ke hoach day hoc mon TIN học 6,8 mau moi nhat 2016

kế hoach dạy học vl 10cb mới

kế hoach dạy học vl 10cb mới
... vật -biết cách đo thời gian chuyển động trình bày kết luận -hệ thống củng cố lại toàn kiến thức học học kì -đánh giá mức độ thu nhận kiến thức học sinh -luyện tập cách thức làm trắc nghiệm -vận ... lực hấp dẫn -vận dụng công thức lực hấp dẫn để giải tập đơn giản học -biểu diễn lực đàn hồi lò xo bị nén bị dãn -sử dụng lực kế để đo lực, biết xem xét giới hạn đo dụng cụ trước sử dụng -vận ... số dụng cụ sai số ngẫu nhiên -tính sai số phép đo trực tiếp -tính sai số phép đo gián tiếp -viết kết phép đo, với số chữ số có nghĩa cần thiết -rèn luyện kĩ thực hành: Thao tác khéo léo để đo xác...
 • 5
 • 275
 • 4

ke hoach nam hoc hoa 8 moi nhat 2009-2010

ke hoach nam hoc hoa 8 moi nhat 2009-2010
... 95% đạt yêu cầu - Chất lợng chuyên môn: Lớp Sĩ số Giỏi SL 8C 42 D Biện pháp thực hiện: % 9,5 Khá SL 20 % 47,6 TB SL 16 % 38, 1 Yếu SL % 4 ,8 a Đối với giáo viên: - Thực nghiêm túc chơng trình thời ... Học sinh có ý thức làm việc hợp tác, khoa học hoạt động nhóm, có thói quen làm việc theo phơng pháp khoa học Tự giác phát giải vấn đề, có ý thức tự vuơn lên học tập ... vật chất tơng đối đầy đủ, phấn đấu đợc công nhận trờng chuẩn quốc gia giai đoạn năm học 2007-20 08 Đội ngũ giáo viên có tinh thần trách nhiệm, có lực chuyên môn vững vàng, giúp đỡ lẫn phối hợp...
 • 8
 • 202
 • 0

Kế hoạch dạy học môn Tin 11 năm học 2010 - 2011 (học kỳ 2)

Kế hoạch dạy học môn Tin 11 năm học 2010 - 2011 (học kỳ 2)
... giá kết chức - Phòng máy - Giới thiệu qua lý thuyết, minh - Máy chiếu đa hoạ nội dung thực hành chức - Giới thiệu qua lý thuyết - Máy chiếu đa chức - Phòng máy - Trực quan, vấn đáp, SGK - Hớng ... quan, vấn đáp, SGK - Theo dõi, hớng dẫn chung, đánh giá kết - Máy chiếu đa chức - Phòng máy - Trực quan, vấn đáp, SGK - Máy chiếu đa - Theo dõi, hớng dẫn chung, chức đánh giá kết - Phòng máy 34 ... toàn Kĩ năng: - Rèn luyện cho HS kĩ lập trình giải số toán đơn giản - Góp phần rèn luyện tác phong t - Máy chiếu đa chức - Phòng máy - Máy chiếu đa chức - Phòng máy - Máy chiếu đa chức - Phòng máy...
 • 6
 • 72
 • 0

Kế hoạch dạy học môn Tin 12 năm học 2010 - 2011 (học kỳ 1)

Kế hoạch dạy học môn Tin 12 năm học 2010 - 2011 (học kỳ 1)
... giá kết - Trắc ngiệm, tự luận, đánh giá - Máy chiếu đa chức - Phòng máy - Máy chiếu đa chức - Phòng máy SGK, máy chiếu - Máy chiếu đa chức - Phòng máy - Máy chiếu đa chức - Phòng máy - Máy chiếu ... khoá Kĩ năng: - Có kĩ tạo cấu trúc bảng theo mẫu, định khoá - Thực việc chỉnh sửa lu cấu trúc bảng Kiến thức: - Yêu cầu kiến thức học - Đánh giá trình học tập HS học kì I Kĩ năng: - Nắm vững nguyên ... xoá ghi - Sắp xếp lọc liệu Kĩ năng: - Mở bảng chế độ trang liệu - Tìm kiếm liệu đơn giản - In liệu Kiến thức: - Ôn lại kiến thức Kĩ năng: - Sử dụng công cụ lọc, xếp để kết xuất thông tin từ bảng...
 • 2
 • 67
 • 0

Kế hoạch dạy học môn Tin 12 năm học 2010 - 2011 (học kỳ 2)

Kế hoạch dạy học môn Tin 12 năm học 2010 - 2011 (học kỳ 2)
... chiếu - Trắc ngiệm, tự luận, đánh giá - Trực quan, hớng dẫn chung, đánh giá kết - Máy chiếu đa chức - Phòng máy - Trực quan, hớng dẫn chung, đánh giá kết - Máy chiếu đa chức - Phòng máy - Giới ... hoạ nội dung thực hành - Theo dõi, hớng dẫn chung, đánh giá kết - Máy chiếu đa chức - Phòng máy - Trực quan, hớng dẫn chung, đánh giá kết - Máy chiếu đa chức - Phòng máy - Thuyết trình, Trực quan, ... Phòng máy SGK, máy chiếu - Trực quan, hớng dẫn chung, đánh giá kết - Máy chiếu đa chức - Phòng máy - Trực quan, hớng dẫn chung, đánh giá kết - Máy chiếu đa chức - Phòng máy - Giới thiệu qua lý thuyết,...
 • 5
 • 63
 • 0

Kế hoạch dạy học môn Tin 11 năm học 2010 - 2011 (học kỳ 1)

Kế hoạch dạy học môn Tin 11 năm học 2010 - 2011 (học kỳ 1)
... máy chiếu - Trực quan, hớng dẫn chung, đánh giá kết - Máy chiếu đa chức - Phòng máy - Đặt vấn đề, giải vấn đề đánh giá - Máy chiếu đa chức - Phòng máy - Đặt vấn đề, giải vấn đề đánh giá - Máy chiếu ... hành - Theo dõi, hớng dẫn chung, đánh giá kết - Máy chiếu đa chức - Phòng máy - Đặt vấn đề, giải vấn đề đánh giá - Máy chiếu đa chức - Phòng máy - Trực quan, vấn đáp, SGK SGK, máy chiếu - Giới ... hành - Theo dõi, hớng dẫn chung, đánh giá kết - Máy chiếu đa chức - Phòng máy - Đặt vấn đề, giải vấn đề đánh giá - Máy chiếu đa chức - Phòng máy 19 Bài 11: Kiểu mảng (tiết phần 1a) 20 Bài 11: ...
 • 6
 • 69
 • 0

Kế hoạch dạy học môn Tin 10 năm học 2010 - 2011 (học kỳ 2)

Kế hoạch dạy học môn Tin 10 năm học 2010 - 2011 (học kỳ 2)
... hiệu soạn thảo văn - Đánh giá kết học tập, kỹ thao tác máy với Word học sinh học( Bài 14, 15, 16, 17, 18) - Thu thập thông tin phản hồi từ học sinh, phát hạn chế, lệch lạc học tập từ kịp thời ... Đánh giá kết học tập, kỹ thao tác máy với việc thao tác bảng biểu Word kiến thức mạng máy tính & Internet học sinh học - Thu thập thông tin phản hồi từ học sinh, phát hạn chế, lệch lạc học tập ... Ôn tập 34 69 Kiểm tra học kỳ II 35 70 Bài tập thực hành 11: Th điện tử máy tìm kiém thông tin (Tiết 2) - áp dụng củng cố thêm hiểu biết học sinh INTERNET * Làm quen với: - Khởi đọng trình duyệt...
 • 4
 • 65
 • 0

LẬP KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHO MÔN HỌC

LẬP KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHO MÔN HỌC
... phương pháp dạy học B LẬP KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHO MÔN HỌC 1- Vai trò, vị trí môn học chương trình đào tạo a Vị trí - Tin học đại cương học phần nhận học phần bố trí sau học phần chung cấp trung học chuyên ... Yên Tiểu luận phương pháp dạy học CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC VÀ LẬP KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHO MÔN HỌC A GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC Trong giai đoạn tin học phát triển mạnh mẽ, lĩnh ... tin Học sinh học kiến thức tin học học phương pháp nhận thức - Các kiến học học sinh học môn tin học đại cương hỗ trợ cho học động học tập sinh viên Tin học tạo môi trường thuận lợi cho học...
 • 43
 • 1,242
 • 8

ke hoach day hoc mon sinh

ke hoach day hoc mon sinh
... tuyến sinh dục XI - Nêu đợc cấu tạo quan sinh Sinh sản dục nam, quan sinh dục nữ - Đặc điểm cấu tạo tinh trùng, trứng - Nêu rõ nhứng điều kiện thụ tinh, thụ thai - Có ý thức giữ gìn vệ sinh kinh ... học sinh nông thôn nên ngoan, tệ nạn xã hội -Đa số học sinh yêu thích môn học, học sinh tin tởng GV -Môi trờng nông thôn nên việc tìm kiếm mẫu vật thuậ lợi b.Khó kăn: -Một số gia đình, học sinh ... học sinh -Kinh phí nhà trờng có hạn, mà đa số tiết thực hành cần mẫu vật thật nên học sinh tìm kiếm chất lợng cha thực đảm bảo -Đa số học sinh em nông dân, nên thời gian học hạn chế Một số học sinh...
 • 8
 • 612
 • 2

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ
... tâm cần đạt toàn chương trình môn học (bao gồm kiến thức, kó giáo dục thái độ) IV/ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BỘ MÔN: LỊCH SỬ * Về kiến thức , kó năng, tư tưởng 1 .Môn: Lịch Sử lớp 10 Chủ đề Mức độ cần ... bình SL % Yếu SL % Kém SL % Kế hoach giảng dạy theo tuần môn Lòch Sử 10B 10C 10D 10E 10F Cộng 352 III Biện pháp thực nhằm nâng cao chất lượng dạy học: Thực kế hoạch giảng dạy a Thực phân phối chương ... phối chương trình (trừ kiểm tra học kì ) c.1 Môn_ Lòch Sử_ Khối _10_ TT Tiết Tuần 11 Nội dung c.2 Môn Lòch sử_ Khối _10 _ 12 Kế hoach giảng dạy theo tuần môn Lòch Sử TT Tiết Tuần Nội dung 1 10 d...
 • 15
 • 1,113
 • 14

Kế hoạch dạy học môn NVăn 8

Kế hoạch dạy học môn NVăn 8
... 0230.3923.7 78 Email: THCSmuongphang@gmail.com Lịch sinh hoạt tổ: 02 lần / tháng Chuẩn môn học (theo chuẩn Bộ GD&ĐT ban hành); phù hợp với thực tế Sau kết thúc học kỳ học sinh sẽ: - Kiến thức: Văn học: Học ... 1 Môn: Ngữ Văn Lớp 8E; Lớp 8H Chương trình: Cơ Học kỳ I năm học 2010 - 2011 Họ tên giáo viên: Vũ Văn Ổn Điện thoại: 091. 384 .3591 Địa điểm đặt văn phòng tổ chuyên môn: Trường THCS ... liên kết đoạn kết học 2,4,6 ,8, 10 văn tóm tắt I văn tự sinh đánh giá văn tự lực viết Rèn kỹ viết Viết văn thuyết Giáo viên dựa vào Chủ đề 12,14,16, 18 văn thuyết minh minh theo yêu cầu viết học...
 • 10
 • 650
 • 3

Kế hoạch dạy học môn âm nhạc 6

Kế hoạch dạy học môn âm nhạc 6
... kí hiệu âm nhạc thơng hiệu âm nhạc thơng dụng dụng 3.Nội dung Tập đọc nhạc Đọc tên nốt -Tập đọc từ 8- 10 nhạc, cao, độ TĐN giọng trường, ghép lời ca Đơ trưởng Đơ Tập đọc nhạc kết hợp âm( Đồ-Rê-Mi- ... đọc nhạc kết hợp gõ đệm theo theo nhịp phách tiết tấu lời ca - Biết sơ lược tiểu sử nghiệp âm nhạc nhạc sĩ giới thiệu -Phân biệt số nhạc cụ dân tộc phổ biến có ý thức tìm hiểu,trân trọng âm nhạc ... tốt đẹp phản ánh âm nhạc em phải biết trân trọng phát huy -Có làm điều mơn âm nhạc có giá trị việc giáo dục tư tưởng em học sinh - Bồi dưỡng tình cảm sáng,lòng u nghẹ thuật âm nhạc nhằm phát triển...
 • 11
 • 2,345
 • 22

Kế hoạch dạy học môn âm nhạc 7 chuẩn

Kế hoạch dạy học môn âm nhạc 7 chuẩn
... giai điệu TĐN - ễn Tp c nhc: TN - Hiểu biết sơ nghe s nhạc sĩ Đỗ Nhuận - m nhc nhạc cụ Nhc c kim tra Bảng phụ nhạc cụ Bảng phụ nhạc cụ Bảng phụ nhạc cụ 12 13 14 thng thc: Nhc s Nhun v bi hỏt Hnh ... tụ- ven 15,16 ễn 17, 18 - Kim tra hc kỡ - Thuộc giai điệu hát Thuyt trỡnh trc quan ỏp múc xớch Bảng phụ nhạc cụ Thuyt trỡnh trc quan ỏp múc xớch Bảng phụ nhạc cụ - Thuộc giai điệu kết hợp đánh nhịp ... trờng mến yêu - Thuộc giai điệu TĐN số - Hiểu biết sơ nhạc sĩ Hoàng Việt đợc nghe hát Nhạc rừng Thuyt trỡnh trc quan ỏp múc xớch Bảng phụ nhạc cụ - Thuộc giai điệu hát: Lý Thuyt trỡnh đa trc quan...
 • 8
 • 1,503
 • 19

Kế hoạch dạy học môn âm nhạc 8 có tích hợp TTHCM

Kế hoạch dạy học môn âm nhạc 8 có tích hợp TTHCM
... tốt đẹp phản ánh âm nhạc em phải biết trân trọng phát huy -Có làm điều môn âm nhạc giá trị việc giáo dục tư tưởng em học sinh - Bồi dưỡng tình cảm sáng,lòng yêu nghẹ thuật âm nhạc nhằm phát ... ban hành); phù hợp với thực tế - Luôn ý thức tìm hay đẹp, tinh túy âm nhạc phải ý thức gìn giữ đặc thù âm nhạc dùng âm để đem lại niềm vui hạnh phúc đến với người từ nhưỡng hát nội dung lành ... phù hợp với lời ca - Luyện tập số kĩ ban đầu để hát đúng,hòa giọng ,diễn cảm kết hợp hình thức gõ đệm tập hát -Bước đầu luyện tập đọc nhạc chép nhạc mức độ đơn giản -Luyện nghe cảm nhận âm nhạc. Chuẩn...
 • 7
 • 2,229
 • 44

Kế hoạch dạy học môn âm nhạc 9 có tích hợp TTHCM

Kế hoạch dạy học môn âm nhạc 9 có tích hợp TTHCM
... Phân biệt hợp âm ba vã hợp âm bảy -Biết vận dụng kiến thức nhạc lý vào học khái niệm bước đầu dịch giọng -Biết số kiến thức qng để hiểu cách cấu tạo hợp âm -Phân biệt hợp âm ba vã hợp âm bảy ... nghiệp âm nhạc sử nhạc sĩ đượcVà nghiệp âm nhạc giới thiệu nhạc -Có ý thức tìm hiểu giới thiệu trân trọng âm nhạc -Có ý thức tìm hiểu Việt Nam trân trọng âm nhạc Việt Nam - Các em thái ... cấu tạo hợp âm Qng đúng, Qãng trưởng, -Phân biệt hợp qng thứ âm ba vã hợp âm bảy âm vực qng -Có khái niệm bước 8(Đơ – Đơ 2) đầu dịch giọng -Biết số kiến thức qng để hiểu cách cấu tạo hợp âm Phân...
 • 10
 • 1,636
 • 29

Xem thêm

Từ khóa: kế hoạch dạy học mônkế hoạch dạy học môn hóa họckế hoạch dạy học môn hóa học 8kế hoạch dạy học môn hóa học 9kế hoạch dạy học môn thể dục lớp 2kế hoạch dạy học môn thể dục thcskế hoạch dạy học môn thể dục 6kế hoạch dạy học môn thể dụckế hoạch dạy học môn thể dục lớp 6kế hoạch dạy học môn hóa 9kế hoạch dạy học môn hóa 8kế hoạch dạy học môn toán lớp 2kế hoạch dạy học môn sinh học 9kế hoạch dạy học môn sinh học 8kế hoạch dạy học môn sinh học lớp 6CV 193 Cap chung chiKết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011CV 199 Cot can ngoai SEQQuy trình nghiên cứu khoa họcCông văn 160 BGDĐT-SEQAP V v: Báo cáo tổng kết FDS năm học 2013-2014 | SEQAP.EDU.VN CV 160 FDS (36 so)Văn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vậnCông văn 148 BGDĐT-SEQAP V v: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 | SEQAP.EDU.VN CV 148 BCTC(24tinh)Văn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vậnCV229 QL tai chinh 2014 kh 2015DA IOE LOP 5 vong truongĐiều lệ cuộc thi "Hoa khôi Sinh viên Đông Đô 2017"| Đại học Đông Đô đăng kí Miss (1)Văn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận Can bo giang vienVăn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận2352017TT 32 Đat đaiLCT TUAN38 2017 signedLCT TUAN 42 2017 signedBài 5. Gấp thuyền phẳng đáy có mui2252017TT 1 Dat dai Mẫu số 012252017TT 5 Đat đai2252017TT 18 Đat đai