Phong trào yêu nước của giáo chức và học sinh, sinh viên hà nội từ năm 1888 đến năm 1945

Phong trào yêu nước của giáo chức học sinh, sinh viên nội từ năm 1888 đến năm 1945

Phong trào yêu nước của giáo chức và học sinh, sinh viên hà nội từ năm 1888 đến năm 1945
... TRONG PHONG TRÀO YÊU NƢỚC CỦA GIÁO CHỨC VÀ HỌC SINH, SINH VIÊN HÀ NỘI (1930 - 1945) 3.1 Phong trào yêu nước giáo chức học sinh, sinh viên Nội năm 1930-1939 3.1.1 Giáo chức học sinh, sinh viên ... HÀ NỘI TỪ NĂM 1888 ĐẾN NĂM 1945 VÀ DIỆN MẠO PHONG TRÀO YÊU NƢỚC CỦA GIÁO CHỨC VÀ HỌC SINH, SINH VIÊN TỪ NĂM 1888 ĐẾN NĂM 1930 2.1 Khái quát Nội từ năm 1888 đến năm 1945 2.1.1 Về địa giới hành ... quát Nội từ năm 1888 đến năm 1945 diện mạo phong trào yêu nước giáo chức, học sinh, sinh viên Nội từ năm 1888 đến năm 1930 Chương 3: Những chuyển biến phong trào yêu nước giáo chức học sinh, ...
 • 180
 • 474
 • 0

BÀI 21: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỶ XIX

BÀI 21: PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỶ XIX
... Hiệp ước Hác-măng ký kết năm 1883? Em có nhận định Hiệp ước này? BÀI 21 PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX I PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG BÙNG NỔ 1.Cuộc ... tầng lớp nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước Thế Cần vương, mục đích việc xuống chiếu Cần vương? Chiếu “Cần vương” có tác dụng với phong trào đấu tranh nhân dân ta lúc này? Thổi bùng phong trào ... Huế bùng nổ phong trào Cần Vương Nguyên nhân: - Sau hai Hiệp ước Hác-măng Patơnốt, Pháp thiết lập chế độ bảo hộ Bắc Kì Trung Kì, tăng cường kìm kẹp Việt Nam -Phong trào đấu tranh nhân dân tiếp...
 • 24
 • 638
 • 2

Các phong trào yêu nước của dân tộc việt nam

Các phong trào yêu nước của dân tộc việt nam
... lịch sử giới nước năm cuối kỷ 19 đầu kỷ 20 .2 II Các phong trào u nước dân tộc Việt Nam trước Đảng đời Phong trào u nước theo hệ tư tưởng phong kiến Phong trào u nước theo hệ ... thuẫn II CÁC PHONG TRÀO U NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM TRƯỚC KHI ĐẢNG TA RA ĐỜI Phong trào u nước theo hệ tư tưởng phong kiến http://kilobooks.com THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Lịch sử đất nước ta ... mạng Việt Nam Nó kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào cơng nhân phong trào u nước Việt Nam, thúc OBO OKS CO M đẩy lớn mạnh cách mạng Việt Nam kết hợp đường lối trị đắn với lực lượng cách...
 • 12
 • 184
 • 0

Cuộc đối thoại của giáo 1 sinh viên về thiên chúa

Cuộc đối thoại của giáo sư và 1 sinh viên về thiên chúa
... sót Giáo : Thiếu sót? Cậu giải thích rõ không? Sinh viên : Thưa giáo sư, giáo giải thích tiền đề đối ngẫu mặt Giáo rõ có sống có chết, có Chúa tốt Chúa xấu Giáo nhìn vào khái niệm Chúa ... viên : có tồn thứ gọi “lạnh” không? Giáo : Có! Sinh viên : Không có, thưa Giáo Nó (Giảng đường trở nên im lặng với câu trả lời bất ngờ cậu sinh viên) Sinh viên : Thưa Giáo sư, giáo có ... minh, Khoa học nói Giáo não Vậy lòng kính trọng, tin Giáo dạy được, thưa Giáo sư? (Căn phòng im lặng Giáo nhìn chằm vào cậu sinh viên, không đoán cậu nghĩ ) Giáo : Tôi nghĩ cậu để...
 • 5
 • 244
 • 0

thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Bưu chính phát hành báo chí nội từ năm 1996-2000 chiến lược phát triển của công ty đến năm 2010

thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Bưu chính và phát hành báo chí Hà nội từ năm 1996-2000 và chiến lược phát triển của công ty đến năm 2010
... trờng bu phát hành báo chí công ty Công ty Bu PHBC Nội đơn vị kinh tế nhà nớc, trực thuộc Bu điện thành phố Nội Hoạt động kinh doanh công ty địa bàn rộng, bao gồm nhiều lĩnh vực bu chính- ... hỏi phải đợc đầu t công phu kỹ lỡng 34 34 IV chiến lợc phát triển sản xuất kinh doanh công ty Bu phát hành báo chí nội đến năm 2010 Mục tiêu phát triển ngành Bu đến năm 2010 Với quan điểm ... hàng ngày, bí thành công công ty 10 10 II Tình hình sản xuất kinh doanh công ty BCPHBC nội Sự cần thiết việc phân tích, đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh công ty Bu chính- PHBC Nội 1.1 Khái...
 • 42
 • 194
 • 0

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn tại NHNoPTNT nội từ năm 2000 đến 2002

Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại NHNoPTNT hà nội từ năm 2000 đến 2002
... Chương II Thực trạng chất lượng tín dụng trung dài hạn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Nội Chương III Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung dài hạn Ngân hàng Nông nghiệp ... xuống - Tín dụng trung hạn: có thời gian từ năm đến năm (có nơi quy định năm) - Tín dụng dài hạn: có thời hạn từ năm trở nên (có nơi quy định năm) Thời hạn tín dụng thời hạn mà ngân hàng cam ... xuất, tín dụng tiêu dùng II Vai trò tín dụng trung dài hạn Ngân hàng Thương mại kinh tế thị trường Tín dụng trung dài hạn Tín dụng trung dài hạn “ hoạt động tài cho khách hàng vay vốn trung dài hạn...
 • 75
 • 214
 • 0

Phân tích hoạt động marketing nhóm dịch truyền dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch của một số công ty tại thị trường nội từ năm 2008 đến năm 2010

Phân tích hoạt động marketing nhóm dịch truyền dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch của một số công ty tại thị trường hà nội từ năm 2008 đến năm 2010
... động marketing nhóm dịch truvền dinh dưõng qua đường tĩnh mạch tù' năm 2008 đến năm 2010 thị trường Nội Phân tích đặc thù hoạt động marketing nhóm dịch truyền dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch từ ... Phân tích số hoạt dộng marketing nhóm dịch truyền dinh dường qua dường tĩnh mạch cùa số cơne ty thị trường Nội từ năm 2008 den năm 2010" 3.1.15 Đe tài thực với mục tiêu: Phân tích hoạt động ... cứu hoạt động marketing nhóm dịch truvên dinh dường Do dó chúng tỏi xin tiến hành de tài: 3.1.239 Phân tích hoạt động marketing nhóm dịch truyền dinh dirỡng qua đường tĩnh mạch số cơng ty thị trường...
 • 94
 • 120
 • 0

phong trào yêu nước cách mạng của nhân dân xã vinh thanh, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế giai đoạn 1930 – 1945

phong trào yêu nước và cách mạng của nhân dân xã vinh thanh, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế giai đoạn 1930 – 1945
... tác Phú Ngạn Phú Ngạn Phú Ngạn Tỉnh đội Th Thiên Phú Ngạn Phú Ngạn Huyện Phú Vang Phú Ngạn Tỉnh đội Th Thiên Phú Ngạn Phú Ngạn Phú Ngạn Huyện Phú Vang Phú Ngạn Phú ... 5, Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 12 Nguyễn Chúc, thôn 1, Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 13 Nguyễn Choắc, thôn 2, Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa ... quốc Phú Ngạn Quân khu Phú Ngạn Tỉnh Thừa Thiên Phú Ngạn Tỉnh đội Thừa Thiên S đoàn 325 Tỉnh đội Thừa Thiên Phú Ngạn Phú Ngạn Tỉnh đội Thừa Thiên Phú Ngạn Phú Ngạn Huyện Phú...
 • 47
 • 418
 • 0

GÓP PHẦN KHẮC SÂU BIỂU TƯỢNG NHÂN VẬT LỊCH SỬ KHI DẠY TIẾT 31, BÀI 23 PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CÁCH MẠNG Ở VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (Sách giáo khoa Lịch sử 1, Ban cơ bản).

GÓP PHẦN KHẮC SÂU BIỂU TƯỢNG NHÂN VẬT LỊCH SỬ KHI DẠY TIẾT 31, BÀI 23 PHONG TRÀO YÊU NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG Ở VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (Sách giáo khoa Lịch sử 1, Ban cơ bản).
... sõu biu tng nhõn vt lch s ging dy Tit 31, Bi 23: PHONG TRO YấU NC V CCH MNG VIT Sỏng Kin Kinh Nghim NAM T U TH K XX N CHIN TRANH TH GII TH NHT (SGK Lch s 11, Ban c bn) Hi vng nhng tụi nờu õy ... GII QUYT VN I Nhng thun li v khú khn dy Tit 31, Bi 23: Phong tro yờu nc v cỏch mng Vit Nam t u th k XX n chin tranh th gii th nht (SGK Lch s 11, Ban c bn) Thun li: õy l mt bi hc thuc v lch s ... khụ khan, khụng hp dn II T chc hc sinh hc Tit 31, Bi 23: Phong tro yờu nc v cỏch mng Vit Nam t u th k XX n chin tranh th gii th nht (SGK Lch s 11, Ban c bn) khc sõu biu tng v nhõn vt lch s GIO...
 • 28
 • 248
 • 0

Phong trào yêu nước cách mạng ở nghệ an trong những năm 20 của thế kỷ XX

Phong trào yêu nước và cách mạng ở nghệ an trong những năm 20 của thế kỷ XX
... công trình nghiên cứu cách hệ thống toàn diện phong trào yêu nớc cách mạng Nghệ An năm 20 kỷ XX Vì vậy, mạnh dạn lựa chọn đề tài: Phong trào yêu nớc cách mạng Nghệ An năm 20 kỷ XX Về mặt khoa học: ... hình Nghệ An năm đầu 20 kỉ XX Chơng Phong trào yêu nớc cách mạng Nghệ An từ năm 1 920 đến năm 1925 Chơng Sự đời hoạt động tổ chức cách mạng Nghệ An B Nội dung Chơng Khái quát tình hình Nghệ An năm ... mở đầu cho đờng cứu nớc đợc truyền bá vào Việt Nam Đó bớc mở đầu quan trọng cho phong trào yêu nớc cách mạng Nghệ An thời gian tiếp sau 23 Chơng PHONG TRàO YÊU NƯớC CáCH MạNG NGHệ AN Từ NĂM...
 • 62
 • 128
 • 0

bài giảng lịch sử 11 bài 21 phong trào yêu nước chống pháp của nhân dân việt nam trong những năm cuối thế kỷ xix

bài giảng lịch sử 11 bài 21 phong trào yêu nước chống pháp của nhân dân việt nam trong những năm cuối thế kỷ xix
... ốiphảndậyngườiTâykinh thành Huế ? buôn phái Na Sơn thế ánh quân Pháp Nghi ? Pháp Sơn XI Có13 ch cỏi Việt ca cu Một chống lãnh đạo phong nơi thực giúp trào cần Hu ? Kinh thnhVương ? chèA KHểA n g l ... g t c h u T ô n h i y ế t ch cái, tên thường gọi ớc người Pháp củ nhân dâ Có Cócái, khái niệm g trào yêu nưvề trí ốnglãnh đạoaPhápdânnkiến CóCóchch cái, tên 1onchỉmà Nguyễn ánhthức đỗ đạt thời ... quyền cái, tên ph đảo nhng người ch nhượng cho nhphong ch cái, cái, tên chiến ng Pháp ? Bắc Giang, Lạng ngi kỉđàyXu Hàm ? Có chnơi làtờn chủm 1dân Pháp côngải?vuaphỏi ch chin CóCúch7 ch cái, bán...
 • 33
 • 9,686
 • 1

bài giảng lịch sử 11 bài 23 phong trào yêu nước cách mạng ở việt nam từ đầu thế kỷ xx đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)

bài giảng lịch sử 11 bài 23 phong trào yêu nước và cách mạng ở việt nam từ đầu thế kỷ xx đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)
... NAM TỪ ĐẦU THẾ KỶ XX ĐẾN CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914) Củng cố Nối nhân vật lịch sử với xu hướng cách mạng của họ cho Nhân vật lịch sử Xu hướng cách mạng Phan Bội Châu a Dựa vào ... hại, phong trào tan rã Một số hình ảnh vụ đầu độc lính Pháp thành Hà Nội Thương binh Pháp Nghĩa quân bị bắt Thực dân Pháp xử chém chiến yêu nước PHONG TRÀO YÊU NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG VIỆT NAM TỪ ... vụ Kế hoạch đầu độc: Nghĩa quân Yên Thế kéo ? phục sẵn đầu độc xung quanh Hà Nội, bồi bếp bỏ thuốc độc vào thức ăn để đầu độc trại lính Pháp Khi có pháo lệnh, binh sĩ người Việt dậy từ bên đánh...
 • 24
 • 8,282
 • 2

Bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX

Bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX
... Biết phải tham gia công việc….”  Thổi bùng lửa yêu nước nhân dân, tạo thành phong trào Cần Vương sôi đến cuối kỷ XIX 2.Các giai đoạn phát triển phong trào Cần Vương HOẠT ĐỘNG NHÓM Nhóm 1: Tìm hiểu ... chế độ bảo hộ máy quyền thực dân phần lãnh thổ Bắc Kì Trung Kì - Phong trào đấu tranh văn thân, sĩ phu nhân dân diễn vô sôi  Pháp ăn không ngon, ngủ không yên + Nhân dân: Kháng chiến mạnh mẽ  ... I PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG BÙNG NỔ Cuộc phản công quân Pháp phái chủ chiến kinh thành Huế bùng nổ phong trào Cần Vương: a Cuộc phản công quân Pháp phái chủ chiến Kinh thành Huế  Nguyên nhân: + Pháp...
 • 17
 • 3,204
 • 12

sử 11 bài 21 phong trào yêu nước chống pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ XIX

sử 11 bài 21 phong trào yêu nước chống pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ XIX
... Các phong trào đấu tranh chống Pháp cuối XIX + ý nghĩa phong trào đó: Phản ánh tính chất yêu nước chống Pháp bật có ý nghĩa quan trọng tiến trình lịch sử Việt Nam - Dặn dò: Học sinh học bài, ... Tháng 3/1892 Pháp Kết ý nghĩa - Trong trình tồn tại, phong trào kết hợp yêu cầu độc lập với nguyện vọng nhân dân - Khởi nghĩa phong trào đấu tranh lớn nông dân năm cuối kỷ XIX đầu kỷ XX Nói lên ... Hương Khê - Kết quả: Năm 1896 phong trào thất bại * Tính chất phong trào: phong trào yêu nước chống thực dân Pháp theo khuynh hướng, ý thức hệ phong kiến song thể tính dân tộc sâu sắc II Một...
 • 16
 • 11,275
 • 31

Xem thêm

Từ khóa: phong trào yêu nước của nông dân việt namphong trào yêu nưoc cua nhan binh thuan theo ngon co phong kienphong trào yêu nước của nhân dân thanh hóa theo con đường cách mạng vô sản 1924 1929những phong trào yêu nước của thanh niên ở việt nam vào những năm đầu thế kỉ xxthực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty bưu chính và phát hành báo chí hà nội từ năm 1996 2000 và chiến lược phát triển của công ty đến năm 2010quản lý và phát triển thăng long hà nội từ định đô đến xâm lược của pháp 1010 1873điểm phát triển nguồn lao động của công ty cp thực phẩm dinh dưỡng hà nội từ nay cho đến 2015giáo án bài 23 phong trào yêu nước và cách mạng ở việt nam từ đầu thế kỷ xx đến chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 lịch sử 11 gv ng t duygiáo án bài 21 phong trào yêu nước chống pháp của nhân dân việt nam trong những năm cuối thế kỷ xix lịch sử 11 gv ng t duygiáo án lịch sử 11 bài 23 phong trào yêu nước và cách mạng ở việt nam từ đầu thế kỷ xx đến chiến tranh thế giới thứ nhất 1914su ra doi cua dang cong san viet nam la su ket hop bien chung cua ba nhan to chu nghia mac lenin phong trao yeu nuoc va phong trao cong nhanđảng cộng sản việt nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa mác lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nướcthực dân pháp khai thác đông dương và sự thất bại của các phong trào yêu nước việt namphong trào yêu nước và cách mạng ở việt namphong trào yêu nước và cách mạng việt namPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả