công nghệ sấy phần 1

Tài liệu công nghệ sấy . phần I pdf

Tài liệu công nghệ sấy . phần I pdf
.. . 24 4.1 .2 Vật liệu khảo nghiệm 24 4.1 .3 Máy sấy dùng khảo nghiệm 26 4.1 .4 Xác định quy trình cơng nghệ sấy ớt 28 4.1 .5 Chọn chế độ sấy thí nghiệm 30 4.1 .6 Kết .. . tạo thiết bị phức tạp, th i gian sấy lâu Nhiệt độ m i chất sấy thường gần nhiệt độ m i trường nên thích hợp v i số lo i vật liệu, khơng sấy vật liệu dể bị vi khuẩn làm hư hỏng nhiệt độ m i trường .. . Kien GRADUATE COMPOSITION Speciality: Heat and Refrigeration Engineering Supervisor: Master: Nguyen Van Xuan Engineer: Tran Thi Thanh Thuy Ho Chi Minh, city June, 2009 - ii - Luận Văn Tốt Nghiệp...
 • 109
 • 399
 • 3

Tài liệu công nghệ sấy . phần II pdf

Tài liệu công nghệ sấy . phần II pdf
.. . lược cơng nghệ sấy rau .6 2.2 .1 Các yếu tố ảnh hưởng đến q trình sấy 2.2 .2 Giản đồ trắc ẩm .9 2.2 .3 Phân loại phương pháp sấy .1 1 2.3 .4 Giới thiệu máy sấy bơm .. . .2 1 3.3 .3 Xác đinh dung trọng VLS .2 1 3.3 .4 Phương pháp xác định màu: .2 1 3.4 Phương pháp bố trí thí nghiệm 21 3.4 .1 Lựa chọn chế độ sấy .2 1 3.4 .3 Phương .. . 24 4.1 Thí nghiệm sấy ớt máy sấy bơm nhiệt 24 4.1 .1 Mục đích u cầu: .2 4 4.1 .2 Vật liệu khảo nghiệm 24 4.1 .3 Máy sấy dùng khảo nghiệm 25 4.1 .4 Xác định...
 • 112
 • 299
 • 0

nghiên cứu quy trình công nghệ sấy phấn ong

nghiên cứu quy trình công nghệ sấy phấn ong
... viii Nghiên cứu quy trình công nghệ sấy phấn ong GVHD: ThS Nguyễn Tấn Dũng ix Nghiên cứu quy trình công nghệ sấy phấn ong Chƣơng TỔNG QUAN NGUYÊN LIỆU I ĐẶC ĐIỂM CON ONG [1,3]  Phân loại ong ... phấn ong, đưa phấn ong trở thành sản phẩm có giá trị, việc thực đề tài: Nghiên cứu quy trình công nghệ sấy phấn ong cần thiết III ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU Ứng dụng sấy thăng hoa việc bảo quản phấn ... iv Nghiên cứu quy trình công nghệ sấy phấn ong DANH SÁCH HÌNH Hình 1.1 Thùng nuôi ong Hình 1.2 Một cầu ong Hình 1.3 Ong thợ, ong chúa ong đực Hình 1.4 Cấu tạo hạt phấn hoa Hình 1.5 Thu phấn ong...
 • 64
 • 136
 • 0

Nghiên cứu công nghệ sấy khí động kết hợp với quá trình phân cấp hạt sản phẩm ứng dụng cho vật liệu sấy dạng bột nhão

Nghiên cứu công nghệ sấy khí động kết hợp với quá trình phân cấp hạt sản phẩm ứng dụng cho vật liệu sấy dạng bột nhão
... 3.3.2 Nghiên cứu trình phân loại : Quá trình phân loại nghiên cứu thiết bị phân loại tự động đĩa quay tự chế tạo Với thời gian sấy khác trình bày bảng (mẫu 1, mẫu 2, mẫu 3, mẫu tương ứng với sản phẩm ... kết ta lựa chọn vận tốc roto phân loại phù hợp với kích thước hạt vật liệu cần thiết Máy sấy khí động tỏ thích hợp với dạng vật liệu bột nhão Tuy nhiên loại vật liệu khác, yếu tố tỷ trọng, kích ... -2006 3.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1.Nguyên liệu phương pháp phân tích Nguyên liệu sử dụng để nghiên cứu trình sấy tinh bột khoai mỳ (tinh bột sắn) bột nhẹ (cacbonat canxi) Độ ẩm vật liệu sấy đo máy...
 • 7
 • 562
 • 3

nghiên cứu công nghệ sấy khí động kết hợp với quá trình phân cấp tại hạt sản phẩm ứng dụng

nghiên cứu công nghệ sấy khí động kết hợp với quá trình phân cấp tại hạt sản phẩm ứng dụng
... 3.3.2 Nghiên cứu trình phân loại : Quá trình phân loại nghiên cứu thiết bị phân loại tự động đĩa quay tự chế tạo Với thời gian sấy khác trình bày bảng (mẫu 1, mẫu 2, mẫu 3, mẫu tương ứng với sản phẩm ... Máy hoạt động ổn định, hư hỏng trình thí nghiệm Loại máy sấy ứng dụng quy mô vừa nhỏ Việc ứng dụng kết tính toán, thiết kế kết nghiên cứu quy mô lớn hơn, có điều kiện, cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn ... LUẬN KẾT QUẢ VÀ KẾT LUẬN Từ kết nghiên cứu trình bày trên, dề dàng thấy rằng: - Các phương trình hôi quy thực nghiệm mô tả định lượng ảnh hưởng độ ẩm ban đầu nhiệt độ sấy đến độ ẩm sản phẩm sấy với...
 • 7
 • 334
 • 0

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẤY KHÍ ĐỘNG KẾT HỢP VỚI QUÁ TRÌNH PHÂN CẤP HẠT SẢN PHẨM ỨNG DỤNG CHO VẬT LIỆU SẤY DẠNG BỘT NHÃO

NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẤY KHÍ ĐỘNG KẾT HỢP VỚI QUÁ TRÌNH PHÂN CẤP HẠT SẢN PHẨM ỨNG DỤNG CHO VẬT LIỆU SẤY DẠNG BỘT NHÃO
... pheston Bộ nhiệt cấp I, qnI Bộ nhiệt cấp II, qnII Bộ hâm nớc cấp I, hnI Bộ hâm nớc cấp II, hnII Bộ sấy không khí cấp I, skkI Bộ sấy không khí cấp II, skkII Lợng không khí khỏi sấy không khí '' SKK ... pheston 3- Bộ nhiệt cấp II 4- Bộ giảm ôn 5- Bộ nhiệt cấp I 6- Bộ hâm nớc cấp II 7- Bộ sấy không khí cấp II SVTH:TRN NGC TRNG-LP 04N1 KHOA NHIT 8- Bộ hâm nớc cấp I 9- Bộ sấy không khí cấp I 10- Dàn ... STT Tên bề mặt đốt Buồng lửa Pheston Bộ nhiệt cấp II Bộ nhiệt cấp I Bộ hâm nớc cấp II Bộ sấy không khí cấp II Bộ hâm nớc cấp I Bộ sấy không khí cấp I SVTH:TRN NGC TRNG-LP 04N1 KHOA NHIT 'đầu...
 • 54
 • 241
 • 0

Giới thiệu công nghệ cầu phân đoạn

Giới thiệu công nghệ cầu phân đoạn
... tiết công nghệ thi công cầu bê tông phân đọan nh sau: _Đổ bê tông chỗ dn giáo cố định _Công nghệ đúc đẩy _Công nghệ đúc hẫng cân _Công nghệ đúc nhịp _Công nghệ đúc _Công nghệ lắp đẩy _Công nghệ lắp ... dây văng tăng dần theo nhịp cầu dầm, thay đổi từ 152m nhỏ đến 914m lớn 1.2 công nghệ thi công cầu btct phân đọan: Hiện giới thờng sử dụng công nghệ sau để thi công cầu phân đọan: 1.2.1 CN Hẩng (Cantilever): ... đến công nghệ: 4.5.1 Nối thi công dầm Đối với cầu BTCT DƯL liên tục nhiều nhịp, công nghệ thi công đổ bê tông đ giáo di động nh phần lớn công nghệ thi công khác đòi hỏi mối nối trình thi công...
 • 23
 • 503
 • 1

Xác lập chế độ công nghệ sấy thăng hoa cho thủy sản nhóm giáp xác đại diện là tôm sú

Xác lập chế độ công nghệ sấy thăng hoa cho thủy sản nhóm giáp xác đại diện là tôm sú
... màu vàng có nhiệt độ nóng chảy 249-250oC Phổ IR cho vân hấp thụ đặc trưng cho nhóm cacboxyl ν = 1700 cm-1, vân tù số sóng ν=2900-3300 cm-1 đặc trưng cho nhóm OH fenol Phổ 1H-NMR cho tín hiệu 7,09 ... lượng EI-MS cho pic ion phân tử m/z =286 ứng với công thức C15H10O6 Phổ IR cho vân hấp thụ đặc trưng cho nhóm OH 3640 cm-1, nhóm cacbonyl 1680 cm-1 nối đôi 1600cm-1 Phổ UV chất PU-4 có cực đại hấp ... chứa nhóm olefin nguyên tử hidro có độ cdhh tương ứng sau: δC-3=124,31ppm độ cdhh hidro nhóm =CH với δH = 7,48ppm (1H,d, J=3,7Hz); δC-4 =109,62ppm, δH= 6,60ppm (1H,d, J=3,6 Hz) Phổ DEPT cho thấy...
 • 5
 • 669
 • 11

Nghiên cứu công nghệ sấy thăng hoa

Nghiên cứu công nghệ sấy thăng hoa
... Hình Biểu diễn trình sấy thăng hoa Phương pháp nghiên cứu nghiên cứu công nghệ sấy thăng hoa ứng dụng phương pháp nghiên cứu sau - Để thiết kế, chế tạo hệ thống sấy thăng hoa sử dụng phương pháp ... Hình Quy trình công nghệ sấy thăng tôm sú cần nghiên cứu Quy trình công nghệ sấy thăng hoa tôm sú Đònh mức giá thành sản phẩm 6.1.Đònh mức nguyên liệu: Vì nguyên liệu tôm sú sấy thăng hoa tôm cỡ ... Theo nguyên tắc có hai phương pháp sấy P(mmHg) A E’ D’ K F’ Lỏng a b c Rắn 4,58 F D O E Khí 1.2 Đồ thò nhiệt động công nghệ sấy thăng hoa Công nghệ sấy thăng hoa trãi qua ba giai đoạn Giai đoạn...
 • 6
 • 1,878
 • 55

Công nghệ sấy thăng hoa

Công nghệ sấy thăng hoa
... Hình Quy trình công nghệ sấy thăng tôm sú cần nghiên cứu Quy trình công nghệ sấy thăng hoa tôm sú Đònh mức giá thành sản phẩm 6.1.Đònh mức nguyên liệu: Vì nguyên liệu tôm sú sấy thăng hoa tôm cỡ ... Hình Biểu diễn trình sấy thăng hoa Phương pháp nghiên cứu nghiên cứu công nghệ sấy thăng hoa ứng dụng phương pháp nghiên cứu sau - Để thiết kế, chế tạo hệ thống sấy thăng hoa sử dụng phương pháp ... Theo nguyên tắc có hai phương pháp sấy P(mmHg) A E’ D’ K F’ Lỏng a b c Rắn 4,58 F D O E Khí 1.2 Đồ thò nhiệt động công nghệ sấy thăng hoa Công nghệ sấy thăng hoa trãi qua ba giai đoạn Giai đoạn...
 • 6
 • 849
 • 19

Công nghệ sấy khô khí trong việc chế biến dầu khí thiên nhiên và khí dầu mỏ

Công nghệ sấy khô khí trong việc chế biến dầu khí thiên nhiên và khí dầu mỏ
... đặc biệt quan trọng lĩnh vực chế biến dầu khí Tiểu luận thực việc tự động hóa trình sấy khô khí Đây công đoạn đầu tiên, thiếu việc chế biến khí thiên nhiên khí dầu mỏ Em xin chân thành cảm ơn ... trình công nghệ hóa học-thực phẩm I Quá trình công nghệ sấy khô khí: I.1 Mục đích sấy khô khí: Khí đồng hành khí thiên nhiên khai thác từ lòng đất thờng bão hoà nớc hàm lợng nớc phụ thuộc vào áp ... pháp đợc sử dụng rộng rãi để sấy khô khí công trình ống dẫn khí nh nhà máy chế biến khí Chất hấp thụ -sấy khô dung dịch nớc đậm đặc mono-, di- trietylglycol Sự sấy khô khí chất hấp thụ dựa khác biệt...
 • 23
 • 2,345
 • 5

nhập môn công nghệ học phần mềm

nhập môn công nghệ học phần mềm
... khủng hoảng phần mềm, tìm cách nỗ lực vượt qua để tạo phần mềm tốt! Chương Công nghệ học Phần mềm (Software Engineering) 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Lịch sử tiến triển Công nghệ học phần mềm Sự tiến ... phương pháp thiết kế phần mềm Định nghĩa Công nghệ học phần mềm Vòng đời phần mềm Quy trình phát triển phần mềm 3.1 Lịch sử tiến triển CNHPM • Nửa đầu 1960: quan tâm đến phần mềm, chủ yếu tập trung ... thành phần; Hỗ trợ phát triển phần mềm từ hệ chuyên gia, vv Hình thái sản xuất Phần mềm 3.3 Định nghĩa Công nghệ học phần mềm • Bauer [1969]: CNHPM việc thiết lập sử dụng nguyên tắc công nghệ học...
 • 30
 • 302
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: ôn tập công nghệ 7 phần 1câu hỏi ôn tập công nghệ 7 phần 1bai 15 cong nghe 6 phan 1kiểm tra học kì 1 công nghệ 7 phần trồng trọtcông nghệ cầu phân đoạnbài giảng công nghệ 8 bài 18bài giảng công nghệ 8 bài 17bài giảng công nghệ 8 bài 16bài giảng công nghệ 8 bài 15bài giảng công nghệ 8 bài 14bài giảng công nghệ 8 bài 13bài giảng công nghệ 8 bài 12bài giảng công nghệ 8 bài 10giáo án công nghệ 8 bài 19giáo án công nghệ 8 bài 18ROLE OF UROKINASE IN MANAGEMENT OF PARAPNEUMONIC EMPYEMATiết 12. HBH: Khúc hát chim sơn ca11 4 Surgical Treatment of Aortic Arch HypoplasiaSafe Surgery | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnThông tư 07 dành cho Điều dưỡng ( bài in) | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vn8 5 K Tai mui hong Rubeola Keratitis(1)15 5 Ngo i TK Ok 432 FinalQuy trình thụt tháo 2014 | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnRapid Effects of Inhaled Corticosteroids in Acute Asthma | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vn ICS in ASTHMAMIS in pediatric solid tumorSeptic Arthritis | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vnSymptomatic treatment of the cough inwhooping cough | Website Bệnh viện nhi đồng 2 - www.benhviennhi.org.vn17 4 K Ngoai TK Multiple bur hole surgery for the treatment of Moyamoya DiseaseBài 7. Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảngỦy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Văn bảnỦy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Văn bảnỦy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Văn bảnBài 13. Vai trò, đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụNghi quyet 43 QH 14 ve day manh thuc hien an toan thuc phamỦy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Văn bản 25.Thong tri gspbxh