Nghiên cứu hành vi văn minh đô thị của thanh niên thành phố hồ chí minh

Tài liệu Chi trả cho các dịch vụ và hạ tầng đô thị: Nghiên cứu so sánh tài chính đô thịThành phố Hồ Chí Minh, Thượng Hải và Jakarta pdf

Tài liệu Chi trả cho các dịch vụ và hạ tầng đô thị: Nghiên cứu so sánh tài chính đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh, Thượng Hải và Jakarta pdf
... đến phân cấp hoạt động kinh tế Nghiên cứu trình bày Hội thảo chuyên đề: Nghiên cứu so sánh tài đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Thượng Hải Jakarta, tổ chức Thành phố Hồ Chí Minh ngày tháng 10 năm 2006, ... đô thị thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thượng Hải thành phố Jakarta Bản sơ thảo Tài liệu Đối thoại Chính sách UNDP trình bày hội thảo quốc tế tổ chức thành phố Hồ Chí Minh chủ đề vào tháng 10 ... lên dịch vụ công sở hạ tầng Tìm cách thức để tài trợ cho đầu tư vào sở hạ tầng dịch vụ cách bền vững công thách thức to lớn nhà lập sách thành phố Nhận thức tầm quan trọng ngày tăng tài đô thị...
 • 84
 • 275
 • 0

Chi trả cho các dịch vụ và hạ tầng đô thị nghiên cứu so sánh tài chính đô thịthành phố hồ chí minh, thượng hải và jakarta

Chi trả cho các dịch vụ và hạ tầng đô thị nghiên cứu so sánh tài chính đô thị ở thành phố hồ chí minh, thượng hải và jakarta
... 22 I Các mục tiêu nghiên cứu 22 II Phương pháp nghiên cứu .23 III Những giới hạn nghiên cứu 24 CHƯƠNG II: .25 TÀI CHÍNH ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ ... CHƯƠNG II: TÀI CHÍNH ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH I Giới thiệu Thành phố Hồ Chí Minh (Tp.HCM) xem trung tâm kinh tế Việt Nam Nằm tâm điểm Đông Nam Á giao điểm tuyến hàng hải Châu Á Thành phố có ... cứu Quốc tế Chi n lược – Jakarta (Nhà nghiên cứu) Nhóm nghiên cứu chân thành cảm ơn giúp đỡ hợp tác tận tình quan chức Thành phố Hồ Chí Minh, Thượng Hải Jakarta Tuy nhiên, Nhóm nghiên cứu chịu hoàn...
 • 96
 • 75
 • 1

Nghiên cứu hành vi văn minh đô thị của thanh niên thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu hành vi văn minh đô thị của thanh niên thành phố Hồ Chí Minh
... trạng biểu hành vi văn minh đô thị niên thành phố 86 Hồ Chí Minh 3.1.1 Nhận thức niên thành phố Hồ Chí Minh văn minh đô thị 86 3.1.2 Thái độ niên thành phố Hồ Chí Minh văn minh đô thị 92 3.1.3 ... luận tâm lý học hành vi văn minh đô thị vào nghiên cứu hành vi văn minh đô thị niên thành thị; mức độ thực hành vi văn minh đô thị niên thành phố Hồ Chí Minh, nguyên nhân vi c chấp hành không tốt ... chưa rõ hành vi văn minh đô thị, có thái độ chưa tích cực vi c thực hành vi văn minh đô thị có động thực hành vi văn minh đô thị chưa mạnh Biểu hành vi văn minh đô thị niên thành phố Hồ Chí Minh...
 • 193
 • 535
 • 5

tóm tắt luận án nghiên cứu hành vi văn minh đô thị của thanh niên thành phố hồ chí minh

tóm tắt luận án nghiên cứu hành vi văn minh đô thị của thanh niên thành phố hồ chí minh
... hành vi văn minh đô thị niên thành phố Hồ Chí Minh Mục đích nghiên cứu Trên sở lý luận tâm lý học hành vi văn minh đô thị, rõ thực trạng hành vi văn minh đô thị niên thành phố Hồ Chí Minh yếu tố ... chưa rõ hành vi văn minh đô thị, có thái độ chưa tích cực vi c thực hành vi văn minh đô thị có động thực hành vi văn minh đô thị chưa mạnh Biểu hành vi văn minh đô thị niên thành phố Hồ Chí Minh ... tượng nghiên cứu Cấu trúc hành vi văn minh đô thị niên thành phố Hồ Chí Minh 3.2 Khách thể nghiên cứu: 1120 niên sống thành phố Hồ Chí Minh Giả thuyết khoa học Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh có...
 • 38
 • 287
 • 0

nghiên cứu áp dụng các nguyên tắc kiến trúc xanh vào thiết kế nhà ở đô thị tại thành phố hồ chí minh

nghiên cứu áp dụng các nguyên tắc kiến trúc xanh vào thiết kế nhà ở đô thị tại thành phố hồ chí minh
... ứng dụng kiến trúc xanh thiết kế nhà TP HCM - Đề xuất số giải pháp để áp dụng thiết kế kiến trúc xanh cho nhà phố TP HCM Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu nhà kiến trúc xanh áp dụng ... kiến trúc xanh Việt Nam giới + Đánh giá tiềm phát triển kiến trúc xanh Việt Nam TP HCM + Áp dụng nguyên tắc kiến trúc xanh vào thiết kế nhà + Nhận định hiệu sau áp dụng nguyên tắc kiến trúc xanh ... chung kiến trúc xanh - Chương 2: Tổng quan TP Hồ Chí Minh - Chương 3: Một số giải pháp kiến trúc tiết kiệm lượng cho nhà phố Thành Phố Hồ Chí Minh - Chương 4: Thiết kế mô hình nhà kiến trúc thân...
 • 117
 • 1,103
 • 12

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp chống lụt đô thị tại thành phố hồ chí minh

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp chống lụt đô thị tại thành phố hồ chí minh
... chống ngập lụt thị thành phố Hồ Chí Minh nhằm mục đích đánh giá cách tổng qt vấn đề ngập lụt thành phố từ đề xuất giải pháp tổng hợp để chống ngập lụt thành phố Hồ Chí Minh nói riêng thị lớn nước ... TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Mục tiêu nghiên cứu  Xác định trạng ngập lụt thị thành phố Hồ Chí Minh, từ đề xuất giải pháp quản lý cơng nghệ thích hợp để chống ngập lụt theo hướng ... ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1.1 Tình hình nghiên cứu ngồi nƣớc Vấn đề ngập lụt khơng diễn thành phố Hồ Chí Minh mà diễn nhiều thành phố giới Các nhà khoa học nghiên cứu thực trạng ngập lụt đưa giải pháp để chống...
 • 112
 • 141
 • 0

nghiên cứu hành vi sử dụng mạng internet của thanh thiếu niên Hà Nội

nghiên cứu hành vi sử dụng mạng internet của thanh thiếu niên Hà Nội
... vụ mạng internet hay vấn đề xúc tiến truyền thông qua internet Do chọn đề tài nghiên cứu hành vi sử dụng mạng internet thiếu niên Nội ” Vì thời gian khả phân tích hạn chế nên nhiều mặt thiếu ... Nghiên Cứu Đề tài nghiên cứu với mục tiêu sau: • Nghiên cứu hành vi sử dụng mạng internet giới trẻ địa bàn nội: mục đích sử dụng, địa điểm, tần suất, mức độ kiên nhẫn, khả chi trả cho internet, ... thôn nghe nói Internet, nhiên tỷ lệ sử dụng thấp Chỉ có 17,3% tổng số dùng Internet, niên nông thôn sử dụng thiếu niên thành thị tới lần (12,8% 50,2%).”, Thanh thiếu niên sử dụng Internet làm...
 • 17
 • 1,469
 • 6

báo cáo nghiên cứu khoa học ' cây xanh đô thịthành phố pleiku, tỉnh gia lai'

báo cáo nghiên cứu khoa học ' cây xanh đô thị ở thành phố pleiku, tỉnh gia lai'
... Hiện trạng xanh đô thị thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 3.1.1 Thành phần loài xanh đô thị thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Qua điều tra thống kê xác định 165 loài xanh đô thị thuộc 140 chi 69 họ ngành ... Hùng Vương (4 cây) Kết luận 4.1 Về trạng xanh đô thị thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Hiện có 165 loài xanh đô thị thuộc 140 chi 69 họ ngành thực vật bậc cao Trong đó, xanh đường phố có 57 loài ... pháp thời gian nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu Các loài thực vật bậc cao có mạch, tập trung vào trồng làm cảnh đường phố công viên thuộc khu vực nội thị thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 2.2...
 • 15
 • 483
 • 2

Luận văn thạc sĩ xây dựng chỉ số giá gốc căn hộ chung cư nghiên cứu điển hình tại quận 2 và 7 thành phố hồ chí minh

Luận văn thạc sĩ xây dựng chỉ số giá gốc căn hộ chung cư nghiên cứu điển hình tại quận 2 và 7 thành phố hồ chí minh
... 2. 1 2. 1.1 2. 1 .2 2. 2 2. 2.1 2. 2 .2 2. 3 2. 3.1 10 11 2. 3 .2 2.3.3 15 2. 3.4 18 2. 4 ... ngày giá 31 3 .2 14 680 quy), 20 k 3 .2 - n - z ,96 - P này, , - - d (trong 32 bàn 7, Tp.HCM - s khúc giá 12/ 2014 03 /20 15 3.3 3.3.1 14 q q ( 28 .01, 7) , có 20 EB2/0504N ( 7) The - (2 7) Qua nghiên ... 18 2. 4.1 Khung phân tích chung 18 2. 4 .2 20 2. 4.3 22 29 29 3.1 29 29 29 29 3 .2 3 .2. 1...
 • 111
 • 120
 • 1

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỤC BỘ VÀ VẤN ĐỀ NGẬP LỤT ĐÔ THỊTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỤC BỘ VÀ VẤN ĐỀ NGẬP LỤT ĐÔ THỊ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
... thay đổi mật độ dân cư khu vực ngoại thành khu vực đô thị hóa (hình trên) quận nội thành cũ (hình dưới) 3.7 Đánh giá tác động biến đổi khí hậu ngập lụt độ thị: trường hợp hệ thống Nhiêu Lộc - Thị ... động Biến đổi Khí hậu diện tích ngập lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè Kết luận Ảnh hưởng chủ đạo tác động nhân tạo lưu vực chế xả lũ từ hồ chứa, trình đô thị hóa lấn chiếm khu vực trũng thấp ngoại thành ... chí, số khu vực, phải chọn giải pháp rút lui để tránh lao vào chiến với thiên nhiên mà điểm dừng [5] Tài liệu tham khảo: Lương văn Việt (2008) Sự phát triển đô thị xu biến đổi khí hậu thành phố...
 • 11
 • 217
 • 0

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỤC BỘ VÀ VẤN ĐỀ NGẬP LỤT ĐÔ THỊTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỤC BỘ VÀ VẤN ĐỀ NGẬP LỤT ĐÔ THỊ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
... thay đổi mật độ dân cư khu vực ngoại thành khu vực đô thị hóa (hình trên) quận nội thành cũ (hình dưới) 3.7 Đánh giá tác động biến đổi khí hậu ngập lụt độ thị: trường hợp hệ thống Nhiêu Lộc - Thị ... động Biến đổi Khí hậu diện tích ngập lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè Kết luận Ảnh hưởng chủ đạo tác động nhân tạo lưu vực chế xả lũ từ hồ chứa, trình đô thị hóa lấn chiếm khu vực trũng thấp ngoại thành ... chí, số khu vực, phải chọn giải pháp rút lui để tránh lao vào chiến với thiên nhiên mà điểm dừng [5] Tài liệu tham khảo: Lương văn Việt (2008) Sự phát triển đô thị xu biến đổi khí hậu thành phố...
 • 11
 • 68
 • 0

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỤC BỘ VÀ VẤN ĐỀ NGẬP LỤT ĐÔ THỊTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỤC BỘ VÀ VẤN ĐỀ NGẬP LỤT ĐÔ THỊ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
... thay đổi mật độ dân cư khu vực ngoại thành khu vực đô thị hóa (hình trên) quận nội thành cũ (hình dưới) 3.7 Đánh giá tác động biến đổi khí hậu ngập lụt độ thị: trường hợp hệ thống Nhiêu Lộc - Thị ... động Biến đổi Khí hậu diện tích ngập lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè Kết luận Ảnh hưởng chủ đạo tác động nhân tạo lưu vực chế xả lũ từ hồ chứa, trình đô thị hóa lấn chiếm khu vực trũng thấp ngoại thành ... chí, số khu vực, phải chọn giải pháp rút lui để tránh lao vào chiến với thiên nhiên mà điểm dừng [5] Tài liệu tham khảo: Lương văn Việt (2008) Sự phát triển đô thị xu biến đổi khí hậu thành phố...
 • 11
 • 157
 • 0

Tác động của quá trình đô thị hóa thành phố Hồ Chí Minh đến huyện Cần Giuộc, Cần Đước tỉnh Long An dưới góc độ địa lý kinh tế - xã hội

Tác động của quá trình đô thị hóa thành phố Hồ Chí Minh đến huyện Cần Giuộc, Cần Đước tỉnh Long An dưới góc độ địa lý kinh tế - xã hội
... HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Huỳnh Thò Thu Tâm TÁC ĐỘNG CỦA QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN HUYỆN CẦN GIUỘC, CẦN ĐƯỚC TỈNH LONG AN DƯỚI GÓC ĐỘ ĐỊA LÝ KINH TẾ-XÃ HỘI Chuyên ... tích tác động q trình thị hóa Thành phố Hồ Chí Minh đến số mặt kinh tế - hội huyện Cần Giuộc, Cần Đước tỉnh Long An Về khơng gian: Huyện Cần Giuộc, huyện Cần Đước tỉnh Long An nằm mối quan hệ ... ĐTH Chương - TÁC ĐỘNG CỦA Q TRÌNH ĐƠ THỊ HĨA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN HUYỆN CẦN GIUỘC, CẦN ĐƯỚC TỈNH LONG AN DƯỚI GĨC ĐỘ ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI 2.1 Vài nét tỉnh Long An Long An tỉnh thuộc Đồng...
 • 195
 • 723
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: quy hoạch đô thị tại thành phố hồ chí minhquy hoạch đô thị ở thành phố hồ chí minhtốc độ đô thị hóa thành phố hồ chí minhđô thị hóa thành phố hồ chí minhtâm nghiên cứu vật liệu mới đại học bách khoa thành phố hồ chí minhvăn bản pháp luật của thành phố hồ chí minhnghiên cứu hành vi và thái độslide nghiên cứu hành vi trước khi mua smartphone của sinh viên đại học huếnghiên cứu hành vi mua mì ăn liền của sinh viên trường đại học huếnghiên cứu hành vi trước khi mua smartphone của sinh viên đại học huếnghiên cứu hành vi tham gia giao thông của sinh viên trường đại học sư phạm – đại học đà nẵngđề tài nghiên cứu khảo sát điền dã văn học người hoa ở thành phố hồ chí minhnghiên cứu hành vi lựa chọn ngành nghề của học sinh lớp 12 trên địa bàn tp đà nẵngtiến trình nghiên cứu hành vi tiêu dùng du lịch của hộ gia đìnhtìm hiểu thị trường văn phòng cho thuê ở thành phố hồ chí minhBài 5. Cách vẽ tranh đề tàiBài 17. Vùng Trung du và miền núi Bắc BộBài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 17. Hô hấp ở động vậtBài 13. Di truyền liên kếtBài 10. Ghép các nguồn điện thành bộTiết 9. Bình thông nhau - Máy nén thuỷ lựcBài 7. Gương cầu lồiUnit 04. Music and Arts. Lesson 1. Getting startedUnit 02. My home. Lesson 4. CommunicationUnit 3. People''''s backgroundỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NEO ĐẤT ĐỂ XỬ LÝỔN ĐỊNH TALUY NỀN ĐÀO SÂUPhƯơng án kỹ thuật khảo sát công trình: Kè chống xói Km 295+870 Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnUnit 2. ClothingUnit 4. Learning a foreign languagechương 6 CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮNCHƯƠNG 7 CHUYỂN ĐỘNG PHỨC HỢP CỦA ĐIỂMBÀI TẬP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘIKE HOACH NGHIEN CUUMạ đồng và bạc hóa học