Nghiên cứu đa dạng cây thuốc thuộc ngành mộc lan (magnoliophyta) ở khu bảo tồn thiên nhiên xuân liên, tỉnh thanh hóa

Nghiên cứu đa dạng cây thuốc thuộc ngành mộc lan (magnoliophyta) khu bảo tồn thiên nhiên xuân liên, tỉnh thanh hóa

Nghiên cứu đa dạng cây thuốc thuộc ngành mộc lan (magnoliophyta) ở khu bảo tồn thiên nhiên xuân liên, tỉnh thanh hóa
... ng bo dõn tc thỏi en khu BTTN Xuõn Liờn, tnh Thanh Húa Mc tiờu c th ca ti l hp mt cỏch h thng cỏc loi cõy thuc thuc ngnh Mc lan (Magnoliophyta) khu BTTN Xuõn Liờn, tnh Thanh Húa ỏnh giỏ mc ... bo dõn tc Thỏi en khu BTTN Xuõn Liờn, tnh Thanh Húa í ngha khoa hc ca ti l cung cp d liu khoa hc v a dng cõy thuc thuc ngnh Mc lan (Magnoliophyta) khu BTTN Xuõn Liờn, tnh Thanh Húa í ngha thc ... a dng khu bo tn thiờn thiờn Pự Luụng [29] 1.4 Tỡnh hỡnh nghiờn cu tri thc v kinh nghim s dng cõy thuc Khu bo tn thiờn nhiờn Xuõn Liờn Thng Xuõn Thanh Húa Ti khu BTTN Xuõn Liờn, tnh Thanh Húa...
 • 68
 • 308
 • 0

Nghiên cứu phát triển bền vững du lịch sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên xuân liên, tỉnh thanh hóa

Nghiên cứu phát triển bền vững du lịch sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên xuân liên, tỉnh thanh hóa
... phát triển du lịch sinh thái Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa - Phân tích thực trạng phát triển du lịch sinh thái Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa thời gian ... phần phát triển du lịch sinh thái theo hướng bền vững Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa thời gian tới Nội dung nghiên cứu - Vai trò ý nghĩa phát triển du lịch sinh thái bền vững ... chung Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa nói riêng - Các tiềm phát triển du lịch sinh thái Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa - Thực trạng hoạt ñộng ngành du lịch Khu...
 • 102
 • 153
 • 0

Nghiên cứu phát triển bền vững du lịch sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên xuân liên, tỉnh thanh hóa

Nghiên cứu phát triển bền vững du lịch sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên xuân liên, tỉnh thanh hóa
... VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan du lịch sinh thái bền vững 1.2 Phát triển du lịch sinh thái giới Việt Nam 11 1.3 Tổng quan Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa 16 ... thách thức DLST Khu BTTN Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa 62 3.5 Một số giải pháp phát triển du lịch sinh thái theo hướng bền vững Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa 66 ... luận văn: "Nghiên cứu phát triển bền vững du lịch sinh thái khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa" công trình nghiên cứu thân với hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Thị Loan Nội dung, kết trình...
 • 12
 • 200
 • 0

Nghiên cứu đa dạng sinh học của côn trùng nước khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông tỉnh Thanh Hóa

Nghiên cứu đa dạng sinh học của côn trùng nước ở khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông tỉnh Thanh Hóa
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Lê Quỳnh Trang NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA CÔN TRÙNG NƢỚC KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ LUÔNG TỈNH THANH HÓA Chuyên ... Tình hình nghiên cứu côn trùng nước giới 1.2 Tình hình nghiên cứu côn trùng nước Việt Nam 14 1.3 Đa dạng sinh học Khu Bảo tồn thiên nhiên Luông 20 1.4 Một số đặc điểm tự nhiên kinh ... đa dạng sinh học côn trùng nƣớc Khu Bảo tồn nhiên nhiên Luông, tỉnh Thanh Hóa thực nhằm mục tiêu sau đây: - Xác định thành phần loài mật độ côn trùng nước số hệ thống suối thuộc Khu Bảo tồn...
 • 94
 • 412
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Những ghi nhận về chim ăn thịt khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, tỉnh Nghệ An" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Tóm tắt Những ghi nhận chim ăn thịt khu Bảo tồn Thiên nhiên Huống, tỉnh Nghệ An Khu Bảo tồn Thiên nhiên Huống nằm phía Tây tỉnh Nghệ An Những nghiên cứu khu hệ chim khu BTTN Huống đợc ... loài chim ăn thịt Những dẫn liệu nhóm chim ăn thịt đợc thực dựa kết đợt khảo sát nghiên cứu chim khu bảo tồn từ năm 2004 - 2007 Có tổng số 21 loài (bao gồm nhóm chim ăn thịt đêm chim ăn thịt ... thịt đêm chim ăn thịt ngày) đợc ghi nhận Bài viết phân bố loài chim ăn thịt dạng sinh cảnh khác nhau, tình trạng bảo tồn, nh mối đe doạ đến loài chim ăn thịt khu BTTN Huống (a) Faculty of Biology,...
 • 6
 • 309
 • 0

Ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý phục vụ nghiên cứu phân bố các loài thú nguy cấp quí hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên xuân liên

Ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý phục vụ nghiên cứu phân bố các loài thú nguy cấp quí hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên xuân liên
... thái khu vực phân bố loài thú KBTTN Xuân Liên đề tài "Ứng dụng công nghệ Viễn thám Hệ thông tin địa phục vụ nghiên cứu phân bố loài thú nguy cấp quý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên" nhằm phục ... Nam công nghệ hệ thông tin địa (HTTĐL) hệ thống định vị toàn cầu (GPS)” [4] Một số công trình báo nghiên cứu phân bố thú là: “Sử dụng Hệ thông tin địa (HTTĐL) để xây dựng mô hình phân bố loài, ... thái liên quan tới phân bố loài thú KBTTN Xuân Liên Xác định ảnh hƣởng đai cao tới phân bố thú Xây dựng đồ điều kiện sinh thái liên quan tới phân bố phân bố thú KBTTN Xuân Liên công nghệ viễn thám...
 • 94
 • 152
 • 0

NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG HỆ THỰC VẬT BẬC CAO CÓ MẠCH KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ LUÔNG, THANH HÓA

NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG HỆ THỰC VẬT BẬC CAO CÓ MẠCH Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ LUÔNG, THANH HÓA
... hợp với kết nghiên cứu Nguyễn Nghĩa Thìn (1997) [11] nghiên cứu số khu hệ thực vật Việt Nam Để thấy tính đa dạng hệ thực vật khu BTTN Luông ưu ngành Ngọc Lan, so sánh với hệ thực vật 294 Bến ... LUẬN Hệ thực vật Khu BTTN Luông đa dạng phong phú không thành phần loài mà đa dạng giá trị sử dụng yếu tố địa lý Hệ thực vật gồm 1.459 loài, 678 chi 181 họ ngành thực vật bậc cao mạch Psilotophyta, ... Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, Hà Nội, tr: 811 Đỗ Ngọc Đài, Lê Thị Hương, 2010: Đa dạng thực vật bậc cao mạch khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hóa Tạp...
 • 8
 • 331
 • 0

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa

Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học tại khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa
... Thanh Hoá 2.2 Thời gian nghiên cứu Đề tài luận văn đ-ợc tiến hành nghiên cứu từ tháng 10 năm 2005 đến tháng 10 năm 2006 2.3 Ph-ơng pháp luận ph-ơng pháp nghiên cứu 2.3.1 Ph-ơng pháp luận ĐDSH, quan ... KBTTN Luông (2005), Dự án đầu t- xây dựng đề xuất KBTTN Luông giai đoạn 2006 đến 2010 Thanh Hoá UBND tỉnh Thanh Hoá (1999), Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng KBTTN Luông Thanh Hoá ... nguồn tài nguyên 2.3.2 Ph-ơng pháp nghiên cứu - Ph-ơng pháp hồi cứu số liệu S-u tầm, tổng hợp, hệ thống, phân tích tất tài liệu sẵn có có liên quan đến nội dung nghiên cứu ĐDSH KBT đ-ợc xác định...
 • 165
 • 797
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " TÀI NGUYÊN ẾCH NHÁI, BÒ SÁT KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN XUÂN NHA, TỈNH SƠN LA " doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... thuộc lớp: sát, Ếch nhái KBTTN Xuân Nha Số TT Tên lớp động vật sát Ếch nhái Tổng Bộ Họ 16 22 89 Giống 39 17 56 Loài 48 25 73 Sự đa dạng ENBS Xuân Nha phân loại học - Lớp sát có Bộ có ... KBTTN KBTTN Xuân Nha, Sơn La KBTTN Hang Kia- Pà Cò, Hòa Bình VQG Xuân Sơn, Phú Thọ VQG Bến En, Thanh Hóa sát 48 43 48 39 Êch nhái 25 26 26 29 Tổng số 73 69 74 68 Về sát KBTTN Xuân Nha nhiều ... Danh lục Đỏ IUCN, 2006 - sát, ếch nhái phân bố chủ yếu dọc suối rừng, gần vực nước, nơi Nm, tán rừng đầu nguồn thung lũng; nên cần bảo vệ phần rừng nơi - sát, ếch nhái Xuân Nha suy giảm nhiều...
 • 10
 • 427
 • 3

Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái IIIA1 tại vùng đệm Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông tỉnh Thanh hóa

Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên trạng thái IIIA1 tại vùng đệm Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông tỉnh Thanh hóa
... đệm Khu bảo tồn thiên nhiên Luông Thanh Hóa 2.1.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá đặc điểm tái sinh tự nhiên ảnh hưởng nhân tố sinh thái đến tái sinh rừng trạng thái IIIA1 vùng đệm Khu bảo tồn thiên ... cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài tái sinh trạng thái rừng IIIA1 núi đá vôi thuộc vùng đệm Khu bảo tồn thiên nhiên Luông Thanh Hóa 2.2.2 Phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu đặc điểm tái sinh ... tái sinh tự nhiên trạng thái rừng IIIA1 thuộc vùng đệm Khu bảo tồn thiên nhiên Luông Thanh Hóa 2.3 Nội dung nghiên cứu 2.3.1 Nghiên cứu số đặc điểm tầng cao rừng thứ sinh trạng thái IIIA1 -...
 • 54
 • 458
 • 3

điều tra thành phần loài thực vật hai lá mầm (dicotyldones) trên núi đá vôi xã cổ lũng, khu bảo tồn thiên nhien pù luông, tỉnh thanh hóa

điều tra thành phần loài thực vật hai lá mầm (dicotyldones) trên núi đá vôi xã cổ lũng, khu bảo tồn thiên nhien pù luông, tỉnh thanh hóa
... dục đào tạo tr-ờng đại học vinh Lấ VN TON IU TRA THNH PHN LOI THC VT HAI L MM (DICOTYLDONES) TRấN NI VễI X C LNG, KHU BO TN THIấN NHIEN P LUễNG, TNH THANH HểA Luận văn thạc sĩ sinh học Chuyờn ... cụng tỏc iu tra ỏnh giỏ tớnh a dng thc vt nỳi ỏ vụi Thanh Húa núi chung v Pự Luụng núi riờng cũn ớt i v cha mang tớnh h thng Vỡ vy, chỳng tụi chn ti: iu tra thnh phn loi thc vt Hai lỏ mm (Dicotyledones) ... tanin Danh mục sơ đồ bảng biểu Trang Bản đồ Bn a hỡnh khu Bo tn Thiờn nhiờn Pự Luụng, Thanh 13 Húa Bảng Danh lc thc vt lp hai lỏ mm xó C lng, huyn Bỏ thc, 19 tnh Thanh húa Bảng So sỏnh t l % gia...
 • 80
 • 177
 • 0

Nghiên cứu đa dạng cây thuốc khu bảo tồn thiên nhiên sốp cộp, tỉnh sơn la

Nghiên cứu đa dạng cây thuốc ở khu bảo tồn thiên nhiên sốp cộp, tỉnh sơn la
... 4.10 Cỏc loi cú tim nng gii c ti Khu BTTN Sp Cp Tờn khoa hc TT Tờn Vit H Nam Lablab purpureus (L.) Sweet u Fabaceae Limnophila repens (Benth.) Benth Om bũ Scrophulariaceae Pueraria montana (Lour.) ... ti Khu BTTN Sp Cp 32 Bng 4.9 Cỏc loi cú tim nng cha bnh tờ thp ti Khu BTTN Sp Cp 33 Bng 4.10 Cỏc loi cú tim nng gii c ti Khu BTTN Sp Cp.. .34 Bng 4.11 Cỏc loi cú tim nng cha cm cỳm ti Khu ... n ti Khu BTTN Sp Cp .35 Bng 4.13 Cỏc loi cú tim nng lm li sa ti Khu BTTN Sp Cp 35 Bng 4.14 Cỏc loi cú tim nng giỳp an thn t Khu BTTN Sp Cp 35 Bng 4.15 Cỏc loi cú tim nng tr rn rt cn ti Khu BTTN...
 • 85
 • 179
 • 1

nghiên cứu định lượng đa dạng sinh học thực vật thân gỗ Khu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông tỉnh Bình Thuận

nghiên cứu định lượng đa dạng sinh học thực vật thân gỗ ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Núi Ông tỉnh Bình Thuận
... d : Đa dạng loi - J: Độ đồng - H'(loge): Chỉ số đa dạng Shannon Wiener Lp Cao hc Lõm nghip K16_ng Nai 19 Chuyờn mụn a dng sinh hc Hc viờn: Nguyn Quang Dng - Simpson: Chỉ số đa dạng sinh học ... c khung ca Liờn hip quc v bin i khớ hu Cụng c DSH Cụng c v kim soỏt chuyn xuyờn biờn gii v tiờu hu cht thi nguy him Nm ký 1983 1994 1994 1994 1994 1994 1994 1995 2.2.2 ánh giá đa dạng sinh học ... nm 2008 ti k hp th 4; theo ú: - a dng sinh hc l s phong phỳ v gen, loi sinh vt v h sinh thỏi t nhiờn - Bo tn a dng sinh hc l vic bo v s phong phỳ ca cỏc h sinh thỏi t nhiờn quan trng, c thự hoc...
 • 37
 • 1,188
 • 6

Nghiên cứu thành phần loài thực vật bậc cao có mạch xã bát mọt thuộc khu bảo tồn thiên nhiên xuân liên thanh hoá

Nghiên cứu thành phần loài thực vật bậc cao có mạch ở xã bát mọt thuộc khu bảo tồn thiên nhiên xuân liên  thanh hoá
... chọn đề tài: Nghiên cứu thành phần loài thực vật bậc cao mạch Bát Mọt thuộc khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, Thanh Hóa Mục tiêu - Bớc đầu tiếp cận với phơng pháp nghiên cứu khoa học - ... taxon bậc ngành Qua điều tra thành phần loài thực vật Bát Mọt thuộc khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên, Thanh Hóa, ghi nhận đợc 198 loài, 141 chi, 73 họ thuộc ngành thực vật bậc cao mạch Trong ... 10.500 loài thực vật bậc cao mạch Việt Nam thể nói sách đầy đủ thành phần loài thực vật bậc cao Việt Nam, nhiên theo tác giả số loài thực vật hệ thực vật Việt Nam lên tới 12.000 loài Nguyễn...
 • 55
 • 403
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tính đa dạng và đề xuất giải pháp bảo tồn thực vật thân gỗ trên núi đá vôi ở khu bảo tồn thiên nhiên thần saphượng hoàng tỉnh thái nguyên1 cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu sinh kế cộng đồng dân cư ở khu bảo tồn thiên nhiêncơ sở lý luận nghiên cứu sinh kế cộng đồng dân cư ở khu bảo tồn thiên nhiênnghiên cửu tính đa dạng cầy thuóc trong thảm thực vật thử sinh phục hòi tự nhiên • • • • tại xã thượng cửu thanh sơn phú thọđánh giá tính đa dạng của thực vật thân gỗ tại khu bảo tồn thiên nhiênnghiên cứu về phân bố sinh thái sinh học và tình trạng bảo tồn tự nhiên insitu của loài bách vàng xanthocyparis vietnamensis farjon hiep tại khu bảo tồn thiên nhiên bát đại sơn huyện quản bạ tỉnh hà giangsử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên cvm để xác định sẵn lòng chi trả wtp của người dân ở viên chăn cho việc bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng bền vững trong khu bảo tồn houay nhangtương quan giữa sinh kế bền vững với bảo tồn tài nguyên đa dạng sinh học ở các khu bảo tồn thiên nhiênkhu bảo tồn thiên nhiên và di tích vĩnh cửuđ ề xuất các giải pháp giảm thiểu tác động môi trường trong phát triển du lịch sinh thái tại khu bảo tồn thiên nhiên và di tích vĩnh cửu tỉnh đồng naikhu bảo tồn thiên nhiên sơn trà đà nẵngnghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm làm thuốc từ cây đương quy di thực từ nhật bảnnghiên cứu tài nguyên cây thuốc ở việt namtính đa dạng cây thuốc trong rừng thứ sinhtính đa dạng cây thuốc trong thảm cây bụiquyet dinh thay doi niem yet cp gdtMÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘDiễn văn kỷ niệm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10LĨNH VỰC CUNG CẤP ĐIỆNQUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐIỆN HẠ ÁP2.Chuong trinh Dai hoi co dong 20173.Bao cao HDQT nam 20176.Bao cao Tai chinh 2016 (KQ2016)7.Bao cao Tai chinh 2017 (KH2017)4. Bao cao ban kiem soat nam 20167. Bao cao ke hoach va tai chinh nam 2016Don de cu nam 2016-vicem bim sonTài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBauHDQT1059.QD MB BKS quy che to chuc va hd cua BKS MBPhu luc 4 Don de cu ung vien TVHDQTPhụ lục 4 (Điều 28 - Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán)Ngô duy khương introduces myselfPhu luc bao cao ve so huu cua co dong lonPhu luc bao cao ket qua giao dich co phieuMBB Bao cao tai chinh hop nhat ban nien soat xet 2017 compressed