Toán 11 học sinh giỏi trại hè hùng vương lần thứ 12 các trường chuyên HÙNG VƯƠNG mới nhất

Tài liệu ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TRẠI HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ VII - NĂM 2011 docx

Tài liệu ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ VII - NĂM 2011 docx
... rọc, đầu lại sợi dây gắn vào vật m1 - Từ vị trí cân O (VTCB O) dịch chuyển m2 + O m2 L2 m1 Hình dọc theo chiều dương đoạn 4cm lò xo L1 trở trạng thái tự nhiên - Còn từ VTCB O dịch chuyển m2 ngược ... nhiên - Còn từ VTCB O dịch chuyển m2 ngược chiều dương đoạn 6cm lò xo L2 trở trạng thái tự nhiên - Từ VTCB O đưa m2 tới vị trí cho hai lò xo biến dạng lượng cần phải giữ m2 lực có độ lớn f = 4,51( ... định vị trí m2 mà vận tốc m2 đạt cực đại Hết Giám thị số 1:………………………… Họ tên thí sinh: …………………… Giám thị số 2:………………………… SBD:……………………………… ...
 • 2
 • 964
 • 10

Địa lý 10 học sinh giỏi trại hùng vương 2016 lần thứ 12 các trường chuyên bác cạn

Địa lý 10 học sinh giỏi trại hè hùng vương 2016 lần thứ 12 các trường chuyên bác cạn
... MÔN: ĐỊA LÍ - LỚP: 10 Lưu ý: Các cách giải khác hướng dẫn chấm, cho điểm tối đa theo thang điểm định Câu Ý Nội dung Điể m a Tại quanh năm xích đạo vào ngày Xuân phân, thu phân địa điểm Trái ... quy luật có liên quan Là sở để giải thích vật tượng địa trái đất - Sự biến đổi khí hậu… + Là biểu quy luật thống hoàn chỉnh lớp vỏ địa + Nêu nội dung quy luật: + Diễn giải khí hậu lại biến ... nhân sinh tượng kiến tạo, động đất, núi lửa… - Quy luật địa đới + Khái niệm: + Phổ biến Biểu tất thành phần tự nhiên Nguyên nhân mang tính toàn cầu (hành tinh) + Quan trọng Là sở để giải...
 • 5
 • 307
 • 0

Địa lý 10 học sinh giỏi trại hùng vương 2016 lần thứ 12 các trường chuyên CAO BĂNG

Địa lý 10 học sinh giỏi trại hè hùng vương 2016 lần thứ 12 các trường chuyên CAO BĂNG
... dõn s, GDP ca Nht Bn, Hoa Kỡ, Th gii nm 2 012 Tiờu Th Nht Hoa Kỡ Cỏc nc Gii Bn khỏc Din tớch 100 0,3 7,0 92,7 (km ) Dõn s 100 18,0 4,7 77,3 (triu ngi) GDP 100 8,3 22,4 69,3 (t USD) - V hỡnh trũn ... quỏ trỡnh tớch ly nng lng, sinh ng t, nỳi la + Khi hai mng lc a dch chuyn xụ vo nhau, ch tip xỳc ca chỳng ỏ s b nộn ộp, dn li v nhụ lờn, hỡnh thnh cỏc dóy nỳi cao, sinh ng t, nỳi la + Khi hai ... lc Cụriụlớt n hon lu khớ quyn 2,0 trờn Trỏi t - Khụng khớ b mt t t núng xớch o n v bay lờn cao, n mt cao no ú i v phớa hai cc v b lch v 0,5 phớa ụng tỏc dng ca lc Cụriụlớt - Nhng lung giú thi...
 • 6
 • 289
 • 0

Địa lý 10 học sinh giỏi trại hùng vương 2016 lần thứ 12 các trường chuyên điện BIÊN

Địa lý 10 học sinh giỏi trại hè hùng vương 2016 lần thứ 12 các trường chuyên điện BIÊN
... môi trường tự nhiên môi trường nhân tạo Tại nói số phận tương lai phát triển xã hội loài người gắn bó chặt chẽ với môi trường địa lí? -Sự khác môi trường tự nhiên môi trường nhân tạo + Môi trường ... Nhà nước KV Nhà nước KV có vốn đầu tư nước 2000 100 38,5 48,2 13,3 2005 100 37,6 47,2 15,2 2007 100 35,3 47,7 17,0 2 010 100 33,5 48,9 17,6 2 012 100 32,6 49,3 18,1 - Biểu đồ thích hợp biểu đồ miền ... Câu V (5 điểm) 1) Cho biết khác môi trường tự nhiên môi trường nhân tạo Tại nói số phận tương lai phát triển xã hội loài người gắn bó chặt chẽ với môi trường địa lí? 2) Cho bảng số liệu : Tổng...
 • 9
 • 301
 • 0

Địa lý 10 học sinh giỏi trại hùng vương 2016 lần thứ 12 các trường chuyên hạ LONG

Địa lý 10 học sinh giỏi trại hè hùng vương 2016 lần thứ 12 các trường chuyên hạ LONG
... hướng chuyên môn hóa, hợp tác hóa, liên hợp hóa b (4,0 điểm) Phân biệt môi trường tự nhiên môi trường nhân tạo - Môi trường tự nhiên: + Môi trường tự nhiên bao gồm thành phần tự nhiên (địa hình, ... song, đồng thời, cách xa mặt không gian + Đối tượng sản xuất nông nghiệp trồng, vật nuôi, thể sống, phát triển tuân theo quy luật sinh học chịu tác động lớn tự nhiên; quy luật sinh học tự nhiên tồn ... rõ Họ tên - Điện thoại liên hệ) Nguyễn Thị Thảo – 0984 180 191 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: ĐỊA LÝ - LỚP: 10 Lưu ý: Các cách giải khác hướng dẫn chấm, cho điểm tối đa theo thang điểm định Câu (3,0 điểm)...
 • 7
 • 299
 • 0

Địa lý 10 học sinh giỏi trại hùng vương 2016 lần thứ 12 các trường chuyên hòn GAI QUẢNG NINH

Địa lý 10 học sinh giỏi trại hè hùng vương 2016 lần thứ 12 các trường chuyên hòn GAI QUẢNG NINH
... lâu năm nước ta (nghìn ha) Loại Cao su Chè Cà phê 2000 412, 0 87,7 561,9 2005 482,7 122 ,5 497,4 2009 677,7 127 ,1 538,5 2 010 748,7 129 ,9 554,8 2013 958,8 129 ,8 637,0 1, Vẽ biểu đồ thích hợp thể ... 0.25 (học sinh lấy ví dụ khác phân tích đúng, cho tối đa điểm) *Phân tích mối quan hệ quy luật địa đới phi địa đới -Khái niệm : +Quy luật địa đới quy luật thay đổi thành phần địa lí cảnh quan địa ... Cao su 100 ,0 117,2 164,5 181,7 232,7 Chè 100 ,0 139,7 144,9 148,1 148,0 Cà phê 100 ,0 88,5 95,8 98,7 113,4 0.5 Vẽ biểu đồ dạng đường, đường xuất phát từ 100 ,0% Yêu cầu xác, tỉ lệ khoảng cách năm,...
 • 9
 • 1,402
 • 0

Địa lý 10 học sinh giỏi trại hùng vương 2016 lần thứ 12 các trường chuyên HÙNG VƯƠNG

Địa lý 10 học sinh giỏi trại hè hùng vương 2016 lần thứ 12 các trường chuyên HÙNG VƯƠNG
... Năm 2005 Châu Âu Châu Phi Châu Mĩ Châu Á châu 2006 100 100 100 100 2007 2008 104 ,5 111,1 122 ,5 108 ,7 106 ,4 105 ,8 104 ,4 105 ,0 104 ,2 105 ,9 114,2 127 ,4 Đại Dương * Vẽ biểu đồ: - Biểu đồ đường tốc ... -Họ tên thí sinh: Số báo danh: (Thí sinh không sử dụng Át lát Địa lí) Cán coi thi không giải thích thêm NG VƯƠNG HƯỚNG DẪN CHẤM Ứ XII MÔN: ĐỊA LÝ - KHỐI: 10 (Hướng dẫn chấm ... trình tự NG VƯƠNG HƯỚNG DẪN CHẤM Ứ XII MÔN: ĐỊA LÝ - KHỐI: 10 (Hướng dẫn chấm gồm 08 trang) nhiên bề mặt đất Vì phân bố xạ Mặt Trời theo đới tạo quy luật địa đới nhiều thành phần cảnh quan địa lí...
 • 14
 • 287
 • 0

Địa lý 10 học sinh giỏi trại hùng vương 2016 lần thứ 12 các trường chuyên LAI CHÂU

Địa lý 10 học sinh giỏi trại hè hùng vương 2016 lần thứ 12 các trường chuyên LAI CHÂU
... 2000-2 012 (đơn vị %) Năm 2000 2005 2 010 2 012 Khu vực kinh tế Nông lâm ngư nghiệp 24,5 19,3 18,9 19,7 Công nghiệp xây dựng 36,7 38,1 38,2 38,6 Dịch vụ 38,8 42,6 42,9 41,7 Tổng số 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 ... ĐOẠN 20002 012 (đơn vị : tỉ đồng) Năm 2000 2005 2 010 2 012 Khu vực kinh tế Nông lâm ngư nghiệp 108 356 176402 407647 638368 Công nghiệp xây dựng 162220 348519 824904 125 3572 Dịch vụ 1 7107 0 389080 ... (Ký, ghi rõ Họ tên ) Phạm Thị lan Điện thoại liên hệ: 0989267809 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: ĐỊA LÝ - LỚP: 10 Lưu ý: Các cách giải khác hướng dẫn chấm, cho điểm tối đa theo thang điểm định Câu Nội dung...
 • 8
 • 292
 • 0

Địa lý 10 học sinh giỏi trại hùng vương 2016 lần thứ 12 các trường chuyên LẠNG sơn

Địa lý 10 học sinh giỏi trại hè hùng vương 2016 lần thứ 12 các trường chuyên LẠNG sơn
... nghiệp giới, thời kì 1990 - 2 010 (Đơn vị: %) Năm 1990 1995 2000 0,5 2 010 Lúa mì 100 91,6 98,8 110, 3 Nuôi trồng thủy sản 100 152,4 272,0 356,5 Diện tích rừng 100 100 ,4 112, 5 117,2 - Vẽ biểu đồ đường ... bồi tụ… * Các nhân tố ảnh hưởng tới tỉ suất tử thô - Tự nhiên sinh học: khác biệt sinh học nam với nữ, cấu giới tuổi, tình trạng sức khỏe, khuyết tật,…(d/c) - Môi trường sống: môi trường sống ... học, vệ sinh phòng bệnh, vệ sinh môi trường, … (d/c) - Trình độ văn hóa: người có trình độ văn hóa cao, tiếp cận thông tin y học, áp dụng kiến thức vào sống,… (d/c) - Các nhân tố khác: chiến tranh,...
 • 5
 • 326
 • 0

Địa lý 10 học sinh giỏi trại hùng vương 2016 lần thứ 12 các trường chuyên lào CAI

Địa lý 10 học sinh giỏi trại hè hùng vương 2016 lần thứ 12 các trường chuyên lào CAI
... HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: ĐỊA LÝ - KHỐI: 10 Câu Nội dung kiến thức a Nêu khác đặc điểm nhóm hành tinh nội nhóm hành tinh ngoại Tiêu chí Hành tinh nội Hành tinh ngoại Khoảng cách đến Mặt Trời Nhỏ ... chất: vỏ lục địa rắn lớp vỏ đại dương - Phân bố: + Vỏ lục địa phân bố lục địa phần mực nước biển + Vỏ đại dương phân bố đại dương, tầng nước biển Chứng minh phân bố mưa vừa mang tính địa đới vừa ... hiệu số tỉ suất sinh thô tỉ suất tử thô gia tăng học chênh lệch số người xuất cư nhập cư - Nhân tố tác động: + Gia tăng tự nhiên chịu ảnh hưởng hàng loạt yếu tố: tự nhiên -sinh học, phong tục tập...
 • 6
 • 320
 • 0

Địa lý 10 học sinh giỏi trại hùng vương 2016 lần thứ 12 các trường chuyên NGUYỄN tất THÀNH

Địa lý 10 học sinh giỏi trại hè hùng vương 2016 lần thứ 12 các trường chuyên NGUYỄN tất THÀNH
... đai theo độ cao - Về nguyên nhân hình thành: vành đai nhiệt theo vĩ độ hình thành quy luật địa đới, vành đai nhiệt theo độ cao hình thành quy luật đai cao - Các vành đai theo độ cao thay đổi nhanh ... múi rộng 15 kinh tuyến địa 0,25 phương múi thống giờ, gọi múi hay khu vực kinh tuyến qua múi * Các khu vực có địa phương múi trùng khu 0,25 vực nằm kinh tuyến qua múi - Vì địa phương đường kinh ... biển…(pt) + Các nhân tố tự nhiên khác: đất đai, địa hình… - Các nhân tố kinh tế - xã hội: 0,25 0,25 0,25 1,5 0,5 0,5 0,5 3,0 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 + Dân cư lao động (pt) + Tiến khoa học –...
 • 6
 • 328
 • 0

Địa lý 10 học sinh giỏi trại hùng vương 2016 lần thứ 12 các trường chuyên sơn LA

Địa lý 10 học sinh giỏi trại hè hùng vương 2016 lần thứ 12 các trường chuyên sơn LA
... 2000 2 012 b Nhận xét quy mô cấu giá trị xuất phân theo châu lục nước ta qua hai năm 2000 2 012 HẾT Người đề Sa Thị Thu Hằng – SĐT: 0982764796 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN:ĐỊA LÍ, LỚP :10 Lưu ý: Các cách ... 2000 2 012 ( Đơn vị: Triệu USD) Năm 2008 2 012 Tổng số 14299,3 1103 39,9 - Châu Á 8629,3 59230,0 - Châu Âu 3330,4 23323,2 - Châu Mỹ 944,1 22798,6 - Châu Phi 104 ,8 1562,8 - Châu Đại Dương 129 0,7 ... đổi biên độ nhiệt độ năm phụ thuộc (4 theo vĩ độ địa lí lục địa – đại dương? Hãy giải thích tượng điểm) địa lí tự nhiên hai câu thơ sau: Trường Sơn đông nắng, tây mưa 2,0 Ai chưa đến đó, chưa...
 • 9
 • 317
 • 0

Địa lý 10 học sinh giỏi trại hùng vương 2016 lần thứ 12 các trường chuyên THÁI NGUYÊN

Địa lý 10 học sinh giỏi trại hè hùng vương 2016 lần thứ 12 các trường chuyên THÁI NGUYÊN
... MÔN ĐỊA LÍ KHỐI 10 Câu Ý Nội dung I Nguyên nhân đưa tới tượng chuyển động biểu kiến hàng năm Mặt Trời hai chí tuyến? Thời gian chênh lệch hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh có ý nghĩa gì? * Nguyên ... Lớp vỏ địa lí bao gồm lớp vỏ phận khí quyển, thủy quyển, thổ nhưỡng quyển, sinh quyển, thạch Các thành phần lớp vỏ địa lí dồng thời chịu tác động ngoại lực nội lực nên chúng không tồn cách cô ... rộng có đáy mở rộng, thể số trẻ em đông, lớp sinh sau nhiều lớp sinh trước + Tháp dân số ổn định: đáy ổn định dần thể tỉ lệ sinh giảm, lớp sinh sau lớp sinh trước - Thân tháp: + Kiểu mở rộng: có...
 • 7
 • 313
 • 0

Địa lý 10 học sinh giỏi trại hùng vương 2016 lần thứ 12 các trường chuyên TUYÊN QUANG

Địa lý 10 học sinh giỏi trại hè hùng vương 2016 lần thứ 12 các trường chuyên TUYÊN QUANG
... TRƯỜNG THPT CHUYÊN TUYÊN QUANG (HDC gồm 04 trang) Câu I II HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ ĐỀ XUẤT TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ XII Năm học: 2015- 2016 MÔN THI: ĐỊA LÍ – LỚP 10 Ý Nội dung " Từ ... Chứng minh thời gian chiếu sáng thể quy luật địa đới * Khái niệm quy luật địa đới: sự thay đổi có quy luật các thành phần địa cảnh quan địa theo vĩ độ (từ xích đạo cực) * Chứng minh ... địa hình băng hà như: đồng băng hà, hồ băng hà, địa hình phio… - Sóng đập tạo nên các dạng địa hình mài mòn hàm ếch sóng vỗ, vách biển, mài mòn… Sóng vận chuyển vật liệu tạo nên các dạng địa...
 • 5
 • 314
 • 0

Xem thêm