT DƯL căng ngoài), hay gọi cầu dầm cáp hỗn hợp, dạng kết hợp kết cấu cầu dầm cầu dây văng Do cầu dầm cáp hỗn hợp phát huy đ-ợc -u điểm hai loại kết cấu - Trên quan điểm kết cấu, cầu dầm ... nh- cầu dầm cứng Qua tham khảo số cầu thiết kế Nhật Bản n-ớc khác ta chọn sơ kích th-ớc nh- sau: 1.1.3.1 Dầm hộp phần cầu chính: + Với Lnhịp = 180m, chọn H = 5.5m trụ tháp (H/Lnhịp = 1/32 .7) , ... + Lớp phủ mặt cầu: - B tông nhựa hạt vừa 7cm - Lớp phòng n-ớc 0.4cm 1.1.2 Vật liệu: tông: + 50 Mpa dùng cho kết cấu nhịp + 50 Mpa dùng cho tháp cầu + 30 Mpa dùng cho kết cấu mố, trụ, cọc...
 • 5
 • 253
 • 1

bài giảng môn học kết cấu bê tông cốt thép, chương 7 pdf

bài giảng môn học kết cấu bê tông cốt thép, chương 7 pdf
... bã täng chëu nẹn) Tỉïc A = A0, tỉì (7 - 4) âỉåüc: N.e - A R n b h Fa’ = ; R a '.(h − a' ) Tỉì (7 - 5) âỉåüc: Fa = (7 - 6) N + α R n b h + R a ' Fa ' ; Ra (7 - 7) Biãút M, N, b, h, Ra, Ra’, Rn, ... Tỉì (7 - 5) tênh: A= N.e - R a ' Fa ' (h − a' ) ; R n b h (7 - 8) Cọ A ⎯⎯⎯ → α ⎯ Tra bang Nãúu 2a' < α ≤ α0 Fa theo (7 - 5): h0 Fa= Nãúu α ≤ MFa’ = : N + α R n b h + R a ' Fa ' ; Ra (7 - 9) ... chiãưu cao vng BT chëu nẹn tỉì (7 - 5): x= R a Fa - R a ' Fa ' − N Rn.b (7 - 12) Nãúu 2a’ ≤ x ≤ α0h0 : Thay x âỉåüc vo kiãøm tra cỉåìng âäü theo âiãưu kiãûn (7 - 4) N.e ≤ Rnb.x (h0 - 0.5x) +...
 • 3
 • 292
 • 0

Thiết kế quy trình công nghệ sửa chữa thay thế kết cấu mũi tàu vỏ thép chương 7 pptx

Thiết kế quy trình công nghệ sửa chữa thay thế kết cấu mũi tàu vỏ thép chương 7 pptx
... NGHỆ SỬA CHỮA THAY THẾ KẾT CẤU MŨI TÀU VỎ THÉP 3.2.1 .Quy trình xác định vùng hư hỏng 1 .Công tác chuẩn bị Do tàu sửa chữa bị hư hỏng phần ngâm nước thân tàu nên thiết phải đưa tàu vào ụ khô để xác ... cấp đóng tàu biển vỏ thép Na uy, giám sát đăng kiểm DNV Trong trình hoạt động , tàu va phải đá ngầm làm cho kết cấu đáy tàu bị hư hỏng Ở quan tâm đến khu vực hư hỏng mũi tàu Phần mũi tàu sườn ... tiết kết cấu cần thay ; - Kiểm tra nghiệm thu Yêu cầu chung phương án công nghệ 1 .Kết cấu gia công có độ cong phải tuyến hình, lắp ráp phải ăn khớp với tôn vỏ vùng không hư hỏng 2.Trước gia công...
 • 7
 • 306
 • 3

Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 và AASHTO LRFD - Chương 7 ppt

Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 và AASHTO LRFD - Chương 7 ppt
... (7. 2) với d đường kính danh định đinh neo (mm) Ti chuẩn thiết kế cầu AASHTO LRFD biểu diễn công thức 7. 2 dạng (7. 3) http://www.ebook.edu.vn151 Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 27 2-0 5 ... http://www.ebook.edu.vn154 Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 27 2-0 5 AASHTO LRFD Qr sức kháng cắt có hệ số neo chống cắt, đ ược cho công thức 7. 8 7. 9 Hình 7. 4 Tổng số neo chống cắt ... Có thể kết luận rằng, khoảng cách neo chống cắt dọc theo chiều dài dầm không định lấy http://www.ebook.edu.vn155 Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 27 2-0 5 AASHTO LRFD Hình 7. 5 Các...
 • 11
 • 253
 • 0

Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 và AASHTO LRFD part 7 pot

Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 và AASHTO LRFD part 7 pot
... trước thép chảy Để đảm bảo xảy ứng xử đ àn hồi, Tiêu chuẩn thiết kế cầu AASHTO LRFD 1998 quy định http://www.ebook.edu.vn116 Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272 -05 AASHTO LRFD (5.59) ... = 0,3 (5 .76 ) http://www.ebook.edu.vn 122 Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272 -05 AASHTO LRFD số xoắn uốn Cw cho mặt cắt I vách trở th ành (5 .77 ) với d chiều cao mặt cắt thép Khi thay ... http://www.ebook.edu.vn114 Bài giảng Kết cấu thép theo Tiêu chuẩn 22 TCN 272 -05 AASHTO LRFD đó, C độ dốc đoạn xác định công thức p r o giá trị Mu/My = Hằng số (5.53) Tiêu chuẩn thiết kế cầu AASHTO LRFD 1998 sử...
 • 18
 • 246
 • 0

Xem thêm