BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ HỌC LỨA TUỔI

câu hỏi trắc nghiệm tâm học đại cương

câu hỏi trắc nghiệm tâm lý học đại cương
... người làm trắc nghiệm ghi kết phiếu, có hướng dẫn cách ghi riêng 3 Phần CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC PHẦN TÂM LÍ HỌC ĐẠI CƯƠNG Chương TÂM LÍ HỌC LÀ MỘT KHOA HỌC CÂU HỎI ĐÚNG ... thể e Tâm lí, ý thức người có nguồn gốc giới khách quan Tâm lí định hướng, điều khiển, điều chỉnh hoạt động, hành vi người 15 15 CÂU HỎI ĐIỀN KHUYẾT Câu 1: Đối tượng Tâm học các… (1)… tâm lí ... nhau, thường xuất hình ảnh tâm lí khác d Các chủ thể khác có thái độ, hành vi ứng xử khác vật CÂU HỎI GHÉP ĐÔI Câu 1: Hãy ghép luận điểm tâm học hoạt động chất tâm lí người (cột I) với kết...
 • 208
 • 2,518
 • 12

Trắc Nghiệm Tâm Học Lứa TuổiTâm Học Sư Phạm

Trắc Nghiệm Tâm Lý Học Lứa Tuổi Và Tâm Lý Học Sư Phạm
... làm loại câu hỏi trắc nghiệm tài liệu Ngời làm trắc nghiệm ghi kết phiếu, có hớng dẫn cách ghi riêng Phần thứ câu hỏi trắc nghiệm Chơng Nhập môn tâm học lứa tuổi tâm học s phạm câu hỏi - ... khủng hoảng đột biến Câu 17: Tâm học lứa tuổi nghiên cứu: a Đặc điểm trình phẩm chất tâm lí riêng lẻ cá nhân Sự khác biệt chúng cá nhân phạm vi lứa tuổi b Khả lứa tuổi việc lĩnh hội tri thức, ... triển tâm lí b Quyết định trực tiếp phát triển tâm lí c Tiền đề phát triển tâm lí d Quy định chiều hớng phát triển tâm lí Câu 6: Kinh nghiệm sống cá nhân là: a Kinh nghiệm chung loài b Kinh nghiệm...
 • 211
 • 1,290
 • 0

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lụa chọn chương trường tính điện dùng cho ngân hàng đề thi kết thúc học phần vật đại cương ở trường dại học đồng tháp

Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lụa chọn chương trường tính điện dùng cho ngân hàng đề thi kết thúc học phần vật lý đại cương ở trường dại học đồng tháp
... dạy học đại học giai đoạn Chương XÂY DỰNG BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MCQ CHƯƠNG “TRƯỜNG TĨNH ĐIỆN” THUỘC VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 2.1 Vị trí chương Trường tĩnh điện chương trình Vật đại cương ... môn Vật trường Đại học Đồng Tháp nhằm tăng cường tính khách quan xác KTĐG Xây dựng câu hỏi TNKQ gồm 60 câu dùng cho KTĐG kết học tập chương Trường tĩnh điện , tiến tới xây dựng ngân hàng câu ... chương Trường tĩnh điện dùng cho ngân hàng đề thi kết thúc học phần Vật đại cương trường Đại học Đồng Tháp làm đề tài nghiên cứu TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ SỬ DỤNG TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN TRONG...
 • 85
 • 1,187
 • 0

Tuyển tập bộ câu hỏi trắc nghiệm vật đại cương điện, từ, quang_tài liệu luyện thi đại học môn vật có đáp án

Tuyển tập bộ câu hỏi trắc nghiệm vật lý đại cương điện, từ, quang_tài liệu luyện thi đại học môn vật lý có đáp án
... nh lut Gauss, t lc (23 cõu) Cõu hi thuc kin thc c bn Cỏc cõu hi cú thi lng phỳt Cõu 39: (khụng hoỏn v ỏp ỏn) T nh O G (nh Gauss) i vi t trng, ta suy c h qu no sau õy? A Trong t nhiờn, khụng ... din t nh O G i vi t trng? A Bd S EdS (S) B (S) Cõu hi trc nghim Vt i Cng A2 in, T, Quang C Bd S q i i (S) D 39 Hd I k k (C) Cõu 41: Biu thc no sau õy din t nh Ampốre ... Cõu hi trc nghim Vt i Cng A2 in, T, Quang 53 C cú chiu ngc kim ng h, nu B gim D cú cng bng khụng Cõu 12: Vũng dõy trũn t trờn mt bn nm ngang t trng bin thi n theo thi gian, nhng cỏc ng...
 • 81
 • 624
 • 2

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH BỆNH, HỌC VIỆN QUÂN Y

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH LÝ BỆNH, HỌC VIỆN QUÂN Y
... y lý, y pháp 5.Chịu ảnh hởng lớn Y học cổ truyền T Quốc Câu Hypocrat với Y học 1,Là ông tổ Y học cổ truyền phơng T y 2.Là ông tổ Y học giới 3 .Y đợc x y dựng dựa suy luận từ triết học 4 .Y ... nan y Y học phơng T y không chữa đợc D.Cơ Y học cổ truyền E.Đã hòa đồng với Y học phơng T y Câu nhiều nớc phơng T y không sử dụng Y học cổ truyền A.Vì họ Y học cổ truyền B.Vì họ cho Y học ... cổ truyền nớc phơng T y D.Dựa Y học đại phơng T y E.Ra đời sau Y học phơng T y Câu Y học cổ truyền dân tộc nớc ta A.Độc lập với Y học cổ truyền Trung Quốc B.Ra đời lúc với Y học cổ truyền Trung...
 • 90
 • 2,454
 • 5

XÂY DỰNG BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN HỌC PHẦN VẬT NGUYÊN TỬ VÀ HẠT NHÂN

XÂY DỰNG BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN HỌC PHẦN VẬT LÝ NGUYÊN TỬ VÀ HẠT NHÂN
... thức thi cử tất yếu đòi hỏi phải có ngân hàng đề thi trắc nghiệm khách quan mà chúng tơi chọn đề tài Xây dựng số câu hỏi trắc nghiệm khách quan Vật ngun tử hạt nhân nhằm phục vụ cho ... kết hạt r2 nhân xấp xỉ xét gần bậc A lần B lần C lần D lần ĐỀ 3: Đề thi hết học phần Vật ngun tử hạt nhân lớp III hệ sư phạm năm học 20062007 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ NGUN TỬ VÀ HẠT NHÂN ... Từ khách quan trắc nghiệm khách quan mang ý nghĩa tương đối, trắc nghiệm luận đề khơng thiết trắc nghiệm chủ quan trắc nghiệm khách quan khơng phải hồn tồn khách quan[ 15] Hình thức kiểm tra trắc...
 • 194
 • 92
 • 0

BO CAU HOI TRAC NGHIEM VAT LY 9

BO CAU HOI TRAC NGHIEM VAT LY 9
... vật Câu 98 Người ta không sử dụng thấu kính phân kỳ để làm máy ảnh : A Máy ảnh cồng kềnh B Anh lên phim không rõ nét dùng kính hội tụ C Anh thu lớn vật D Anh thu ảnh ảo nên phim Câu 99 Khi hiệu ... 2100 vòng D 1575 vòng Câu 92 Muốn truyền tải công suất KW dây dẫn có điện trở W, công suất đường dây ? Biết hiệu điện hai đầu dây dẫn 200V A 2000W B.200W C 400W D 4000W Câu 93 Điều sau sai nói tượng ... khúc xạ Câu 94 Qua thấu kính hội tụ, vật thật muốn có ảnh chiều vật : A Vật phải đặt sát thấu kính C.Vật nằm cách thấu kính đoạn 2f B.Vật nằm cách thấu kính đoạn f D Tất sai Câu 95 Thấu kính...
 • 10
 • 2,406
 • 32

toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm vật 11 có đáp án

toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm vật lý 11 có đáp án
... XẠ TOÀN PHẦN 9.49 Phát biểu sau phản xạ toàn phần không đúng? A Khi phản xạ toàn phần toàn ánh sáng phản xạ trở lại môi trường ban đầu chứa chùm ánh sáng tới B Phản xạ toàn phần xảy ánh sáng ... điện chiều dài A 5,2 m B m C m D m 9.4 Phát biểu phản xạ ánh sáng không đúng? A Hiện tượng ánh sáng bò đổi hướng, trở lại môi trường cũ gặp bề mặt nhẵn tượng phản xạ ánh sáng B Phản xạ tượng ánh ... : SỰ PHẢN XẠ VÀ KHÚC XẠ ÁNH SÁNG Chủ đề 1: ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG ÁNH SÁNG ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG GƯƠNG PHẲNG 9.1 Phát biểu sau vận dụng đònh luật truyền thẳng ánh sáng để giải thích tượng...
 • 57
 • 21,448
 • 155

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VẬT LỚP 10

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ LỚP 10
... 103 J/(kg.K) A 8 .104 J B 10 104 J C 32 104 J D 32 .103 J Câu 32.6: Nhiệt lượng cần cung cấp cho 0,5 kg nước 00 C đến sôi bao nhiêu? Nếu biết nhiệt dung nước xấp xỉ 4 .103 J/(kg.K) A 2 .105 J B 3 .105 J ... sát Kéo vật giãn 5cm so với vị trí ban đầu thả nhẹ nhàng Cơ hệ vật vị trí A 25 .10- 2 J B 50 .10- 2 J C 100 .10- 2 J D 200 .10- 2 J Câu 27.8: Từ điểm M có độ cao so với mặt đất 0,8m, ném lên vật với ... lời Mức độ vận dụng: Câu 7.6: Viết phương trình quỹ đạo vật ném ngang với vận tốc ban đầu 10m/s Lấy g = 10m/s2 A y = 10t + 5t2 B y = 10t + 10t2 C y = 0,05 x2 D y = 0,1x2 Câu 7.7: Một máy bay...
 • 46
 • 2,184
 • 2

xây dựng và sử dụng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn dạng câu nhiễu đúng một phần để kiểm tra-đánh giá kết quả học tập của học sinh phần hai sinh học tế bào, sinh học 10, trung học phổ thông

xây dựng và sử dụng bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn dạng câu nhiễu đúng một phần để kiểm tra-đánh giá kết quả học tập của học sinh phần hai sinh học tế bào, sinh học 10, trung học phổ thông
... nhằm nghiên cứu, xây dựng sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn dạng câu nhiễu phần để kiểm tra - đánh giá kết học tập học sinh Phần hai Sinh học Tế bào, Sinh học 10, THPT Mục đích ... kiểm tra – đánh giá kết học tập học sinh - Xây dựng câu hỏi TNKQ nhiều lựa chọn dạng câu nhiễu phần đảm bảo tiêu chuẩn để kiểm tra – đánh giá kết học tập học sinh phần Sinh học Tế bào, Sinh học ... phần kiểm tra đánh giá kết học tập - Thiết kế câu hỏi tự luận ngắn để kiểm tra học sinh làm sở xây dựng câu nhiễu cho câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn dạng câu nhiễu phần - Sử dụng câu...
 • 9
 • 387
 • 7

bộ câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học 10

bộ câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học 10
... nhit ti u cho sinh trng vi sinh vt l mc nhit m ú : a Vi sinh vt bt u sinh trng b Vi sinh vt bt u gim sinh trng c Vi sinh vt dng sinh trng d Vi sinh vt sinh trng mnh nht Vi sinh vt no sau õy ... th, h sinh thỏi, qun xó b Qun xó , qun th, h sinh thỏi, c th c Qun th, qun xó, c th, h sinh thỏi d C th, qun th, qun xó, h sinh thỏi 16 sinh vt, n v qun xó dựng ch hp ca : a Ton b cỏc sinh ... Sng kớ sinh khụng bt buc b Sng hoi sinh c Sng cng sinh d Sng kớ sinh bt buc c im sinh sn ca vi rut l: a Sinh sn bng cỏch nhõn ụi b Sinh sn da vo nguyờn liu ca t bo ch c Sinh sn hu tớnh d Sinh sn...
 • 55
 • 467
 • 2

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Vật theo chuyên đề (10 chuyên đề)

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý theo chuyên đề (10 chuyên đề)
... thời gian chọn là: A Lúc vật có li độ x = −A B Lúc vật qua VTCB theo chiều dương C Lúc vật có li độ x = A D Lúc vật qua VTCB theo chiều âm Câu 14 Một vật dao động điều hoà theo phương trình: x = ... 5kg.m2/s Câu 53:Khi vật rắn quay quanh trục cố định vòng thì: A góc quay điểm vật π B tọa độ điểm vật thay đổi lượng 2π C tọa độ điểm vật không thay đổi D tốc độ góc điểm vật Câu 54:Chọn câu đúng: ... góc tăng dần theo thời gian B vật rắn không quay quay quanh trục C momen động lượng vật rấn trục quay D gia tốc góc vật rắn không đổi theo thời gian Câu 69: Chọn câu đúng: A Khi vật quay nhanh...
 • 91
 • 250
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạmbộ câu hỏi trắc nghiệm tâm lý học đại cươngcâu hỏi trắc nghiệm tâm lý học trẻ emcâu hỏi trắc nghiệm tâm lý học đại cươngcác câu hỏi trắc nghiệm tâm lý học đại cươngcác câu hỏi trắc nghiệm tâm lý họccâu hỏi trắc nghiệm tâm lý học có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm tâm lý học sư phạmnhững câu hỏi trắc nghiệm tâm lý họccâu hỏi trắc nghiệm tâm lý học tội phạmngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tâm lý họctrắc nghiệm tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạmtrắc nghiệm tâm lý học lứa tuổicâu hỏi trắc nghiệm tâm lý y họcbộ câu hỏi trắc nghiệm địa lý 10PS02 PYC KHOI PHUC HIEU LUC HDBHNTPS 15 PYC DANH CHO HDBH NHAN THO LKDVhttps: drive.google.com open?id=0BwtFEPXEvuFjbmxMSDBYUi1FYlEEUS4 Phu Dang Khoa Thanh Tai Copy39 40 chu nguoi tu tuULR4 Phu Bao Gia Thinh Vuong CopyPhu Bao Tin An Gia Vay The chapy th n v d 2 a V ngkh bao lu 2017cv anh moi truong cap tinhcv phat dong cuoc thi y tuong khoi nghiep 2017ch v n 11 truy n hi n i vnct kh thuc hien nghi quyet tu 5https: drive.google.com open?id=0BwtFEPXEvuFjVTZSR1Z0cERNc28the le cac cuoc thi trong phong trao thi dua huong toi ky niem 40 namke hoach tuyen truyen ca khuc cach mang 2015ke hoach le phat dongthe le htbcsv final 6332To trinh 01 2010 BC thu lao HDQT BKS01 2010 DHDCD TienLenGroup Final