Tối ưu chế độ cắt khi phay bằng dao phay ngón hợp kim cứng ứng dụng phay thô lòng khuôn ép nhựa y8a

Tối ưu chế độ cắt khi phay bằng dao phay ngón hợp kim cứng - ứng dụng phay thô lòng khuôn ép nhựa Y8A

Tối ưu chế độ cắt khi phay bằng dao phay ngón hợp kim cứng - ứng dụng phay thô lòng khuôn ép nhựa Y8A
... pháp tối ưu hóa chế độ cắt phay dao phay ngón hợp kim cứng Ứng dụng cụ thể để gia công phay thô lòng khuôn ép nhựa Y8A máy phay DM – 55V dao phay ngón hợp kim cứng Xác định, lựa chọn thông số chế ... toán tối ưu chế độ cắt phay lòng khuôn ép nhựa 53 2.3 Kết giải toán lựa chọn chế độ cắt tối ưu phay thô lòng khuôn ép nhựa 54 Chương III: Kết thực nghiệm phay khuôn với chế độ cắt tối ưu 71 3.1 - ... lưỡi cắt dao phay ngón thường dùng: Dao phay ngón lưỡi cắt hợp kim cứng Dao phay ngón lưỡi cắt thép gió (HSS) Dao phay ngón lưỡi cắt thép gió Dao phay ngón lưỡi cắt thép gió a) b) lưỡi cắt lưỡi cắt...
 • 81
 • 2,239
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật tối ưu chế độ cắt khi phay bằng dao phay ngón hợp kim cứng ứng dụng phay thô lòng khuôn ép nhựa y8a

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật tối ưu chế độ cắt khi phay bằng dao phay ngón hợp kim cứng  ứng dụng phay thô lòng khuôn ép nhựa y8a
... Chính vậy, tác giả chọn đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ: Tối ưu chế độ cắt phay dao phay ngón hợp kim cứng - Ứng dụng phay thô lòng khuôn ép nhựa Y8A Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 2.1 ... máy phay 1.2.3 Hàm chi phí gia công K phay 1.2.4 Chế độ cắt tối ưu phay 1.2.5 Chế độ cắt phay dao phay ngón 1.2.6 Phương hướng tối ưu chế độ cắt phay máy phay CNC -5CHƯƠNG II XÁC ĐỊNH CHẾ ĐỘ CẮT ... Kết giải toán lựa chọn chế độ cắt tối ưu phay thô lòng khuôn ép nhựa Lòng khuôn ép khay nhựa chế tạo vật liệu thép Y8A Các yêu cầu kỹ thuật thông số thể vẽ chi tiết lòng khuôn hình 2.11 -13-...
 • 24
 • 235
 • 0

tối ưu chế độ cắt khi phay lòng khuôn ép nhựa sản phẩm crg-arm-door-link trên máy trung tâm gia công cnc makino s33 đảm bảo thời gian gia công nhỏ nhất

tối ưu chế độ cắt khi phay lòng khuôn ép nhựa sản phẩm crg-arm-door-link trên máy trung tâm gia công cnc makino s33 đảm bảo thời gian gia công nhỏ nhất
... tối ƣu chế độ cắt phay lòng khuôn ép nhựa sản phẩm CRG-ARM-DOOR-LINK máy trung tâm gia công CNC MAKINO S33 Từ lý thuyết tối ƣu chế độ cắt 2.1 thông số chế độ cắt phay lòng khuôn ép nhựa sản phẩm ... TOÁN TỐI ƢU CHẾ ĐỘ CẮT KHI PHAY LÒNG KHUÔN ÉP NHỰA SẢN PHẨM CRG-ARM-DOOR-LINK TRÊN MÁY TRUNG TÂM GIA CÔNG CNC MAKINO 3.1 Xây dựng toán tối ƣu chế độ cắt phay lòng khuôn ép nhựa sản phẩm CRG-ARM-DOOR-LINK ... chọn đề tài Tối ƣu chế độ cắt phay lòng khuôn ép nhựa sản phẩm CRG-ARM-DOOR-LINK máy trung tâm gia công CNC Makino S33 đảm bảo thời gian gia công nhỏ nhất để nghiên cứu Chi tiết CRG-ARM-DOOR-LINK...
 • 87
 • 268
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật tối ưu chế độ cắt khi phay lòng khuôn ép nhựa sản phẩm CRG ARM DOOR LINK trên máy trung tâm gia công CNC makino s33 đảm bảo thời gian gia công nhỏ nhất

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật  tối ưu chế độ cắt khi phay lòng khuôn ép nhựa sản phẩm CRG ARM DOOR LINK trên máy trung tâm gia công CNC makino s33 đảm bảo thời gian gia công nhỏ nhất
... thuyết tối ưu chế độ cắt phay phay lòng khuôn ép nhựa sản phẩm CRG- ARM- DOOR- LINK máy trung tâm gia công CNC MAKINO S33: 2.2.1 Chế độ cắt khi phay lòng khuôn ép nhựa sản phẩm CRGARM -DOOR- LINK: ... nhựa sản phẩm CRG- ARM- DOOR- LINK máy trung tâm gia công CNC MAKINO S33 tối ưu chế độ cắt (V,S) đảm bảo thời gian gia công τm nhỏ Quá trình gia công phay lòng khuôn CRG- ARM- DOOR- LINK máy trung tâm ... điểm gia công lòng khuôn ép nhựa sản phẩm CRG- ARM- DOORLINK máy trung tâm gia công CNC MAKINO S33 với sơ đồ hình 2.3 Hình 2.3: Sơ đồ cắt gia công lòng khuôn ép nhựa sản phẩm CRGARM -DOOR- LINK máy trung...
 • 26
 • 193
 • 0

tối ưu chế độ cắt khi gia công rãnh vằn trục cán gang cầu hợp kim sản phẩm d18 trên máy phay cnc xk 9350 fa để thời gian gia công nhỏ nhất

tối ưu chế độ cắt khi gia công rãnh vằn trục cán gang cầu hợp kim sản phẩm d18 trên máy phay cnc xk 9350 fa để thời gian gia công nhỏ nhất
... đề tối ƣu hóa chế độ cắt phay rãnh vằn máy phay CNC XK9 35 0FA: 2.2.1 Chế độ cắt phay rãnh vằn máy phay CNC XK9 35 0FA: Đặc điểm gia công rãnh vằn trục cán Gang cầu Hợp kim sản phẩm D18 h máy CNC XK9 35 0FA ... kim sản phẩm D18 3.2.1 Tối ƣu chế độ cắt gia công rãnh vằn trục cán Gang cầu Hợp kim sản phẩm D18 bƣớc gia công thô 3.2.2 Tối ƣu chế độ cắt gia công rãnh vằn trục cán Gang cầu Hợp kim sản phẩm D18 ... MÁY CNC XK9 35 0FA VÀ CÔNG NGHỆ GIA CÔNG RÃNH VẰN TRỤC CÁN GANG CẦU HỢP KIM SẢN PHẨM D18 1.1 Tổng quan máy CNC XK9 35 0FA 1.1.1 Thông số kỹ thuật máy CNC XK9 35 0FA Máy gia công rãnh vằn trục cán CNC...
 • 102
 • 470
 • 4

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật tối ưu CHẾ độ cắt KHI GIA CÔNG RÃNH vằn TRỤC cán GANG cầu hợp KIM sản PHẨM d18 TRÊN máy PHAY CNC XK9350FA để THỜI GIAN GIA CÔNG NHỎ NHẤT

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật tối ưu CHẾ độ cắt KHI GIA CÔNG RÃNH vằn TRỤC cán GANG cầu hợp KIM sản PHẨM d18 TRÊN máy PHAY CNC XK9350FA để THỜI GIAN GIA CÔNG NHỎ NHẤT
... HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP ****** BÁO CÁO TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ ĐỀ TÀI: TỐI ƯU CHẾ ĐỘ CẮT KHI GIA CÔNG RÃNH VẰN TRỤC CÁN GANG CẦU HỢP KIM SẢN PHẨM D18 TRÊN MÁY PHAY CNC XK9350FA ĐỂ THỜI GIAN GIA ... dư gia công gia công gai vằn trục cán gang cầu sản phẩm D18 3.2.1 Tối ưu chế độ cắt gia công rãnh vằn trục cán Gang cầu Hợp kim sản phẩm D18 bước gia công thô: ØD Lượng dư gia công bước gia công ... độ cắt phay cụ thể tối ưu hóa chế độ cắt phay rãnh vằn trục cán Gang cầu Hợp kim sản phẩm D18 Máy phay rãnh vằn trục cán CNC XK9350FA Kết cụ thể xác định thông số chế độ cắt tối ưu gia công rãnh...
 • 32
 • 277
 • 0

TỐI ƯU HOÁ CHẾ ĐỘ CẮT KHI PHAY VẬT LIỆU SKD61 BẰNG MẢNH DAO PHỦ PVD - TIALN ppt

TỐI ƯU HOÁ CHẾ ĐỘ CẮT KHI PHAY VẬT LIỆU SKD61 BẰNG MẢNH DAO PHỦ PVD - TIALN ppt
... nghiệm - Máy: Thí nghiệm tiến hành Trung tâm gia công VMC - 85S/CNC - Dao: Mảnh dao hợp kim phủ PVD - TIALN có thông số hình học hình Hình Thông số hình học mảnh cắt TIALN CT - Vật liệu: Vật liệu ... 4.2.2 Cơ chế mòn dụng cụ cắt TiAlN Phân tích số điểm cực trị nghiên cứu chế mòn dụng cụ cắt TiAlN phay vật liệu SKD61 cho thấy, mảnh dao bị mòn mặt trước mặt sau Khi gia công tốc độ cắt cao, ... chọn hợp lý chế độ cắt, ta sử dụng phương pháp khảo sát đồ thị giá trị tối ưu hình 3, 5, 7, 9, 10, 11 đánh giá đầy đủ kết nghiên cứu tối ưu hoá điểm cực trị miền tối ưu phay vật liệu SKD61, ta...
 • 11
 • 796
 • 6

NGHIÊN CỨU VỀ CHẾ ĐỘ CẮT KHI PHAY

NGHIÊN CỨU VỀ CHẾ ĐỘ CẮT KHI PHAY
... ƢU Q TRÌNH GIA CƠNG KHI PHAY MẶT PHẲNG LÀ GANG CẦU 4.1 Mơ hình hố q trình cắt phay Nghiên cứu lựa chọn chế độ cắt tối ưu q trình gia cơng cắt gọt phương pháp xác định chế độ cắt tối ưu thơng qua ... dày lớp cắt tốc độ cắt có ảnh hưởng đến dạng mòn dụng cụ Khi cắt với chiều dày cắt nhỏ (< 0,1 mm) tốc độ cắt thấp, dao mòn theo mặt sau (dạng mòn thứ nhất) Khi tăng chiều dày cắt tốc độ cắt ngồi ... đề tài: Nghiên cứu lựa chọn chế độ cắt tối ưu phay mặt phẳng dao phay mặt đầu gang cầu có bơi trơn tối thiểu” Mục đích, đối tƣợng phƣơng pháp nghiên cứu 2.1.Mục đích đề tài - Nghiên cứu, đánh...
 • 69
 • 140
 • 0

Nghiên cứu mối quan hệ giữa mòn và tuổi bền của dao gắn mảnh PCBN theo chế độ cắt khi tiện thép 9XC qua tôi

Nghiên cứu mối quan hệ giữa mòn và tuổi bền của dao gắn mảnh PCBN theo chế độ cắt khi tiện thép 9XC qua tôi
... v 3.8 Quan h gia lng mũn mt sau v tui bn mnh 60 PCBN vi gúc trc n Hỡnh v 3.9 Quan h gia thi gian, tc v mũn ca dao 60 Hỡnh v 3.10 Quan h gia tc ct V v tui bn T ca dao 61 Hỡnh v 3.11 Quan h ... 2.3 Quan h gia bỏn kớnh mi dao v chiu sõu lp bin 34 cng vi cỏc lng chy dao khỏc (khi dao chua mũn) Hỡnh v 2.4 Quan h gia tc ct vi chiu sõu lp bin cng 35 ng vi cỏc lng mũn mt sau khỏc ca dao tin ... dao PCBN theo 82 ch ct tin tinh thộp 9XC qua tụi 4.5.1 Quỏ trỡnh ct thộp 9XC bng dao PCBN 82 4.5.2 La chn ch ct cho nghiờn cu v tỡm hm quan h 83 4.6 Phn kt lun chung v hng nghiờn cu tip theo ca...
 • 103
 • 1,074
 • 2

Nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ giữa mòn và tuổi bền của dao gắn mảnh PCBN theo chế độ cắt khi tiện thép 9XC qua tôi

Nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ giữa mòn và tuổi bền của dao gắn mảnh PCBN theo chế độ cắt khi tiện thép 9XC qua tôi
... Nghiờn cu mi quan h gia tui bn mnh dao PCBN theo 82 71 76 ch ct tin tinh thộp 9XC qua tụi 4.5.1 Quỏ trỡnh ct thộp 9XC bng dao PCBN 82 4.5.2 La chn ch ct cho nghiờn cu v tỡm hm quan h 83 4.6 ... v 3.8 Quan h gia lng mũn mt sau v tui bn mnh 60 PCBN vi gúc trc n Hỡnh v 3.9 Quan h gia thi gian, tc v mũn ca dao 60 Hỡnh v 3.10 Quan h gia tc ct V v tui bn T ca dao 61 Hỡnh v 3.11 Quan h ... 2.3 Quan h gia bỏn kớnh mi dao v chiu sõu lp bin 34 cng vi cỏc lng chy dao khỏc (khi dao chua mũn) Hỡnh v 2.4 Quan h gia tc ct vi chiu sõu lp bin cng 35 ng vi cỏc lng mũn mt sau khỏc ca dao tin...
 • 108
 • 371
 • 1

Tối ưu hóa chế độ công nghệ gia công cắt dây tia lửa điện- ứng dụng gia công lòng khuôn trên của bộ khuôn dập sản phẩm vòng đệm hãm 7 cánh trên máy cắt dây CW-322S

Tối ưu hóa chế độ công nghệ gia công cắt dây tia lửa điện- ứng dụng gia công lòng khuôn trên của bộ khuôn dập sản phẩm vòng đệm hãm 7 cánh trên máy cắt dây CW-322S
... cơng gia cơng thép gió máy cắt dây tia lửa điện Đề tài Tối ưu hóa chế độ cơng nghệ gia cơng cắt dây tia lửa điện - ứng dụng gia cơng lòng khn khn dập sản phẩm vòng đệm hãm cánh máy cắt dây CW-322S ... tốn tối ưu hóa chế độ cắt - Xây dựng phương pháp giải tốn tối ưu hóa thơng số chế độ cắt - Ứng dụng tính tốn tối ưu hóa chế độ cắt gia cơng lòng khn khn dập sản phẩm vòng đệm hãm cánh Chương ... dựng phương pháp tối ưu hóa chế độ gia cơng cắt dây tia lửa điện Ứng dụng cụ thể để gia cơng lòng khn khn dập sản phẩm vòng đệm hãm cánh 2.2 Đối tượng nghiên cứu Trong gia cơng cắt dây, chất lượng...
 • 122
 • 489
 • 0

Nghiên cứu xác định chế độ cắt khi gia công chân vịt tàu thủy trên máy phay CNC

Nghiên cứu xác định chế độ cắt khi gia công chân vịt tàu thủy trên máy phay CNC
... đề tài nghiên cứu xác định phương án gia công tối ưu, nghĩa xác định chế độ cắt tối ưu cho nguyên công trình gia công, sở để xây dựng toàn quy trình gia công hợp lý chân vịt tàu máy phay CNC 1.4.2 ... Chương - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 XÂY DỰNG QUY TRÌNH GIA CÔNG CHÂN VỊT TRÊN MÁY PHAY CNC: 3.1.1 Xác định dạng sản xuất: Công việc gia công chế tạo chân vịt thực trực tiếp máy phay CNC Tuy nhiên, ... cánh chân vịt (b) 29 (a) (b) Hình 3.3 : Hình ảnh gia công chân vịt (a) Chân vịt gá nghiêng (b) Gá đặt gia công chân vịt thực tế 3.1.4.Quy trình công nghệ gia công máy phay CNC: Đối với chân vịt...
 • 89
 • 512
 • 0

Xem thêm