đồ án môn thủy công phần 1

Đồ án môn thủy công: Thiết kế cống lộ thiên

Đồ án môn thủy công: Thiết kế cống lộ thiên
... Yêu cầu đồ án: Xác định cấp công trình tiêu thiết kế Tính toán thuỷ lực xác định chiều rộng cống giải tiêu Chọn cấu tạo phận cống Tính toán thấm ổn định cống Chuyên đề: tính toán đáy cống theo ... thượng hạ lưu nhỏ, cần tháo Q thiết kế Chọn loại cao trình ngưỡng cống Nguyễn Văn Đông Đồ án môn thủy công a Cao trình ngưỡng: Có thể chọn cao đáy kênh Nói chung cống tiêu cống lấy nước tưới chênh ... nước thượng lưu khống chế, Qtt lưu lượng tháo thiết kế cống Khi cần xác định độ mở a cống theo công thức chảy cửa cống: 12 Nguyễn Văn Đông Đồ án môn thủy công Q = ε.ϕ.Σb.hc (5-4) g ( H − hc ) Trong...
 • 29
 • 1,013
 • 3

Đồ án môn thủy công:THIẾT KẾ ĐẬP ĐẤT

Đồ án môn thủy công:THIẾT KẾ ĐẬP ĐẤT
... địa chất tuyến đập 133,5 108, Đầu đề a 134,5 108, Tỷ lệ 83 107, 109,0 109,2 108,8 3,6 3,8 4,0 Nguyn Hi H ỏn mụn thy cụng 10 Tỷ lệ NGang 1:2500 Đứng 1:500 mặt cắt địa chất tuyến đập Đầu đề b Nguyn ... 11 Tỷ lệ NGang 1:2500 Đứng 1:500 Tỷ lệ Đứng 1:500 mặt cắt địa chất tuyến đập NGang 1:2500 mặt cắt địa chất tuyến c Đầu đề đập Đầu đề d Nguyn Hi H ỏn mụn thy cụng 12 Nguyn Hi H ỏn mụn thy cụng...
 • 35
 • 1,458
 • 6

Đồ án môn thủy công: TÍNH TOÁN LỰC VÀ THẤM

Đồ án môn thủy công: TÍNH TOÁN LỰC VÀ THẤM
... m - hệ số phụ thuộc vào số hàng cừ sơ đồ đường viền thấm Tính toán lực đẩy ngược lên đáy: a áp lực thấm: Cột nước thấm điểm cách điểm cuối đường viền thấm đoạn dài tính toán Xtt (Xtt xác định ... (+) ΣMA 1-2 Tính toán thấm đáy công trình I Nhiệm vụ phương pháp tính toán Nhiệm vụ: giải toán thấm đáy công trình cần xác định: - Lưu lượng thấm q; 16 Nguyễn Minh Khôi - áp lực thấm lên đáy ... Yêu cầu tính toán Dùng phương pháp tính thấm học (tỷ lệ đường thẳng, hệ số sức kháng đồ giải) để xác định lưu lượng thấm q, vẽ biểu đồ tính tổng áp lực đẩy ngược lên đáy cống, tính gradien thấm...
 • 23
 • 533
 • 1

Hướng dẫn chi tiết làm các đề tài đồ án môn thủy công

Hướng dẫn chi tiết làm các đề tài đồ án môn thủy công
... Hng dn chi tit lm cỏc ti ỏn mụn thy cụng 31 | P a g e Hng dn chi tit lm cỏc ti ỏn mụn thy cụng NGang 1:2500 Đứng 1:500 Tỷ lệ mặt cắt địa chất tuyến đập Đầu đề a 32 | P a g e Hng dn chi tit ... Hng dn chi tit lm cỏc ti ỏn mụn thy cụng NGang 1:2500 Đứng 1:500 Tỷ lệ mặt cắt địa chất tuyến đập Đầu đề b 34 | P a g e Hng dn chi tit lm cỏc ti ỏn mụn thy cụng 35 | P a g e Hng dn chi tit ... Hng dn chi tit lm cỏc ti ỏn mụn thy cụng NGang 1:2500 Đứng 1:500 Tỷ lệ mặt cắt địa chất tuyến đập Đầu đề c 37 | P a g e Hng dn chi tit lm cỏc ti ỏn mụn thy cụng 38 | P a g e Hng dn chi tit...
 • 245
 • 187
 • 0

ĐỒ ÁN MẪU THỦY CÔNG DÀNH CHO CÁC BẠN SINH VIÊN CÓ CƠ SỞ ĐỂ LÀM TỐT ĐỒ ÁN MÔN THỦY CÔNG

ĐỒ ÁN MẪU THỦY CÔNG DÀNH CHO CÁC BẠN SINH VIÊN CÓ CƠ SỞ ĐỂ LÀM TỐT ĐỒ ÁN MÔN THỦY CÔNG
... dẫn đồ án: Trình bày bớc làm cụ thể, sơ đồ công thức tính toán bản, hớng dẫn sử dụng tài liệu cần thiết làm đồ án Phần III- Các phụ lục: Trình bày số bảng biểu đồ thị cần thiết cho việc làm đồ án ... thuật đạt nhiều tiến Vì Bộ môn Thuỷ công chủ trơng cho tái bổ sung sửa chữa "Đồ án môn học Thuỷ công" nhằm phục vụ tốt công tác giảng dạy môn học Thuỷ công, nh đông đảo bạn đọc sử dụng sách Việc ... toàn thảo góp ý xác đáng để nâng cao chất lợng sách Bộ môn Thuỷ công trân trọng ghi nhận xin giới thiệu đọc giả "Đồ án môn học Thuỷ công" tái năm 2001 Bộ môn Thuỷ công Lời nói đầu (Cho lần xuất...
 • 134
 • 340
 • 0

Tài liệu Đồ án môn học :Công nghệ phần mềm MS SQL Server và Postgre SQL docx

Tài liệu Đồ án môn học :Công nghệ phần mềm MS SQL Server và Postgre SQL docx
... tu ý Mc lc Phn SQL Server 43 MS SQL Server Postgre SQL I Gii thiu chung v SQL II Gii thiu chung SQL Server Phn SQL Server I SQL server 2000 II Transact SQL III C s d liu trờn SQL Server IV V VI ... SQL Server 2000 MS SQL Server Postgre SQL Phn SQL Server I SQL server 2000 Khỏi nim SQL server l mt h thng qun lý c s d liu ( RDBMS Relational Database Management System ) v s dng Transact -SQL ... 28 30 32 33 Phn PostGre SQL I Gii thiu v Postgre SQL II Cu trỳc ca Postgress SQL III c im ni bt ca Postgres SQL IV Lp trỡnh Perl Postgre SQL 34 35 37 38 44 MS SQL Server Postgre SQL 45 ...
 • 45
 • 347
 • 0

đồ án môn học công nghệ thủy lực-khí nén đề tài máy dập tự động

đồ án môn học công nghệ thủy lực-khí nén đề tài máy dập tự động
... hình máy dập tự động 13 ĐỒ ÁN CƠNG NGHỆ THỦY LỰC KHÍ NÉN GVHD: Trần Văn Cách CHƯƠNG III THIẾT KẾ VÀ THI CƠNG A PHẦN CƠ KHÍ Mơ hình thiết kế: Mơ hình máy dập tự động 14 ĐỒ ÁN CƠNG NGHỆ THỦY LỰC ... khiển u cầu giới hạn đề tài: Mơ hình máy dập tự động ĐỒ ÁN CƠNG NGHỆ THỦY LỰC KHÍ NÉN GVHD: Trần Văn Cách CHƯƠNG II CƠ SỞ LÝ THUYẾT A NGUỒN KHÍ NÉN Máy nén khí: Khái niệm: Máy nén khí thiết bị tạo ... KHÍ NÉN Sơ đồ hành trình bước: Mơ hình máy dập tự động 17 ĐỒ ÁN CƠNG NGHỆ THỦY LỰC KHÍ NÉN Sơ đồ mạch điện – khí nén dùng Rơle: GVHD: Trần Văn Cách Sơ đồ mạch điện – khí nén dùng PLC: Mơ hình máy...
 • 28
 • 1,095
 • 14

Đồ án môn học công trình thủy công : thiết kế nhà máy đóng tàu full ( TM + bãn vẽ + file tính toán )

Đồ án môn học công trình thủy công : thiết kế nhà máy đóng tàu full ( TM + bãn vẽ + file tính toán )
... l7 = 12 (m) + l12 = 12(m) + l3 = 12 (m) + l8 = 12 (m) + l13 = 12(m) + l4 = 12 (m) + l9 = 12(m) + l14 = 12(m) +l5 = 12 (m) + l10 = 12(m) + l15 = 7.5(m) SVTT: Nhóm 3-II Trang Đồ Án Mơn Học Thủy Cơng ... (5 ) l6*M5 + 2( *M6 + l7*M7 + 6*E*Io* p6 =0 (6 ) l7*M6 + 2( *M7 + l8*M8 + 6*E*Io* p7 =0 (7 ) l8*M7 + 2( *M8 + l9*M9 + 6*E*Io* p8 =0 (8 ) l9*M8 + 2( *M9 + l10*M10 + 6*E*Io* =0 (9 ) p9 l10*M9 + 2( *M10 + ... l1*M0 + 2( *M1 + l2*M2 + 6*E*Io* p1 =0 (1 ) l2*M1 + 2( *M2 + l3*M3 + 6*E*Io* p2 =0 (2 ) l3*M2 + 2( *M3 + l4*M4 + 6*E*Io* p3 =0 (3 ) l4*M3 + 2( *M4 + l5*M5 + 6*E*Io* p4 =0 (4 l5*M4 + 2( *M5 + l6*M6 + 6*E*Io*...
 • 80
 • 1,077
 • 0

đồ án môn học công nghệ đóng tàu – điều kiện thi công của nhà máy - công ty công nghiệp tàu thủy sài gòn

đồ án môn học công nghệ đóng tàu – điều kiện thi công của nhà máy - công ty công nghiệp tàu thủy sài gòn
... FR-1 8-9 1 FR-1 8-9 2 FR-1 8-9 3 FR-1 8-9 4 FR-1 8-9 5 FR-1 8-9 6 FR-1 8-9 7 47 BT-1 8-9 1-2 BC-1 8-9 1-2 BT-1 8-9 2-2 BC-1 8-9 2-2 BT-1 8-9 3-2 BC-1 8-9 3-2 BT-1 8-9 4-2 BT-1 8-9 4-2 BT-1 8-9 5-2 BC-1 8-9 5-2 BT-1 8-9 6-2 BC-1 8-9 6-2 ... NV-1 8-9 0 NV-1 8-1 00 M-18 XBC-18 XBT-18 BT-1 8-9 8-2 BC-1 8-9 8-2 BT-1 8-9 9-2 BC-1 8-9 9-2 BT-1 8-9 2-1 BC-1 8-9 2-1 BT-1 8-9 6-1 BC-1 8-9 6-1 BT-1 8-9 1-1 BC-1 8-9 1-1 BT-1 8-9 3-1 BC-1 8-9 3-1 BT-1 8-9 4-1 BC-1 8-9 4-1 ... B-5 0-1 0 1-2 A B-5 0-1 0 1-3 A TP-5 0-1 0 2-1 A 11 B-5 0-1 0 2-1 A B-5 0-1 0 2-2 A B-5 0-1 0 2-3 A TP-5 0-1 0 3-1 A 11 B-5 0-1 0 3-1 A TP-5 0-0 0-1 A 18 TP-5 0-0 0-2 A 12 B-5 0-0 0-1 A A 12 DN-5 0-9 8 DN-5 0-9 9 DN-5 0-1 00 DN-5 0-1 01...
 • 66
 • 401
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ỨNG DỤNG CỦA THỐNG KÊ BAYESIAN TRONG PHÉP THỬ PHÂN BIỆT

ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ỨNG DỤNG CỦA THỐNG KÊ BAYESIAN TRONG PHÉP THỬ PHÂN BIỆT
... ĐAMH Công nghệ Thực phẩm V SO SÁNH PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ BAYESIAN VỚI PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT THỐNG KÊ CỔ ĐIỂN Bảng V.1: So sánh thống Bayesian với thống cổ điển Đặc điểm Thống ... dựa phép xử lý thống thông tin thu thập từ người thử Mỗi phép thử tập hợp đánh giá riêng lẻ người tham gia, xếp theo phương thức đònh trước phù hợp với phép toán thống Phép thử phân biệt: ... Dũng ĐAMH Công nghệ Thực phẩm I TỔNG QUAN VỀ PHÉP THỬ PHÂN BIỆT TRONG ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN [1] [3] Sơ lược đánh giá cảm quan 1.1 Đònh nghóa “Đánh giá cảm quan phương pháp khoa học sử dụng để gợi...
 • 36
 • 323
 • 0

Đồ án môn học Công nghệ thực phẩm Thiết kế phân xưởng sản xuất bún khô

Đồ án môn học Công nghệ thực phẩm Thiết kế phân xưởng sản xuất bún khô
... 30-40cm Khi ăn bún đư c c t thành t ng đo n ng n Thích h p cho m t s bún d ng ch m bún đ u m m tơm, bún ch Bún n m: Bún n m s i bún đư c n m thành t ng bánh nh , b t Ít ph bi n hai lo i bún nói 2.1.3 ... ð án mơn h c Cơng ngh th c ph m Thi t k phân xư ng s n xu t bún khơ ð án mơn h c Cơng ngh th c ph m Thi t k phân xư ng s n xu t bún khơ 2.1 Gi i thi u chung v s n ph m 2.1.1 ð c m s n ph m bún ... nư c tráng, đư c đ thúng m t cách tương đ i l n x n khơng có hình thù kh i rõ r t Bún r i lo i tương đ i ph bi n thích h p cho nhi u ăn, đ c bi t bún nư c Bún v t: Bún v t hay bún lá: s i bún đư...
 • 74
 • 720
 • 5

Đồ án môn học Công nghệ thực phẩmThiết kế phân xưởng sản xuất MAG

Đồ án môn học Công nghệ thực phẩmThiết kế phân xưởng sản xuất MAG
... mt polyol nh MAG Cỏc MAG s nh húa m, lm tng s phõn b ng nht v h tr vic by v gi cỏc bt khớ lỳc nho bt, nh ú lm tng th tớch sn phm nng, ci thin cu trỳc v cht lng bỏnh Ngoi vic s dng MAG cũn hn ch ... Monoglyceride: I.1.1 Cu to: SVTH: Ngụ V Thựy Ngõn Trang `Thit k phõn xng sn xut MAG GVHD: TS Li Mai Hng Monoacylglycerol (MAG) hay monoglyceride l nhng monoester ca acid bộo v glycerol Hỡnh I.1: Cu ... trỡnh phõn gii lipid Khi DAG c thy phõn bng lipase ti li v ty, sn-2 -MAG c hỡnh thnh nhng phn ln b ng phõn húa thnh sn-1 v sn-3 -MAG tỏ trng, sau ú c thy phõn ln na (v trớ sn-2 khỏng li lipase)...
 • 65
 • 361
 • 0

Đồ án môn học Công nghệ thực phẩm Thiết kế phân xưởng trà xanh đóng chai

Đồ án môn học Công nghệ thực phẩm Thiết kế phân xưởng trà xanh đóng chai
... loại chai PET chiết rót nóng sản xuất công ty Ngọc Nghóa 19 Thiết kế phân xưởng trà xanh đóng chai GVHD: PGS-TS Lê Văn Việt Mẫn Hình 5: Chai PET rót nóng Chai PET công ty Ngọc Nghóa thiết kế sản ... hết dòch chai ra, đồng thời chai phun dung dòch kiềm o Chai rửa nước 60 oC dốc ngược để tháo nước chai o Chai rửa bể nước 50oC dốc ngược để tháo nước 27 Thiết kế phân xưởng trà xanh đóng chai GVHD: ... 3161,2 Thiết kế phân xưởng trà xanh đóng chai 10 11 GVHD: PGS-TS Lê Văn Việt Mẫn Dòch sau trình lọc Dòch sau trình trùng Dòch trà sau trình rót chai Dòch trà sau trình đóng nắp Nước trà thành phẩm...
 • 44
 • 1,301
 • 18

ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG CÔ ĐẶC NƯỚC MẮM BẰNG PHƯƠNG PHÁP BỐC HƠI CHÂN KHÔNG

ĐỒ ÁN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM THIẾT KẾ PHÂN XƯỞNG CÔ ĐẶC NƯỚC MẮM BẰNG PHƯƠNG PHÁP BỐC HƠI CHÂN KHÔNG
... Trong đồ án môn học này, em tiến hành xây dựng phân xưởng đặc nước mắm phương pháp bốc chân không, xem xu hướng nâng cao độ đạm phổ biến Đồ án môn học Thiết kế phân xưởng đặc nước mắm CHƯƠNG ... đặc trưng…  Vì vậy, mặt hàng nước mắm ngày phát triển với nhiều loại khác thò trường như: nước mắm đặc, nước mắm cao đạm, bột nước mắm, Đồ án môn học Thiết kế phân xưởng đặc nước mắm nước ... sinh nước uống” Phụ gia sử dụng nước mắm theo quy đònh 10 Đồ án môn học 1.3 Thiết kế phân xưởng đặc nước mắm Quy trình sản xuất nước mắm: Hình 1.4 Sơ đồ quy trình sản xuất nước mắm 11 Đồ án môn...
 • 64
 • 372
 • 0

Đồ án môn học Công nghê thực phẩm Thiết kế phân xưởng sản xuất Peptone Năng suất 100m3 nguyên liệungày

Đồ án môn học Công nghê thực phẩm Thiết kế phân xưởng sản xuất Peptone Năng suất 100m3 nguyên liệungày
... hoà kết tủa phần CuSO4, ZnSO4 H3PO4.WO3.nH2O Peptone dạng dung dòch 1.2 Các loại peptone : Dipeptone Peptone C Peptone G Peptone S Peptone S siêu lọc Peptone A Tryptone 1.3 Phân loại peptone : Phân ... Tổng công suất thiết bò : 155 kW Tổng công suất biểu kiến phân xưởng : 179,5 kW Chọn biến áp Robot có công suất tối đa 250kW Phân loại theo phương pháp thuỷ phân : Acid hay base Enzyme  Cần thiết ... U Tank a trung gian VẬT LIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CÔNG NGHỆ HOÁ HỌC VÀ THỰC PHẨM BỘ MÔN CÔ NG NGHỆ THỰC PHẨM THI? T K? PHÂN XU? NG S? N XU? T peptone B SVTH Hà Minh Quang GVHD TS Trần...
 • 31
 • 132
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đồ án môn học công nghệ phần mềmdo an mon hoc luoi dien 1đề tài đồ án môn học công trình đô thịđồ án môn học lưới điện 1giáo án môn thủ công lớp 1 tuần 25giáo án môn thủ công lớp 1 năm 2013giáo án môn thủ công lớp 1 tuần 35giáo án môn thủ công lớp 1 năm 2012giáo án môn thủ công lớp 1giáo án môn thủ công lớp 1 cả nămban ve do an thep nha cong nghiep 1 tangđồ án môn học công nghệ chế tạo máyđô án môn học công nghệ chế tạo máy khối vđô án môn học công nghệ chế tạo máy dạng khối vđô án môn học công nghệ chế tạo máy chi tiết khối vnghi quyet dhdcd thuong nien nam 2017Công bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT BN signedCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT MN signedThS chuẩn đầu ra ch rhmchuẩn đầu ra 32 chuyên ngành chuyên khoa cấp I Sau đại họcdong gop moi cua luan an3 THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚIchuan dau ra td tien siThS chuẩn đầu ra ch spkThS chuẩn đầu ra ch tmhThS chuẩn đầu ra ch ytccThS chuẩn đầu ra ch yhcnMau so 4B – BB hop cap Dvị dac thu (kem HD so 67_HD-HCQG)Mau so 5B BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGCV số 107_HCQG_TCCB ngày 22.02.2017 vv sửa đổi đối tượng khen thưởng TĐ 2016Thông báo V v tổ chức đánh giá trình độ tiếng anh tương đương B1, khung chuẩn Châu Âu đợt I, năm 2017 tại Hà Nội | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAMau so 01 – NĐ 39 (BC thanh tich tap the)thu mua, vận chuyển, bảo quản, chế biến cá biểnĐề cương báo cáo kiểm điểm cấp ủyCông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA