Một số quá trình rã vi phạm số lepton trong các mô hình 3 3 1 siêu đối xứng

MỘT số QUÁ TRÌNH VI PHẠM số LEPTON TRONG các HÌNH 3 3 1 SIÊU đối XỨNG

MỘT số QUÁ TRÌNH rã VI PHẠM số LEPTON TRONG các mô HÌNH 3 3 1 SIÊU đối XỨNG
... chung) hình siêu đối xứng tối thiểu hình 3- 3 -1 tiết kiệm hình 3- 3 -1 tiết kiệm siêu đối xứng hình 3- 3 -1 tối giản hình 3- 3 -1 tối giản siêu đối xứng Số lepton hệ Vi phạm số lepton hệ Vi ... (1. 2) uiR ∼ (3, 1, 2 /3) , diR ∼ (3, 1, 1 /3) , DiR ∼ (3, 1, 1 /3) , i = 1, 2, (1 .3) Q3L = (u3L , d3L , TL )T ∼ (3, 3, 1 /3) , u3R ∼ (3, 1, 2 /3) , d3R ∼ (3, 1, 1 /3) , TR ∼ (3, 1, 2 /3) hình xuất quark ... hình RM 3 31 25 Chương Một số hình 3- 3 -1 siêu đối xứng Trong chương tập trung vào hai hình siêu đối xứng thiết lập từ hai hình 3- 3 -1 có phổ Higgs đơn giản hình 33 1 tiết kiệm (E 3 31 )...
 • 142
 • 380
 • 0

một số quá trình vi phạm số lepton trong các hình 3-3-1 siêu đối xứng bản tóm tắt tiếng anh

một số quá trình rã vi phạm số lepton trong các mô hình 3-3-1 siêu đối xứng bản tóm tắt tiếng anh
... LFV decays in the frame work of the SUSYE331 Chương Review of 3-3-1 models The original 3-3-1 models are the minimal 3-3-1 (M331) and the 3-3-1 model with right-handed neutrinos These models are ... 1.2 The minimal 3-3-1 model The minimal 3-3-1 model (M331) model is constructed similar to the cases of above 3-3-1 models The difference is that all lepton triplets are well-known leptons in the ... multiplets Bảng 1.1: Values of B and L for 3-3-1 models with right-handed neutrinos Multiplet B L χ η −2 ρ −2 Q3L −2 QαL 3 uaR daR TR −2 DαR faL laR Bảng 1.2: Non-rezo values of L for fields in the 3-3-1...
 • 26
 • 273
 • 0

TOÀN văn một số QUÁ TRÌNH VI PHẠM số LEPTON TRONG các HÌNH SIÊU đối XỨNG

TOÀN văn một số QUÁ TRÌNH rã VI PHẠM số LEPTON TRONG các mô HÌNH SIÊU đối XỨNG
... cứu trình vi phạm số lepton hình 3-3-1 siêu đối xứng công bố kết thu luận án Hai hình mà tập trung nghiên cứu hình 3-3-1 siêu đối xứng tiết kiệm (SUSYE331) hình 3-3-1 siêu đối xứng ... dựng hình 3-3-1 tối giản siêu đối xứng SUSYRM331 • Nghiên cứu vi phạm số lepton hình SUSYE331 thông qua số kênh Higgs, tau Z boson Đối tượng nghiên cứu • Các đỉnh tương tác vi phạm số lepton ... Phiên đối xứng hình xây dựng công bố năm 2013, tóm lược chương luận án Chương Một số hình 3-3-1 siêu đối xứng Trong chương tập trung vào hai hình siêu đối xứng thiết lập từ hai hình...
 • 27
 • 156
 • 0

Một số khái niệm về hình 3 lớp doc

Một số khái niệm về mô hình 3 lớp doc
... Categories 32 .( 33 .Name, 34 .KeyName, 35 .Description, 36 .Picture 37 .) 38 .VALUES 39 .( 40.@Name, 41.@KeyName, 42.@Description, 43. @Picture 44.) 45.SELECT @CategoryId = SCOPE_IDENTITY() Hiện thực lớp Business ... category.Description)); 33 .// lưu liệu 34 .command.ExecuteNonQuery(); 35 .} Phân tích thiết kế Ứng dụng viết ASP.NET 2.0 SQL Server 2000/2005 Ngôn ngữ dùng C# Chúng ta tìm hiểu qua thành phần hình lớp, đến ... qua lớp hình lớp Lý thuyết nhiều chút làm bạn khó hiểu khả trình bày có hạn, nên thử tìm hiểu qui trình cụ thể để biết lớp giao tiếp với Ví dụ ứng dụng có thao tác tạo chuyên mục mới, lớp...
 • 8
 • 300
 • 4

Một số quá trình của trường vô hướng trong hình chuẩn

Một số quá trình rã của trường vô hướng trong mô hình chuẩn
... 22 22 24 Một số trình trường hướng hình chuẩn 3.1 Quá trình trường hướng fermion phản fermion 3.2 Quá trình hướng boson yếu 3.3 Quá trình hướng gluon ... khối lượng hạt hướng hình chuẩn nên chọn đề tài: Một số trình trường hướng hình chuẩn Mục đích nghiên cứu Tính bề rộng số trình trường hướng hình chuẩn Đối tượng ... Chương Một số trình trường hướng hình chuẩn 3.1 Quá trình trường hướng fermion phản fermion H(p1 ) → f (p2 )f (p3 ) : Hình 3.1: Quá trình trường hướng fermion Biên độ giản...
 • 51
 • 131
 • 0

Luận văn một số quá trình của trường vô hướng trong hình chuẩn

Luận văn một số quá trình rã của trường vô hướng trong mô hình chuẩn
... Một số trình trường hướng hình chuẩn 3.1 Quá trình trường hướng fermion phản fermion H(pì) /(í>2)/(ĩ>3) : / ( p â , r 2) ỉỉ(p l) Ị ( p - ị , r$) Hình 3.1: Quá trình trường ... lượng h t hướng hình chuẩn nên chọn đề tài: “M ộ t sổ trình trường hướng tro n g m ô hình chuẩn M ục đích ngh iên cứu Tính bề rộng m ột số trìn h trường hướng hình chuẩn ... lý thuyết người quan tâm đến: Một số trìn h trường hướng hình chuẩn Chương Trường hướng trường íermion 1.1 Trường hương thực Trường hướng thực tả h t có spin không m ang...
 • 50
 • 175
 • 0

MỘT số QUÁ TRÌNH TƯƠNG tác GIỮA các hạt mới TRONG các HÌNH CHUẨN mở RỘNG

MỘT số QUÁ TRÌNH TƯƠNG tác GIỮA các hạt mới TRONG các mô HÌNH CHUẨN mở RỘNG
... luận chương Trong chương này, trình bày kiến thức chung, hình chuẩn số hướng mở rộng hình chuẩn Có hướng mở rộng phổ biến quan tâm nhiều mở rộng hình chuẩn thành hình chuẩn siêu đối ... hướng mở rộng hình chuẩn Đó mở rộng theo siêu đối xứng thành hình chuẩn siêu đối xứng tối thiểu, mở rộng không- thời gian chiều mở rộng tính đến bất biến tỷ lệ Với hướng mở rộng hạt cần ... tương lai TỔNG KẾT Trong luận án này, trình bày hình chuẩn hướng mở rộng hình chuẩn phổ biến Đồng thời nghiên cứu trình tán xạ kinh điển Vật lý hạt có tham gia hạt Các kết thu sau: Đã trình...
 • 27
 • 132
 • 0

THỰC TRẠNG QUAN HỆ HỢP TÁC GIỮA TỔNG CỤC HẢI QUAN VÀ MỘT SỐ NHTM VIỆT NAM HÌNH QUY TRÌNH THU THUẾ XNK Ở NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

THỰC TRẠNG QUAN HỆ HỢP TÁC GIỮA TỔNG CỤC HẢI QUAN VÀ MỘT SỐ NHTM VIỆT NAM MÔ HÌNH QUY TRÌNH THU THUẾ XNK Ở NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
... phối hợp với Tổng cục Thu , Tổng cục Hải quan xây dựng sở liệu tập trung thu thuế XNK để chia sẻ liệu dùng chung thu thuế XNK với hệ thống NHTM 2.2 Quan hệ hợp tác Tổng cục Hải quan với số ngân hàng ... tác thu thuế XNK Dự án Thu thuế XNK cho ngân sách nhà nước thông qua phát triển hợp tác KBNN, quan Hải quan, quan Thu ngân hàng thương mại Việt Nam bắt đầu triển khai từ đầu năm 2009 với NHTM ... thêm hệ thống danh mục dịch vụ ngân hàng thương mại 2.3 Thực trạng quan hệ hợp tác KBNN, quan Hải quan ngân hàng thương mại công tác thu thuế XNK 2.3.1 Kết hợp tác KBNN, quan Hải quan ngân hàng...
 • 25
 • 268
 • 1

Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình.doc

Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình.doc
... phẩm cho vay vào DNVVN cách có hiệu hơn, quy mô Tôi chọn nghiên cứu đề tài: "Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng ... pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay DNVVN NHNo&PTNT tỉnh Quảng Bình Nguyễn Thị Hải TCDN 46Q Chuyên đề tốt nghiệp Chương MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP ... gian xác định 1.3 Mở rộng hoạt động cho vay Ngân hàng thương mại doanh nghiệp vừa nhỏ 1.3.1 Khái niệm mở rộng cho vay DNVVN Mở rộng cho vay thuật ngữ phản ánh quy mô cho vay Ngân Nguyễn Thị Hải...
 • 92
 • 599
 • 5

Nghiên cứu vai trò của vi sinh vật trong quá trình xử lí nước thải đô thị trên hình hợp khối aeroten và lọc sinh học

Nghiên cứu vai trò của vi sinh vật trong quá trình xử lí nước thải đô thị trên mô hình hợp khối aeroten và lọc sinh học
... phn ng húa sinh Nhng vi khun thuc nhúm ny bao gm : vi khun nitrat húa, vi khun st, vi khun lu hunh, vi khun kh H2S.v.v , [7, 14, 23, 29, 34, 37] 1.3 Vai trũ ca vi sinh vt x lớ nc thi Vi sinh vt ... hu c, cỏc loi to hay vi khun, [7, 14, 23, 29, 34, 37] 1.2.3 H vi sinh vt ca nc thi Cỏc vi sinh vt l nhng sinh vt nh bộ, n bo, tn ti vi s lng rt ln t nhiờn Trong nc thi, vi sinh vt xõm nhp vo thụng ... trỡnh oxi húa sinh hc Cht hu c + O2+ vi sinh vt CO2 + H2O + sinh vi sinh vt Nh vy, thụng qua BOD ta bit nhng cht hu c d phõn hy hay ngun dinh dng ca vi sinh vt cú nc thi Thi gian vi sinh vt nc...
 • 99
 • 1,083
 • 1

Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình

Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình
... phẩm cho vay vào DNVVN cách có hiệu hơn, quy mô Tôi chọn nghiên cứu đề tài: "Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Quảng ... 3: Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay DNVVN NHNo&PTNT tỉnh Quảng Bình Nguyễn Thị Hải TCDN 46Q Chuyên đề tốt nghiệp Chương MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI ... VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH QUẢNG BÌNH 2.1 Khái quát chung NHNo&PTNT tỉnh Quảng Bình 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển NHNo&PTNT tỉnh Quảng...
 • 91
 • 198
 • 0

Giải quyết một số bài toán bằng hình hàng đợi

Giải quyết một số bài toán bằng mô hình hàng đợi
... Giải số toán hình hàng đợi nhằm mục đích đưa chế hoạt động hàng đợi ứng dụng vào việc giải tối ưu tóan kinh doanh Nội dung tiểu luận gồm: - Cơ sở ngẫu nhiên - Hệ thống hàng đợi - Bài toán ... dụng ngẫu nhiên cần phải có hình Như vậy, mục đích ngẫu nhiên gần với mục đích hình hoá (modelling) Có hai loại hình thường áp dụng, là: hình chế (mechanistic model) hình ... trí số 2: tham số B đại diện cho phân phối thời gian phục vụ khách hàng • Vị trí số 3: tham số s trạm phục vụ khách hàng • Vị trí số 4: tham số k giới hạn sức chứa hệ thống số khách hàng phải đợi...
 • 24
 • 1,180
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: một số đề xuất về mô hình thiết kế và dàn dựng chương trình thời sự trực tiếp hệ vov1 đài tiếng nói việt nam trong tương laimột số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại seabank hà nộinghiệm của một số nước trong phát triển ngành chè và bài học đối với việt namkinh nghiệm của một số nhtm trong việc mỏ apos rộng hoạt động tài trợ xnkmột số tiêu chuẩn theo mô hình kiến trúc an ninh dữ liệumột số giả thuyết của mô hìnhmột số đặc điểm về mô hình công ty đa chi nhánhmột số bài học từ mô hình phát triển tập đoàn của trung quốcmột số lý thuyết của mô hình cung ứng các ứng dụng tmđt tại công ty cổ phần phát triển giải pháp công nghệ tadadự báo một số ảnh hưởng của mô hình nncnc tỉnh vĩnh longmột số đề xuất cho mô hình hiện tại của việt nammột số lý thuyết và mô hình tăng trưởng kinh tế điển hìnhmột số cách tiếp cận mô hình cơ sở dữ liệu mờmột số giao điểm của mô hìnhmột số ứng dụng của mô hình mikechiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpbài tập Vat ly nguyen tuHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học