Bài giảng kiểm định Cầu - UTT

Bài giảng kiểm định cầu 2 2011

Bài giảng kiểm định cầu 2 2011
... PBN 21 5 320 105 21 4 324 110 20 8 318 110 108,3 1,08 0 ,23 71 322 420 98 320 422 1 02 323 405 82 94,0 0,94 0 ,20 57 24 3 3 12 69 23 8 314 76 24 0 3 12 72 72, 3 0, 72 0,1583 184 21 4 30 186 21 6 30 185 21 2 27 29 ,0 ... 1866,7 1 625 16 32 1 627 1634 1 626 1634 7,3 128 3,3 15 42 1553 11 1543 1553 10 15 42 15 52 10 10,3 1808,3 1511 1 521 10 1511 1 520 1513 1 522 9,3 1633,3 121 6 122 4 121 8 122 6 121 8 122 8 10 8,7 1516,7 E= 2, 1 x ... ứng suất k = 120 0 Dầ m Số đọc lần Số đọc lần Chênh Số đọc lần ng suất Không tải Có tải Chênh Không tải Có tải Chênh Không tải Có tải Chênh trung bình kg/cm2 21 25 21 32 2 127 21 38 11 21 26 21 35 9,0 1575,0...
 • 54
 • 280
 • 1

bài giảng kiểm định cầu

bài giảng kiểm định cầu
... thuật cầu cần tiến h nh công tác kiểm tra nh đ nêu trên, sau l nghiên cứu công việc kiểm tra cho phận cầu 1.2.2.1 Kiểm tra hệ thống mặt cầu v đờng v o cầu - Các phận cần kiểm tra: + Lớp phủ mặt cầu ... tăng cờng, mở rộng cầu c) Kiểm tra to n diện Kiểm tra to n diện bao gồm việc kiểm tra cầu, kiểm tra môi trờng v kiểm tra công trình xung quanh Đây l kiểm tra thờng xuyên v kiểm tra công trình ... Nội dung kiểm tra: tất phận cầu Nếu không trùng với kiểm tra thờng xuyên hồ sơ kiểm tra đột xuất đợc lu giữ hồ sơ quản lý cầu * Kiểm tra chi tiết Kiểm tra chi tiết thực hiện: Theo định kỳ cầu lớn...
 • 147
 • 227
 • 0

Bài giảng kiểm định và khai thác cầu

Bài giảng kiểm định và khai thác cầu
... 1.2.2 TèNH TRNG QUN Lí V KHAI THC: - Vic qun lý v khai thỏc i vi ngnh ng st tng i h thng, Ban qun lý cụng trỡnh ca Ban C s h tng Liờn hip ng st Vit Nam - Vic qun lý v khai thỏc i vi ngnh ng b ... ti trng, mụi trng thiờn nhiờn v cỏc thay i iu kin bt thng quỏ trỡnh khai thỏc Hn na, nhu cu ti tng dn n bt cp, nh hng n iu kin khai thỏc v bn thõn cụng trỡnh b gim cp - Vic thay i cụng trỡnh khụng ... TèNH HèNH KHAI THC CU VIT NAM 1.2.1 TèNH TRNG CU CNG NC TA HIN NAY Hin nc ta cú khỏ nhiu cụng trỡnh cu cng quy mụ khụng ln, cú tiờu chun k thut thp, xõy dng t khỏ lõu, thi gian khai thỏc di,...
 • 128
 • 833
 • 1

Bài giảng kiểm dịnh toán 6

Bài giảng kiểm dịnh toán 6
... II ) Tự luận(8 điểm) Bài 1(2 điểm): Tính 13 a) + 12 c)11 4 b) 15 10 + 15 (2 + ) 13 13 Bài 2(2,5 điểm) Tìm x biết: 11 = 11 a) x: b) c) x +5 =15 + :x= d) 25%x x = Bài 3(1,5 điểm) Một ca ... ngiệm(2 điểm) : Bài 1: Điền đúng, sai: a)Nếu TV+VA T nằm V A b)Nếu AM+MB =AB AM = AB M trung điểm AB c)Ba điểm không thẳng hàng nằm đờng thẳng d)Những số chia hết cho chia hết cho Bài 2: Điền cụm ... ca nô xuôi khúc sông hết ngợc dòng hết Biết vận tốc dòng nớc là3 km/h Tính độ dài khúc sông? Bài 4(2 điểm) Cho xOy = 90 , Oz nằm Ox Oy cho xoz = 30 o a) Tính số đo zOy b) Hai góc xOz zOy có...
 • 2
 • 201
 • 0

bài giảng kiểm định giả thuyết, hồi quy

bài giảng kiểm định giả thuyết, hồi quy
... p < mức ý nghĩa: bác bỏ Ho kết luận mô hình hồi quy tuyến tính xây dựng phù hợp với tổng thể Kiểm định giả thuyết • Để kiểm định ý nghĩa hệ số hồi quy: • Ho: độ dốc mô hình tổng thể B1 =0 • Cách ... giải thích khác biệt giá trị X Kiểm định giả thuyết • Để kiểm định độ phù hợp mô hình hồi quy tổng thể, sử dụng đại lượng F từ bảng phân tích phương sai ANOVA • Giả thuyết Ho: Hệ số R2 tổng thể ... dụ: Kiểm định One-sample T-test One-sample T-test - Điều kiện áp dụng: Mẫu phải chọn ngẫu nhiên tương đương Mẫu phải có phân phối xấp xỉ chuẩn chuẩn Kiểm định trung bình tổng thể # Kiểm định giả...
 • 31
 • 1,111
 • 1

bài giảng kiểm định giả thuyết - gv. đinh công khải

bài giảng kiểm định giả thuyết - gv. đinh công khải
... biết việc kiểm định giả thuyết trung bình tổng thể dựa trị thống kê kiểm định t X  0 s/ n  Cách thức kiểm định Kiểm định phía: Bác bỏ H0 t < -t/2  Kiểm định 1phía: Bác bỏ H0 t < -t (TH1); ... kê) mà qua kết kiểm định có ý nghĩa thống kê  Cách thức sử dụng pvalue để kiểm định giả thuyết Bác bỏ H0 pvalue <  Kiểm định giả thuyết trung bình tổng thể (mẫu lớn)  Kiểm định 1-phía trung bình ... Kiểm định giả thuyết khác biệt cặp trung bình tổng thể  Kiểm định khác biệt cặp cho (µ1 - µ2 = µd )  Giả thuyết không H0: µd =  Giả thuyết thay Ha: µd ≠ (hoặc µd > µd < 0)  Trị thống kê kiểm...
 • 11
 • 454
 • 0

Giáo án Bài giảng về: Bài giảng kiểm định giá thiết thống kế

Giáo án Bài giảng về: Bài giảng kiểm định giá thiết thống kế
... gọi kiểm định giả thuyết thống kê Phan Văn Danh Khoa Toán, ĐHSP Huế Start Next Back End Đây toán thông kê toán Trớc hết ta đề cập đến tham số ĐLNN Phan Văn Danh Khoa Toán, ĐHSP Huế Đây toán ... Toán, ĐHSP Huế Kiểm định giả thuyết thống kê Các khái niệm Start Next Back End Phan Văn Danh Khoa Toán, ĐHSP Huế Các khái niệm 1.1 Start Next Back End Giả thuyết thống kê Phan Văn Danh Khoa Toán, ... hợp xảy tiến hành kiểm định tóm tắt dới dạng bảng sau: H Bác bỏ Sai lầm loại I Kết luận Thừa nhận Start Next Back End H sai Kết luận Sai lầm loại II Khi kiểm định giả thuyết thống kê, mức ý nghĩa...
 • 187
 • 934
 • 0

Bài giảng kiểm định chất lượng công trình part 1 ppsx

Bài giảng kiểm định chất lượng công trình part 1 ppsx
... 670 11 07 11 50 78 75 40 48 9.08 6.75 CAO M90 10 20 698 456 36 12 1 8.5 1. 7 0.27 94 1. 46 CH.2 – K CLCT M100 ( c) 12 65 652 4 21 42 .1 112 7.59 1. 8 0.27 10 1 1. 94 M80 HGTVT 11 50 660 520 52 13 5 6.75 1. 4 ... M U CH .1 – K CLCT 3 .Công trình áp d ng N i dung ki m tra ch ng nh n phù h p ch t lư ng: (11 /2005/TT-BXD): N i dung: V i công trình quy nh t i (3.a) : • An toàn v kh ch u l c c a công trình; • ... Chương – M U CH .1 – K CLCT 3 .Công trình áp d ng N i dung ki m tra ch ng nh n phù h p ch t lư ng: (11 /2005/TT-BXD): Công trình: a) Là công trình x y s c có nguy gây th m ho i...
 • 5
 • 283
 • 3

Bài giảng kiểm định chất lượng công trình part 2 ppt

Bài giảng kiểm định chất lượng công trình part 2 ppt
... xp o n (S MA1 -P m B III) 1000 10 20 30 40 50 60 70 N h iãût â ä ü ( â ä ü c ) CH T K T DÍNH H U CƠ CH .2 – K CLCT Nh a ng (22 TCN 23 1-96) kim lún 25 oC kéo dài 25 oC Nhi t hoá m m (P.Pvòng bi) Nhi ... Rku=γPL/(bh2); sô γ qui i vê m u chu n (15x15x60) Cư ng ô ép che (TCVN 3 120 :93): Rec=2P/(πDH) Theo 22 TCN73-84: Rk:Rec:Rku=1:1,35:(1,5 -2) ; Rk: c ô kéo d c tr c ô ch ng th m c a BT (TCVN 3116:93) : ch ... 30”, ương kính ch y c a m u v a 115- 125 mm) T o m u nén 5x5x5cm (ho c m u kéo u n 4x4x16cm) va bão dư ng 90100% ô m, 28 ngày nhi t ô 20 ±50C: Rn=P/F; Rku=3PL/(bh2) Cư ng ô XM theo pp nhanh: chưng...
 • 5
 • 330
 • 3

Bài giảng kiểm định chất lượng công trình part 3 docx

Bài giảng kiểm định chất lượng công trình part 3 docx
... General rating as subgrade ……… A -3 A-7 A-4 A-5 A-6 35 36 36 36 36 ≥41 ≥11 ≤40 ≤10 ≥41 ≤10 ≤40 ≥11 ≥41 ≥11 A-2-4 A-2-5 A-2-6 A-2-7 ≥51 ≤10 35 35 35 N.P ≤40 ≤10 ≥41 ≤10 ≤40 ≥11 Fine sand Silty ... 0,425mm 0,075mm Ph i (2") (1") (3/ 8") (No4) (No10) (No40) (No200) A 100 - 30 -65 25-55 15-40 8-20 2-8 B 100 75-95 40-75 30 -60 20-45 15 -30 5-20 C - 100 50-85 35 -65 25-50 15 -30 5-15 D - 100 60-100 50-85 ... m 50% C h t nh 0,08mm chi m 5% 30 ph i tho mãn m t hai i u ki n sau : D60 >6 D10 ho c < (D30 ) < D D10 D60 D30 Trong ó: D30 - Kích c h t mà lư ng ch a c nh chi m 30 % D10 - Kích thư c ng kính h...
 • 5
 • 176
 • 3

Bài giảng kiểm định chất lượng công trình part 4 docx

Bài giảng kiểm định chất lượng công trình part 4 docx
... P.Pháp II: C i ti n - Ch y : 2,5 kg - Ch y : 4, 54 kg - H rơi: 305 mm - H rơi: 45 7 mm I-A I-D II-A II-D 101,6 152 ,4 101,6 152 ,4 4,75 25 100 116 ,43 19,0 4, 75 56 25 500 100 19,0 56 500 THÍ NGHI M GI ... KIM 40 /60 kim lún kéo dài 25oC 60/70 70/100 100/150 150/250 0.1mm 40 -60 25oC 60-70 70-100 100-150 150-250 46 -55 43 -51 cm Nhi t hoá m m(Vòng + bi) oC Nhi t b tl a 100 49 -58 oC 39 -47 ≥ 230 35 -43 ... phương Sau o tính ε1; ε2 Va suy σ1, σ2 Thư ng bô trí cách sau: 45 σ2 ε90 ε0 ε1, = ε + ε 90 α σ1 (ε − ε 45 )2 + (ε 90 − ε 45 )2 ± 2ε 45 − ε − ε 90 tg 2α = ε − ε 90 ε + ε + ε  (ε − ε )  ±  ε −...
 • 5
 • 162
 • 3

Bài giảng kiểm định chất lượng công trình part 5 pot

Bài giảng kiểm định chất lượng công trình part 5 pot
... (TCVN 45- 78: 8÷10cm) Tư ng bên có v t n t (do lún) Brn t >10 mm, nghiêng c c b c a nhà l n 1%; N n m t n nh d n n trôi trư t: chuy n v ngang l n 10 mm có bi u hi n ti p t c trôi trư t G 600 55 0 E 55 0 ... tr ng k thu t c a M , Tr Chu kỳ T(s) T...
 • 5
 • 477
 • 5

Bài giảng kiểm định chất lượng công trình part 6 doc

Bài giảng kiểm định chất lượng công trình part 6 doc
... Không chi u dài Lg cho lanh tô 0.5 e N t c t nén l ch tâm ÁNH GIÁ M C CH.3 – K CLCT NGUY HI M C A C.TRÌNH Nguyên t c ánh giá t ng h p: ánh giá m c nguy hi m c a nhà ph i d a s ánh giá m c nguy hi...
 • 5
 • 185
 • 3

Bài giảng kiểm định giả thuyết hoàng thị hải vân

Bài giảng kiểm định giả thuyết  hoàng thị hải vân
... Suy luận thông kê (Chỉ áp dụng cho mẫu xác suất với cỡ mẫu đủ lớn) Ước lợng điểm khoảng Kiểm định giả thuyết Giá trị p Biến số Thống kê mô tả Thống kê suy luận Tham số mẫu ( X , s, p ) Các test ... số mẫu: ớc lợng hay kiểm định? Trẻ sơ sinh huyện A 5000 trẻ Tỷ lệ trẻ (P) có cân nặng < 2500 gram = ? Mẫu 500 trẻ Tỷ lệ trẻ (p) có cân nặng < 2500 gram = 20% ớc lợng hay kiểm định? Trẻ sơ sinh ... trẻ ? Mẫu 500 trẻ 2954 1280 Trẻ sơ sinh huyện B 6000 trẻ Mẫu B 500 trẻ > 2785 886 ớc lợng hay kiểm định? T cõu hi nghiờn cu t gi thuyt nghiờn cu xut mc ý ngha thng kờ thớch hp Chn test thng kờ...
 • 23
 • 91
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: forum trường đại học công nghệ giao thông vận tảitrường đại học công nghệ giao thông vận tải nv2trường đại học công nghệ giao thông vận tải 2012đại học công nghệ giao thông vận tải xét nv2đại học công nghệ giao thông vận tải wikiđại học công nghệ giao thông vận tải năm 2013đại học công nghệ giao thông vận tải vĩnh yênnv2 đại học công nghệ giao thông vận tải 2013nv2 đại học công nghệ giao thông vận tảidại học công nghệ giao thông vận tải hà nộiđại học công nghệ giao thông vận tải 2012đại học công nghệ giao thông vận tải 2012 nv2đại học công nghệ giao thông vận tải vĩnh phúcviện khoa học công nghệ giao thông vận tảitrường đại học kỹ thuật giao thông vận tảiQuyết định 45 2016 QĐ-UBND bổ sung nhiệm vụ đối với Ban Quản lý dự án xây dựng công trình trọng điểm tỉnh Nam ĐịnhQuyết định 1394 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch tỷ lệ 1 500 khép kín Khu dân cư thôn Xuân Phúc, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 2309 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án trồng cây phân tán, cây che bóng giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 1990 QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ Quyết định 1030 QĐ-UBND; 55 2014 QĐ-UBND và 1060 QĐ-UBND do tỉnh Cao Bằng ban hànhQuyết định 2307 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng nâng cấp, sửa chữa đường Thống Nhất, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 2315 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu số 02 trên tuyến đường Hòa Ninh - Hòa Nam, huyện Di Linh, tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 1391 QĐ-UBND năm 2016 về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường trục xã Gia Lâm, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 2880 QĐ-UBND điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Thanh Ba, tỉnh Phú ThọQuyết định 1211 QĐ-UBND-HC năm 2016 Quy chế phối hợp ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học sau đánh giá nghiệm thu trên địa bàn tỉnh Đồng ThápQuyết định 28 2016 QĐ-UBND về Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1 2.000 đô thị Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 2344 QĐ-UBND về phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán (Đợt 7) năm 2016 do tỉnh Lâm Đồng ban hànhQuyết định 2267 QĐ-BTP năm 2016 Quy chế về tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua, Khu vực thi đua ngành Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hànhQuyết định 4180 QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch Đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thanh HóaQuyết định 2330 QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch Xúc tiến thương mại tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020Quyết định 2755 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt bổ sung kế hoạch xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình PhướcQuyết định 3210 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk LắkQuyết định 2598 QĐ-UBND năm 2016 phân công thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2016-2020Quyết định 3226 QĐ-UBND năm 2016 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Đắk LắkQuyết định 3818 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát huy Võ cổ truyền Bình Định giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 do tỉnh Bình Định ban hànhQuyết định 2419 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng đường Đăng Gia, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng