LÝ THUYẾT HSG 9 (1)

Tài liệu ôn thi HSG thuyết -sinh 9

Tài liệu ôn thi HSG lý thuyết -sinh 9
... bao gồm qui định việc sử dụng hợp tài nguyên thi n nhiên môi trường, ngăn chặn tác động tiêu cực, phục hồi tổn thất, không ngừng cải thi n tiềm tài nguyên thi n nhiên chất lượng môi trường, ... trú sinh Nguồn tài nguyên không tái sinh tái sinh * Tài nguyên khoáng sản: Khoáng sản nguyên liệu tự nhiên, có nguồn gốc hữu vô cơ, phần lớn nằm đất Có loại: - Khoáng sản nhiên liệu: Than đá (có ... tắc mã bốn tạo 44 = 256 mã hoá lại thừa Vậy mặt suy luận thuyết mã ba mã phù hợp Những công trình nghiên cứu giải mã di truyền ( 196 1- 196 5) cách thêm bớt 1, 2, nuclêôtit gen nhận thấy mã ba mã...
 • 24
 • 376
 • 3

Cơ học thuyết - Chương 9

Cơ học lý thuyết - Chương 9
... cố định O.( hình 9. 3) - Gia tốc góc: Hình 9- 3 Gọi gia tốc góc tuyệt đối vật đợc xác định đạo hàm bậc r theo thời gian véc tơ -1 2 1- r d r = = dt N (9. 3) Về phơng diện hình học xác định r ... ì OM vM (9. 6) h r Véc tơ VM hớng vuông góc với M r mặt phẳng chứa trục điểm M có độ lớn VM = .h Trong h khoảng cách từ điểm khảo sát M đến trục quay Hình 9- 5 tức thời (hình 9. 5) 9. 1.3.3 Gia ... r r d d = ì OM + ì OM dt dt ) H h M r W h1 Hình 9- 6 -1 2 3- r r r = ì V + M ì OM r r Đặt ì VM = WM ì OM = WM Cuối ta đợc : WM = WM + WM (9. 7) Trong đó: WM hớng từ M H có độ lớn WM = h.2;...
 • 10
 • 223
 • 0

De kiem tra hoc ky 1 ly thuyet tin 9

De kiem tra hoc ky 1 ly thuyet tin 9
... ĐỀ KIỂM THỰC HÀNH Môn: Tin học Thời gian: 45 phút Câu hỏi: Sử dụng phần mềm Kompozer soạn thảo trang web cá nhân có mội dung sau: TRANG WEB CỦA EM (Cỡ chữ 20, màu đỏ, kiểu ... kết bạn bè (Cỡ chữ 16 , màu xanh da trời, kiểu chữ đậm, chữ thường, gạch chân) Hình ảnh đại diện: (Tuỳ chọn ổ đĩa, kích thước: 700x100) Nội dung hát, thơ em yêu thích: cỡ chữ 14 , Font tuỳ ý, màu ... kiểu chữ tuỳ ý) Tạo trang liên kết với: Tiểu sử thân, Sở thích, Hình ảnh cá nhân, Liên kết bạn bè Dòng cuối cùng: Bản quyền trang web thuộc về….(họ tên đầy đủ, lớp) (Cỡ chữ 10 , chữ thường, màu...
 • 2
 • 238
 • 0

thuyết sinh 9

lý thuyết sinh 9
... lệ cặp tính trạng là: A 9: 3:3:1 B 3:1 C 1:1 D 1:1:1:1 Câu Hình thức sinh sản làm xuất BDTH SV là: A Sinh sản vô tính C Sinh sản hữu tính B Sinh sản nảy trồi D Sinh sản sinh dưỡng Câu Khi giao ... trính phát sinh giao tử thụ tinh làm xuất biến dị tổ hợp vô phong phú SV sinh sản hữu tính -> nguồn biến dị nguyên liệu cho tiến hoá chọn giống Câu2: Biến dị tổ hợp gì? Cơ chế phát sinh? Gv hướng ... hỏi lí thuyết Câu 1: CM quy luật DT phân li độc lập menden có DT phân li độc lập cặp tính trạng? liên hệ phép lai nhiều tính trạng? Ý nghĩa quy luật phân li độc lập? Gv hướng dẫn học sinh sủ...
 • 6
 • 174
 • 0

Tài liệu Cơ học thuyết Phần 9 docx

Tài liệu Cơ học lý thuyết Phần 9 docx
... quanh trục quay tức thời qua giao điểm O hai trục quay chuyển động thành phần với vận tốc góc tuyệt đối = + Theo (9. 6) (9. 7) vận tốc gia tốc điểm vật -132đợc xác định nh sau: r VM = + OM ; W ... -129r r hợp; V 1, V W 1, W vận tốc gia tốc hai chuyển động tĩnh tiến thành phần 10.2 HợP hai chuyển động quay quanh hai trục Khảo sát vật ... động tịnh tiến với vận tốc v theo phơng hợp với Aa góc ( Hình 10 .9) Trong trờng hợp phân r r tích vectơ v thành hai thành phần v r theo phơng v vuông goc với r r r nghĩa v = v1 + v Theo...
 • 7
 • 245
 • 0

Tài liệu giáo trình cơ học thuyết , chương 9 pptx

Tài liệu giáo trình cơ học lý thuyết , chương 9 pptx
... phẳng ONz 1, nhờ góc = NIA Nh ta chọn ba góc , ba thông số định vị vật ., góc thay góc = Ba góc , , gọi góc Ơle Góc gọi góc quay riêng; góc gọi góc tiến động góc gọi góc chơng động 9. 1.2.2 ... bánh xe r = 0,5 m; vận tốc tâm bánh xe (vận tốc ôtô) V0 = 36 km/h Xác định vận tốc góc, gia tốc góc a P Hình 9- 8 I a -125tuyệt đối bánh xe vận tốc, gia tốc điểm P vành bánh xe (hình 9. 8) Bài giải: ... với Ox, Oy, Oz Khi vị trí vật đợc xác định vị trí hệ Ax1y1z1 so với hệ Oxyzvà vi trí vạt so với hệ di động o x y z Từ suy thông số định vị vật so với hệ Oxyz toạ độ xA, yA, zA điểm A góc Ơle , ...
 • 10
 • 230
 • 0

Cơ học thuyết-Chương 9 pdf

Cơ học lý thuyết-Chương 9 pdf
... cố định O.( hình 9. 3) - Gia tốc góc: Hình 9- 3 Gọi gia tốc góc tuyệt đối vật đợc xác định đạo hàm bậc r theo thời gian véc tơ -121- r d r = = dt N (9. 3) Về phơng diện hình học xác định r ... ì OM vM (9. 6) h r Véc tơ VM hớng vuông góc với M r mặt phẳng chứa trục điểm M có độ lớn VM = .h Trong h khoảng cách từ điểm khảo sát M đến trục quay Hình 9- 5 tức thời (hình 9. 5) 9. 1.3.3 Gia ... r) = e x r nghĩa trờng hợp chuyển động quay tiến động thì: = e x r = x (9. 5) -12 29. 1.3 Khảo sát chuyển động điểm vật 9. 1.3.1 Quỹ đạo chuyển động điểm Khi vật chuyển động, điểm có khoảng cách...
 • 10
 • 121
 • 0

Vật liệu vô cơ thuyết phần 9 doc

Vật liệu vô cơ lý thuyết phần 9 doc
... 52,41 53,81 - 0,00 5,40 10 ,90 16,56 22,07 27,58 33,27 39, 30 45,72 52, 29 58,22 - 0,00 6 ,95 14,65 22 ,90 31,48 40,15 49, 60 57,75 66,40 - 0,00 5,75 5,75 18,10 24,55 30 ,90 37,40 44,10 51,15 - 0,00 ... 700 800 90 0 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 0,00 0,64 1,44 2,31 3,25 4,22 5,22 6,26 7,33 8,43 9, 57 10,74 11 ,92 13,12 14,31 15,50 17,84 0,00 4,10 8,13 12,21 16. 39 20,64 24 ,90 29, 14 33,31 ... = 3 ,99 Ngha l 0,3 ln hn 2rCl , ú cỏc ion Cl cnh khụng tip xỳc vi Bỏn kớnh ca s r tam giỏc Cl(1), Cl(2), Cl(3) cú th xỏc nh nh sau: cos(30o) = (rCl+r)= x/2 1 ,99 5 = y rCl + r' 1 ,99 5 =2,30...
 • 34
 • 384
 • 0

Bài giảng điện hóa thuyết part 9 docx

Bài giảng điện hóa lý thuyết part 9 docx
... điện hóa học Các pha hòa tan anốt điện anốt đạt tới điện ion hóa Các pha có điện âm hòa tan trước sau chúng hòa tan hoàn toàn điện anốt đạt tới điện ion hóa pha dương pha bò hòa tan Nếu pha có điện ... với ion phóng điện Ví dụ : Na+ phóng điện điện cực Hg điện –1,7v thay – 2,7v - Lớp làm tăng điện phóng điện ion Khi nghiên cứu kết tủa Ag ta thấy, tốc độ kết tủa khác nơi bề mặt điện cực Nguyên ... nhỏ trạng thái 43 tự điện hòa tan hợp kim nằm điện hòa tan cấu tử sở ( nhiên điện hòa tan hợp kim thường gần điện hòa tan cấu tử âm hơn) VII.ĐIỆN PHÂN: Điện phân phân hủy hóa học chất trạng thái...
 • 4
 • 164
 • 1

bài tập và thuyết chương 9

bài tập và lý thuyết chương 9
... ứng sau phản ứng nhân tạo : 238 284 238 2 39 A 92 U  He + 90 Th B 92 U + n  92 U 19 16 25 22 C F + H  O + He D 12 Mg + H  11 Na + He 238 206 1 49: Urani 92 U sau chuỗi phóng xạ α β biến thành 82 ... mO=16 ,99 9u; mα =4,0015u Chọn câu A Phản ứng toả lượng E=1, 19 MeV B Phản ứng thu lượng E=1, 19 MeV C Phản ứng toả lượng E=11 ,9 MeV D Phản ứng thu lượng E=11 ,9 MeV 177.Nếu chiếu chùm tia hồng ngoại vào ... 53.10- 19 J B ε = 5,3.10- 19 J C ε = 63.10- 19 J D ε = 6,3.10- 19 J 89 Có thể giải thích tính quang dẫn thuyết A Phô-ton B Động học phân tử C Electron cổ điển D Sóng ánh sáng λ = 0,41( µm) 90 Tần...
 • 19
 • 132
 • 0

Đề thi thuyết HSG Thí nghiệm thực hành

Đề thi lý thuyết HSG Thí nghiệm thực hành
... Trong thí nghiệm Y-Âng giao thoa ánh sáng người ta đo khoảng cách hai khe sáng 1mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến hứng 2m, khoảng cách 10 vân sáng liên tiếp 9mm Bước sóng ánh sáng làm thí nghiệm ... cos(5π t + )(cm) A 3 π π C x1 = 2a cos(5π t + )(cm) ; D x1 = a cos(5π t + )(cm) 4 - Hết - /Mã đề 111 ...
 • 2
 • 254
 • 1

TÓM TẮT THUYẾT -CHƯƠNG 9 MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

TÓM TẮT LÝ THUYẾT -CHƯƠNG 9 MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU
... 9/ 7/2015 2/4 9/ 7/2015 3/4 9/ 7/2015 4/4 ...
 • 4
 • 151
 • 0

thuyết hóa 9 học sinh giỏi

lý thuyết hóa 9 học sinh giỏi
... cacbon gièng hc kh¸c 2) TÝnh chÊt vËt lý: - Este cđa c¸c axit ®¬n chøc no thêng lµ nh÷ng chÊt láng cã mïi th¬m hoa qu¶ dƠ chÞu; dƠ bay h¬i; Trang 12 thuyết Hóa học Lớp Như Dương- THPT Chun - Thêng ... O2 → xCO2 + y/2 H2O M 44 x 9y 11,2t = = = ⇒ x, y , t a mCO2 m H 2O VN Sau ®ã kÕt hỵp M=12x+y+16z+14t suy z C¸ch 3: Tõ CT§GN CaHbOcNd ®· cã: Trang 15 thuyết Hóa học Lớp - Như Dương- THPT Chun ... Gi¶i: % C+ %H =100% nªn X cã d¹ng: CxHy MX=1,3.60=78 Ta cã: 78/100=12x /92 ,3=y/7,7 Suy x=6, y= Chän D Trang 17 thuyết Hóa học Lớp Như Dương- THPT Chun Bµi §èt ch¸y hoµn toµn 6,72lit(®ktc) hçn...
 • 21
 • 126
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tom tat ly thuyet hoa hoc 11 co ban chuong 9lý thuyết vật lí 11lý thuyết vật lí 12lý thuyết giải tích 12lý thuyết đại số 12lý thuyết hoá học 10lý thuyết toán học 12lý thuyết anh văn 12lý thuyết hình học 11lý thuyết tin học 11lý thuyết toán lớp 11lý thuyết toán 9lý thuyết lượng giác 11lý thuyết giải tích 11lý thuyết văn học 12PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoại