Đề Cương ôn tập Lịch Sử 12 chi tiết nhất

ĐỀ CƯƠNG ôn tập LỊCH sử 12

ĐỀ CƯƠNG ôn tập LỊCH sử 12
... cảnh lịch sử chiến dịch biên giới thu đông 1950 Hoàn cảnh lịch sử kháng chiến a Thuận lợi - 1/10/1949 Cách mạng Trung Quốc thành công, nước CHDCNN Trung Hoa đời - Tháng 1/1950, nước XHCN công ... Ý nghĩa lịch sử học kinh nghiệm phong trào CM 1930 – 1931 - Khẳng định đường lối đắn Đảng, quyền lãnh đạo GCCN CMĐD - Khối liên minh công – nông hình thành - Để lại nhiều học quý báu công tác ... lượng CM: công, nông, TTS, trí thứccòn phú nông, trung tiểu địa chủ TS lợi dụng trung lập, đồng thời liên lạc với dân tộc bị áp VS giới - Lãnh đạo CM: ĐCSVN – đội tiên phong GCVS => Cương lĩnh...
 • 17
 • 3,233
 • 46

Đề cương ôn tập lịch sử 12 pps

Đề cương ôn tập lịch sử 12 pps
... phủ công nông binh, tổ chức quân đội công nông; tịch thu ruộng đất đế quốc bọn phản cách mạng chia cho dân cày nghèo, … + Lực lượng cách mạng công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức; phú nông, ... phủ công nông binh, tổ chức quân đội công nông; tịch thu ruộng đất đế quốc bọn phản cách mạng chia cho dân cày nghèo, … + Lực lượng cách mạng công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức; phú nông, ... c- Ý nghĩa lịch sử học kinh nghiệm: - Phong trào cách mạng 1930 – 1931 có ý nghĩa lịch sử to lớn, khẳng định đường lối lãnh đạo đắn Đảng cách mạng Đông Dương - Khối liên minh công nông hình thành,...
 • 21
 • 463
 • 6

Đề cương ôn tập lịch sử 12

Đề cương ôn tập lịch sử 12
... nhi u nh t ñó nông nghi p công nghi p -Trong nông nghi p: Chúng ñ y m nh vi c cư p ño t ru ng ñ t c a nông dân ñ l p ñ n ñi n mà ch y u ñ n ñi n lua cao su.Năm 1927, v n ñ u tư vào nông nghi p c ... ki m l i song v b n v n không thay ñ i: H t s c h n ch s phát tri n công nghi p, ñ c bi t công nghi p n ng, nh m c t ch t n n kinh t ðông Dương v i kinh t Pháp bi n ðông Dương thành th trư ng ... ng: Làm cho ðông Dương hoàn toàn ñ c l p *.L c lư ng tham gia: Công nhân nông dân g c c a cách m ng *.Lãnh ñ o cách m ng: Là ð ng c ng s n ðông Dương *.Quan h qu c t Cách m ng ðông Dương m t...
 • 47
 • 97
 • 0

Đề cương ôn tập lịch sử lớp 12

Đề cương ôn tập lịch sử lớp 12
... ước hữu nghò hợp tác Đông Nam Á (Hiệp ước Bali), xác đònh nguyên tắc bản: tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ; không can thiệp vào công việc nội nhau; không sử dụng đe dọa sử dụng vũ lực với nhau; ... nghóa lòch sử học kinh nghiệm a Ý nghóa lòch sử - Khẳng đònh đường lối đắn Đảng, quyền lãnh đạo giai cấp công nhân cách mạng nước Đông Dương - Khối liên minh công nông hình thành - Là tập dượt ... chủ - Công nhân bãi công, tiêu biểu ngày 23/11/1936 công nhân Hòn Gai, Cẩm Phả bãi công đòi tăng 25% lương, sau trở thành ngày hội truyền thống công nhân mỏ Năm 1937 có 400 bãi công công nhân,...
 • 73
 • 2,032
 • 36

đề cương ôn tập lich sử lớp 12 thi tốt nghiệp thpt

đề cương ôn tập lich sử lớp 12 thi tốt nghiệp thpt
... tạo nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp nhỏ, công thương nghiệp tư tư doanh, khâu hợp tác hóa nông nghiệp • Trong phong trào vận động xây dựng hợp tác xã, đến cuối 1960, có 85% nông hộ, ... su đời • Trong công nghiệp, Pháp trọng đầu tư khai thác mỏ than, kẽm, thi c, sắt; mở mang ngành công nghiệp chế biến dệt, muối, xay xát… 12 TRỊNH VĂN NAM LỊCH SỬ 12 • Về thương nghiệp, ngoại thương ... lao động không ngừng tăng lên, ngày có nhiều huyện, hợp tác xã đạt thóc/ha o Trong công nghiệp, số sở công nghiệp lớn kịp thời sơ tán sớm vào sản xuất, công nghiệp địa phương công nghiệp quốc...
 • 42
 • 824
 • 1

đề cương ôn tập lịch sử lớp 12

đề cương ôn tập lịch sử lớp 12
... 18 Cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 -1954 19 Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954 20 Nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử kháng chiến chống Pháp Nội dung V Cách ... công dậy mùa Xuân 1975: Chủ trương, kế hoạch ta, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử 26 Nguyên nhân thắng lợi ý nghĩa lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước Nội dung VI Công ... Quốc xã hội chủ nghĩa (1975-2000) 27 Hoàn cảnh lịch sử, chủ trương, đường lối đổi Đảng ta thành tựu công đổi nước ta từ 1986 đến năm 2000 II PHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚI Nội dung I Quan hệ quốc tế sau chiến...
 • 3
 • 677
 • 7

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 8 BÀI 11-12-13 potx

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 8 BÀI 11-12-13 potx
... tranh nông dân chống tô thuế, nạn đất đỏ - 1907 công nhân Ô-xa-ca bải công BÀI 13: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ( 1914-19 18 ) I Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh - Do mâu thuẩn nước đế quốc vấn đề ... Nga rút khỏi chiến tranh  7/19 18 phe liên minh phản công công mật trận Các đồng minh Đức đầu hàng  9/11/19 18 cách mạng bùng nổ Đức  11/11/19 18 phủ Đức đầu hàng không điều kiện Chiến tranh giới ... phe liên minh - Đức tập trung lực lượng công Pháp, Pa-ri bị uy hiếp - Nga công Đức, cứu nguy Pháp - Từ 1916 hai khối chuyển sang giai đoạn cầm cự Giai đoạn thứ hai ( 1916 -19 18 ) - Ưu chuyển sang...
 • 7
 • 455
 • 0

đề cương ôn tập lịch sử lớp 12

đề cương ôn tập lịch sử lớp 12
... quyền địa phương 4.Ý nghĩa lịch sử học kinh nghiệm a.Ý nghĩa lịch sử: -Phong trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao Xô Viết Nghệ Tĩnh kiện lịch sử trọng đại lịch sử cách mạng Việtt Nam, giáng ... trào công nhân phong trào yêu nước Việt Nam những năm 20 thế kỷ XX -Đảng đời bước ngoặt lịch sử vĩ đại lịch sử dân tộc Việt Nam, Vì: +Đối với giai cấp công nhân: Chứng tỏ giai cấp công ... ước hữu nghị hợp tác Đông Nam Á (Hiệp ước Bali), xác định nguyên tắc bản: tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ; không can thiệp vào công việc nội nhau; không sử dụng đe dọa sử dụng vũ lực với nhau;...
 • 53
 • 296
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn tập LỊCH sử 9 HK II 12 có đáp án

ĐỀ CƯƠNG ôn tập LỊCH sử 9 HK II 12 có đáp án
... ( 196 9- 197 3)  *MN –chiến tranh phía ( 195 4- 196 0)  -CTĐB ( 196 1- 196 5)  -CTCB ( 196 5- 196 8)  -VNHCT ( 196 9- 197 3)  CÂU 16:nội dung ý nghĩa ls hiệp định pa ri  Nội dung:  – Hoa Kì nước cam kết tôn ... thắng lợi ý nghĩa lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp( 194 5- 195 4) *nguyên nhân: -có lãnh đạo sáng suốt Đảng ta với đường lối kháng chiến đắn sáng tạo -có quyền dân chủ nhân dân ,có lực lượng vũ ... đội Pháp Đông Dương vạch kế hoạch Na-va thực vòng 18 tháng chia làm hai bước: B1: Thu Đông 195 3 xuân 195 4 giữ phòng ngự chiến lược miền Bắc thực chiến lược tiến công miền Trung miền Nam Đông Dương...
 • 9
 • 94
 • 0

Đề cương ôn tập lịch sử (Phần 3)

Đề cương ôn tập lịch sử (Phần 3)
... phong kiến nông dân B tư sản công nhân C công nhân nông dân D tư sản nông dân Trong lónh vực công nghiệp Việt Nam, Pháp trọng khai thác ngành A công nghiệp nặng B Khai mỏ (than đá) C công nghiệp ... - Đội ngũ công nhân Việt Nam: công nghiệp thuộc đòa làm nảy sinh tầng lớp công nhân Việt Nam, họ làm việc hầm mỏ, đồn điền, xí nghiệp …, số lượng ngày đông đảo, tập trung Lực lượng công nhân Việt ... Kết cục Chiến tranh giới II ? Bài 18 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Từ năm 1917 đến năm 1945) A TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN I NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917 – 1945) Liên...
 • 33
 • 2,474
 • 16

De cuong on tap lich su Viet Nam vao THPT

De cuong on tap lich su Viet Nam vao THPT
... giải phóng miền Nam Việt Nam thành lập -2/1961, lực lượng vũ trang cách mạng thống thành quân giải phóng miền Nam ViệtNam -1/1961,Trung ương cục miền Nam thành lập thay cho xứ ủy Nam cũ 2.2/Phương ... đượcthành lập -Từ phong trào Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đời (20/12/1960) đại diện cho nhân dân miền Nam -Làm phá sản chiến lược chiến tranh phía Mỹ b.Ý nghĩa lịch sử -Phong trào “Đồng ... lược“ Chiến tranh đặc biệt” Mỹ-Ngụy miền Nam Việt Nam 1.1/Hoàn cảnh lịch sử: -Sau phong trào “Đồng Khỏi”, cách mạng miền Nam phát triển mạnh mẽ -Trên giới phong trào giải phóng dân tộc phát mạnh...
 • 51
 • 884
 • 6

De cuong on tap lich su Viet Nam .doc

De cuong on tap lich su Viet Nam .doc
... giải phóng miền Nam Việt Nam thành lập -2/1961, lực lượng vũ trang cách mạng thống thành quân giải phóng miền Nam ViệtNam -1/1961,Trung ương cục miền Nam thành lập thay cho xứ ủy Nam cũ 2.2/Phương ... đượcthành lập -Từ phong trào Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đời (20/12/1960) đại diện cho nhân dân miền Nam -Làm phá sản chiến lược chiến tranh phía Mỹ b.Ý nghĩa lịch sử -Phong trào “Đồng ... lược“ Chiến tranh đặc biệt” Mỹ-Ngụy miền Nam Việt Nam 1.1/Hoàn cảnh lịch sử: -Sau phong trào “Đồng Khỏi”, cách mạng miền Nam phát triển mạnh mẽ -Trên giới phong trào giải phóng dân tộc phát mạnh...
 • 51
 • 765
 • 5

Đề cương ôn tập Lịch sử Học kì II

Đề cương ôn tập Lịch sử Học kì II
... ( Bảch âàòng, Chi Làng, Âäúng Âa, Âiãûn Biãn Ph ) - Âạnh tan qn xám lỉåüc Mé v qn âäüi Si Gn, gii phọng hon ton miãưn nam, cháúm dỉït 21 nàm chiãún tranh Tỉì âáy, hai miãưn Nam, Bàõc chiãún thàõng ... låüi cho viãûc phạt triãøn giao thäng âỉåìng thu ÂẠP ẠN: Pháưn I Tràõc nghiãûm E D B C A Pháưn II Tr låìi Vo nỉía âãm L mäüt thỉång binh nàûng, chè cn mäüt chán, lm nghãư bạn bạnh gi Tuy l ngỉåìi ... lao vo âạm chạy cỉïu ngỉåìi Khi gàûp sỉû cäú xy trãn âỉåìng, mäùi cäng dán cáưn cọ trạch nhiãûm gii quút, giụp âåỵ, cỉïu ngỉåìi gàûp nản, khäng nãn säúng thåì å Âãưu âãưu, khn khn, phỉìng phỉìng,...
 • 3
 • 3,490
 • 25

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập lịch sử 12 học kì 1đề cương ôn tập lịch sử 12 học kì 2de cuong on tap lich su lop 12de cuong on tap lich su lop 12 nam 2012de cuong on tap lich su lop 12 hoc ki 2de cuong on tap lich su viet nam lop 12đề cương ôn tập lịch sử lớp 12de cuong on tap lich su ki 1 lop 12de cuong on tap lich su lop 12 hoc ki 1de cuong on tap lich su the gioi lop 12đề cương ôn tập lịch sử thế giới 12de cuong on tap lich su lop 12 ki 1đề cương ôn tập lịch sử 5đề cương ôn tập lịch sửđề cương ôn thi lịch sử 12Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chíTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoại