Tìm hiểu về tuổi dậy thì (1)

Tìm hiểu về tính đầy đủ và tính tin cậy của Bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán tài chính

Tìm hiểu về tính đầy đủ và tính tin cậy của Bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán tài chính
... học kinh tế Quốc dân Khoa Kế toán Hng thỏng phũng t chc lao ng tin lng gi cỏc bng toỏn tin lng n, k toỏn tin lng s lp bng phõn b tin lng, BHXH, KPC Cn c vo tng s tin lng phi tr cho cỏn b, cụng ... dch v mua ngoi: Bao gm s tin m cụng ty tr cho nh cung cp v tin in, in thoi phc v cho hot ng sn xut ca ton cụng ty + Chi phớ bng tin khỏc: Bao gm ton b cỏc chi phớ bng tin khỏc ngoi nhng chi phớ ... mo cỏc s theo dừi cỏc khon phi thu, phi chi bng tin phỏt sinh hng ngy cụng ty, phi theo dừi nm chc s d v s bin ng ca cỏc ti khon tin gi, tin vay, tin mt, kim tra, kim soỏt, kim kờ qu theo ỳng...
 • 66
 • 438
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về phương pháp thí nghiệm của Pease và Pearson trong thí nghiệm về chùm tia sáng phần 10 doc

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về phương pháp thí nghiệm của Pease và Pearson trong thí nghiệm về chùm tia sáng phần 10 doc
... liên hệ o) pha chấn động phát hạt Trong λ (A trường hợp nguồn sáng laser, photon phát 6943 đồng pha nên ánh sáng laser chùm ánh sáng điều hợp Chính vậy, chùm tia laser gây tác dụng mạnh (tổng ... dụng vào giao thoa kế học - Áp dụng vào ngành vô tuyến điện - Đo khoảng cách định vị trí - Trong y khoa để giải phẩu tế bào - Hướng dẫn mục tiêu - Chụp ảnh toàn ký v.v… §§9 GIỚI THIỆU VỀ QUANG ... đồng pha) IM Q P P’ Q’ Tính song song Chùm tia laser phát song song với trục, với góc loe nhỏ Năm 1962, chùm tia laser chiếu lên mặt trăng có góc loe x 10- 5 rad §§7 CHẾ TẠO LASER Laser hồng ngọc...
 • 5
 • 277
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về phương pháp thí nghiệm của Pease và Pearson trong thí nghiệm về chùm tia sáng phần 9 doc

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về phương pháp thí nghiệm của Pease và Pearson trong thí nghiệm về chùm tia sáng phần 9 doc
... Mangan v nu kớch thớch bng tia õm cc thỡ phỏt quang ỏnh sỏng Nhng kớch thớch bng tia t ngoi 2500Ao thỡ li khụng phỏt quang Nu tng hot bng Sờri (Ce) v kớch thớch bng tia t ngoi trờn (2500Ao) thỡ ... nhiu vic a n cỏc phỏt minh trờn (lónh chung gii Nobel v vt lý nm 196 4) Mỏy Maser u tiờn c thc hin nm 195 4 M v Liờn Xụ Thỏng 7/ 196 0, mỏy Laser u tiờn xut hin cụng trỡnh ca Maimain ĐĐ2 S PHT X KCH ... C Đ 9 CHT TNG HOT - TM C w w d o w w w w N O W ! h a n g e Vi e N O W XC er PD h a n g e Vi e ! XC er PD F- c u -tr a c k c h a n g e Vi e w N y bu LASER ĐĐ1 S PHT MINH LASER Vic phỏt minh tia...
 • 5
 • 255
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về phương pháp thí nghiệm của Pease và Pearson trong thí nghiệm về chùm tia sáng phần 8 pdf

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về phương pháp thí nghiệm của Pease và Pearson trong thí nghiệm về chùm tia sáng phần 8 pdf
... kích thích E3) , hạt tự động rơi xuống mức lượng E2 phát photon có lượng hv’ = E3 - E2 Khi chiếu chùm tia sáng kích thích, tất hạt chất phát quang chịu tác động photon kích thích, mà có phần, ... đề cập phần định nghĩa, với chất khảo sát định, phát quang xảy ta kích thích ánh sáng thích hợp, thí dụ: khảo sát tượng phát quang eosin, ta thấy phổ phát xạ hình vẽ K Năng lượng mang ánh sáng ... Giải phương trình này, ta : n* = aN ⎡ −( a + b ) t ⎤ ⎣1 − e ⎦ a+b Thời gian t tính từ lúc bắt đầu kích thích Khi t = 0, ta có n*=O Khi thời gian kích thích tăng, số hạt trạng thái kích thích...
 • 5
 • 326
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về phương pháp thí nghiệm của Pease và Pearson trong thí nghiệm về chùm tia sáng phần 7 pot

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về phương pháp thí nghiệm của Pease và Pearson trong thí nghiệm về chùm tia sáng phần 7 pot
... u cos i c có phương phương truyền tia sáng Thành phần P phương thẳng góc với S : PN = P cosi = ucos2i N i s Áp suất ánh sáng : P = ∆PN Lập lại cách chứng minh tương tự trường hợp tia tới thẳng ... mặt độc lập với Thí dụ, xét cường độ sáng vị trí đó, vào thời điểm đó, ta biết cường độ sáng tỷ lệ với bình phương biên độ sóng Mặt khác theo thuyết photon Einstein cường độ sáng tỷ lệ với số ... (4.3) - Với bề mặt hấp thụ hoàn toàn, ( = 0, ta tìm lại công thức : P = u Nhận xét công thức (4.2), ta thấy u mật độ lượng chùm tia tới, ( u mật độ chùm tia phản xạ Do ta viết công thức tổng quát...
 • 5
 • 230
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về phương pháp thí nghiệm của Pease và Pearson trong thí nghiệm về chùm tia sáng phần 6 ppsx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về phương pháp thí nghiệm của Pease và Pearson trong thí nghiệm về chùm tia sáng phần 6 ppsx
... chuẩn trực nhờ hai khe F1 F2, chùm tia tới A (vật tán xạï) coi song song Một phần chùm tia thẳng qua A, phần bị tán xạ Các chùm tia tán xạ ứng với góc khác nhau, thu vào máy quang phổ B, máy di ... Compton vào năm 1923, ông nghiên cứu khuyếch tán (háy tán xạï) tia X graphit (than chì) Khi cho chùm tia x có độ dài sóng ( qua khối graphit, chùm tia bị khuyếch tán Khi khảo sát chùm tia khuyếch ... tăng theo góc tán xạ Thí nghiệm cho thấy cường độ vạch compton (ứng với đỉnh B) mạnh nguyên tử nhẹ làm chất tán xạ §§2 KHẢO SÁT LÝ THUYẾT CỦA HIỆU ỨNG COMPTON Xét chùm tia X vào chất tán xạ, đụng...
 • 5
 • 240
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về phương pháp thí nghiệm của Pease và Pearson trong thí nghiệm về chùm tia sáng phần 5 pptx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về phương pháp thí nghiệm của Pease và Pearson trong thí nghiệm về chùm tia sáng phần 5 pptx
... ánh sáng kích thích khơng tùy thuộc cơng suất chùm tia § 5 HIỆU ỨNG QUANG ĐIỆN TRONG Hiện tượng ta khảo sát gọi hiệu ứng quang điện ngồi: ta rọi tới kim loại chùm tia sáng có độ dài sóng thích ... điện tử ánh sáng tỏ bất lực cố gắng giải thích định luật hiệu ứng quang điện Theo thuyết chùm tia sáng kích thích có cơng suất xạ lớn lượng cung cấp cho electron cathod C nhiều, với chùm tia, dù ... xạ chùm tia sáng kích thích lớn động ban đầu cực đại electron phải lớn, điều khơng phù hợp với thực nghiệm cho thấy động cực đại độc lập cơng suất xạ Để giải thích hiệu ứng quang điện, năm 19 05, ...
 • 5
 • 144
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về phương pháp thí nghiệm của Pease và Pearson trong thí nghiệm về chùm tia sáng phần 4 pdf

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về phương pháp thí nghiệm của Pease và Pearson trong thí nghiệm về chùm tia sáng phần 4 pdf
... bc x ca vt thc Ta cú : (T4 = b ( T4 Suy nhit thc ca vt thc l : T' T =4 (13.2) b Nh vy nu xỏc nh c nhit bc x T ca vt thc, ta suy c nhit thc T ca nú nu bit en b ĐĐ 14 HA K QUANG HC Ha k quang ... phỏt x ton phn Rv tuõn theo nh lut Boltzmann Rv = ( T4 Vi cỏc vt thc thỡ nng sut phỏt x ton phn R phi nh hn R < Rv hay R < ( T4 Ta t R = b ( T4 b c gi l en ca vt, cú tr s tựy thuc tớnh cht v ... u -tr a c k c h a n g e Vi e w N y bu to k lic c u -tr a c k L A A G K B H. 14 Thu kớnh L sut i vi mi n sc, hi t chựm tia bc x phỏt t ngun A (úng vai trũ ca vt en) vo mt a nh k bng bc bụi en chúi...
 • 5
 • 307
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về phương pháp thí nghiệm của Pease và Pearson trong thí nghiệm về chùm tia sáng phần 3 pptx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về phương pháp thí nghiệm của Pease và Pearson trong thí nghiệm về chùm tia sáng phần 3 pptx
... F- w y §§11 PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ĐẶC TRƯNG CỦA WIEN VÀ CỦA RAYLEIGH JEANS Các nhà nghiên cứu cố gắng tìm cơng thức diễn tả phân bố lượng xạ theo độ dài sóng mà người ta biết qua thực nghiệm Nói ... dụng định luật Stefan vào xạ mặt trời, vật đen gần đo nhiệt độ mặt trời T ( 5.950(k §§10 ĐỊNH LUẬT DỜI CHỖ CỦA WIEN Wien chứng minh hàm số sau : (10.1) uν = T3 f (v/T) Trong u( mật độ lượng đơn ... người ta cố gắng xây dựng lý thuyết để giải thích đường đặc trưng phổ xạ vẽ nhờ thực nghiệm Wien đề nghị cơng thức sau : C1.λ −5 uλ dλ = C / λ T dλ (11.1) e Trong : u( mật độ lượng đơn sắc khoảng...
 • 5
 • 220
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về phương pháp thí nghiệm của Pease và Pearson trong thí nghiệm về chùm tia sáng phần 2 pptx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về phương pháp thí nghiệm của Pease và Pearson trong thí nghiệm về chùm tia sáng phần 2 pptx
... tới vật đen tia sáng tất bị vật hấp thụ, ánh sáng phản xạ, ánh sáng khuyếch tán, ánh sáng truyền qua Vì vậy, gọi vật đen (thực danh từ không chỉnh lắm, vì, vậy, vật phát xạ) C H .2 Trong thực tế, ... c k c h a n g e Vi e w N y k lic Vậy dW - 2( E cosi sini di Năng suất phát xạ toàn phần : π /2 R = 2 E ∫ Cosi Sini.di = Eπ ∫ π /2 Sin 2i.di = π E (7 .2) R = π E Tương tự ta chứng minh hệ thức ... Năng lượng mang chùm tia đơn vị thời gian độ dài sóng khoảng λ λ + dλ là: dWλ = eλ dσ dω dλ (d δ = ds.cosi hình chiếu ds xuống mặt phẳng thẳng góc với phương AA’) Bây ta xét chùm tia theo chiều...
 • 5
 • 242
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về phương pháp thí nghiệm của Pease và Pearson trong thí nghiệm về chùm tia sáng phần 1 doc

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về phương pháp thí nghiệm của Pease và Pearson trong thí nghiệm về chùm tia sáng phần 1 doc
... M1 G I S s2 s1 J M2 s l T B2 H.6 Năm 18 88, Michelson làm lại thí nghiệm Foucault tìm v = c /1, 33 nghĩa chiết suất tuyệt đối n nước ánh sáng thấy : v = c/n Thực ra, ta thấy phép đo vận tốc ánh sáng, ... vận tốc C / 1, 758 chiết suất trung bình CS2 1, 635 §§6 VẬN TỐC ÁNH SÁNG TRONG MỘT MƠI TRƯỜNG CHUYỂN ĐỘNG Fizeau thực thí nghiệm hình vẽ (đã đơn giản hóa) T1 L1 L2 (E) o S D T2 H.7 Nguồn sáng S đặt ... sáng S đặt tiêu điểm thấu kính L1, ta có chùm tia sáng song song chiếu thẳng góc tới chắn sáng D có hai khe hẹp Hai chùm tia sáng qua hai khe cho qua hai nhánh T1 T2 ống chữ U chứa đầy nước Vân...
 • 5
 • 218
 • 0

NGHIÊN CỨU TÌM HIỂU VỀ ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI ĐIỆN LẠNH VÀ SIÊU DẪN

NGHIÊN CỨU TÌM HIỂU VỀ ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI ĐIỆN LẠNH VÀ SIÊU DẪN
... đường dây hệ thống điện Bố cục luận văn: Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU TÌM HIỂU VỀ ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI ĐIỆN LẠNH VÀ SIÊU DẪN” Bố cục luận văn gồm phần sau: Mở đầu: Chương 1: Tổng quan truyền tải điện ... tải điện lạnh siêu dẫn Nguyễn Thị Thanh 3|Page Chương 2: Các thông số đường dây truyền tải điện lạnh siêu dẫn Chương 3: Các đặc tính kinh tế kỹ thuật đường dây truyền tải điện lạnh siêu dẫn Chương ... đường dây siêu dẫn hệ thống điện có sử dụng cách xếp (đồng trục) dây dẫn đặc điểm làm việc dạng - Nghiên cứu đường dây truyền tải siêu dẫn đa mạch - Nghiên cứu việc truyền tải siêu dẫn xoay chiều...
 • 117
 • 203
 • 0

TÌM HIỀU về cấu TRÚC THỊ TRƯỜNG HÀNG hải và ở PVTRAN năm 2013 TRIỂN VỌNG 2014

TÌM HIỀU về cấu TRÚC THỊ TRƯỜNG HÀNG hải và ở PVTRAN năm 2013 TRIỂN VỌNG 2014
... nhu cầu khách hàng tạo thành lĩnh vực chủ yếu thị trường hàng hải: dịch vụ tàu chợ, hàng rời hàng đặc biệt b) Mặt hàng vận chuyển đường biển : Thương mại hàng hải bao gồm nhiều loại hàng hóa Nguyên ... dầu, tàu chở hàng rời, tàu chở hàng bách hóa tàu chở container Tám nhóm tàu khác bao gồm tàu chuyên dụng, tàu chở hàng kết hợp, tàu chở hàng hóa chất lỏng, tàu chở gas, tàu ro-ro tàu chở hàng đông ... tải biển năm 2013 triển vọng 2014 (2108 -2013) PVTRAN Theo phân tích đánh giá chuyên gia kinh tế, năm 2013 năm khó khăn kinh tế toàn cầu Đặc biệt khu vực châu Âu gặp nhiều khó khăn việc tìm kiếm...
 • 13
 • 160
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu về tuổi dậy thì ở con gáitìm hiểu về tuổi dậy thì của con gáitìm hiểu về tuổi dậy thìtìm hiểu về tuổi thai kìtìm hiểu về cân bằng thị trườngtìm hiểu về windows phone 8 1tuổi dậy thì 18tìm hiểu về lý thuyết thị trường hiệu quảtìm hiểu về kinh tế thị trườngnhững điều cần biết về tuổi dậy thì ở nữnhững điều cần biết về tuổi dậy thìnhững điều cần biết về tuổi dậy thì ở namdấu hiệu của tuổi dậy thì ở con traitìm hiểu về tính cách của 12 chòm saotìm hiểu về tình yêu của 12 cung hoàng đạoĐơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tậpdon xin hoc laiđơn xin miễn giảm học phí pdfđơn xin miễn giảm học phídon xin mượn, chỉnh sửa hồ sơ sinh viêndon xin thôi họcĐề cương bài giảng thanh toán quốc tếĐề cương bài giảng tiếng anh chuyên ngành (kinh tế)Đề cương bài giảng hệ thống thông tin quản lýĐề cương bài giảng lý thuyết động cơ ô tôĐề cương bài giảng lý thuyết ô tôĐề cương bài giảng cảm biến và cơ cấu chấp hànhĐề cương bài giảng thực tập hệ thống điện và điều khiển động cơ (hệ cao đẳng)Đề cương bài giảng quản lý bảo trì công nghiệpĐề cương bài giảng hệ thống điện động cơ hệ cao đẳngĐề cương bài giảng vi điều khiểnĐề cương bài giảng thực tập động cơ đốt trong (hệ cao đẳng)Đề cương bài giảng thực tập lắp ráp và chế tạo thiết bị cơ điện tử ô tôBài giảng kỹ thuật ăng tenĐề cương bài giảng động lực học thẳng đứng và hệ thống treo ô tô